P189
Anüler elastolitik dev hücreli granülomun intralezyonel kortikosteroid ile
başarılı tedavisi
Arzu Karataş Toğral, Seval Karasatı, Aslı Aytekin
P190
Ratlarda Optimum Dozdaki Asitretin Siklosporin ve Metotreksatın
Spermatogenezis Üzerine Olan Etkilerinin Endokrinolojik ve Histolojik Olarak
Değerlendirilmesi
Yuhanize Taş Demircan, Ömer Çalka, Serap Güneş Bilgili, Gülay Bulut,
Hüseyin Tuğrul Çelik, Ramazan Yiğitoğlu, Ayşe Serap Karadağ
P191
Akne Skarında TCA (triklorasetik asit) Cross Yöntemi: Bir olgu sunumu
İlgen Ertam, Ada Bozkurt, İdil Ünal
P192
Sistemik kortikosteroid tedavisi alan hastada yaygın plantar siğillerin oral
çinko sülfat ile tedavisi: olgu sunumu
Asuman Gürkan, Sare Gülfem Özlü
P193
Tendon Kılıfının Dev Hücreli Tümörü: Olgu Sunumu
Gülcan Saylam Kurtipek, Arzu Ataseven, İlknur Küçükosmanoğlu
P194
Granülomatöz skleromiksödem: nadir bir olgu
Sevgi Akarsu, Özlem Özbağçıvan, Turna İlknur, Banu Lebe, Emel Fetil
P195
Derin bukkal tutulumlu erişkin Riga-Fede hastalığı (Stromal eozinofilili oral
travmatik granuloma)
Betül Taş, Funda Aköz Saydam, Kamuran Türker, Ebru Taş, Mehmet Sağır,
Serdar Altınay
P196
Bazal hücreli karsinomda hücresel atipi derecesi ile stromal reaksiyonların
korelasyonu: Histopatolojik subtipe ve lokalizasyona bağlı farklılıklar
Nilay Duman, Nilay Şen Korkmaz, Zafer Erol
P197
Kutanöz fokal müsinozis: Olgu sunumu
Burçe Can Kuru, İlkin Zindancı, Zafer Türkoğlu, Ebru Zemheri, Mukaddes
Kavala, Ayşe Serap Karadağ, Necmettin Akdeniz
P198
Yama Formu Granüloma Anülareli Bir Olgu Sunumu
Ömer Kutlu, Tuba Betül Karadeniz, Pınar Özdemir, Hatice Ünverdi, Hatice
Meral Ekşioğlu
P199
Benign Likenoid Keratoz olgusu
Havva Hilal Ayvaz, Demet Yılmazer, Müzeyyen Gönül, Yasemin Akca
P200
Liken Planus Folikülaris Tumidus:Literatür eşliğinde nadir görülen bir vaka
sunumu
Hatice Kaya, Mualla Polat, Müzeyyen Astarcı
P201
Bazoskuamoz karsinom ve bazal hücreli karsinomun düşük-riskli ve yüksekriskli subtipleri arasında host immün yanıtlarının ve stromal reaksiyonların
karşılaştırılması
Nilay Duman, Nilay Şen Korkmaz, Zafer Erol
P202
Aynı histopatolojik örnekte morfea ve liken skleroz bulguları saptanan bir
olgu
Ebru Zemheri, Şeyma Özkanlı, İlkin Zindancı, Tülay Zenginkinet, Ayşe Serap
Karadağ
P203
Mikozis fungoides benzeri benign likenoid keratozis
Ebru Zemheri, Şeyma Özkanlı, İlkin Zindancı, Ayşe Serap Karadağ, Tülay
Zenginkinet
P204
Prolifere trikilemmal tümör: Saçlı deride iki büyük nodülle kliniğe gelen bir
olgu sunumu
Engin Şenel, Yasemin Yuyucu Karabulut
P205
Erüptif ksantom: olgu sunumu
İsmail Örs
P206
Posttravmatik akral verrüköz mikrokistik lenfanjioma
Betül Taş, Karaca Başaran, Serdar Altınay
P207
Çok sayıda seboreik keratoza eşlik eden yüzeyel yayılan malin melanoma
Betül Taş, Aysel Çağlar
P208
Vulvar blue nevusla birliktelik gösteren liken sklerozis görünümlü vulvar
displazili 7 yaşında bir kız çocuğu
Betül Taş, Serdar Altınay
P209
Ailevi idiopatik Bier makülleri: Anjiospastik makülleri olan bir baba ve iki
oğlu
Betül Taş, Saadet Pilten, Bilge Özdemir, Mehmet Öncü
P210
Akiz erüptif hiperkeratotik epidermal nevus: Yeni bir antite mi?
Betül Taş, Saadet Pilten, Mehmet Öncü, Serdar Altınay, Aysel Çağlar
P211
Kronik HBV enfeksiyonuna sekonder gelişmiş portal hipertansif-dekompanse
karaciğer sirozuna eşlik eden Akiz Reaktif Perforan Kollajenozis
Betül Taş, Kamuran Türker, Ebru Taş, Serdar Altınay
P212
İdiopatik vulvar kalsinozis
Betül Taş, Kamuran Türker, Bilge Özdemir, Mehmet Sar
P213
Tanısı Gecikmiş Akut Myeloid Lösemili Büllöz Pyoderma Gangrenozum Olgusu
Nihal Altunışık, Serpil Şener, Gülbahar Saraç
P214
Psödoherpetiform lezyonlarla karakterize Grover Hastalığı
Tuğba Kevser Uzunçakmak, Necmenttin Akdeniz, Ayşe Serap Karadağ, Ebru
Itır Zemheri, Şeyma Özkanlı, Özge Akbulak
P215
Bilateral Memebaşı Yokluğu Gösteren Anhidrotik Ektodermal Displazi Olgusu
Ersin Aydın, Ercan Karabacak, Bilal Doğan
P216
Bir Yanan Ağız Sendromu olgusunun sertralin ile başarılı bir şekilde tedavisi
Bengü Altunay Tuman, Taha Can Tuman, Nadir Göksügür, Osman Yıldırım
P217
Bir Papillon Lefevre Sendromu Olgusu
Mutlu Çayırlı, Hakan Yeşil
P218
Nadir Görülen Bir Paraneoplastik Dermatoz: Nekrobiotik Ksantogranülom
Ayşe Akkuş, Düriye Deniz Demirseren, Sema Akıncı, Berrak Gümüşkaya,
İmdat Dilek, Akın Aktaş
P219
Anüler elastolitik dev hücreli granülom
Özgül Muştu Koryürek, Burcu Tuğrul Ayanoğlu, Arzu Karataş Toğral
P220
Atipik yerleşimli nekrobiyozis lipoidika olgusu: Bir vaka sunumu
Özgül Muştu Koryürek, Burcu Tuğrul Ayanoğlu, Arzu Karataş Toğral
P221
Erkek Genital Self-Mutilasyon; Bir Psikodermatoz Olgusu
Yıldıray Yeniay, Gürol Açıkgöz, Ercan Çalışkan, Hakan Yeşil, Ercan Arca
P222
Crohn Hastalığı Mukokütanöz Bulguları
Ayşegül Sevim, Zekayi Kutlubay, Burhan Engin, Cem Mat, Yalçın Tüzün
P223
Beyaz Sünger Nevüs: Bir Olgu Sunumu
Esma Uslu, Hakan Turan, Gizem Yavuzcan, Elife Başkan, Feyza Başar
P224
Edinsel skrotal lenfenjioma sirkumskriptum: Nadir bir yerleşim
Zeynep Gizem Kaya İslamoğlu
P225
Akrokeratoelastoidoz: Nadir bir palmoplantar keratoderma olgusu
Burcu Tuğrul Ayanoğlu, Özgül Muştu Koryürek, Özlem Açıkalın
P226
Anjioödem benzeri başlangıç gösteren ve hızlı gelişip steroid tedavisine
cevap veren monoklonal gamopatisiz atipik sklerömiksödem olgusu
Ayşegül Polat, Yelda Kapıcıoğlu, Mikail Yılmaz, Nurhan Şahin
P227
Genç Erkekte Torakoabdominal Yerleşimli Mondor Hastalığı
Ali İhsan Güleç, Gizem Yavuzcan, Esma Uslu, Elife Başkan, Elif Nisa Ünlü
P228
Ketokonazol ile İndüklenen Baboon Sendromu
Ali İhsan Güleç, Esma Uslu, Elife Başkan, Gizem Yavuzcan, Cihangir
Aliağaoğlu
P229
Goltz Sendromlu Bir Olgu
Yağmur Çiçek Akkurt, Leyli Kadriye Koç, İlay Taşyürek, Emine Derviş
P230
İktiyozis Vulgaris, Subakut Lupus Eritematozus ve Psoriasis Vulgaris
Birlikteliği
Şükrü Balevi, Hüseyin Tol, Seda Doğan
P231
Postherpetik granuloma annulare: bir olgu sunumu
Sevgi Akarsu, Özlem Özbağçıvan, Turna İlknur, Banu Lebe, Emel Fetil
P232
Verruka vulgarisli hastaların hastalıkları ile ilgili bilgi, inanış ve tutumları
Gülcan Saylam Kurtipek, Fatma Gökşin Cihan, Fatma Tunçez Akyürek, Ayşe
Sarıoğlu
P233
Serebrovasküler olay sonrası gelişen trigeminal trofik sendrom
Burcu Hazar Tantoğlu, Başak Yalçın
P234
Pasini ve Pierini'nin İdiopatik Atrofoderması ile Morfeanın Bir Arada
Bulunduğu Bir Olgu
Funda Kemeriz, Müzeyyen Gönül, Aysun Gökçe, Murat Alper
P235
