Fiyat Listesi
2014-1
“Dünya için üretiyoruz...”
‹çindekiler
ANAHTAR VE PR‹Z GRUBU
Karea - Defne Serisi
Renk Seçenekleri, Çoklu Çerçeveler
Antibakteriyel, Satış Şekilleri
Karea Serisi
1. Satış Şekli - Komple Ürün
2. Satış Şekli - Modül (Tuş / Kapak Takılı) + Çerçeve
3. Satış Şekli - Modül + Tuş / Kapak ve Çerçeve
4. Satış Şekli - Modül + Tuş / Kapak + Çerçeve
Defne Serisi
1. Satış Şekli - Komple Ürün
2. Satış Şekli - Modül (Tuş / Kapak Takılı) + Çerçeve
3. Satış Şekli - Modül + Tuş / Kapak ve Çerçeve
4. Satış Şekli - Modül + Tuş / Kapak + Çerçeve
Lillium Ailesi
Modül - Çerçeve Değişim Tablosu
Lillium - Lillium Kare Kordonlar
Lillium Ailesi Pastel Renkli Çerçeveler
Lillium Ailesi Modül (Tuş / Kapak Takılı) ve Çerçeveler
Lillium
Lillium Kare
Lillium Natural
Lillium Natural Kare
Lillium Natural - Lillium Natural Kare Antibakteriyel
Mimoza
Rose
Nemliyer Plus IP44
Nemliyer Plus IP55
Nemliyer IP44
Sıva Üstü Serisi
2
3
4-5
6-7
8 - 11
12 - 15
16 - 17
18 - 19
20 - 23
24 - 27
28
29
29
30 - 31
32 - 33
34 - 35
36 - 39
40 - 41
42 - 43
44 - 47
48
49
49
50
51
GRUP PR‹Z
Topraklı Grup Prizler
Grup Prizler
Eko Topraklı Grup Prizler
Eko Grup Prizler
Surge Safeguard Şok Korumalı Grup Priz
52
52
53
53
53
AKSESUAR GRUBU
Fişler
Kasalar
Prizler
54
54
54
SIVA ALTI - SIVA ÜSTÜ S‹GORTA KUTULARI
Sigorta Kutuları
Özel Renk Seçenekleri
Klemensler
55
56
56
ELEKTRON‹K - ELEKTR‹K SAYAÇLARI
Monofaze, Trifaze, Kombi
Wport Gsm-Gprs Modem/Gateway
Teknik Özellikler
www.makel.com.tr
57
57
58 - 59
ANAHTAR VE PR‹Z GRUBU
KAREA - DEFNE SER‹S‹
Renkli Ürünler
001 Beyaz
010 Krem
065 Metalik Gümüş
050 Füme
100 İnci
052 Yeşil
057 Dore
105 Natural Çam
101 Natural Meşe
102 Natural Ceviz
103 Natural Kiraz
Pastel Renkli Çerçeveler
092 Mavi
091 Yeşil
085 Magenta
093 Rose
078 Lila
094 Turuncu
095 Açık Lila
074 Sarı
Çoklu Çerçeveler
Yatay Çerçeveler
Dikey Çerçeveler
‹kili Çerçeve
Üçlü Çerçeve
Üçlü Çerçeve
Dörtlü Çerçeve
Beşli Çerçeve
2
Alt›l› Çerçeve
‹kili Çerçeve
ANAHTAR VE PR‹Z GRUBU
“Dünya için üretiyoruz...”
KAREA - DEFNE SER‹S‹
Antibakteriyel Karea ve Defne üretimi sipariş
miktarının uygun olması durumunda beyaz ve
krem renk için uygulanabilmektedir.
Karea
Defne
Satış Şekilleri
1. Satış Şekli - Komple Ürün
Komple Ürün
2. Satış Şekli - Modül (Tuş / Kapak Takılı) + Çerçeve
+
Modül
(Tuş Kapak Takılı)
=
Çerçeve
Komple Ürün
3. Satış Şekli - Modül + Tuş / Kapak ve Çerçeve
+
Modül
=
Komple Ürün
Tuş / Kapak ve Çerçeve
4. Satış - Modül + Tuş / Kapak + Çerçeve
+
Modül
+
Tuş / Kapak
=
Çerçeve
Komple Ürün
Not: Tekli çerçeveler için natural renk seçenekleri 1. ve 3. satış şekillerinde uygulanmaktadır.
3
ANAHTAR VE PR‹Z GRUBU
KAREA
1. Sat›ş Şekli - Komple Ürün
Ürün Tan›m›
Kod No
Beyaz - Krem
Fiyat (¨)
Kahverengi
Fiyat (¨)
Renkli
Fiyat (¨)
Natural
Fiyat (¨)
Kutu
Adet
Koli
Adet
56 xxx 001
56 xxx 021
56 xxx 003
56 xxx 023
56 xxx 004
56 xxx 024
56 xxx 441
56 xxx 005
56 xxx 025
56 xxx 096
56 xxx 097
56 xxx 020
56 xxx 040
56 xxx 091
56 xxx 092
56 xxx 094
56 xxx 095
56 xxx 084
56 xxx 026
56 xxx 041
56 xxx 279
56 xxx 050
56 xxx 010
56 xxx 085
56 xxx 070
56 xxx 030
56 xxx 071
56 xxx 252
56 xxx 253
6,70
9,30
7,90
10,40
7,40
9,60
10,70
7,70
10,40
7,40
9,60
10,20
14,10
9,10
11,20
8,80
10,90
11,00
11,90
12,40
11,50
7,40
7,80
9,60
9,60
9,60
8,60
15,40
20,90
7,50
10,20
8,60
11,50
8,00
10,50
11,80
8,40
11,40
8,00
10,50
10,90
15,10
10,10
12,20
9,70
11,80
12,10
13,00
13,60
12,60
8,00
8,50
10,50
10,50
10,30
9,70
17,00
23,00
13,20
15,30
16,10
20,60
13,70
15,70
16,40
14,20
16,50
13,70
15,70
16,70
20,20
18,50
20,60
15,40
17,50
17,80
17,60
18,40
17,00
13,70
15,00
15,70
15,70
16,80
14,70
21,10
27,10
14,50
16,60
17,20
21,90
15,00
16,90
17,90
15,60
17,80
15,00
16,90
18,10
21,50
20,40
22,50
16,60
18,70
18,80
19,10
19,90
18,30
15,00
16,00
16,90
16,90
17,80
16,10
22,50
28,20
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
56 xxx 022
56 xxx 028
56 xxx 172
56 xxx 029
56 xxx 099
56 xxx 019
56 xxx 173
56 xxx 016
56 xxx 052
56 xxx 053
56 xxx 198
56 xxx 300
56 xxx 058
56 xxx 174
56 xxx 254
56 xxx 255
56 xxx 017
56 xxx 018
56 xxx 082
6,70
7,70
7,70
9,30
9,30
10,00
10,00
12,60
7,40
11,00
11,00
15,20
9,90
9,90
11,90
11,90
8,40
11,10
10,30
7,50
8,40
8,40
10,30
10,30
10,90
10,90
14,00
8,20
12,20
12,20
16,70
10,90
10,90
13,10
13,10
9,30
12,10
11,40
13,10
15,60
15,60
18,30
18,30
16,80
16,80
25,30
14,20
18,30
18,30
28,00
15,90
15,90
22,70
22,70
14,70
18,60
16,30
14,20
16,80
16,80
19,90
19,90
18,10
18,10
27,50
15,60
20,00
20,00
30,60
18,80
18,80
24,70
24,70
15,70
20,30
17,30
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
Anahtar Grubu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Anahtar
Iş›kl› Anahtar
Komütatör
Iş›kl› Komütatör
Light
Iş›kl› Light
‹kili Light
Vavien
Iş›kl› Vavien
Kap› Otomati€i
Iş›kl› Kap› otomati€i
Deviatör (Ara Vavien)
Iş›kl› Deviatör (Ara Vavien)
Üçlü Anahtar 3 Tuşlu (1+3) 1 Giriş, 3 Ç›k›ş
Üçlü Anahtar 3 Tuşlu (3+3) 3 Giriş, 3 Ç›k›ş
Üçlü Anahtar Tek Tuşlu (1+3) 1 Giriş, 3 Ç›k›ş
Üçlü Anahtar Tek Tuşlu (3+3) 3 Giriş, 3 Ç›k›ş
Üçlü Klima Anahtar›
‹kili Vavien
Jaluzi Anahtar›
Jaluzi Anahtar› (Tek Tuşlu)
Zil Butonu
Etiketli Zil Butonu
Iş›kl› Zil Butonu 12 V
Iş›kl› Zil Butonu 220 V
Etiketli Iş›kl› Zil Butonu 12 V
Uyar› Anahtar›
Otel Uyar› Ünitesi Komütatörü
Otel Uyar› D›ş Ünitesi
Priz Grubu
Priz
Toprakl› Priz
Toprakl› Priz Soketli
Kapakl› Toprakl› Priz
Kapakl› Toprakl› Priz Soketli
Ups Priz
Ups Priz Soketli
Kapakl› Ups Priz
Çocuk Korumal› Priz
Çocuk Korumal› Ups Priz
Çocuk Korumal› Ups Priz Soketli
Çocuk Korumalı Kapaklı Ups Priz
Çocuk Korumal› Toprakl› Priz
Çocuk Korumal› Toprakl› Priz Soketli
Çocuk Korumal› Kapakl› Toprakl› Priz
Çocuk Korumal› Kapakl› Toprakl› Priz Soketli
‹kili Priz
‹kili Ups Priz
‹kili Toprakl› Priz
(•) ‹şaretli ürünlerin soketlileri mevcuttur. Soketli - Vidal› ürünlerde fiyat fark› yoktur.
1. Sat›ş Şekli
Anahtar
Beyaz
56 001 001
4
Anahtar
Krem
56 010 001
Anahtar
Metalik Gümüş
56 065 001
Anahtar
Dore
56 057 001
Anahtar
Natural Ceviz
56 102 001
Anahtar
Natural Meşe
56 101 001
ANAHTAR VE PR‹Z GRUBU
“Dünya için üretiyoruz...”
