Tarih
24 Kasım 2014 –
28 Kasım 2014
Öğretmenlik Uygulama 1 Uygulama Takvimi
Yüklenecek Rapor
Açıklama
Tanışma Haftası
Türkçe etkinliği (22 Puan)
ARA SINAV DEĞERLENDİRMESİNDE
ESAS ALINACAK ETKİNLİKLER
Müzik etkinliği (22 Puan)
1 Aralık 2014 –
19 Aralık 2014
Oyun etkinliği (22 Puan)
Hareket etkinliği (22 Puan)
01 Aralık 2014 –
05 Aralık 2014
Gelişim Gözlem Formu 1
(Sisteme Rapor Yüklenmeyecek, Dönem Planı Yapılacaktır)
 1-19 Aralık tarihleri arasındaki 3 haftalık süre içinde
belirlenen 4 etkinlik istenilen sıraya göre uygulanarak
sisteme yüklenecektir.
 3 haftada 4 etkinlik uygulanacağı için bu üç haftadan
istenilen bir hafta 2 etkinlik planlanılarak uygulanacaktır.
 Aynı gün uygulamaya giden öğrencilerin farklı etkinlikler
planlayıp uygulaması gerekmektedir.
 Tanışma haftasında uygulama öğretmeniyle beraber etkinlik
takvimi hazırlanması dönem içinde kolaylık sağlayacağı için
önemlidir.
 Etkinliklerin portfolyoya son yükleme tarihi ilgili haftanın
Pazar gecesi 12.00’dir.
 Gelişim gözlem formları dönem başında belirlenen bir
öğrenci için her hafta bir adet yüklenecektir.
(4 Puan)
08 Aralık 2014 –
12 Aralık 2014
Gelişim Gözlem Formu 2
(4 Puan)
15 Aralık 2014 –
19 Aralık 2014
Gelişim Gözlem Formu 3
(4 Puan)
22 Aralık 2014 –
16 Ocak 2015
Drama etkinliği (14 Puan)
Fen etkinliği (14 Puan)
Matematik etkinliği (14 Puan)
DÖNEM SONU SINAV DEĞERLENDİRMESİNDE
ESAS ALINACAK ETKİNLİKLER

Okuma yazmaya hazırlık
çalışması etkinliği (14 Puan)
Alan gezisi etkinliği (14 Puan)



22 Aralık – 16 Ocak tarihleri arasındaki 4 haftalık süre içinde
belirlenen 6 etkinlik istenilen sıraya göre uygulanarak
sisteme yüklenecektir.
4 haftada 6 etkinlik uygulanacağı için bu dört haftadan
istenilen 2 hafta 2’şer etkinlik planlanılacaktır.
Aynı gün uygulamaya giden öğrenciler farklı etkinlikler
planlayıp uygulaması gerekmektedir.
Etkinliklerin portfolyoya son yükleme tarihi ilgili haftanın
Pazar gecesi 12.00’dir.
Sanat etkinliği (14 Puan)
22 Aralık 2014 –
26 Aralık 2014
Gelişim Gözlem Formu 4
(4 Puan)
29 Aralık 2014 –
02 Ocak 2015
Gelişim Gözlem Formu 5
(4 Puan)
05 Ocak 2015 – 09
Ocak 2015
Gelişim Gözlem Formu 6
(4 Puan)
12 Ocak 2015 – 16
Ocak 2015
Gelişim Gözlem Formu 7
(4 Puan)

Gelişim gözlem formları dönem başında belirlenen bir
öğrenci için her hafta bir adet yüklenecektir.
Download

28 Kasım 2014 Tanışma Haftas