Bir erişkin dermatomiyozit olgusunda yaygın kalsinozis kutis
Halime Betül Güçlü, Duru Tabanlıoğlu Onan, Seray Külcü Çakmak, Nuran
Allı, Refika Ferda Artüz
P236
Soliter trikoepitelyoma benzeri psödolenfoma
Mustafa Tosun, Sibel Berksoy Hayta, Melih Akyol, Sedat Özçelik, Hatice
Reyhan Eğilmez
P237
Leiyomyomatozis Kutis: Reed Sendromu
Sibel Berksoy Hayta, Mustafa Tosun, Melih Akyol, Sedat Özçelik, Hatice
Reyhan Eğilmez
P238
Barraquer- Simons Sendromlu Bir Olgu Sunumu
Gülfem Ateş Gürbüz, Pınar Özdemir
P239
Aynı Hastada Üç Otoimmün Dermatoz: Psoriasis, Alopecia Areata ve Behçet
Hastalığı
Habibullah Aktaş, Gökşen Ertuğrul
P240
Anjiyoödemi taklit eden atipik skleromiksödemli bir olgu: Asitretin tedavisine
iyi cevap
Özlem Ekiz, Bilge Bülbül Şen, Emine Nur Rifaioğlu, Mehmet Yaldız
P241
Generalize eruptif ksantomlu bir olgu
Nalan Saraç, Zülay Kazak
P242
İdopatik Hirsutizmli Hastalarda Androjen Maruziyeti ile İlişkili Olduğu
Varsayılan Psikiyatrik Özellikler
Ayhan Bilgiç, Özlem Bilgiç, Sabri Hergüner, Cevdet Altınyazar
P243
Eritrokeratoderma Variabilis ve Sensorinöral İşitme Kaybı Birlikteliği
Metin Özaslan, Zeynep Topkarcı, Ayşe Şermin Filiz, Murat Yılmaz, Ayşe
Kavak, Harun Acıpayam, Nesimi Büyükbabani
P244
Meme Büyütmede Nadir Ama Önemli Bir Dermatolojik Komplikasyon: Stria
Distansia
Candemir Ceran, Düriye Deniz Demirseren, Soner Tezcan, Ömer Faruk
Taner, Fatih Tekin
P245
Touraine–Solente–Gole Sendromu
Mahmut Sami Metin, Okan Kızılyel, Ömer Faruk Elmas, Handan Bilen, Şevki
Özdemir
P246
Nipple Hiperkeratozlu Bir Olgu Sunumu
Zühal Durmaz, Zehra Evrim Bayman, Pınar Özdemir, Günseli Kekeç, Güler
Vahaboğlu, Meral Ekşioğlu
P247
Atipik görünüm ve yerleşimli iki anetoderma olgusu
Tuğba Kevser Uzunçakmak, Şeyma Özkanlı, Ayşe Serap Karadağ, Ebru Itır
Zemheri, Hülya Süslü, Necmettin Akdeniz
P248
Favre-Racouchot Hastalığı: Bir Olgu Sunumu
Pınar Özdemir, Ömer Kutlu, Zuhal Durmaz, Muzaffer Şahin, Meral Ekşioğlu
P249
Siyah Kıllı Dil: Bir Olgu Sunumu
Ömer Kutlu, Pınar Özdemir, Tuba Betül Karadeniz, Günseli Kekeç, Güler
Vahaboğlu, Meral Ekşioğlu
P250
Bilateral multiple akrokordonların eşlik ettiği tüberosklerozis olgusu
Mahmut Sami Metin, Okan Kızılyel, Ömer Faruk Elmas, Handan Bilen,
Mustafa Atasoy
P251
Akne Rozaseyi Taklit Eden Sarkoidozlu Bir Olgu Sunumu
Zehra Evrim Bayman, Zühal Durmaz, Günseli Kekeç, Celile Gülfer Akbay,
Hatice Ünverdi, Hatice Meral Ekşioğlu
P252
Kalıcı kaş makyajı sonrasında gelişen sarkoidal tipte yabancı cisim
granülomu: olgu sunumu
Gülşen Tükenmez Demirci, A. Tülin Mansur, Şemsi Yıldız, A. Tülin Güleç
P253
Bier Lekeleri Olan İki Olgu Sunumu
Göknur Bilen, Müzeyyen Gönül
P254
Liken Striatus: Bir Olgu Sunumu
Göknur Bilen, Bengü Çevirgen Cemil, Fatma Fulya Köybaşıoğlu, Müzeyyen
Gönül
P255
Unilateral Nevoid Telenjiektazi
Can Ergin, Müzeyyen Gönül, Seda Sayar, Rüçhan Aygün, Fatma Aksoy
Khurami
P256
Majocchi’nin purpura anülaris telangiektodesi: Jeneralize lezyonları olan bir
olgu
Seray Külcü Çakmak, Duru Onan, Nuran Allı, Ferda Artüz, Orkun Erden,
Servet Güreşçi
P257
Eş zamanlı lupus vulgaris ve akciğer sarkoidozu tanısı alan bir olgu
Özlem Özbağçıvan, Sevgi Akarsu, Can Sevinç, Banu Lebe, Emel Fetil
P258
Polikliniğe Başvuran 77 Suriye'li Hastadaki Dermatolojik Bulgular
