On5yirmi5.com
Ankara "müzeler şehri" olmaya aday
On binlerce yıldır farklı uygarlıklara ev sahipliği yapan Anadolu'nun tarih ve kültürüne
ait önemli izler, başkentteki müzelerde korunarak gelecek nesillere taşınmaya
çalışılıyor.
Yayın Tarihi : 24 Mayıs 2014 Cumartesi (oluşturma : 1/23/2015)
AA muhabirinin Ankara Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre,
Başkentte Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 7, TBMM'ye bağlı 1, 9 askeri müze, kişi ve
kurumlara ait 36 özel müze bulunuyor. Başkentlilerin yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı turistin de ziyaret ettiği müzelerde, yurt dışından
iadesi sağlanan "Kanatlı Denizatı Broşu" ve "Troya Hazinesi" gibi kıymetli eserler de yer alıyor. Toprak mahsulleri de var plastik sanatlar da
Başkentte Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Cumhuriyet Müzesi, Ankara Resim ve Heykel
Müzesi, Etnografya Müzesi, Gordion Müzesi, Roma Hamamı Açık Hava Müzesi ve Ören Yeri,
Kurtuluş Savaşı Müzesi, Anıtkabir Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi, Haritacılık Müzesi, Hava
Kuvvetleri Müzesi, Jandarma Müzesi, M.S.B. Arşiv Müzesi, Sakarya Şehitleri Zafer Anıtı ve
Müzesi, Topçu ve Füze Okulu Sınıf Müzesi, AOÇ Müze ve Sergi Salonu, Anadolu, Mimarlık ve
Mobilya Kültürel Miras Müzesi, Ankara Çocuk Müzesi, Ankara Üniversitesi Oyuncak
Müzesi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Müzesi, Ankara Vakıf Eserleri
Müzesi, Cumhurbaşkanlığı Atatürk Müze Köşkü, Çengel Han Rahmi Koç Müzesi, MTA Tabiat Tarihi
Müzesi, Mustafa Ayaz Vakfı Plastik Sanatlar Müzesi, Ankara Olgunlaşma Enstitüsü 100. Yıl
Müzesi, Prof. Dr. Ülker Muncuk Müzesi, PTT Pul Müzesi, Sebahattin Yıldız Müzesi, MKE Sanayi Ve
Teknoloji Müzesi, Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi, Toprak Mahsulleri Ofisi Müzesi, Milli
Mücadelede Atatürk Konutu, TCDD Müzesi ve Sanat Galerisi, TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi, Türk
Hamam Müzesi, Türk Hava Kurumu Müzesi, Ulucanlar Cezaevi Müzesi ve 75. Yıl Cumhuriyet
Eğitim Müzesi öne çıkıyor.
Anıtkabir
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahat yeri olarak
Rasattepe'de (Anıttepe) 9 Ekim 1944 tarihinde törenle temeli atılan Anıtkabir'in inşası 9 yıllık bir
süre içinde dört aşamalı olarak yapıldı. Anıtkabir, Türk mimarlığında 1940-1950 yıllarında II. Ulusal
Mimarlık dönemi olarak adlandırılan dönemin özelliklerini taşıyor.
Anıtkabir yaklaşık 750 bin metrekare alanı kaplayan Barış Parkı ve Anıt Bloku olarak iki kısma
ayrılıyor. Barış Parkı'nda Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden ve yabancı ülkelerden getirilen 104 ayrı
türden yaklaşık 48 bin 500 süs ağacı, ağaççık ve süs bitkisi bulunuyor. Öte yandan Anıt Bloku adı
verilen bölüm de aslanlı yol, tören meydanı ve mozole olarak üç bölümden oluşuyor. Anıtkabir
Atatürk Müzesi'nde de Atatürk'ün kullandığı eşyalar, kendisine hediye edilen armağanlar ve
giysileri teşhir ediliyor.
