
SAYIN BASIN MENSUPLARI;

BUGÜN TÜM TÜRKİYE’DE, BAŞTA ULUSLARARASI SENDİKALAR
KONFEDERASYONU İLE TTB OLMAK ÜZERE FİLİSTİN KATLİAMININ DURDURULMASI İÇİN ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENMEKTEDİR.















İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik saldırıları sonucunda yaklaşık iki bin Filistinli yaşamını kaybetti. İsrail devleti, tarihi boyunca yaptığı gibi bir kez daha
sivilleri hedef aldı, binlerce insan öldürüldü, yaralandı. İsrail devleti, Birleşmiş Milletlere ait okulları,kampları ve hastaneleri bombalayacak kadar gözü
dönmüş teröristler gibi her türlü kötülüğü yapmaktadır.
İsrail işgali ve kuşatması Filistin halkına çok ağır bedeller ödetti. Milyonlarca Filistinli ülkesinden uzakta, mülteci olarak yaşıyor. Filistinlilerin neredeyse üçte ikisi
işsiz, yarısından fazlası günde 2 dolardan az bir gelirle yaşamını sürdürmeye çalışıyor. İsrail devletinin kontrol noktalarında, insanlar aşağılanıyorlar, işkenceye
tabi tutuluyorlar ve de kurşunlanıyorlar. İsrail ordusu Gazze’de bölgenin çok kısıtlı sivil altyapısını da yerle bir etmiştir. Binaların yaklaşık % 80’i oturulamaz
haldedir. Tüm bu insanlık dışı eylemler, başta ABD olmak üzere emperyalist güçlerin desteği ile hayata geçiriliyor.
Geçtiğimiz günlerde Pentagon’un İsrail’e cephane sevkiyatı yapacağı duyuruldu. Bu da yetmedi ABD Senatosu, İsrail füze savunma için 225 milyon dolar
verme kararı aldı.
İşte bu açık işbirliği nedeniyle, Filistin’de İsrail’e “dur!” demek, bölgedeki emperyalist saldırganlığa “hayır” demektir. Onurlu Filistin halkının yanında
olmak, emperyalizme karşı yoksul Ortadoğu halklarının safında olmaktır. Ortadoğu’da İsrail’e benzer biçimde kendinden olmayan herkesi düşman gören bir başka
güç de kendine Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) diyen çetedir. Onlar da bugün Irak’ta ve Suriye’de kendinden olmayan herkesi sivil demeden, çocuk demeden,
kadın demeden katletmektedir. IŞİD kısaca İsrail’in yapmış olduğu katliamın daha beterini uygulamaktadır.
Ortadoğu halkları emperyalizmin kendilerini mahkum etmek istediği bu barbarlığa ve bu karanlığa mahkum olmayacaktır! Türk Halkının yüreği direnen
halkların yanındadır!
Türkiye Cumhuriyetini yönetenlerin Ortadoğu politikaları ise iflas etmiştir. İsrail’i kınamak dışında hiçbir gerçek yaptırım uygulanamamakta, AKP iktidarı
hamasi söylevlerle bu aczi örtmeye çalışmaktadır.
Devletin en tepesindekilerin çocukları İsrail ile ticari ilişkilerini geliştirirken, “van münit” tarzı açıklamalar yapmak sadece samimiyetsiz değil aynı
zamanda ciddiyetsizdir.
İsrail’in OECD üyeliğine vetoyu kaldıran AKP hükümeti döneminde Türkiye İsrail’in en çok ithalat yaptığı dördüncü ülke pozisyonuna gelmiştir.
Yine iktidarı döneminde Kürecik’te açılan askeri radar üssü ile İsrail’e NATO kanalları üzerinden istihbarat desteği sağlayan,yine bu hükümetidir. KÜRECİK ÜSSÜ
DERHAL kapatılmalıdır.
Kendi yurttaşları 10 Haziran’dan beri IŞİD adı verilen çetenin elinde rehinken, serbest bırakılmalarını TEMENNİ İLE GEÇİŞTİREN BU HÜKÜMETİN, İsrail’e
karşı hamasi sözlerinin de Ortadoğu halkları gözünde hiçbir inandırıcılığı yoktur.
Filistin halkına yönelik bu soykırım boyutundaki katliamların durdurulması için, Türkiye bir an önce İsrail ile tüm askeri anlaşmaları ve ticari
ilişkilerisonlandırmalıdır.
Bu acil adımların atılmasını engelleyen, hatta İsrail’e somut yaptırımlar uygulamayan her hükümet İsrail’in suç ortağıdır!
Hekim camiası olarak biran önce katliamın sona ermesini ve kalıcı barışın sağlanmasını temenni ediyoruz.



BALIKESİR TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU
Türk Tabipleri Birliği'nin 64. Büyük Kongreye
Dr. Özdemir Aktan'ın konuşmasını
Dr. Bayazıt İlhan'ın konuşmasını
Dr. Birgi Tuna'nın
TTB 64. Genel Kurul Toplantı videosunu
TTB 64. Genel Kurul Toplantı 1 videosunu
TTB 64. Genel Kurul Toplantı 2 videosunu
İzlemek için lütfen oda http://www.balikesirtabip.org.tr
web sitesini ziyaret ediniz
GEÇMİŞ OLSUN DİLİYORUZ

Altıeylül Belediyesi 2014-2019 Stratejik Plan Dış
Paydaş Çalışma Atölyesi konulu toplantıya Oda
Başkanımız Dr.Fikret Şahin katılmıştır.








BALIKESİR TABİP ODASI ve MİDİLLİ TABİP ODASI İŞBİRLİĞİ KARARI ALDI
Balıkesir Tabip Odası, Balıkesir Diş Hekimleri Odası ve Balıkesir Eczacı Odasının birlikte düzenlediği ilk yurt dışı gezi 29-31 Ağustos
tarihlerinde Yunanistan’ın Midilli adasına yapıldı. Balıkesir Sağlık Meslek Odalarının ilk yurt dışı teması olması sebebiyle de önem taşıyan
gezi heyetine yaklaşık olarak 90 kişi katıldı. Gezinin ilk günü Midilli Tabip Odasında gerçekleşen görüşmeye Balıkesir Tabip Odası Başkanı
Dr.Fikret ŞAHİN, Midilli Tabip Odası Başkanı Dr.Proventzas PNAGİOTİS, Balıkesir Eczacı Odası Başkanı Adil TOSUNER, Midilli Eczacı Odası
Başkanı Valtas APOSTOLOS, Balıkesir Diş Hekimleri Odası Başkanı Burak SARAN ve heyette bulunan oda yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Midilli Tabip Odası Başkanı Dr.Proventzas PNAGİOTİS yaptığı konuşmada; Balıkesir Tabip Odasıyla ilk defa temas kurdukları için çok
memnun olduklarını belirtti. Bu temasın yaklaşık 2 ay önce Balıkesir Tabip Odası Başkanı Dr.Fikret ŞAHİN’in yazdığı mektup ile
başladığını ve bu günlere kadar geldiğini bundan sonrada hem bilimsel hem de sosyal alanda her iki oda arasında işbirliğini geliştirmek
istedikleri belirtti.
Balıkesir Tabip Odası Başkanı Dr.Fikret ŞAHİN de yaptığı konuşmada; Midilli adasında bulunmaktan ve Midilli Tabip Odasının kendilerini
konuk etmelerinden duyduğu memnuniyeti belirtti. Balıkesir Tabip Odası tarihinde ilk kez gerçekleşen yurtdışı temasın Midilli Tabip Odası
ile olmasının ayrı bir önemli olduğunu, aynı denizin iki yakasındaki meslektaşlarımız ve dostlarımızla buluşmanın kendilerini
heyecanlandırdığını bundan sonraki süreçte ilişkileri her alanda geliştirme niyetinde olduklarını belirterek Midilli Tabip Odası heyetini
Balıkesir’e davet etti.
Oldukça sıcak ve dostane ortamda gelişen görüşmelerde Midilli adasında 250 yataklı donanımlı bir hastane ve 4 sağlık merkezi olduğu
ayrıca ada genelinde toplam 330 hekim, 80 diş hekimi, 110 eczane olduğu belirtildi. Görüşmelerde Türkiye ve Yunanistan’daki sağlık
sistemleri karşılıklı olarak değerlendirildi.
Her iki Sağlık Meslek Odaları Başkanları bu temasın başlangıç olduğunu ve Türk-Yunan dostluğuna katkıda bulunduklarından duydukları
memnuniyeti tekrarlayarak birbirlerine dostluk beratı ve plaket sundular.
Gezi heyeti 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasını Midilli adasının Petra kasabasında yaptı. Kutlama esnasında Balıkesir Tabip Odası
Başkanı Dr.Fikret ŞAHİN yaptığı konuşmada; 92 yıl önce bugün kazanılan zaferin Türk Ulusunun üzerine bir güneş gibi doğduğunu ve
emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesi veren diğer ülkelere örnek olduğunu hatta bunun Yunan halkı içinde geçerli olduğunu belirtti.
Yunanistan’da Zafer Bayramının kutlanmasının, yıllar önce cephede savaşan milletlerin savaş sonrasında dostluk ve barış içinde
yaşayabildikleri göstermesi açısından anlamlı olduğunu ve savaşların geçici barışın kalıcı olduğunu vurguladı.
Balıkesir Sağlık Meslek Odaları Heyeti
Ağustos’ta yurda döndü.
yoğun temasları sonrasında Midilli Tabip Odası tarafından Midilli Limanından uğurlanarak 31

Balıkesir Tabip Odası gezi çerçevesinde Midilli Tabip
Odası ile görüşmelerde bulundu. Her iki oda
yöneticileri ilk kez olan görüşmeden duydukları
memnuniyeti belirttiler ve bundan sonraki süreçte hem
bilimsel hem de sosyal alanda işbirliği kararı aldılar.
Balıkesir Tabip Odasına yakın ilgi gösteren Midilli
Tabip Odası Başkanı Dr.Proventzas PNAGİOTİS'e ve
yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ederiz. —
Bizlere göstermiş olduğunuz
güven ve verdiğiniz yetkiden dolayı
Tüm üyelerimize çok teşekkür eder,
Saygılarımızı sunarız.
Download

lütfen tıklayınız - Balıkesir Tabip Odası