osss-zz 9€Ç o :uoJapı
°A ınpnw )!Y'1YWV)l°ı :ıtıqrı.l! u!6! !ıllN ıpıUI1hY
uB{lmmpp6y ıoqhaıo A-l
(ıopvj) ınıS){H-l
:>13
•
:tıpunsnsnq ısnuqnmxnp tımnn){o ){13113I11ltı~o6
mUI1tıltıuml){ı6tıloqhaıoA aA unun.ınıS){H tıAnWnı :u!6! tıAnWnı ){13:)tıpdtıhtıpumsdtı){ na
°ı!ı){a:)auaıuaznp "IStıAnWnı ıoqhaıo A nunn ıaıuawıaı~o WIStı)! tl, apuısara
paıq!113ıt1Ol011"tl-l 1"61npunuorag rodg I{tıdtı)! U!z13tıpmStı113ltıl~aıİnln){aA uırunx II~tıq
aun~mınpnw Wm~3 !IHW ununmq apz!wa6n :tılhISIhtılOPnunn ıaıuawıal~Q wıStı)! tl
3NOQ01~oaoININI1IQ3
nıllN
3~11NIZ~3
IS13Anwnı ıoqhaıo A :flNO)l
'r) ry \ -lLOl9LÇL
: lA VS
tlOl/II/61
OI}OIJOPOIN a511Jods aA IJaııawzlH
)1!I5ua~
IQI1INV>lVINA V>I NIZH3
'~rı
•
T.C
ERZİN KAYMAKAMLIGI
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü
24 KASIM ÖGRETMENLER GÜNÜ VOLEYBOL TURNUVASı
AÇıKLAMALARı
1- Tüm müsabakalar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Erzin Kapalı Spor
Salonunda yapılacaktır.
2- Müsabakalar 19 Kasım 2014 - 24 Kasım 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.
3- Maçlara takımlar maçlara antreman yeleği ile çıkacaktır, bu konu da mazeret
kabul edilmeyecektir.
4- Müsabakalarda Türkiye Voleybol Federasyonu resmi oyun kuralları geçerli
olacaktır.
5- Maçlarda hakemlikleri ilçemizde bulunan kadrolu ve ücretli beden eğitimi
öğretmenleri ve komisyonun belirleyeceği diğer kişiler tarafından yapılacaktır.
6- Takımlar verilen liste dışında oyuncu oynatamayacak olup, sonradan ekleme
de yapılamayacaktır.
7- Gurup maçlan ve yan final müsabkası kazanılmış 2 set üzerinden, Final
Müsabakası kazanılmış 3 set üzerinden oynanacaktır.
8- Müsabakalarda file yüksekliği 2.40 cm olacaktır.
9-. Oyuncular tırnaklı spor ayakkabısı ile sahaya çıkmayacak olup bu
konuda kesinlikle mazeret kabul edilmeyecektir ..
10- Turnuva boyunca geliş ve gidişIerden ve tesislerdeki davranışlarından
mevcut okulun temsilcileri sorumludur.
ll-Turnuva 3.1ük müsabakası 24 Kasım 2014 tarihinde saat 13.00'da
oynanacaktır.
12- Turnuvanın amacı yarışmadan çok spor şenliğine dönüşmesini
sağlamaktır.
KATıLAN BÜTÜN TAKIMLARlMIZA BAŞARıLAR DİLERİz.