Müzede ayrıca Atatürk'ün madalya ve nişanları ile manevi evlatlarından Afet İnan, Rukiye Erkin, ve
Sabiha Gökçen'in müzeye armağan ettikleri Atatürk'e ait eşyalar da sergileniyor. Anadolu Medeniyetleri Müzesi
Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Atpazarı olarak adlandırılan semtte, Ankara Kalesi'nin dış duvarının
güneydoğu kıyısında yeni işlev verilerek düzenlenmiş iki Osmanlı binasından oluşuyor. Müzenin
Mahmut Paşa tarafından 1464-1471 yıllarında yapıldığı tahmin edilirken, Kurşunlu Han'ın ise
Fatih dönemi baş vezirlerinden Mehmet Paşa'nın İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki imaretine vakıf
olarak yaptırılmış. 1881'deki yangından sonra terk edilen her iki yapı daha sonra Atatürk'ün
isteğiyle Anadolu'dan toplanan eserleri sergilemek amacıyla uzun yıllar süren yenileme çalışmaları
sonucunda müzeye dönüştürülmüş. Kısa süre önce modern müzecilik anlayışıyla yeni bir düzenlemeye de gidilerek müzeye, mimari
canlandırmalar ve interaktif uygulamalar da eklendi.
Etnografya Müzesi
Etnografya, Ankara'nın Namazgah adıyla anılan semtinde, Müslüman mezarlığı olan tepede yer
alıyor. Müze 1930'da halka açıldı ve 1938 yılının Kasım ayında iç avlusu geçici kabir olarak
ayrılarak Atatürk'ün naaşı,1953'te Anıtkabir'e nakline kadar burada kaldı.
Bu kısım halen Atatürk'ün anısına hürmeten sembolik bir kabir şeklinde korunuyor. Müzede maden
eserler, dokuma giysi, silah ve ağaç işçiliği sergileniyor. Geleneksel Türk sanatının nadide örnekleri
arasında Anadolu'nun çeşitli yörelerinden derlenmiş halk giysileri, süs eşyaları, ayakkabı, takunya,
Sivas yöresi kadın ve erkek çorapları, keseler, oyalar, çevreler, uçkurlar, peşkirler, bohçalar, yatak
örtüleri, gelin kıyafetleri, damat tıraş takımları görülebiliyor. Ayrıca Uşak, Gördes, Bergama, Kula,
Milas, Ladik, Karaman, Niğde, Kırşehir yörelerine ait dokumalar da bulunuyor. Müzede Anadolu
etnografya ve folkloru, sanat tarihi ile ilgili eserleri içeren bir ihtisas kütüphanesi de mevcut.
Cumhuriyet Müzesi (II. TBMM Binası)
Ankara Ulus Meydanı'nda bulunan müze, Cumhuriyet Halk Fırkası binası olarak tasarlanmış ancak I.
Büyük Millet Meclisi binasının yetersiz olması ve gelişen cumhuriyet Türkiyesi meclisinin
ihtiyaçlarını karşılayamaması nedeniyle binada değişiklik yapılarak II. Türkiye Millet Meclisi olarak
kullanıldı. 30 Ekim 1981'de de Cumhuriyet Müzesi olarak ziyarete açılan müzede özgün
eşyalarıyla meclis toplantı salonu, Atatürk ilke ve inkılaplarının anlatıldığı odalar ilk üç
cumhurbaşkanı Atatürk, İsmet İnönü, Celal Bayar dönemlerini yansıtan belgeler, fotoğraflarla bazı
şahsi eşyalar sergileniyor. Toplantı salonunda ise Mustafa Kemal Atatürk'ün 15-20 Ekim 1927 tarihinde okuduğu Büyük
Nutuk'tan bir bölüm ve balmumu heykellerle meclis oturumu canlandırılıyor. Kurtuluş Savaşı Müzesi (I. TBMM Binası)
Ankara Ulus Meydanı'nda bulunan I. Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası 1961'de "Türkiye Büyük
Millet Meclis Müzesi" adıyla halkın ziyaretine açıldı.
Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumunun 100. yılı kutlamaları çerçevesinde restorasyon ve teşhir
tanzim çalışmaları yapılarak 1981'de Kurtuluş Savaşı Müzesi adını alan müze, Türk mimari
stilinde iki katlı olarak tasarlandı. Meclisin, 23 Nisan 1920'de çalışmalarına bu binada başlaması
kararlaştırıldığında henüz bitirilmemiş olan bina halkın katkısıyla tamamlandı.
Bina koridor, Riyaset Divanı, Bakanlar Kurulu Odası, Encümen Odası (Komisyon Odası), Dinlenme
Odası, Şer'iye Encümeni Odası, İdare odaları, Meclis Toplantı Salonu, Mescit, Reis Odası (Meclis
Başkanı Odası), fotoğrafhane, eser depoları ve sergi salonu olarak kullanılan alt katın yer aldığı
bölümlerden oluşuyor.
