Clogger Haberleşme Parametre Listesi
Haberleşme Ayarları
Haberleşme Protokolü
Haberleşme Hızı
Data bit
Parity
Stop Bit
Kullanılan Modbus Protokolü Fonksiyonları
03
Read Holding Register
16
Write Multiple Register
: RS-485 Modbus RTU
: 4800 BAUD
:8
: None
:1
Adres
İçerik
Okuma /
Yazma
Açıklama
0x1000
Yazılım Versiyonu
(R)
Cihaz yazılım versiyonu.
0x1001
T1 Sıcaklık Değeri
(R)
Sıcaklık 1 değerinin okunması (x10).
0x1002
T2 Sıcaklık Değeri
(R)
Sıcaklık 2 değerinin okunması (x10).
0x1003
Nem Değeri
(R)
Nem değerinin okunması.
0x1004
Alarm Durumu
( R/W )
Ayarlanan alt ve üst alarm limitlerinin aşılması durumunda oluşan
alarm bilgisi, ilgili bit’in “1” olması alarmın aktif olduğunu gösterir.
Bit-0: T1 düşük alarmı
Bit-1: T1 yüksek alarmı
Bit-2: T2 düşük alarmı
Bit-3: T2 yüksek alarmı
Bit-4: Nem düşük alarmı
Bit-5: Nem yüksek alarmı
0x1005
T1 Alarm alt limit değeri
( R/W )
Sıcaklık 1 sensörü için ayarlanan alarm alt limit değeri,
Ayar aralığı : -40 <= T1 alarm alt limiti < T1 alarm üst limit değeri
Ayar adımları: 1 C lik adımlarla
Varsayılan değeri : -40
0x1006
T1 Alarm üst limit değeri
( R/W )
Sıcaklık 1 sensörü için ayarlanan alarm üst limit değeri,
Ayar aralığı : T1 alarm alt limit değeri < T1 alarm üst limiti<=120
Ayar adımları: 1 C lik adımlarla
Varsayılan değeri : 50
0x1007
T2 Alarm alt limit değeri
( R/W )
Sıcaklık 2 sensörü için ayarlanan alarm alt limit değeri,
Ayar aralığı : -40 <= T2 alarm alt limiti < T2 alarm üst limit değeri
Ayar adımları: 1 C lik adımlarla
Varsayılan değeri : -40
0x1008
T2 Alarm üst limit değeri
( R/W )
Sıcaklık 2 sensörü için ayarlanan alarm üst limit değeri,
Ayar aralığı : T2 alarm alt limit değeri < T2 alarm üst limiti<=120
Ayar adımları: 1 C lik adımlarla
Varsayılan değeri : 50
0x1009
Nem Alarm alt limit değeri
( R/W )
Nem sensörü için ayarlanan alarm alt limit değeri
Ayar aralığı : 0 <= Nem alarm alt limiti < Nem alarm üst limit değeri
Ayar adımları: % 1 lik adımlarla
Varsayılan değeri: 5
0x100A
Nem Alarm üst limit değeri
( R/W )
Nem sensörü için ayarlanan alarm üst limit değeri
Ayar aralığı : Nem alarm alt limit değeri < Nem alarm üst limiti<=99
Ayar adımları: % 1 lik adımlarla
Varsayılan Değer:95
www.sicaklikolcer.com
AGE Bilgisayar Sistemleri ve Otomasyon Faaliyetleri Ltd.
Clogger Haberleşme Parametre Listesi
Adres
İçerik
Okuma /
Yazma
Açıklama
0x100B
Cihaz üzerindeki
Buzzer’ın alarm durumu
oluştuktan sonra aktif olması için geçen süre ayarı
( R/W )
Cihaz üzerindeki buzzer’ın alarm durumu oluştuktan ne kadar sonra devreye gireceğini ayarlamak için kullanılır. 1 ile 120 arasında
bir değere ayarlanabilir. Herbir değer 10 saniyeye karşılık gelmektedir. Örneğin 1 dakikalık bir değer ayarlamak için 0x100B adresine 6 yüklemelisiniz.
121 değeri buzzer’ın tamamen kapanmasını sağlar.
0x100C
Cihaz üzerindeki göstergenin ayarı
( R/W )
Cihaz üzerinde bulunan LED göstergenin açık yada kapalı olması
için değer tablosu:
0: Kapalı ( Varsayılan değer)
1: T1 Açık
2: T2 Açık
3: T1 & T2 Açık
4: T1 & H1 Açık
5: T1 & T2 & H1 Açık
0x2000
Cihaz Adresi ( 1 - 247 )
( R/W )
Cihaz Adresini değiştirmek için yazılımınızdan slave adresi 0 olarak seçmeli ve istenen adres yazıldıktan sonra işleme başlamadan
önce cihaz üzerindeki Mavi tuş basılı tutulmalıdır. Komut gönderildikten sonra cihazınız yeni adres ile haberleşmeye başlayacaktır
Örnek Haberleşme Paketi
Haberleşme yapacağımız terminalin adresinin 0x23 (d’35) olduğunu kabul edersek, terminalin tüm bilgilerini tek bir
seferde aşağıdaki gibi okuyabiliriz:
Komut mesajı:
Cevap Mesajı:
Slave Address
0x23
Slave Address
0x23
Function
0x03
Function
0x03
Starting Address High
0x10
Byte Count
0x1A
Starting Address Low
0x00
Data High (Register Address 0x1000)
0x00
Number of Points High
0x00
Data Low (Register Address 0x1000)
0x10
Number of Points Low
0x0D
Data High (Register Address 0x1001)
0x00
Error Check Low
CRC16 Low
Data Low (Register Address 0x1001)
0xFA
Error Check High
CRC16 High
Data High (Register Address 0x1002)
0xFF
Data Low (Register Address 0x1002)
0x81
Data High (Register Address 0x1003)
0x00
Data Low (Register Address 0x1003)
0x44
...
...
Data High (Register Address 0x100C)
0x00
Data Low (Register Address 0x100C)
0x03
Error Check Low
CRC16 Low
Error Check High
CRC16 High
Cevap mesajının çözümlenmesi





Yazılım versiyonu 1.6 olarak gelmiştir,
T1 sıcaklığı 25.0 C olarak gelmiştir,
T2 sıcaklığı –12.7 C olarak gelmiştir,
Nem değeri % 68 olarak gelmiştir,
Ekran modu T1 ve T2 dönüşümlü ol-
www.sicaklikolcer.com
AGE Bilgisayar Sistemleri ve Otomasyon Faaliyetleri Ltd.
Download

Clogger Modbus Haberleşme Parametre Listesi için Tıklayınız.