TERTİp KOMİTE st
•
19.11.2014 GÜNÜ VOLEYBOL TURNUVASı PROGRAMI
ATATÜRK-BAHRiçELEN
ŞÜKRÜPAŞAOKULU
SAAT:17:30
HAKEMLER:ALPERÇELEN(BAŞ HAKEM)BÜLENT TAŞDEMiR,MAHMUT
SAMAT,GÖKHAN.HERGÜNER,ALi ÜNSAL
•
YEşiLTEPEOKULU
iMAMHATip OKULU
SAAT:18:30
HAKEMLER:ALi ÜNSAL (BAŞHAKEM)GÖKHAN HERGÜNER,MAHMUT SAMAT,EMRE ERTAÇ,GÖKHAN
ÖKTEM
i HALK EGiTiM MERKEZi
i
i
TURUNÇLU BURNAZ OKULU
SAAT:19:30
HAKEMLER:ENis B.KOÇAK(BAŞHAKEM)VAHiT DEMiRCi,SÜLEYMAN ÖZKAN,MAHMUT SAMAT
•
i MUZAFFER TUGSAVUL O.OKUL i HÜRRiYETOKULU
i
SAAT:20:30
HAKEMLER:VAHiT DEMiRCi(BAŞHAKEM)SÜLEYMAN ÖZKAN,ENis B.KOÇAK,MAHMUT SAMAT
24 KASIM ÖGRETMENlER GÜNÜ VOLEYBOL TURNUVASı
FiKSTÜRÜ
A-GRUBU
B-GRUBU
l.ATATÜRK-BAHRiçELEN AND.
•
l.HALK EGiTiM
2.ŞÜKRÜPAŞA ORTAOKULU
2.TURUNÇLU BURNAZ OKULU
3.YEŞiLTEPEORTAOKULU
3.MUZAFFER TUGSAVUL ORTA OKULU
4.MUZAFFER TUGSAVUL
S.iMAM HATip
•
usrsı
Lo
4.CUMHURiYET OKULU
S.HÜRRiYET OKULU
•
20.11.2014 GÜNÜ VOLEYBOL TURNUVA PROGRAMI
i ATATÜRK-BAHRiçELEN OKUL i VEşiLTEPEOKULU
i SAAT:17:30
HAKEMLER:EMRE ERTAÇ(BAŞHAKEM)AKGÜN ÖZSOV,GÖKHAN HERGÜNER,BÜLENT
TAŞDEMiR,AlPER ÇELEN
•
i MUZAFFER T.iLKOKULU
i iMAMHATip
i
i HALKEGiTiM MERKEZi
i MUZAFFER T.ORTAOKULU
i SAAT:19:30
OKULU
SAAT:18:30
HAKEMLER:SÜLEVMAN ÖZKAN(BAŞHAKEM)VAHiT DEMiRCi,ENis B. KOÇAK,AKGÜN
özsov,Ali ÜNSAL
HAKEMLER:VAHiT DEMiRCi(BAŞHAKEM)SÜLEVMAN ÖZKAN,ENis B.KOÇAK MAHMUT SAMAT
•
i CUMHURiyET
i
i
iLKOKULU
HÜRRivET OKULU
SAAT:20:30
HAKEMLER:ENis B.KOÇAK,SÜLEVMAN ÖZKAN,VAHiT DEMiRCi,MAHMUT SAMAT
i
•
21.11.2014 GÜNÜ VOLEYBOL TURNUVA PROGRAMI
ATATÜRK-SAHRiçELEN OKUL MUZAFFERT,iLKOKULU
SAAT:17:30
HAKEMLER:SÜLENTTAŞDEMiR(SAŞHAKEM)ALPER ÇELEN,GÖKHANHERGÜNER,ALi
ÜNSAL,AKGÜN ÖZSOY
•
ŞÜKRÜPAŞAOKULU
YEşiLTEPEOKULU
SAAT :18:30
HAKEMLER:SÜLEYMANÖZKAN(SAŞHAKEM)ENiS S,KOÇAK,VAHiT DEMiRCi,AKGÜN
ÖZSOY,MAHMUT SAMAT
HALKEGiTiM MERKEZi
CUMHURiYET iLKOKULU
SAAT:19:30
HAKEMLER:ENis B,KOÇAK(BAŞHAKEM)SÜLEYMAN ÖZKAN,VAHiT DEMiRCi,MAHMUT
•
SAMAT,AKGÜN ÖZSOY
i
i
[TüRUNÇLU BURNAZ
MUZAFFERT,ORTAOKULU
SAAT:20:30
HAKEMLER:ALPERÇELEN(BAŞHAKEM)VAHiT DEMiRCi,ENis B,KOÇAK,SÜLEYMAN
ÖZKAN,GÖKHAN ÖKTEM
.
