ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER
ADI SOYADI:
MIASSAR ALMAKKI
DOĞUM TARİHİ:
16/11/1953
ÖĞRENİM DURUMU:
DOKTORA
DERECE
LİSANS
LİSANS
Y. LİSANS
DOKTORA/S.YETERL
İK/ TIPTA
UZMANLIK
DOC. / PROF.
BÖLÜM/PROGRAM
ÜNĠVERSĠTE
MÜHENDİSLİK VE ŞAM
DEKOR
GÜZEL
SANATL
AR
ENSTİTÜ
ARAP DİLİLİBYA
İSLAMİ
SÜ
İSLAM
DAVET
HUKUKU
ENSTİTÜSÜ
ARAP DİLİ
LÜBNAN İMAM
EVZAİ ENSTİTÜSÜ
KUR’AN İLİMLERİ
LÜBNAN İMAM
EVZAİ ENSTİTÜSÜ
YIL
19
80
19
86
19
98
20
01
Yüksek Lisans Tez Başlığı :
Menhecü’l-Ma’hed et-Te’hili li-Ta’limi’l-LLugati’l-Arabiyye li-Gayri’n-Natikın Biha
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı :
Nahve Menhec Muktarah li-Tadviri Esalibi Ta’lim el-Kur’ani’l-Kerim
GÖREVLER:
GÖREV
GÖREV YERİ
UNVANI
YRD.DOÇ.DR. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
YIL
2013GÖREVDE
ESERLERİ:
A. KİTAP VEYA MAKALELER
A1. Esalibü’t-Talim el-Kuran’il Kerim – Zemenü’n-Nübüvve
A2. Esalibü’t-Talim el-Kuran’il Kerim – Zemenü’s-Selef
A3. El-Îcaz el-İlmi fi’l-Kur’ani’l-Kerim
A4. El-Kıbab el-İslamiyye
A5. Hükmü’t-Tasvir fi’l-İslam
B. BİLDİRİLER
B1. El-İhtibarat Üsüsüha ve Şurutuha ve Meâyîriha (Şam Üniversitesi 2005)
B2. Taraik Ta’limi’l-Lügati’l-Arabiyye li-gayri’l-Arab (Şam Üniversitesi 2006)
B3. Nazariyyat Talimi’l-Lugati’s-Saniye (Şam Üniversitesi 2007)
Download

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER - Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi