Bireysel
z z Sistemleri
AB 30/60
Bӧcek korumalı dış cephe ızgarası
es yalıtımlı
ava akışı optimize edilmiş iç panel ve filtre
enerji verimli fan
aze Hava
Sistemleri
A
160
ç ortamda hava akımı oluşturmadan, dışarıdaki gürültüyü mahal sakinlerine
yansıtmadan mekanın doğal havalandırma yӧntemiyle hava değişiminin
sağlanmasını sağlayan unos'un A
160 serisi ürünlerinin kalınlığı ve ses
emilim seviyeleri kullanıcılara bağlı olarak değiştirilebilinmektedir.
Download

aze Hava Sistemleri