Hukuk kuralları arasında belirli bir hiyerarşi vardır ve bu hiyerarşinin alt basamağında
olan bir norm üst basamaktaki norma aykırı olamaz. Sıralama şu şekildedir:
Anayasa-Kanun-Kanun Hükmünde Kararname-Tüzük-Yönetmelik-Yönerge/Genelge ve
diğer yazılı talimatlar.
Download

Hukukun yazılı kuralları arasındaki sıralama (normlar hiyerarşisi)