KAREA
1. Sat›ş Şekli - Komple Ürün
Ürün Tan›m›
Kod No
Beyaz - Krem
Fiyat (¨)
Kahverengi
Fiyat (¨)
Renkli
Fiyat (¨)
Natural
Fiyat (¨)
Kutu
Adet
Koli
Adet
Tv Priz Grubu
56 xxx 027
56 xxx 007
56 xxx 087
56 xxx 088
56 xxx 142
56 xxx 133
56 xxx 134
56 xxx 065
56 xxx 060
56 xxx 066
56 xxx 067
56 xxx 098
56 xxx 083
9,90
9,90
11,40
11,40
9,90
21,10
21,10
37,60
37,60
59,50
59,50
47,30
47,30
10,90
10,90
12,40
12,40
10,90
22,10
22,10
41,40
41,40
66,00
66,00
51,10
51,10
16,50
16,50
18,00
18,00
16,50
27,70
27,70
51,10
51,10
70,30
70,30
60,80
60,80
19,40
19,40
20,90
20,90
19,40
30,60
30,60
62,40
62,40
87,30
87,30
72,10
72,10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
56 xxx 014
56 xxx 034
56 xxx 042
56 xxx 035
56 xxx 036
56 xxx 037
56 xxx 038
56 xxx 135
56 xxx 136
56 xxx 137
56 xxx 075
56 xxx 080
9,00
15,10
13,10
35,60
63,30
39,80
10,70
41,50
64,80
39,80
21,00
11,00
10,00
17,70
16,80
39,30
65,90
42,40
13,30
44,10
67,40
42,40
23,60
12,10
15,40
22,20
21,80
44,30
70,40
46,90
17,80
48,60
71,90
46,90
28,10
22,80
16,60
25,10
24,60
47,10
73,30
49,80
20,70
51,50
74,80
49,80
31,00
25,00
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
56 xxx 011
56 xxx 031
56 xxx 093
56 xxx 045
56 xxx 086
56 xxx 055
56 xxx 056
56 xxx 046
56 xxx 183
56 xxx 301
56 xxx 302
56 xxx 139K
42,20
54,40
45,40
74,70
79,10
66,10
26,50
36,30
13,90
99,70
225,10
22,70
45,70
57,90
48,90
82,20
86,90
72,70
29,10
37,60
15,20
101,00
226,40
25,00
47,80
60,00
51,00
86,20
111,70
94,90
38,10
40,30
17,90
103,70
229,10
32,90
50,90
63,10
54,10
91,70
128,70
110,10
44,30
42,40
20,00
105,80
231,20
37,90
10
10
10
10
6
6
6
12
12
12
12
5
100
100
100
100
60
60
60
120
120
120
120
30
Tv Anten Prizi Sonlu 4 dB
Tv Anten Prizi Geçişli 6 dB
Tv Anten Prizi Sonlu 0.5 dB Metal Kasal›
Tv Anten Prizi Geçişli 11 dB Metal Kasal›
Tv Anten Prizi Dirençsiz
Uydu Prizi Tekli Geçişli
Uydu Prizi Tekli Sonlu
Tv-Radyo Prizi 1.5 dB Sonlu
Tv-Radyo Prizi 7 dB Geçişli
Tv-Radyo-Sat Prizi 1.5 dB Sonlu
Tv-Radyo-Sat Prizi 4 dB Geçişli
Tv-Sat Prizi 1 dB Sonlu
Tv-Sat Prizi 4 dB Geçişli
Veri ‹letim Grubu
Nümeris Telefon Prizi
‹kili Nümeris Telefon Prizi
‹kili Nümeris Priz 1 Ad. Jakl›
‹kili Data Prizi 1 Ad. Cat 5
‹kili Data Prizi 2 Ad. Cat 5
‹kili Data Prizi Cat 5 + Nümeris
‹kili Data Priz Boş
‹kili Data Prizi 1 Ad. Cat 6
‹kili Data Prizi 2 Ad. Cat 6
‹kili Data Prizi Cat 3 + Cat 6
‹kili Data Prizi 1 Ad. Cat 3
Müzik Yay›n Priz Hi-Fi
Elektronik Grubu
Dimmer 600W
Dimmer 600W Şebeke Filtreli
Dimmer 1000W
Dimmer Uzaktan Kumandal› Şebeke Filtreli
Bap (Bölgesel Ses Ayar› Paneli)
Acil Durum Lambas›
Uyarı Zili
Gecikmeli Energy Saver Röle Hariç
Energy Saver (Röle Hariç)
Elektromanyetik Energy Saver
Radyo Frekansl› Energy Saver
Şok Korumal› Toprakl› Priz
( ) 14 dB ve18 dB versiyonlar› mevcuttur.
( ) 10-12-15-20 dB versiyonlar› mevcuttur.
Ürün kodlar›nda ‘xxx’ olan bölüme aşağ›daki tablodan renk kodlar›n› ekleyiniz.
