Sayın Basın Mensupları,
Sağlık Bakanlığı, dişhekimlerinin haklarını koruma yetkisini Anayasa ve
Kanun’dan alan Türk Dişhekimleri Birliği’nin tüm itiraz ve eleştirilerine
rağmen, serbest çalışan dişhekimlerinin çalışma koşullarını belirleyen “Ağız
ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki
Yönetmelik” de köklü değişiklikler yapan taslak çalışmayı hayata geçirmek
üzeredir.
Türk Dişhekimleri Birliği ve odalar olarak Bakanlık düzeyinde yapılan tüm
girişimlerimizde yönetmelikte yapılması planlanan, mesleğimizin ve toplum
ağız diş sağlığının geleceğini ilgilendiren böylesine önemli bir düzenleme ile
ilgili özellikle bazı maddelerin taslak yönetmelikte yer almasına karşı olan
kaygılarımızı mecliste grubu olan partiler nezdinde de siyasi temsilcilerle
paylaştık. Sağlık alanını sermayenin kar amacıyla yatırım yaptığı bir sektör
olarak görmeyen sağlığı bir hak ve sağlık çalışanını emekçi olarak
değerlendiren, AKP dışındaki tüm parti temsilcileri eleştirilerimize hak
vererek hem dişhekimleri hem de halk sağlığı için tehlikeler içeren bu
yönetmelik taslağına karşı ortak mücadele sözü verdiler.
Sayın Sağlık Bakanı bu seslenişlerimize sürekli kulak tıkamakla beraber
nispet yapar gibi bu Yönetmeliğin arkasında olduğunu ve açılacak büyük
sermaye kaynaklı yatırımlarla kurulan merkezlerden hizmet de satın
alabileceklerini
söylemektedir.
Yıllardır
sadece
koruyucu
hekimlik
uygulamaları için özel muayenehanelerden kamunun hizmet satın alması
için yaptığımız onlarca başvuru, onlarca çalışma sürekli güya bütçe
engeline takılırken, birden bire sermayeye ağız diş sağlığı merkezi
açabileceklerine dair izinler veren yeni yönetmelik taslağı gündeme gelince
ilahi takdir bütçeye ek bir ödenek mi sağlamıştır? Yoksa adak isteyen
sermayedarlar bu sefer de dişhekimliği alanında sağlık harcamalarına
gözünü dikmiş ve hükümette teslim mi olmuştur?
Söz konusu Yönetmeliğin yeniden düzenlenmesi ihtiyacı olan bazı
hükümlerinin olabileceği göreceli tartışılması gereken ayrı bir konu olarak
yine de düşünülebilir. Ancak bütünüyle yeni bir düzenleme yapılmasını
gerekli kılan ihtiyacın ne olduğunun meslek örgütüyle, dişhekimi ve ülke
kamuoyu ile paylaşılmasını Sayın Sağlık Bakanı'ndan istiyoruz. Ardından,
Bakanlık tarafından ortaya konan ihtiyacın ve çözüm önerilerinin Sağlık
Bakanlığı ve Türk Dişhekimleri Birliği arasında, kamuoyuna açık bir şekilde
tartışılması ve değerlendirilmesini talep ediyoruz. Örneğin Bakanlık
yetkilileri biz dişhekimlerine ve ülke kamuoyuna, ağız diş sağlığı alanında
dişhekimlerinin öz sermayeleri ile kapitalist kar amacı gütmedikleri halde,
çağın gerektirdiği hangi yatırımı yapmadıklarını ve bunun için bu alanı
sermayenin yatırımına açtıklarını anlatmalı ve ikna etmelidirler.
Tabii bu “ihtiyaç”, meslek örgütü ile kurallara uymama konusunda çekişen,
istediği kurallarla oynamak isteyen, bazı AKP milletvekillerinin de
desteklediği ve gizli ortağı olduğu sermaye gruplarının arzuları olmamalıdır.
Ya da bu “ihtiyaç”, çeşitli kurumlarla yasadışı sağlık hizmeti vermek için
kaçak anlaşmalar yapan sermaye gruplarının oluşturduğu merkezlere “A
sınıfı” diyerek onları taçlandırma ve gelecekte onlar aracılığı ile ağız diş
sağlığı
tedavi
hizmetlerini
de
özelleştirmek
ve
muayenehaneleri,
poliklinikleri sistem dışına itmek arzusu da olmamalıdır.
Sağlık Bakanlığı uygulamaları, uzun süredir ne yazık ki sağlığı ve sağlık
çalışanını değil sermayeyi korumak üzerine kurgulandı. Bu Yönetmelik
taslağı da bu duruma hizmet etmek amaçlı olduğunu hazırlanış yöntemi ile
madde madde bağırmaktadır.
Sevgili Basın Mensupları,
Türk Dişhekimleri Birliği ve Ankara Dişhekimleri Odası olarak arzumuz,
dişhekimliği uygulama alanlarının tümünde yani hem serbest çalışan
dişhekimlerinin alanında, hem kamuda, dişhekimlerinin çalışma koşulları ve
hastaların sağlığını ilgilendiren tüm düzenlemelerde, dünyanın kendine
medeni diyen tüm ülkelerinde olduğu gibi, Sağlık Bakanlığı'nın, meslek
örgütlerinin bu konuların ayrılmaz bir ortağı, bileşeni olduğunu kabul etmesi
ve alanımızı sermayenin kar güden vahşi kapitalist anlayışına teslim
etmemesidir.
Eylemlilik sürecimiz bugün ki ilk buluşmamızın ardından 23.Aralık Salı
Adana, 24 Aralık Çarşamba Samsun, 25 Aralık Perşembe Aydın, 26
Aralık Cuma Hatay Odalarının katılımlarıyla devam edecektir.
Sayın Basın Mensupları,
Gücümüzü emeğimizden alıyoruz, kimsenin lütfundan değil. Bu nedenle
halk sağlığı için, mesleğimiz için yürütüyor olduğumuz haklı mücadelemizin
kamuoyuna ve şu anda hükmeden mevcut idarenin içinde birazcık aklı ve
vicdanı kalmış bürokrat ve siyasilere duyurulması için sizlerin destek ve
ilgisini bekliyoruz. Unutmayalım ki ihmal ettiğimiz, görmezden geldiğimiz
sağlık alanında ki yozlaşma alanlarından birine, bir gün sağlığımız
bozulduğunda ihtiyacımız olabilir.
Saygılarımızla kamuoyuna duyururuz.
A R İlker Cebeci
Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Download

Basın Açıklaması için tıklayınız