Şirketimizin kuruluşundan bu yana ana sözleşme değişiklikleri ile ilgili Ticaret Sicili Gazete tarih
ve numaraları aşağıdaki gibidir,
Madde 1- Kuruluş: Türk Ticaret Sicil Gazetesi 27.08.1993 Sayı 3351
Madde 2- Şirketin Ünvanı: Türk Ticaret Sicil Gazetesi 24.12.2001 Sayı:5450, Türk Ticaret Sicil
Gazetesi 16.10.2002 Sayı: 5657
Madde 3- Amaç Ve Faaliyet Konusu: Türk Ticaret Sicil Gazetesi 30.12.2003 Sayı:5957,Türk
Ticaret Sicil Gazetesi 03.08.2012 Sayı: 8126
Madde 6- Şirketin Sermayesi: Türk Ticaret Sicil Gazetesi 31.01.1994 Sayı:3460 , Türk Ticaret
Sicil Gazetesi 30.12.1994 Sayı: 3693, Türk Ticaret Sicil Gazetesi 16.10.2002 Sayı:5657 , Türk
Ticaret Sicil Gazetesi 11.01.2007 Sayı:6721 , Türk Ticaret Sicil Gazetesi 08.07.2011 Sayı:7854
Madde 8 – Hisse Senetlerinin ve Ada Yazılı Hisse İlmühaberlerinin Devri: Türk Ticaret Sicil
Gazetesi 08.10.1993 Sayı: 3380
Madde 9 – Esas Sermayenin Artırılması, Azaltması ve Rüçhan Hakları: Türk Ticaret Sicil
Gazetesi 30.12.1994 Sayı:3693
Madde 11- İntifa Senetleri: Türk Ticaret Sicil Gazetesi 08.10.1993 Sayı: 3380,Türk Ticaret Sicil
Gazetesi 30.12.1994 Sayı: 3693,Türk Ticaret Sicil Gazetesi 03.08.2012 Sayı: 8126
Madde 18- Toplantılarda Komiser Bulunması: Türk Ticaret Sicil Gazetesi 03.08.2012 Sayı:8126
Madde 20- Toplantı Nisabı: Türk Ticaret Sicil Gazetesi 30.12.1994 Sayı: 3693
Madde 21- Karar Nisabı: Türk Ticaret Sicil Gazetesi 30.12.1994 Sayı: 3693
Madde 24- Vekil Tayini: Türk Ticaret Sicil Gazetesi 03.08.2012 Sayı: 8126
Madde 28- Kuruluş Tarzı: Türk Ticaret Sicil Gazetesi 08.10.1993 Sayı: 3380,Türk Ticaret Sicil
Gazetesi 30.12.1994 Sayı: 3693, Türk Ticaret Sicil Gazetesi 16.10.2002 Sayı: 5657
Madde 31- Toplantılar Karar ve Nisabı: Türk Ticaret Sicil Gazetesi 08.10.1993 Sayı: 3380, Türk
Ticaret Sicil Gazetesi 30.12.1994 Sayı: 3693, Türk Ticaret Sicil Gazetesi 03.08.2012 Sayı: 8126
Madde 33-Devam: Türk Ticaret Sicil Gazetesi 03.08.2012 Sayı: 8126
Madde 35- Görev Taksimi: Türk Ticaret Sicil Gazetesi 30.12.1994 Sayı: 3693
Madde 40-Denetçi Seçimi Türk Ticaret Sicil Gazetesi 30.12.1994 Sayı: 3693
Madde 46- Karın Tahsisi ve Dağıtılması: Türk Ticaret Sicil Gazetesi 08.10.1993 Sayı: 3380,
Türk Ticaret Sicil Gazetesi 30.12.1994 Sayı: 3693, Türk Ticaret Sicil Gazetesi 03.08.2012 Sayı:
8126
Tüm Maddeler- Türk Ticaret Sicil Gazetesi 20.02.2014 Sayı: 8512
Download

Ana Sözleşme Değişiklikleri Ticaret Sicil Gazeteleri