(FORM GEN.1)
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KAMU HİZMETİNE
ATANMA YA DA YÜKSELME İÇİN DİLEKÇE FORMU
NOT : İlk atanma mevkilerine müracaatlarda
1. 1 Adet Resim
2. Diploma Sureti
3. Yeterlik Belgesi Sureti
4. Kimlik Kartı Sureti
5. Erkek Adaylar İçin Terhis Belgesi Sureti
6. Sınav Ücreti Makbuzu
NOT : Adaylar müracaatlarını teslim ettikten sonra “Evrak Alındı Belgesi” almalıdırlar.
Uyruğu:
1. Dilekçe Sahibinin
K.K.No:
A- a. Adı – Soyadı :_______________________________________________________
b. Baba Adı
RESİM
:_______________________________________________________
c. Doğum Yeri ve Tarihi:_________________________________________________
B- Halen kamu görevinde çalışanlar için
a. Devlet hizmetine ilk giriş tarihi :________________________________________
b. Şimdiki statüsü ve tayin tarihi :________________________________________
c. Kamu Hizmeti Komisyonu’nca verilen :
P.
veya
P/G.
veya
P/B.
numarası
d. Dairesi :__________________________________________________________
C- Daha önce veya halen kamu görevinde herhangi bir statüde
(Geçici, İşçi, Sözleşmeli, vb. gibi) çalışanlar (İlk atanma mevkileri için)
a. Devlet hizmetine ilk giriş tarihi :____________________________________________________
b. Hangi statü ile çalıştığı :__________________________________________________________
c. Dairesi : ______________________________________________________________________
D- Yazışma adresi : ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
E-Mail adresi : ___________________________________________________________________
Telefon: (Ev ) : _______________________ (Cep) : _____________________________________
2. Dilekçe Verilen Münhal Mevkiin
a.
Kadro adı
:_______________________________________________________________
b.
Hizmet sınıfı :_______________________________________Derecesi :________________
c.
Dairesi
:_______________________________________________________________
(Birden fazla mevkie müracaat edilecekse her mevkii için ayrı form doldurulmalıdır)
3. Öğrenim Durumu (Mezun olunan öğretim kurumlarına ait diploma ve belge suretleri eklenmelidir)
a. Mezun olduğu okulun adı :______________________________________________________
b. Tarihi
:______________________________________________________
c. Bölümü
:______________________________________________________
4. Geçtiği Yeterlik Sınavı Düzeyi (Belge sureti eklenmelidir)
Ortaokul Düzeyi
Alt Düzey
Müracaat tarihi:........./.........../............
Orta Düzey
Üst Düzey
Müracaatçının imzası: ......................
Müracaatçıların bağlı bulunduğu kurum tarafından doldurulacak kısım:
5. Asıl ve sürekli kadrolarda bulunan dilekçe sahipleri hakkında
Dilekçe sahibinin
a) Bulunduğu baremi : ________________________
Kademesi :____________________
b) Barem içi artış tarihi : ________________________
Yetkili Makamın
Adı-Soyadı:_____________________________
Ünvanı: _____________________________
Tarih:......./....../............
İmzası: _____________________________
Download

Form Gen.1 - Kamu Hizmeti Komisyonu