HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ
1 | İSMAİL GASPIRALI kara 199
Atilla Çetin
Prof. Dr. Atilla Çetin 1942’de İstanbul Beykoz’da
doğdu. Kocaelili bir ailenin çocuğudur. Babasının
memur olması nedeniyle ilk ve orta öğrenimini
Anadolu’nun çeşitli yerlerinde sürdürdü (Turhal,
Akyazı, Pütürge, Adana vs.). Bursa Erkek lisesini
bitirdi (1961). İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü ve Çapa Yüksek
Öğretmen Okulundan mezun oldu (1966). Kars
Alparslan Lisesinde Tarih öğretmeni olarak çalıştı
(1966-1968). Vatani görevinden sonra (19681970) Başbakanlık Arşiv Genel Müdürlüğünde
Arşivist, Uzman, Şube Müdürü, Genel Müdür
Yardımcısı ve Genel Müdürü Vekili görevlerinde
bulundu (1970-1981). 1972-1973’te Fransa’da
Arşivcilik İhtisası gördü. 1973 Uluslararası Arşiv
Teknik Stajına katıldı. Basında Dünya ve
Tercüman gazetelerinde Kütüphane ve Arşiv
Müdürü olarak çalıştı (1981-1991). Sonra
Akademik Kariyere girdi. İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesinde Tarih Doktoru (1987),
Yakınçağ Tarihi Doçenti (1988) ve Profesörü
(1996) oldu. İstanbul, Sakarya Üniversitelerinde
Öğretim Üyeliği yaptı. 1990’da Tunus’ta
araştırmalar yaptı.
Kitapları:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Arşiv Notları. Ankara, 1976
Devlet ve Görüşlerim. İstanbul, 1976
Arşiv Belgelerinin Restorasyonu. Ankara, 1977
Kültür Bakanlığı Yayını
Başbakanlık Arşivi Kılavuzu. İstanbul, 1979
Guida Degli Archivi Dell’Impero Ottomano,
Roma, 1985 Il Centro Di Ricerca yayını
II. Meşrutiyet Döneminde Arşivlerimize Ait
Belgeler. İstanbul, 1985
Tunuslu Hayreddin Paşa. Ankara, 1988 2, baskısı,
Ankara 1999 Kültür Bakanlığı Yayını
Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın Mısır Valiliği –
Osmanlı Belgelerine Göre – İstanbul, 1998
Kocaeli Tarihinden Sayfalar. İzmit, 2000 Rotary
Kulübü yayını
HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ
1 | İSMAİL GASPIRALI
10. Kocaeli-Sakarya Tarihinden. İzmit, 2004
11. Tarihçilik Mesleğinde 40 Yıl, Üstadımız Prof. Dr.
Atilla Çetin, Hayatı, Anıları, Eserleri (Haz,
Yahya Aydın-Ümit Başak) (Bu kitap içinde
yaşamını anılarını yazdı). İzmit, 2005
12. Hayreddin Paşa el Tunusi, Min Hilal-i Vesaiki
Tunussiyeve Türkiyye Nadire. Tunus, 2006 el
cumhuriyettü’t-Tunussiyye, Vezaret-i Sakafe ve’lMuhafaza-i ale’t - Terras yayını, Çeviri Mustafa
Stiti
13. Kandıra Temettuat Defterleri (1844-1845). İzmit
2008 Kocaeli Valiliği Yayını
14. Kandıra Kaymas, Akçaova (Akabad) Temettuat
Defterleri (1844-1845). İzmit
2009 Kocaeli
Valiliği Yayını
15. Kaynarca (Şeyhler) Temettuat Defterleri (18441845). İzmit 2010
16. Sultan II. Abdülhamid Han, Devlet ve Memleket
Görüşlerim. İstanbul 2011 c. I-II, Çamlıca BasımYayın
17. Paris Mektupları ve Normandiya Günlükleri.
(Haz Atilla Çetin – Mehmet Aksoy), İzmit 2012
18. Kandıralı Mehmet Paşa. İzmit 2012
19. Mısırlı Prens Mustafa Fazıl Paşa’nın kızı Prenses
Nazlı Hanım’ın Hayatı (1853-1913) – 100. Ölüm
yıl dönümü münasebetiyle. İzmit, 2013
Download

1 | İSMAİL GASPIRALI kara 199 - Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şölenleri