Kod No
Kod No
Kod No
Renkler
xxx
Renkler
xxx
Renkler
xxx
Beyaz
001
010
065
057
052
Füme
050
096
097
009
100
Natural Meşe
101
102
103
105
Krem
Metalik Gümüş
Dore
Yeşil
Kahverengi
A. Kahverengi
Kahverengi / A. Kahverengi
‹nci
Natural Ceviz
Natural Kiraz
Natural Çam
ÖRNEK
Beyaz
Ürün Ad›
Kod No
Anahtar
56 001 0 01
56 001 1 01
Soketli Anahtar
Soketli ürünlerde, 3. basamak ‘0’ yerine ‘1’ olacakt›r.
Not: Çoklu çerçevelere ait kod ve fiyat bilgisi için 7. sayfaya bak›n›z.
5
ANAHTAR VE PR‹Z GRUBU
KAREA
2. Sat›ş Şekli - Modül (Tuş / Kapak Tak›l›) + Çerçeve
a) Modül (Tuş / Kapak Takılı)
Ürün Tan›m›
Kod No
Beyaz - Krem
Fiyat (¨)
Kahverengi
Fiyat (¨)
Renkli
Fiyat (¨)
Kutu
Adet
Koli
Adet
57 xxx 001
57 xxx 021
57 xxx 003
57 xxx 023
57 xxx 004
57 xxx 024
57 xxx 441
57 xxx 005
57 xxx 025
57 xxx 096
57 xxx 097
57 xxx 020
57 xxx 040
57 xxx 091
57 xxx 092
57 xxx 094
57 xxx 095
57 xxx 084
57 xxx 026
57 xxx 041
57 xxx 279
57 xxx 050
57 xxx 010
57 xxx 085
57 xxx 070
57 xxx 030
57 xxx 071
57 xxx 252
57 xxx 253
5,60
8,20
6,80
9,30
6,30
8,50
9,60
6,60
9,30
6,30
8,50
9,10
13,00
8,00
10,10
7,70
9,80
9,90
10,80
11,30
10,40
6,30
6,70
8,50
8,50
8,50
7,50
14,30
19,80
6,30
9,00
7,40
10,30
6,80
9,30
10,60
7,20
10,20
6,80
9,30
9,70
13,90
8,90
11,00
8,50
10,60
10,90
11,80
12,40
11,40
6,80
7,30
9,30
9,30
9,10
8,50
15,80
21,80
10,20
12,30
13,10
17,60
10,70
12,70
13,40
11,20
13,50
10,70
12,70
13,70
17,20
15,50
17,60
12,40
14,50
14,80
14,60
15,40
14,00
10,70
12,00
12,70
12,70
13,80
11,70
18,10
24,10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
57 xxx 022
57 xxx 028
57 xxx 172
57 xxx 029
57 xxx 099
57 xxx 019
57 xxx 173
57 xxx 016
57 xxx 052
57 xxx 053
57 xxx 198
57 xxx 300
57 xxx 058
57 xxx 174
57 xxx 254
57 xxx 255
57 xxx 017
57 xxx 018
57 xxx 082
5,60
6,60
6,60
8,20
8,20
8,90
8,90
11,50
6,30
9,90
9,90
14,10
8,80
8,80
10,80
10,80
6,40
9,10
8,30
6,30
7,20
7,20
9,10
9,10
9,70
9,70
12,80
7,00
11,00
11,00
15,50
9,70
9,70
11,90
11,90
7,10
9,90
9,20
10,10
12,60
12,60
15,30
15,30
13,80
13,80
22,30
11,20
15,30
15,30
25,00
12,90
12,90
19,70
19,70
9,50
13,40
11,10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
Anahtar Grubu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Anahtar, Modül ve Tuş
Iş›kl› Anahtar, Modül ve Tuş
Komütatör, Modül ve Tuş
Iş›kl› Komütatör, Modül ve Tuş
Light, Modül ve Tuş
Iş›kl› light, Modül ve Tuş
‹kili Light, Modül ve Tuş
Vavien, Modül ve Tuş
Iş›kl› Vavien, Modül ve Tuş
Kap› Otomati€i, Modül ve Tuş
Iş›kl› Kap› Otomati€i, Modül ve Tuş
Deviatör (Ara Vavien), Modül ve Tuş
Iş›kl› Deviatör (Ara Vavien), Modül ve Tuş
Üçlü Anahtar 3 Tuşlu (1+3) 1 Giriş, 3 Ç›k›ş, Modül ve Tuş
Üçlü Anahtar 3 Tuşlu (3+3) 3 Giriş, 3 Ç›k›ş, Modül ve Tuş
Üçlü Anahtar Tek Tuşlu (1+3) 1 Giriş, 3 Ç›k›ş, Modül ve Tuş
Üçlü Anahtar Tek Tuşlu (3+3) 3 Giriş, 3 Ç›k›ş, Modül ve Tuş
Üçlü Klima Anahtar›, Modül ve Tuş
‹kili Vavien, Modül ve Tuş
Jaluzi Anahtar›, Modül ve Tuş
Jaluzi Anahtar› (Tek Tuşlu), Modül ve Tuş
Zil Butonu, Modül ve Tuş
Etiketli Zil Butonu, Modül ve Tuş
Iş›kl› Zil Butonu 12 V, Modül ve Tuş
Iş›kl› Zil Butonu 220 V, Modül ve Tuş
Etiketli Iş›kl› Zil Butonu 12 V, Modül ve Tuş
Uyar› Anahtar›, Modül ve Tuş
Otel Uyar› Ünitesi Komütatörü, Modül ve Tuş
Otel Uyar› D›ş Ünitesi, Modül ve Tuş
Priz Grubu
Priz, Modül ve Kapak
Toprakl› Priz, Modül ve Kapak
Toprakl› Priz Soketli, Modül ve Kapak
Kapakl› Toprakl› Priz, Modül ve Kapak
Kapakl› Toprakl› Priz Soketli, Modül ve Kapak
Ups Priz, Modül ve Kapak
Ups Priz Soketli, Modül ve Kapak
Kapakl› Ups Priz, Modül ve Kapak
Çocuk Korumal› Priz, Modül ve Kapak
Çocuk Korumal› Ups Priz, Modül ve Kapak
Çocuk Korumal› Ups Priz Soketli, Modül ve Kapak
Çocuk Korumalı Kapaklı Ups Priz, Modül ve Kapak
Çocuk Korumal› Toprakl› Priz, Modül ve Kapak
Çocuk Korumal› Toprakl› Priz Soketli, Modül ve Kapak
Çocuk Korumal› Kapakl› Toprakl› Priz, Modül ve Kapak
Çocuk Korumal› Kapakl› Toprakl› Priz Soketli, Modül ve Kapak
‹kili Priz, Modül ve Kapak
‹kili Ups Priz, Modül ve Kapak
‹kili Toprakl› Priz, Modül ve Kapak
(•) ‹şaretli ürünlerin soketlileri mevcuttur. Soketli - Vidal› ürünlerde fiyat fark› yoktur.
2. Sat›ş Şekli
ÖRNEK
+
a) Modül (Tuş / Kapak Tak›l›)
6
=
b) Çerçeve
Beyaz
Ürün Ad›
Kod No
Anahtar
57 001 0 01
57 001 1 01
Soketli Anahtar
Soketli ürünlerde, 3. basamak ‘0’ yerine ‘1’ olacakt›r.
Komple Ürün
ANAHTAR VE PR‹Z GRUBU
“Dünya için üretiyoruz...”
KAREA
2. Sat›ş Şekli - Modül (Tuş / Kapak Tak›l›) + Çerçeve
a) Modül (Tuş / Kapak Takılı)
Ürün Tan›m›
Kahverengi
Fiyat (¨)
Beyaz - Krem
Fiyat (¨)
Kod No
Renkli
Fiyat (¨)
Kutu
Adet
Koli
Adet
Tv Priz Grubu
Tv Anten Prizi Sonlu 4 dB, Modül ve Kapak
Tv Anten Prizi Geçişli 6 dB, Modül ve Kapak
Tv Anten Prizi Sonlu 0.5 dB Metal Kasal›, Modül ve Kapak
Tv Anten Prizi Geçişli 11 dB Metal Kasal›, Modül ve Kapak
Tv Anten Prizi Dirençsiz, Modül ve Kapak
Uydu Prizi Tekli Geçişli, Modül ve Kapak
Uydu Prizi Tekli Sonlu, Modül ve Kapak
Tv-Radyo Prizi 1.5 dB Sonlu, Modül ve Kapak
Tv-Radyo Prizi 7 dB Geçişli, Modül ve Kapak
Tv-Radyo-Sat Prizi 1.5 dB Sonlu, Modül ve Kapak
Tv-Radyo-Sat Prizi 4 dB Geçişli, Modül ve Kapak
Tv-Sat Prizi 1 dB Sonlu, Modül ve Kapak
Tv-Sat Prizi 4 dB Geçişli, Modül ve Kapak
57 xxx 027
57 xxx 007
57 xxx 087
57 xxx 088
57 xxx 142
57 xxx 133
57 xxx 134
57 xxx 065
57 xxx 060
57 xxx 066
57 xxx 067
57 xxx 098
57 xxx 083
8,80
8,80
10,30
10,30
8,80
20,00
20,00
36,50
36,50
58,40
58,40
46,20
46,20
9,70
9,70
11,20
11,20
9,70
20,90
20,90
40,20
40,20
64,80
64,80
49,90
49,90
13,50
13,50
15,00
15,00
13,50
24,70
24,70
48,10
48,10
67,30
67,30
57,80
57,80
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
57 xxx 014
57 xxx 034
57 xxx 042
57 xxx 035
57 xxx 036
57 xxx 037
57 xxx 038
57 xxx 135
57 xxx 136
57 xxx 137
57 xxx 075
57 xxx 080
7,90
14,00
12,00
34,50
62,20
38,70
