ATATÜRK
ÜNİVERSİTESİ
AÇIKÖĞRETİM
FAKÜLTESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
III. ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ
SUNUŞ
Bir eğitim kurumu olmanın yanı sıra kurulduğu günden bu yana sosyal sorumluluk projeleri geliştiren ve
çeşitli etkinlikleri destekleyen Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bu yıl üçüncüsünü düzenlediği
Ulusal Fotoğraf Yarışması ile fotoğrafçılık sanatına ilişkin duyarlılık geliştirme yolunda önemli adımlar
atmaya devam ediyor.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Finansbank A.Ş. sponsorluğunda gerçekleştirilen III. Ulusal
Fotoğraf Yarışması “Serbest” ve “Doğa” genel kategorilerinin yanı sıra “Eğitim” özel temasında
düzenlenmektedir. III. Ulusal Fotoğraf Yarışması’na fotoğrafçılıkla amatör ya da profesyonel olarak
ilgilenen tüm sanatseverler davetlidir.
KONU
♦ III. Ulusal Fotoğraf Yarışması kapsamında fotoğraf sanatçıları “Serbest” ve “Doğa” genel kategorilerde
ve “Eğitim” özel teması çerçevesinde yarışmaya başvurabileceklerdir.
AMAÇ
♦ Fotoğraf sanatının toplumsal yaşamımızda önemini vurgulamak ve çeşitli temalar çerçevesinde
toplumsal sorumluluk projelerine destek vermek
TANIMLAR
♦ Serbest Kategori: Konu kısıtlaması olmaksızın fotoğraf sanatçısının tercih ettiği tüm fotoğrafçılık
alanlarını kapsamaktadır.
♦ Doğa Kategorisi: Doğal bir yaşam alanı içindeki canlı, evcil olmayan hayvanlar ve tarımsal olarak
yetiştirilmeyen bitkileri, jeolojik oluşumları ve böceklerden buzdağlarına kadar doğal sürecin geniş
çeşitliliğini içine alan fotoğrafları kapsamaktadır.
♦ Eğitim Özel Teması: Eğitimin toplumsal yaşamdaki önemini, eğitsel zorlukları, eğitimin öğreten ve
öğrenen açısından rolünü ve katkılarını çeşitli bakış açıları ile ele alan fotoğrafları kapsamaktadır.
KATILIM ŞARTLARI
♦ Yarışmaya katılım ücretsizdir.
♦ Yarışma, Seçici Kurul, Yürütme Kurulu Üyeleri ve TFSF temsilcisi ile birinci derece yakınları dışında
Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ve Türkiye dışında yaşayan Türk uyruklu tüm sanatçılara açıktır.
♦ Yarışmaya her bir kategoride en fazla 4 (dört) eser gönderilebilir. Eserler, siyah-beyaz ya da renkli
olabilir.
♦ Aynı fotoğraf birden fazla kategoriye gönderilemez.
♦ Yarışmaya gönderilen eserlerin daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir.
♦ Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar, JPEG formatında, 300 dpi çözünürlükte ve uzun kenarı 1200 piksel
1
olmalı; maksimum dosya boyutu 1.2 Mb’ı geçmemelidir.
♦ Yarışmada dereceye giren ve sergileme alan eserler, orijinal boyutlarında (kısa kenarı en az 2500 piksel
olmak üzere) sanatçılardan daha sonra istenecektir.
♦ Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar dijital ortamda olmalıdır. Yarışmaya aofyarisma.atauni.edu.tr
adresinde yer alan elektronik form doldurularak başvurulur.
♦ Katılımcı yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını
kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği
anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Yarışmaya gönderdiği
fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve Seçici Kurul’u
yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan katılımcılar,
- Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın
ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişilerin yarışmalara katılımı TFSF Yarışma
İlkeleri gereğince 1 (bir) yıl süreyle kısıtlanır. Daha önce kural ihlali cezası almış olan katılımcıların
ikinci defa kural ihlali yapması durumunda yarışmalara katılımı TFSF yarışma ilkeleri uyarınca süresiz
olarak kısıtlanır.
- Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu
yarışmaya katılamazlar.
♦ Yarışmaya gönderilen fotoğrafların yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla
oluşturulan fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir nesnenin eklendiği veya var olan
nesnelerden herhangi birinin çıkarıldığı fotoğraflar kabul edilmez. Ancak, renk, kontrast ve keskinlik
gibi temel düzeltmeler yapılabilir.
