1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Cuma
Perşembe
Çarşamba
Salı
Pazartesi
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI
Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Okuma-Yazma Eğitiminde Kullanımı - Doç. Dr. Mustafa Yunus
ERYAMAN (Zorunlu) (Doç. Dr. Mehmet Kaan DEMİR)
C2-112
Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Doç. Dr. Çavuş ŞAHİN (Zorunlu)
A2-201
Eğitim Sürecinde Okul Aile ve
Toplum
Doç. Dr. Salih Zeki GENÇ
(Seçmeli)
İlköğretimde Sınıf İçi İletişim
Doç. Dr. Çiğdem ŞAHİN
TAŞKIN
(Seçmeli)
İlköğretimde Çağdaş Eğitim
Sistemleri
Yrd. Doç. Dr. Barış ÇETİN
(Seçmeli)
İlköğretimde Program
Geliştirme ve Değerlendirme
Yaklaşımları
Yrd. Doç. Dr. Bülent GÜVEN
(Seçmeli)
Hayat Bilgisi Öğretiminde
Yeni Yaklaşımlar
Doç. Dr. Mehmet Kaan
DEMİR
(Seçmeli)
Çocuklarda Matematik
Öğretimi
Yrd. Doç. Dr. Güney
HACIÖMEROĞLU TABUK
(Seçmeli)
Sınıf Öğretmenliği ABD Başkanı
Doç. Dr. Salih Zeki GENÇ
Download

çanakkale onsekiz mart üniversitesi eğitim bilimleri enstitüsü