9,60
40,40
63,70
38,70
19,90
9,90
8,80
16,50
15,60
38,10
64,70
41,20
12,10
42,90
66,20
41,20
22,40
10,90
12,40
19,20
18,80
41,30
67,40
43,90
14,80
45,60
68,90
43,90
25,10
19,80
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
57 xxx 011
57 xxx 031
57 xxx 093
57 xxx 045
57 xxx 086
57 xxx 055
57 xxx 056
57 xxx 046
57 xxx 183
57 xxx 301
57 xxx 302
57 xxx 139K
41,10
53,30
44,30
73,60
78,00
65,00
25,40
35,20
12,80
98,60
224,00
21,60
44,50
56,70
47,70
81,00
85,70
71,50
27,90
36,40
14,00
99,80
225,20
23,80
44,80
57,00
48,00
83,20
108,70
91,90
35,10
37,30
14,90
100,70
226,10
29,90
12
12
12
12
6
6
6
12
120
120
120
120
60
60
60
120
12
12
12
120
120
120
5
30
Veri ‹letim Grubu
Nümeris Telefon Prizi, Modül ve Kapak
‹kili Nümeris Telefon Prizi, Modül ve Kapak
‹kili Nümeris Priz 1 Ad. Jakl›, Modül ve Kapak
‹kili Data Prizi 1 Ad. Cat 5, Modül ve Kapak
‹kili Data Prizi 2 Ad. Cat 5, Modül ve Kapak
‹kili Data Prizi Cat 5 + Nümeris, Modül ve Kapak
‹kili Data Priz Boş, Modül ve Kapak
‹kili Data Prizi 1 Ad. Cat 6, Modül ve Kapak
‹kili Data Prizi 2 Ad. Cat 6, Modül ve Kapak
‹kili Data Prizi Cat 3 + Cat 6, Modül ve Kapak
‹kili Data Prizi 1 Ad. Cat 3, Modül ve Kapak
Müzik Yay›n Priz Hi-Fi, Modül ve Kapak
Elektronik Grubu
Dimmer 600W, Modül ve Kapak
Dimmer 600W Şebeke Filtreli, Modül ve Kapak
Dimmer 1000W, Modül ve Kapak
Dimmer Uzaktan Kumandal› Şebeke Filtreli, Modül ve Kapak
Bap (Bölgesel Ses Ayar› Paneli), Modül ve Kapak
Acil Durum Lambas›, Modül ve Kapak
Uyar› Zili, Modül ve Kapak
Gecikmeli Energy Saver (Röle Hariç), Modül ve Kapak
Energy Saver (Röle Hariç), Modül ve Kapak
Elektromanyetik Energy Saver, Modül ve Kapak
Radyo Frekansl› Energy Saver, Modül ve Kapak
Şok Korumal› Toprakl› Priz, Modül ve Kapak
( ) 14 dB ve18 dB versiyonlar› mevcuttur.
(
) 10-12-15-20 dB versiyonlar› mevcuttur.
b) Çerçeveler
Kod No
Beyaz - Krem
Fiyat (¨)
Kahverengi
Fiyat (¨)
Renkli
Fiyat (¨)
Natural
Fiyat (¨)
56 xxx 701
56 xxx 702
56 xxx 703
56 xxx 704
56 xxx 705
56 xxx 706
56 xxx 707
56 xxx 708
56 xxx 710
1,10
3,80
5,30
7,40
9,00
11,60
3,80
5,30
2,00
1,20
4,20
5,80
8,10
10,00
12,70
4,20
5,80
2,20
3,00
8,00
11,40
14,70
18,10
21,50
8,00
11,40
5,20
3,80
10,60
14,70
18,80
22,90
27,70
10,60
14,70
5,90
Ürün Tan›m›
Tekli
‹kili
Üçlü
Dörtlü
Beşli
Alt›l›
‹kili Dikey
Üçlü Dikey
‹kili Priz
•• Pastel renkli çerçeveler için ürün kodlar›nda ‘xxx’ olan bölüme
aşa€›daki tablodan renk kodlar›n› ekleyiniz.
Renkler
Sar›
Lila
Magenta
Yeşil
Kod No
xxx
074
078
085
091
Renkler
Mavi
Rose
Turuncu
Aç›k Lila
Kod No
xxx
092
093
094
095
Not: Tekli çerçeveler için natural renk seçenekleri
1. ve 3. sat›ş şekillerinde uygulanmaktad›r.
Pastel Renkli •• Kutu
Fiyat (¨)
Adet
1,20
4,20
5,80
8,10
10,00
12,70
4,20
5,80
2,20
12
25
20
25
5
5
25
20
12
Koli
Adet
120
250
200
250
60
60
250
200
120
Çerçeve kodlar›nda ‘xxx’ olan bölüme aşağ›daki tablodan renk kodlar›n› ekleyiniz.