BAŞVURU
♦ Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar dijital ortamda olmalıdır. Fotoğraflar, aofyarisma.atauni.edu.tr
adresinde yer alan başvuru formu doldurularak elektronik olarak gönderilecektir.
YARIŞMA TAKVİMİ
Son Katılım Tarihi:
Değerlendirme Toplantısı:
Sonuçların Açıklanması:
28 Mayıs 2014 Çarşamba saat 17.00
31 Mayıs-01 Haziran 2014
03 Haziran 2014
SEÇİCİ KURUL
♦ “Serbest” kategoride ve “Eğitim” ve “Doğa” özel temaları çerçevesinde III. Ulusal Fotoğraf
Yarışması kapsamında düzenlenen “Fotoğraf Yarışması Seçici Kurul”u aşağıda isimleri belirtilen
üyelerden oluşur:
 Prof. Dr. Üstün ÖZEN
(Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanı)
 Şevki SİLAN
(Finansbank/Fotoğraf Sanatçısı)
 İzzet KERİBAR
(Fotoğraf Sanatçısı)
 Mustafa ERTEKİN
(AFSAD Başkanı/Fotoğraf Sanatçısı)
 Fethi İZAN
(Fotoğraf Sanatçısı)
♦ Seçici kurul en az üç üyeyle toplanır.
TFSF Temsilcisi: Vedat OSMANOĞLU
2
ÖDÜLLER
♦ Yarışmada dağıtılacak ödüller:
1.lik Ödülü:
2.lik Ödülü:
3.lük Ödülü:
Mansiyon (3 adet):
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Özel Ödülü:
Finansbank Özel Ödülü:
Finansbank Çağrı Merkezi Özel Ödülü:
Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Özel Ödülü:
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Ödülü:
Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Özel Ödülü:
Serbest
Eğitim
Doğa
2 500 TL
2 500 TL
2 500 TL
1 500 TL
1 500 TL
1 500 TL
1 000 TL
1 000 TL
1 000 TL
500 TL
500 TL
500 TL
500 TL
500 TL
500 TL
500 TL
500 TL
500 TL
500 TL
500 TL
500 TL
500 TL (Serbest kategoriden verilecek)
500 TL (Serbest kategoriden verilecek)
500 TL (Serbest kategoriden verilecek)
♦ Ödül alan eserlerin sanatçılarına Başarı Belgesi verilecektir.
♦ Ödül alan ve sergilemeye değer görülen eserler bir katalogda toplanacak ve eser sahiplerine
gönderilecektir.
♦ Ödül alan eserler TFSF’nin www.tfsf.org.tr web sayfasında yayınlanacak; ayrıca TFSF yayını Almanak
2014’te kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
♦ Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi III. Ulusal Fotoğraf Yarışması’nın sonuçları
aofyarisma.atauni.edu.tr üzerinden ve www.tfsf.org web sitesinden ilan edilecektir. Aynı zamanda
katılımcıların e-posta adreslerine bildirimde bulunulacaktır.
SERGİLEME VE ÖDÜL TÖRENİ
♦ Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından “Serbest” ve “Doğa” genel kategorilerde ve
“Eğitim” özel teması çerçevesinde düzenlenen III. Ulusal Fotoğraf Yarışması ödül töreni ile sergi yeri ve
zamanı daha sonra ilan edilecektir.
DİĞER
♦ Ödül alan eserlerin kullanım hakları, eser sahibi ile birlikte Atatürk Üniversitesi Açıköğretim
Fakültesi’ne ait olacaktır.
♦ Yarışmaya katılan tüm sanatçılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.
♦ Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde TFSF ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim
Fakültesi’nin kararları geçerlidir.
YARIŞMA YÜRÜTME KURULU
♦ Doç. Dr. Derya TELLAN
♦ Metin SAYGILI
♦ Uzm. Yakup ÇİFTÇİ
YARIŞMA SEKRETERYASI
♦ Büşra YAŞLAK
Telefon: 0442 231 57 08/Mobil Telefon: 05548391757
♦ Koray ÖZTÜRK
Telefon: 0442 231 57 08/Mobil Telefon: 05345169728
3
♦ Emre ZAMAN
Telefon: 0442 231 57 08/Mobil Telefon: 05468327405
♦ Merve PAMPAL
Telefon: 0442 231 57 08/Mobil Telefon: 05534583391
YARIŞMA ADRESİ
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı
Merkez Kampus 25240 ERZURUM
İletişim E-posta Adresi: [email protected]
Yarışmamız TFSF 2014/007 numara ile onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde TFSF Temsilcisi bulunacaktır.
2014/007
4
Download

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ III