BASIN BÜLTENİ
Genç Başarı Eğitim Vakfı bu yıl İSTKA’nın katkılarıyla
öğrencilere şirket kurma deneyimi yaşatacak
İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) “Çocuklar ve Gençler Mali
Destek Programı” kapsamında Genç Başarı Eğitim Vakfı’nın
yürüttüğü “3X Programı” hayata geçiyor. Uygulanan projeyle
gençlerin ‘Girişimcilik’, ‘Finansal Okur Yazarlık’ ve ‘İş Gücüne Etkin
Katılım’ konularında gelişimleri hedefleniyor.
Türkiye’de 1999 yılından itibaren faaliyet gösteren Genç Başarı Eğitim Vakfı, 1919 yılında
Amerika’da kurulan ‘Junior Achievement (JA) /Genç Başarı’ organizasyonuna bağlı olarak
çalışıyor. Genç Başarı Eğitim Vakfı, bu yıl hayata geçecek “3X Programı” kapsamında,
rehber öğretmenler ve iş dünyası gönüllülerinin desteğiyle okullarda öğrencilerin mikro
şirketler kurmalarına önayak oluyor, onları geleceğe hazırlıyor. 3X Programı süresince, iş
dünyası
gönüllüleri
profesyoneller ve girişimciler okullarda
kuracakları
şirketlerde
öğrencilere mentörlük yapacak. Projeyle bilgi ve deneyimlerin paylaşılması, öğrencilerin iş
hayatına
yönelik
profesyonel
çözüm,
kişisel
gelişim,
kritik-yaratıcı
düşünme,
organizasyonel yaklaşım ve en önemlisi öz güvenlerinin artmasının yanı sıra yenilikçi
bakış açılarının gelişiminin ve yaparak öğrenme motivasyonlarının artması amaçlanıyor.
Genç Başarı Eğitim Vakfı, İstanbul genelinde geçtiğimiz iki yılda toplam 150 liseden 220
öğretmene sunulan şirket eğitimleriyle 1200 öğrenciye ulaştı. Yeni geliştirilen ‘3X
Programı: Gençlerin İş Gücüne Etkin Katılımı, Finansal Okur Yazarlık ve Girişimcilik
Yeteneklerinin Arttırılması Projesi’ ile bu yıl 300 liseden 400 öğretmene eğitim verilmesi
ve eğitim alan öğretmenler ile 200 iş dünyası gönüllüsünün rehberliğinde 4000 öğrenciye
ulaşılması planlanıyor.
Şirket programı nedir?
Şirket programı öğrencilerinin, iş dünyası gönüllüleri mentörlerin rehberliğinde, kendi
küçük ölçekli şirketlerini kurdukları, gerçek ürün/hizmet üreterek satış yaptıkları (okul
sınırları içinde), yönettikleri ve program sonunda tasfiye ettikleri, “yaparak öğrenmeye
dayalı” bir ”iş dünyasına hazırlık ve meslekleri tanıma” programıdır. Dünya’da yaklaşık 50
yıldır 122 ülkede uygulanmaktadır. Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı ve AB
İşletmeler
Genel
Müdürlüğünce
resmen
tanınmıştır.
Türkiye’de
Genç
Yönetici
ve
İşadamları Derneği (GYIAD) ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile proje iştirakçısı olan
Girişimcilik Derneği’nin desteği ile imzalanan protokol kapsamında İstanbul genelinde
dört yıldır yaygın olarak uygulanmaktadır.
Genç Başarı Eğitim Vakfı hakkında:
Genç Başarı Eğitim Vakfı, 1919 yılında Amerika’da kurulan ‘Junior Achievement (JA) /Genç Başarı’
organizasyonuna bağlı olarak, Türkiye’de 1999 yılında kurulmuştur. Uluslararası Genç Başarı organizasyonunun,
Brüksel’de bulunan Genç Başarı Avrupa (JA-YE Europe) merkezine bağlı olarak faaliyet gösteren Genç Başarı
Eğitim Vakfı, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Genç Başarı Eğitim Vakfı, ilköğretim,
ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyindeki gençlere girişimcilik, ekonomi ve iş yönetimi eğitimleri ve uygulamalı
programlar düzenleyerek gençleri küresel ekonomiye hazırlamaktadır. Gençleri uygulamalı eğitim programları
ile buluşturarak girişimciliği teşvik etmektedir. Uygulamalı programların yanı sıra, inovasyon kampları ve ticaret
fuarları düzenleyerek gençlerin girişimcilik ve yaratıcılık faaliyetlerini geliştirip ekonomik hayatta aktif rol
almalarını sağlamaktadır. http://www.3xgencbasari.com/
İlgili Kişi:
Esra Şavkın
Marjinal Porter Novelli
0212 219 29 71 / 0537 858 85 49
[email protected]
Proje Ortakları
Proje İştirakçisi
İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen 3X Programı: Gençlerin İş Gücüne Etkin Katılımı, Finansal Okur
Yazarlık ve Girişimcilik Yeteneklerinin Arttırılması Projesi’ kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği İstanbul
Kalkınma Ajansı ve Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk Genç
Başarı Eğitim Vakfı’na aittir.
Download

Basın Bülteni - 3x genç başarı