•
22.11.2014 VOLEYBOL TURNUVASı PROGRAMI
i ATATÜRK-BAHRiçELEN OKUL i iMAMHATip
OKULU
i SAAT:l0:00
HAKEMLER:AKGÜN G. ÖZSOY(BAŞHAKEM)ALi ÜNSAL,EMRE ERTAÇ,BÜLENT
TAŞDEMiR,GÖKHAN ÖKTEM
i ŞÜKRÜPAŞAOKULU
i MUZAFFERT.iLKOKULU
i SAAT:ll:00
HAKEMLER:EMRE ERTAÇ(BAŞHAKEM)AKGÜN G.özsov,ALi ÜNSAL,BÜLENT
•
TAŞDEMiR,GÖKHAN ÖKTEM
i
i
i
HALKEGiTiM MERKEZi
HÜRRivET OKULU
SAAT:12:00
HAKEMLER:VAHiT DEMiRCi(BAŞHAKEM)SÜLEVMAN ÖZKAN,ENis B.KOÇAK,AKGÜN
ÖZSOV,MAHMUT SAMAT
•
i TURUNÇLU BURNAZ OKULU i CUMHURiyET ilKOKlUlU
i SAAT:13:00
HAKEMLER:SÜlEVMAN ÖZKAN(BAŞHAKEM) VAHiT DEMIRCi ,ENis B.KOÇAK,AKGÜN
ÖZSOV,MAHMUT SAMAT
•
•
23.11.2014 VOLEYBOL TURNUVA PROGRAMI
i ŞÜKRÜPAŞA OKULU
i
i
iMAMHATip
SAAT:l0:00
HAKEMLER:BÜLENT TAŞDEMiR(BAŞHAKEM)ALPER ÇELENıAli ÜNSAL/GÖKHAN
HERGÜNER/EMRE ERTAÇ
i TURUNÇLU BURNAZ OKULU i
HÜRRiYETOKULU
i SAAT:ll:00
HAKEMLER:ALPER ÇELEN (BAŞHAKEM)VAHiT DEMiRCi/EMRE ERTAÇıSÜLEYMAN ÖZKAN/ENis
•
B.KOÇAK
i MUZAFFER T.iLKOKULU
i YEşiLTEPEOKULU
i SAAT:12:00
HAKEMLER:ALi ÜNSAL(BAŞHAKEM)BÜLENT TAŞDEMiR/EMRE ERTAÇ,AKGÜN ÖZSOY/GÖKHAN
ÖKTEM
•
i
i MUZAFFER T. ORTAOKULU i CUMHURiYETiLKOKULU
HAKEMLER:ALi ÜNSAL(BAŞHAKEM)MAHMUT
ERTAÇıGÖKHAN ÖKTEM
i SAAT:13:00
SAMATıGÖKHAN HERGÜNER/EMRE
i
•
••
•
•
•
i
,
24.11.2014
GÜNÜ VOLEYBOL TURNUVASı PROGRAMI
YARI FiNAL
i A GURUBU BiRi_NC_is_i
i B GURUBU BiRiNCisi
_J...I_B_GU_R_U_BU_iK_iN_C_iSi
i A GURUBU
iKiNCisi
_J...I_SA_A_T:_lO_:O_O
i SAAT:ll:OO
FiNAL
•
[ı.YARIFiNAL
GALiBi
i 2.YARIFiNAl
GAliBi
i SAAT:14:00
•
TERTip KOMiTESi TÜM TAKIMLARA BAŞARıLAR DiLER ...
---'
Download

osss-zz 9€Ç o:uoJapı - erzin ilçe millî eğitim müdürlüğü