Kod No
Kod No
Kod No
Renkler
xxx
Renkler
xxx
Renkler
xxx
Beyaz
001
010
065
057
052
Füme
050
096
097
100
Natural Meşe
101
102
103
105
Krem
Metalik Gümüş
Dore
Yeşil
Kahverengi
A. Kahverengi
‹nci
Natural Ceviz
Natural Kiraz
Natural Çam
7
ANAHTAR VE PR‹Z GRUBU
KAREA
3. Sat›ş Şekli - Modül + Tuş / Kapak ve Çerçeve
a) Modül
Ürün Tan›m›
Kod No
Fiyat (¨)
Kutu
Adet
Koli
Adet
44 000 001
44 000 021
44 000 003
44 000 023
44 000 004
44 000 024
44 000 441
44 000 005
44 000 025
44 000 020
44 000 040
43 000 091
43 000 092
43 000 084
44 000 026
44 000 041
43 000 279
44 000 050
44 000 085
44 000 070
44 000 071
44 000 252
43 000 253
4,80
6,70
5,60
7,70
5,10
6,90
7,60
5,70
7,60
8,20
11,30
6,70
8,80
8,20
8,80
9,30
8,60
5,10
6,90
6,90
6,10
12,30
17,70
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
43 000 022
43 000 028
43 000 172
43 000 019
43 000 173
43 000 017
43 000 018
43 000 082
4,80
5,70
5,70
7,30
7,30
5,70
7,80
7,20
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
Anahtar Grubu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Anahtar Modül
Iş›kl› Anahtar Modül
Komütatör Modül
Iş›kl› Komütatör Modül
Light Modül
Iş›kl› Light Modül
‹kili Light Modül
Vavien Modül
Iş›kl› Vavien Modül
Deviatör (Ara Vavien) Modül
Iş›kl› Deviatör (Ara Vavien) Modül
Üçlü Anahtar (1+3) 1 Giriş, 3 Ç›k›ş Modül
Üçlü Anahtar (3+3) 3 Giriş 3 Ç›k›ş Modül
Üçlü Klima Anahtar› Modül
‹kili Vavien Modül
Jaluzi Anahtar› Modül
Jaluzi Anahtar› (Tek Tuşlu) Modül
Zil Butonu Modül
Iş›kl› Zil Butonu 12 V Modül
Iş›kl› Zil Butonu 220 V Modül
Uyar› Anahtar› Modül
Otel Uyar› Ünitesi Komütatörü Modül
Otel Uyar› D›ş Ünitesi Modül
Priz Grubu
Priz Modül
Toprakl› Priz Modül
Toprakl› Priz Soketli Modül
Ups Priz Modül
Ups Priz Soketli Modül
‹kili Priz Modül
‹kili Ups Priz Modül
‹kili Toprakl› Priz Modül
(•) ‹şaretli ürünlerin soketlileri mevcuttur. Soketli - Vidal› ürünlerde fiyat fark› yoktur.
ÖRNEK
Ürün Ad›
Anahtar
Soketli Anahtar
Kod No
44 000 0 01
44 000 1 01
Soketli ürünlerde, 3. basamak ‘0’ yerine ‘1’ olacakt›r.
3. Sat›ş Şekli
+
=
a) Modül
Komple Ürün
b) Tuş / Kapak ve Çerçeve
8
ANAHTAR VE PR‹Z GRUBU
“Dünya için üretiyoruz...”
KAREA
3. Sat›ş Şekli - Modül + Tuş / Kapak ve Çerçeve
a) Modül
Ürün Tan›m›
Kod No
Fiyat (¨)
Kutu
Adet
Koli
Adet
Tv Priz Grubu
Tv Anten Prizi 4 dB Sonlu Modül
Tv Anten Prizi 6 dB Geçişli Modül
Tv Anten Prizi Sonlu Metal Kasal› 0.5 dB Modül
Tv Anten Prizi 11 dB Geçişli Metal Kasal› Modül
Tv Anten Prizi Dirençsiz Modül
Uydu Prizi Tekli Geçişli Modül
Uydu Prizi Tekli Sonlu Modül
Tv-Radyo Prizi 1.5 dB Sonlu Modül
Tv-Radyo Prizi 7 dB Geçişli Modül
Tv-Radyo-Sat Prizi 1.5 dB Sonlu Modül
Tv-Radyo-Sat Prizi 4 dB Geçişli Modül
Tv-Sat Prizi 1.5 dB Sonlu Modül
Tv-Sat Prizi 4 dB Geçişli Modül
43 000 027
43 000 007
43 000 087
43 000 088
43 000 142
43 000 133
43 000 134
43 000 065
43 000 060
43 000 066
43 000 067
43 000 098
43 000 083
7,10
7,10
8,60
8,60
7,10
18,30
18,30
27,70
27,70
43,30
43,30
37,40
37,40
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
43 000 014
43 000 034
43 000 042
43 000 035
43 000 036
43 000 037
43 000 038
43 000 135
43 000 136
43 000 137
43 000 075
6,50
8,90
7,80
30,30
57,10
33,60
4,50
35,30
58,60
33,60
14,80
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
43 000 011
43 000 031
43 000 093
43 000 045
43 000 086
43 000 055
43 000 056
43 000 046
44 000 183
43 000 301
43 000 302
43 000 139K
30,70
42,90
33,90
60,40
63,90
48,90
19,50
31,60
9,20
95,00
220,40
16,80
12
12
12
12
6
6
6
12
12
12
12
5
120
120
120
120
60
60
60
120
120
120
120
30
Veri ‹letim Grubu
Nümeris Telefon Prizi Modül
‹kili Nümeris Telefon Prizi Modül
‹kili Nümeris Priz 1 Ad. Jakl› Modül
‹kili Data Prizi 1 Ad. Cat 5 Modül
‹kili Data Prizi 2 Ad. Cat 5 Modül
‹kili Data Prizi Cat 5 + Nümeris Modül
‹kili Data Priz Boş Modül
‹kili Data Prizi 1 Ad. Cat 6 Modül
‹kili Data Prizi 2 Ad. Cat 6 Modül
‹kili Data Prizi Cat 3 + Cat 6 Modül
‹kili Data Prizi 1 Ad. Cat 3 Modül
Elektronik Grubu
Dimmer 600W Modül
Dimmer 600W Şebeke Filtreli Modül
Dimmer 1000W Modül
Dimmer Uzaktan Kumandal› Şebeke Filtreli Modül
Bap (Bölgesel Ses Ayar› Paneli) Modül
Acil Durum Lambas› Modül
Uyar› Zili Modül
Gecikmeli Energy Saver (Röle Hariç) Modül
Energy Saver (Röle Hariç) Modül
Elektromanyetik Energy Saver Modül
Radyo Frekansl› Energy Saver Modül
Şok Korumal› Toprakl› Priz Modül
( ) 14 dB ve18 dB versiyonlar› mevcuttur.
