ANT BATI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİNE ALINACAK 2 BEDEN İŞÇİSİ İÇİN03 TEMMUZ 2014 TARİHİNDE YAPILAN KURA SONUCU
ASİL LİSTE
S.
NO
T.C. NO
ADI SOYADI
BAB ADI
DOĞUM YERİ
DOĞUM
TARİHİ
KURA SONUCU
1
51130092854
Elvan KADEMLĠOĞLU
Abdullah
Damlacık
22.02.1973
1.Asil
2
28546184244
Halil KANDEMĠR
Ahmet
Almanya
06.09.1974
2.Asil
3
25414590886
Ġsmail KAPLAN
Kamil
Denizli
01.07.1973
3.Asil
4
17783673406
Halil Ġbrahim AKSU
Mustafa
AkkuĢ
29.08.1977
4.Asil
5
36157633778
Nazmi ARSLAN
Cesur
Yalvaç
17.04.1973
5.Asil
6
29521855074
Ramazan DOĞAN
Süleyman
Yalvaç
27.08.1975
6.Asil
ANT BATI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİNE ALINACAK 2 BEDEN İŞÇİSİ İÇİN 03 TEMMUZ 2014 TARİHİNDE YAPILAN KURA SONUCU
YEDEK LİSTESİ
BAB ADI
DOĞUM YERİ
DOĞUM
TARİHİ
KURA SONUCU
Erdem OCAK
Hüseyin
Erbaa
02.02.1983
1.Yedek
19784828984
Mehmet COġGUN
Haydar
Sulakyurt
16.08.1983
2.Yedek
3
37573352342
Mehmet ĠNCESU
Yusuf
EskiĢehir
Merkez
10.03.1975
3.Yedek
4
20767151098
Ümit DEMĠR
Celal
Adıyaman
24.02.1987
4.Yedek
5
29551357838
Hasan ERGÜVEN
Mustafa
Çan
18.03.1975
5.Yedek
6
54370016208
Mehmet BĠLGE
Mehmet
Eğirdir
01.02.1977
6.Yedek
S.
NO
T.C. NO
1
60622354738
2
ADI SOYADI
ANT BATI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİNE ALINACAK 2 BEDEN İŞÇİSİ İÇİN 03 TEMMUZ 2014 TARİHİNDE YAPILACAK KURA ÇEKİMİ
SONUCU SIRALAMAYA GİREMEYENLERİN LİSTESİ
BAB ADI
DOĞUM YERİ
DOĞUM
TARİHİ
KURA SONUCU
Sabahattin
Erzurum
15.03.1973
-
Erkan ĠLHAN
Mürsel
Bafra
28.07.1977
-
Fevzi ERGÜN
Hüseyin
Gaziantep
25.10.1987
-
S.
NO
T.C. NO
1
26083704314
Murat BABACAN
2
49249668862
3
29272659204
ADI SOYADI
Download

ant batı bölge müdürlüğü merkezine alınacak 2 beden işçisi için03