Nermin Boyraz, Ömer Kutlu, Hatice Meral Ekşioğlu
P259
Nd:YAG lazer ile yüzde telanjiektazi tedavisi sonrasında gelişen komedon ve
skar oluşumu
Gülşen Tükenmez Demirci, A. Tülin Mansur, A. Tülin Güleç
P260
Alt ekstremitede morumsu infiltre plaklar: Akroanjiodermatit Mali olgusu
Tuğba Kevser Uzunçakmak, Ayşe Serap Karadağ, Necmettin Akdeniz, Bengü
Çobanoğlu
P261
Çölyak hastalarında dermatolojik bulgular
Derya Yayla, Seray Külcü Çakmak, Ferda Artüz, Tankut Köseoğlu, Ahmet
Yozgatlı
P262
Kollajenoma:olgu sunumu
İlgül Bilgin, Kıymet Handan Kelekçi, Elif Burcu Demir, Aylin Çallı
P263
Penisin Sklerozan Lenfanjiti
Sibel Tuğcugil, Nursel Dilek, Yunus Saral
P264
Yaygın kutanöz bulgularla prezente olan bir sarkoidoz olgusu
Aslı Aksu Çerman, Damla Ayan, İlknur Kıvanç Altunay, Cüyan Demirkesen
P265
Kindler Sendromu: Olgu Sunumu
Bilge Bülbül Şen, Mehmet Uğur İnan, Emine Nur Rifaioğlu, Özlem Ekiz,
Asena Çiğdem Doğramacı, Esin Atik
P266
Terra Firma-Forme Dermatozlu Bir Olgu Sunumu
Havva Kaya Akış, Bengü Çevirgen Cemil, Müzeyyen Gönül, Filiz Canpolat
P267
Bumerang Şeklinde Alopesiye Neden Olan Bir
Trikotillomani Olgusu
Mualla Polat, Bengü Altunat Tuman, Nuran Demir, Ali Evren Tufan
P268
Bilateral göz kapağı yerleşimli Nevus Komedonikus olgusu
Mualla Polat, Bengü Altunay Tuman, Ümit Doğan, Çetin Boran
P269
Keloid tedavisinde yeni bir yaklaşım: UVA-1 Lazer
Mualla Polat, Hatice Kaya
P270
Dünya ülkelerinin teletıp ve teledermatoloji yayınları üretkenlikleri: 19802013 yıllarını kapsayan bibliyometrik bir çalışma
Engin Şenel, Emre Demir
P271
Tırnak deformitesi ile tanı konulan multiple herediter ekzositoz
Can Ergin, Gökçe Işıl Kurmuş, Müzeyyen Gönül
P272
Unilateral Plantar Keratoderma: Olgu Sunumu
Gökhan Okan, Burak Tekin, Nesimi Büyükbabani, Ayşe Deniz Yücelten
P273
Nörofibromatozis Tip 1 ve Arnold Chiari Malformasyonu Tip 1 Birlikteliği
Ayse Serap Karadag, Emin Özlü, Necmettin Akdeniz, Tugba Kevser
Uzunçakmak, Özge Akbulak, Burçe Can Kuru, Mukaddes Kavala
P274
Papüler Müsinöz Hastalığında Intravenöz Immunoglobulin Tedavisi: Olgu
Sunumu
Bahadır Yıldız, Işıl Bulur, Abdurrahman Aslan, Zeynep Nurhan Saraçoğlu,
Funda Canaz, Cengiz Korkmaz
P275
Cupping terapi sonrası gelişen multiple iatrojenik bül: Bir olgu sunumu
Mahmut Sami Metin, Okan Kızılyel, Ömer Faruk Elmas, Mehmet Akif
Camkurt, Akın Aktaş
P276
Diyabet ve renal yetmezliğe bağlı gelişen edinsel reaktif perforan kollajenoz:
üç olgu sunumu
Hülya Süslü, Burçe Can Kuru, İlkin Zindancı, Ebru Zemheri, Zafer Türkoğlu,
Mukaddes Kavala
P277
Tinea versikoloru taklit eden konfluent retiküler papillomatozis olgusu
Hatice Ataş, Havva Özge Keseroğlu, Müzeyyen Gönül, Fatma Aksoy Khurami
P278
Vezikan bir ajan olan nitrojen mustardın oluşturduğu cilt hasarı üzerine
melatonin ve S-methylisothiourea'nın etkisinin incelenmesi
Hakan Yaren, Zeki İlker Kunak, Enis Macit, Bülent Kurt, Halil Yaman, Ahmet
Korkmaz, Levent Kenar
P279
Lupus Miliaris Diseminatus Fasiyei: Bir Olgu Sunumu
Asude Kara, Emine Tuğba Alataş, Gürsoy Doğan
P280
Dar Bant UVB Tedavisine Yanıt Veren İktiyozis Linearis Sirkumfleksa Olgusu
Ralfi Singer, Özgür Emek Kocatürk Göncü, Ece Nur Yüksel, Mehmet Çopur,
Selma Şengiz Erhan
P281
Kronik Ürtiker Hastalarında Nötrofil/Lenfosit Oranının Değeri