Resim ve Heykel Müzesi
Ankara'da Namazgah Tepesi'nde Etnografya Müzesi yanında 1927'de inşa edilen bina Cumhuriyet
dönemi Türk mimarisi örneklerinden birisi olma özelliğini taşıyor.
Müzede, Türk resim sanatı ve yaklaşık 100 yıllık geçmişi olan Türk plastik sanatının seçkin
örnekleri sergileniyor. Müzede her geçen gün zenginleşen plastik sanatlar kütüphanesinin yanı sıra
amatör ve profesyonel sanatçıların çalışabileceği resim, heykel ve seramik atölyeleri de
mevcut. Dış ülkelerle geliştirilen kültürel anlaşmalar çerçevesinde programlanan resim, heykel,
seramik, baskı sanatları ve fotoğraf sergileri, periyodik sergiler üç galeride gerçekleştiriliyor.
Roma Hamamı
Ulus Meydanı'ndan Yıldırımbeyazıt Meydanı'na uzanan Çankırı Caddesi üzerinde yer alan Roma
Hamamı'nın bugün görülebilen kalıntıları alttaki ısıtma katları ile servis kısımlarıdır. Hamamda
yapılan kazılar sonucunda ele geçirilen sikke ve yazıtlar ile Korinth başlıkları gibi mimari
buluntulardan yapının İmparator Karakalla döneminde (211-217) inşa edildiği ve Bizanslılar
döneminde de onarılarak kullanılmış olduğu anlaşılıyor.
Son yıllarda kısmen restore edilen Roma Hamamı'da bugün Roma devri Ankara'sından toplanmış
yazıtları kapsayan zengin bir koleksiyon sergileniyor.
Gordion ve Gordion Müzesi
Gordion Müzesi, 1963'te bugün Yassıhöyük olarak tanınan 500 nüfusa sahip bir küçük köyün
yanında kuruldu. Müzede her dönem, karakteristik örneklerle temsil ediliyor. Üç vitrinde Eski Tunç
Devri eserleri, bunu takiben Kral Midas ile son bulan Erken Frig Dönemine ait eserler yer alıyor.
Son yıllarda ziyaretçi sayısındaki büyük artış yaşanması burada yeni düzenlemeler yapılmasını da
gündeme getirdi. Gordion çevresi geniş bir alan üzerinde M.Ö. 8. asrın son çeyreği ile M.Ö. 6. asrın
ortalarına kadar uzanan bir zaman dilimine tarihlenen çeşitli ölçülerdeki tümülüslerle kaplı. Tümülüsler, Frig soyluları ve ileri gelen kişilerin mezarlarına verilen isim. Tümülüslerin içinde
"Midas Tümülüsü" olarak tanınanı ise görünümüyle ilgi çekiyor. Kazısı 1957'de gerçekleştirilen
Midas Tümülüsü, 1960'lı yılların başlarında Türk mühendislerince beton destek
konstrüksiyonunun tamamlanmasıyla halkın ziyaretine açıldı.
Augustus Tapınağı
Eski çağlardan günümüze kalmış yapıların en önemlilerinden birisi olan Augustus Tapınağı Ulus'ta
Hacı Bayram Camisi'nin bitişiğinde yer alıyor. Tapınak, Roma İmparatoru Augustus adına bir
bağlılık nişanesi olarak inşa edilmiş.
Çengelhan Rahmi Koç Müzesi
Ankara'nın ilk sanayi müzesi olan "Çengelhan Rahmi Koç Müzesi"nin yer aldığı han
1522'de yaptırıldı. Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı Damat Rüstem Paşa'nın vakfına bağlı
olduğu bilinen Çengelhan, Ankara'nın hanlar bölgesinde özgünlüğünü bugüne kadar koruyabilen
ender yapılarda birisi olarak tanımlanıyor. Dönemin en büyük dört hanından biri olan Çengelhan, Koç Holding'in kurucusu Vehbi Koç'un iş
yaşantısına başladığı yıllarda kullandığı bir dükkana da ev sahipliği yapıyor. Müzede 32 odada
denizcilikten karayolu taşımacılığına, havacılıktan tıbba kadar pek çok sanayi kolunun geçmişini
gözler önüne seren 4 binden fazla obje ile ziyaretçilerini karşılıyor.
Objeler büyüklükleri açısından ise küçük modellerden buhar motorlarına ve klasik otomobillere
kadar uzanan zengin bir çeşitliliği barındırıyor.
Bu dökümanı orjinal adreste göster
Ankara "müzeler şehri" olmaya aday
Download

Pdf İndir - On5yirmi5.Com