Zeynep Meltem Akkurt, Derya Uçmak, İsa An
P282
Kutanöz larva migrans: bir olgu sunumu
Ekin Özge Özdemir, Fatih Göktay, Sema Aytekin, Şirin Yaşar, Pembegül
Güneş
P283
Anetoderma: Bir Çocuk Olgu Sunumu
Emine Tuğba Alataş, Ceyda Tetik, Gürsoy Doğan, Asude Kara
P284
Otoimmün Progesteron Dermatitli Bir Olgu Sunumu
Tuba Betül Karadeniz, Günseli Kekeç, Pınar Özdemir, Ömer Kutlu, Muzaffer
Şahin, Hatice Meral Ekşioğlu
P285
Telenjiektazya Makularis Eruptiva Perstanslı Bir Olgunun Sunumu
Tuba Betül Karadeniz, Ömer Kutlu, Günseli Kekeç, Pınar Özdemir, Hatice
Ünverdi, Muzaffer Şahin, Hatice Meral Ekşioğlu
P286
Çocukluk çağı ve adölesan dönemde tekrarlayan oral aftlar: retrospektif tek
merkezli çalışma
Asuman Gürkan, Sare Gülfem Özlü, Pınar Altıaylık Özer, Bengi Ece Kurtul,
Can Demir Karacan, Saliha Şenel
P287
Bir diskeratozis konjenita olgusu
Şule Güngör, Emek Kocatürk Göncü
P288
Ailevi Akdeniz Ateşinin Sıra Dışı Görünümü:Erizipel Benzeri Eritem
Sibel Tuğcugil, Savaş Yaylı, Nursel Dilek, Hasan Göçer, Yunus Saral
P289
Genital bölge yerleşimli terra firma forme hastalığı
Mehmet Unal, Gülbahar Ürün Unal, Şükrü Balevi, Hüseyin Tol, Süleyman
Dönmez
P290
Geç tanı alan konjenital hipotiroidli bir çocukta L-tiroksin tedavisi sonrası
saç dökülmesi
Ayşegül Yalçınkaya İyidal, Fatma Arzu Kılıç
P291
Fabry Hastalığı: Olgu sunumu
Nuriye Özer Kaygısız, Nilgün Solak Tekin, Beril Gülüş Demirel, Yücel
Üstündağ, Duygu Gencer, Rafet Koca
P292
Osler-Weber-Rendu Sendromu;1 olgu
Burak Sezen, Mehmet Levent Taşlı, Neşe Demirkan, Mehmet Ali Kösekli
P293
Geç tanı alan iki olgu nedeniyle: Papillon-Lefevre sendromu
Şule Güngör, Tülin Yüksel, Sevda Sönmezer, Emek Kocatürk Göncü
P294
Guttat lökoderma nedeni olarak maküler anetoderma
Pelin Kuteyla Ülkümen, Özgür Emek Kocatürk Göncü, Nilgün Bahçetepe,
Ayşe Seza Kunter, Cüyan Demirkesen
P295
Uzun Süreli Azathiopürin Kullanımı Sonrası Görülen Melanositik Nevüs Artışı
Zahide Eriş Eken, Banu Taşkın, İlker Yazıcı, Başak Namdar Çelikkan, Ömer
Çay, İpek Çoban, Fatmagül Kuşku Çabuk, Sibel Alper
P296
Melkersson Rosenthal Sendromu ve Keratokonus Birlikteliği
Bilal Sula, Zeynep Meltem Akkurt, Derya Uçmak, Haydar Uçak, Gurbet Acar,
Mustafa Arıca
P297
Psödoksantoma elastikum benzeri papiller dermal elastolizis: 3 olgu sunumu
Ayşe Serap Karadağ, Tuğba Kevser Uzunçakmak, İlkin Zindancı, Şeyma
Özkanlı, Ebru Itır Zemheri, Necmettin Akdeniz
P298
Akrokeratozis Verrusiformis
Selda Işık, Zerrin Öğretmen, Sevilay Kılınç, Alican Kazandı
P299
İnterfaz Dermatiti Bulguları Taşıyan Bir Adult Blaschkitis Olgusu
Havva Özge Keseroğlu, Müzeyyen Gönül, Göknur Bilen, Demet Yılmazer,
Ayşegül Uslu
P300
Bilateral redüksiyon mammoplasti sonrası gelişen piyoderma gangrenozum
Filiz Cebeci, Sema Aytekin, Zeynep Altan, Şirin Yaşar, Pembegül Güneş
P301
Yozgat Yöresinde Geriatrik Yaş Grubunda Görülen Deri Hastalıklarının
Prevalansı
Emine Çölgeçen, Elif Börekçi, Kemal Özyurt
P302
Nadir bir olgu: Granülomatöz Pigmente Purpurik Dermatoz
Orkhan Bairamov, Zekayi Kutlubay, Burhan Engin, M. Cem Mat, Yalçın Tüzün
P303
Posterior Tibial Sinir Dermatomu İle Sınırlı Bir Segmental Nörofibromatozis
Olgusu
Mutlu Çayırlı, Mustafa Tunca, Ahmet Akar, Yavuz Poyrazoğlu, Ali Fuat Çiçek
P304
Nörofibromatozis Tip-1, Meme Kanseri Ve Gastrointestinal Stromal Tümör
Birlikteliği
Şirin Yaşar, Bülent Yaşar, Ekin Özge Özdemir, Burçak Erkol, Sema Aytekin,
Pembegül Güneş
P305
Yüksek Doz ve Düşük Doz Asitretinin Epifizyal Büyüme Plağına Etkilerinin
Ratlarda Biyokimyasal ve Histopatolojik Olarak Değerlendirilmesi
Sevda Önder, Serap Güneş Bilgili, Gülay Bulut, Hüseyin Tuğrul Çelik, Serpil
Oğuztüzün, Ömer Çalka, Hacı Önder, Ayşe Serap Karadağ
P306
Cinsel istismar ile karışabilecek bir durum: Genital ve ekstragenital
tutulumla giden prepubertal liken skleroatrofikus
Dua Cebeci, Şirin Yaşar, Sema Aytekin, Fatih Göktay, Pembegül Güneş
P307
Unilateral Blaschkoid tutulum Yapan Bir Liken Planus Olgusu
Mualla Polat, Bengü Altunay Tuman, Gülzade Özyalvaçlı
P308
Tipik Deri Bulgularıyla, Nadir Görülen Homozigot Familyal
Hiperkolesterolemi; Olgu Sunumu
Sıla Şeremet Uysal, Fatma Şule Afşar, Hatice Duran, Ali Karakuzu
P309
Kollodion Bebek Olgusu
Reyhan Çetinkaya, Mahizer Yaldız, Bahar Sevimli Dikicier, Mustafa Teoman
Erdem
P310
Sarkoidozun Nadir Olmayan Bir Klinik Görünümü; Skar Sarkoidozu
Tuğba Atcı, Algün Polat Ekinci, Can Baykal
P311
Üst gastrointestinal endoskopi komplikasyonu olarak servikofasiyal purpura
Hilal Kaya Erdoğan, Işıl Bulur, Bilal Ergül, Ersoy Acer
P312
Bir asker hastanesinde askeri ve sivil hastalarda görülen deri hastalıklarının
epidemiyolojik değerlendirilmesi
Engin Şenel, Musa Salmanoğlu, Emrullah Solmazgül
P313
Dilde Lenfanjiomlu Çocuk Olgu
Dilek Bıyık Özkaya, Ozlem Su, Anıl Gülsel Bahalı, Yahya Beşkardeş, Zeynep
Tosuner, Cuyan Demirkesen, Nahide Onsun
P314
Beş Yaşında Bir Eritema Diskromikum Perstans Olgusu
Emine Sabancılar, Engin Şenel
P315
Gardner -Diamond Sendromu
Zerrin Öğretmen, Selda Işık, Sevilay Kılıç, Alican Kazandı
P316
İnflamatuar Nevüs Komedonikus: Bir Olgu Sunumu
Sevil Savaş, Fusun Bilgin Karahallı, Sevgi Erdoğan, Mehmet Salih Gurel, Cem
Leblebici
P317
Akut Ürtikeryal Plaklarda Bir Ayırıcı Tanı: Erişkin Başlangıçlı Still Hastalığı
Pırıl Etikan Akbaş, Nilgün Bahçetepe Hökenek, Şule Güngör, Mehmet Çopur,
Duygu Temiz Karadağ, Özgür Emek Kocatürk Göncü, Ayşe Cefle Ergüney
P318
Hepatik tutulumla seyreden polimorfik kutanöz sarkoidoz: Olgu sunumu
Mukaddes Kavala, İlkin Zindancı, Burçe Can Kuru, Zafer Türkoğlu, Ebru
Zemheri, Hülya Süslü
P319
Nekrotik ülserlerle seyreden antifosfolipid antikor sendromu olgusu
Mehmet Çopur, Özgür Emek Kocatürk Göncü, Tülin Yüksel, Hatice Duman,
Pelin Kuteyla Ülkümen, Şerife Güner
P320
Dev pleksiform nörofibrom: Nörofibromatozis Tip I olgu sunumu
Mehmet Ateş, Kamer Gündüz, Nalan Neşe, Şebnem Örgüç, Işıl İnanır
P321
Lipoid Proteinoz: Olgu Sunumu
Kamer Gündüz, Mehmet Ateş, Kıvanç Günhan, Semin Ayhan, Gülgün Yılmaz
Ovalı, Işıl İnanır
P322
Persistan Fasyal Bir Kutanöz Lenfoid Hiperplazide Ters Köbnerizasyon
(Reverse Koebnerization)
Özgür Gündüz, Kıvılcım Çınkır Özsaraç, Deniz Öztürk Kara, Mehtap Kıdır,
Pınar Atasoy
P323
Metilentetrahidrofolat redüktaz C677T homozigositesi ile ilişkili bir livedoid
vaskülopati olgusu
Havva Özge Keseroğlu, Müzeyyen Gönül, Melahat Dönmez, Yasemin Akca
Pamuk
P324
İdiyopatik skrotal kalsinozis olgu sunumu
Engin Şenel, Yasemin Yuyucu Karabulut
P325
Multipl Erüptif Dermatofibrom
İbrahim Yeşildağ, Yılmaz Yıldız
P326
İnfantil dijital fibromatozis; Olgu sunumu
Ufuk Kavuzlu, Ayşın Köktürk, Yasemin Yuyucu Karabulut
P327
Stil Hastalığı: Olgu Sunumu
Mine Müjde Özdemir, Perihan Öztürk, Mehmet Kamil Mülayim, Tuğba
Karakaş
P328
Subungual Ekzostoz: Olgu Sunumu
Mehmet Kamil Mülayim, Perihan Öztürk, Mine Müjde Özdemir, Tuğba
Karakaş
P329
Resesif distrofik epidermolizis büllosalı bir olguda Ewing sarkomu birlikteliği
Zafer Türkoğlu, Özlem Türkoğlu, Burçe Can Kuru, Necmettin Akdeniz,
Mukaddes Kavala, İlkin Zindancı
P330
Androgenetik Alopesili Hastalarda Arteriyel Sertliğin Değerlendirilmesi
Emine Çölgeçen, Hüseyin Ede, Mustafa Fatih Erkoç, Yurdanur Akyüz, Ali Rıza
Erbay
P331
Yanan ağız sendromlu hastaların tat testi ile kesitsel demografik
değerlendirilmesi
Zafer Türkoğlu, Cem Mansuroğlu, Mukaddes Kavala, Burce Can, İlkin
Zindancı, Hasan Hüseyin Mutlu
P332
Atopiform dermatit ile prezente olan nadir bir sendrom:Dubowitz Sendromu
Zafer Türkoğlu, Özlem Türkoğlu, Burce Can Kuru, Mukaddes Kavala, Ayşe
Serap Karadağ, İlkin Zindancı
P333
Androgenetik Alopesi ve Koroner Arter Hastalığı İlişkisi
Hüseyin Ede, Emine Çölgeçen, Mustafa Fatih Erkoç, Yurdanur Akyüz, Ali Rıza
Erbay
P334
Bir Olgu Sunumu: Dissemine Porokeratoz
Demet Kartal, Salih Levent Çınar, Özge Şeyda Saka, Murat Borlu
P335
Kappa hafif zincir monotipili skleromiksödem
Tuğba Falay, Cem Leblebici, Mehmet Salih Gürel, Mustafa Yıldırım, Ezgi
Özkur
P336
Klinik ve Histopatolojik olarak Diskoid Lupus Eritematozu taklit eden Tinea
Fasiyalis olgusu
Derya Yaşar, Yelda Kapıcıoğlu, Mikail Yılmaz, Hülya Cenk, Ayşegül Polat
P337
İnkontinensiya Pigmentili Bir Olgu
Gülhan Aksoy Saraç
P338
Shagreen Patch Olgu Sunumu
Tuğba Karakaş, Mehmet Kamil Mülayim, Perihan Öztürk, Yasemin Akman
P339
Punktat Palmoplantar Keratoderma ve Vitiligo Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu
Ömer Faruk Elmas, Mahmut Sami Metin, Şevki Özdemir, Okan Kızılyel,
Handan Bilen
P340
Şiddetli Pomfoliks Benzeri Dermatofitid Reaksiyonu: Bir Olgu Sunumu
Hülya Cenk, Yelda Kapıcıoğlu, Mikail Yılmaz, Ayşegül Polat, Derya Yaşar
P341
Geç başlangıçlı anjiokeratoma sirkumskriptum olgusu
Selma Emre, Aydan Kılıçaslan, Gülşen Akoğlu, Akın Aktaş, Sezin Ünlü
P342
Yüzde yerleşen Moulin'in lineer atrofoderması
Selma Emre, Ahmet Metin, Nuran Süngü, Düriye Deniz Demirseren, Fadime
Kılınç
P343
Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine başvuran herpes zoster tanılı
153 hastanın klinik ve demografik özelliklerinin değerlendirilmesi
Nesrin Aytekin, Işıl Deniz Alıravcı
P344
İdiopatik Kalsinozis Kutis
Sibel Tuğcugil, Savaş Yaylı, Gül Devrimsel, Münevver Serdar Beyazal, Recep
Bedir
P345
Generalize nekrobiozis lipoidika diyabetikorum: Olgu sunumu
Sertaç Şener, Ayşe Akbaş, Fadime Kılınç, Nuran Süngü, Ayşe Akkuş, Akın
Aktaş
P346
Androgenetik alopesili erkeklerde el ikinci/dördüncü parmak oranları
Özlem Bilgiç, Hilmi Cevdet Altınyazar, Dilek Eryılmaz, Zehra Ayça Tuğrul
P347
Lipoid proteinozis (Urbach-Wiethe hastalığı): Olgu sunumu
Özlem Bilgiç, Hüseyin Hıra, Hilmi Cevdet Altınyazar, Pınar Karabağlı
P348
Borelya burgdorferi ve onun P30,P31 ve P39 genleriyle ilişkili bir Jeneralize
Elastolotik Dev Hücreli Granüloma olgusunun Doksisiklinle başarılı tedavisi:Isı
şoku proteinleri ve moleküler benzerlik fenomeni ile olası ilişki?
Betül Taş, Aysel Çağlar, Bilge Özdemir
P349
Tinea Fasialisin İndüklediği Blefarit ve Madarozis Birlikteliği
Mutlu Çayırlı, Rıza Güngör, Onur Akın, Sinem Budak
P350
Otik-auriküler kütanöz leishmaniazisin intralezyonel glukantimle tedavisi
Betül Taş, Kamuran Türker, Semra Demir
P351
Lyme Hastalığı ve Bruselloz Birlikteliği
Fatma Pelin Cengiz, Recep Şahin, Buğra Cengiz
P352
Doğu Anadolu Bölgesinde Generalize Pruritusta Sık Gözlenen Bir Parazit:
Giardia Intestinalis
Fatma Pelin Cengiz
P353
Verruka Görünümünde Nörodermatit Olgusu
Nurcan Metin, Rabia Öztaş Kara, Berna Solak, Fadime Bahadır
P354
Norveç Uyuzu: Bir Olgu Sunumu
Hülya Albayrak, Ali İhsan Güleç, Esma Uslu, Elife Başkan, Nevin İnce
P355
Zigoma üzerinde inflamatuvar plak: layşmanyazis
Gülşen Akoğlu, Nuran Süngü, Ahmet Metin, Selma Emre
P356
Dikdörtgen pupil (keçi gözü): Sıradışı bir orf prezentasyonu
Enver Turan, Sıla Şeremet
P357
Yeni tanımlanmış lepramatöz lepra olgusu ve mikrobiyolojik görüntüleri
Hatice Uce Özkol, Gülay Bulut, Hüseyin Güdücüoğlu
P358
Kuzu ısırığı sonrası gelişen atipik yerleşimli orf: Çocuk olgu
Hatice Uce Özkol, İbrahim Halil Yavuz
P359
Kızıl ile beraber görülen Bell's paralizi
Veysel Kars, Tahsin Çelepkolu, Fatih Esmer, Hamza Aslanhan, Ahmet
Yılmaz, Pakize Gamze Bucaktepe Erten
P360
Kemik tüberkülozlu hastada gelişen büllöz tüberkülin deri testi reaksiyonu
Hatice Uce Özkol, İbrahim Halil Yavuz, Murat Öztürk
P361
Uzun süreli topikal kortikosteroid kullanımı ile ilişkili Norveç uyuzu
Tuğba Kevser Uzunçakmak, Ayşe Serap Karadağ, Şeyma Özkanlı, Ebru Itır
Zemheri, Mukaddes Kavala, Necmettin Akdeniz
P362
Trichophyton tonsuransa bağlı Tinea gladyotorum: Bir olgu sunumu
Mahmut Sami Metin, Ömer Faruk Elmas, Okan Kızılyel, Mustafa Atasoy,
Şevki Özdemir
P363
Erişkin Bir Hastada Tinea Kapitis Profunda
Nur Cihan Coşansu, Mahizer Yaldız, Teoman Erdem, Bahar Sevimli Dikicier
P364
Bir Lupus Vulgaris Olgusu
Emine Tamer, Müşerref Özdemir, Seray Külcü Çakmak, Filiz Sadi Aykan,
Ferda Artüz
P365
Rize’de Türkmenistan Kaynaklı Bir Kutanöz Layşmanyazis Olgusu
Nursel Dilek, Büşra Acar, Aziz Ramazan Dilek, Sibel Kandemir, Yunus Saral
P366
Lepra
Yavuz Kayaş, Gülşen Kandiloğlu, Bengü Gerçeker Türk, Banu Yaman, Elif
Günay
P367
Tinea İnkognito: Vaka Serisi
Mikail Yılmaz, Yelda Kapıcıoğlu, Serpil Şener, Hülya Cenk, Ayşegül Polat
P368
Tokat Bölgesinde Tinea pedis ve Onikomikoz Prevalansı
Havva Yıldız Seçkin, Yalçın Baş, Zennure Takçı, Göknur Kalkan
P369
Sağlıklı 5 Aylık Bebekte Herpes Zoster
Göknur Özaydın Yavuz, Hatice Uce Özkol, Serap Güneş Bilgili, İbrahim Halil
Yavuz
P370
İnflamatuvar Tip Tinea Barbea Olgusu
Göknur Özaydın Yavuz, Serap Güneş Bilgili, Hatice Uce Özkol, İbrahim Halil
Yavuz
P371
Erişkin Bir Olguda Parvovirüs B19 İle İlişkili Eldiven ve Çorap Sendromu
Emine Tamer, Seray Külcü Çakmak, Ferda Artüz
P372
Mycobacterium Fortuituma Bağlı Bir Deri Enfeksiyonu Olgusu
Recep Dursun, Hale Turan, Turhan Togan
P373
Bazilik ven trombozu ve lenfanjite neden olan kutanoz layşmanyazis: Olgu
Sunumu
Hatice Duran, Fatma Şule Afşar, Sıla Şeremet Uysal, Dudu İlgül Bilgin,
Güngör Yılmaz, Murat Ermete
P374
Herpes Simplex Virüs tip I'e bağlı Tekrarlayan Oral Aft
Gülay Özel Şahin, Müfide Öncel
P375
Darier Hastalığı ve Kaposinin Variselliform Erüpsiyonu
Nuran Allı, Ahu Yorulmaz, Evşen Atıcı, Duriye Özer Türkay
P376
Trichophyton rubruma bağlı boyun yerleşimli tinea inkognito
Mahmut Sami Metin, Mehmet Akif Camkurt, Ömer Faruk Elmas, Okan
Kızılyel, Handan Bilen, Mustafa Atasoy, Şevki Özdemir
Download

P189 Anüler elastolitik dev hücreli granülomun intralezyonel