( ) 10-12-15-20 dB versiyonlar› mevcuttur.
9
ANAHTAR VE PR‹Z GRUBU
KAREA
3. Sat›ş Şekli - Modül + Tuş / Kapak ve Çerçeve
b) Tuş / Kapak ve Çerçeve
Ürün Tan›m›
Kod No
Beyaz - Krem
Fiyat (¨)
Kahverengi
Fiyat (¨)
Renkli
Fiyat (¨)
Natural
Fiyat (¨)
Kutu
Adet
Koli
Adet
56 xxx 711
56 xxx 717
56 xxx 723
56 xxx 726
56 xxx 713
56 xxx 719
56 xxx 715
56 xxx 721
56 xxx 714
56 xxx 720
56 xxx 718
56 xxx 728
56 xxx 764
56 xxx 724
56 xxx 725
56 xxx 772
56 xxx 716
56 xxx 722
56 xxx 729
56 xxx 712
56 xxx 757
56 xxx 770
1,90
2,60
2,30
2,70
2,30
2,70
2,00
2,80
2,30
2,70
2,40
2,10
2,80
3,10
3,10
2,90
2,30
2,70
2,70
2,50
3,10
3,20
2,70
3,50
3,00
3,80
2,90
3,60
2,70
3,80
2,90
3,60
3,40
3,00
3,90
4,20
4,30
4,00
2,90
3,40
3,60
3,60
4,70
5,30
8,40
8,60
10,50
12,90
8,60
8,80
8,50
8,90
8,60
8,80
11,80
8,70
9,60
8,80
9,10
8,40
8,60
9,90
8,80
8,60
8,80
9,40
9,70
9,90
11,60
14,20
9,90
10,00
9,90
10,20
9,90
10,00
13,70
9,90
10,60
10,30
10,60
9,70
9,90
10,90
10,00
10,00
10,20
10,50
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
56 xxx 732
56 xxx 733
56 xxx 738
56 xxx 734
56 xxx 739
56 xxx 735
56 xxx 736
56 xxx 737
56 xxx 778
56 xxx 771
56 xxx 751
56 xxx 752
56 xxx 753
1,90
2,00
3,60
2,70
5,30
2,60
4,20
3,70
7,90
6,20
2,70
3,30
3,10
2,70
2,70
4,60
3,60
6,70
3,40
5,20
4,90
9,40
7,40
3,60
4,30
4,20
8,30
9,90
12,60
9,50
18,00
9,40
10,20
11,00
20,70
17,00
9,00
10,80
9,10
9,40
11,10
14,20
10,80
20,20
10,80
13,10
12,70
23,30
19,00
10,00
12,50
10,10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
Anahtar Grubu
Anahtar Tuş ve Çerçeve
Iş›kl› Anahtar Tuş ve Çerçeve
Komütatör Tuş ve Çerçeve
Iş›kl› Komütatör Tuş ve Çerçeve
Light Tuş ve Çerçeve
Iş›kl› Light Tuş ve Çerçeve
Vavien Tuş ve Çerçeve
Iş›kl› Vavien Tuş ve Çerçeve
Kap› Otomatiği Tuş ve Çerçeve
Iş›kl› Kap› Otomatiği Tuş ve Çerçeve
Üçlü Anahtar 3 Tuşlu (1+3) 1 Giriş, 3 Ç›k›ş Tuş ve Çerçeve
Üçlü Anahtar Tek Tuşlu (1+3) 1 Giriş, 3 Ç›k›ş Tuş ve Çerçeve
Üçlü Klima Anahtar› Tuş ve Çerçeve
‹kili Vavien Tuş ve Çerçeve
Jaluzi Anahtar› Tuş ve Çerçeve
Jaluzi Anahtar› (Tek Tuşlu) Tuş ve Çerçeve
Zil Tuş ve Çerçeve
Etiketli Zil Butonu Tuş ve Çerçeve
Iş›kl› Zil butonu Tuş ve Çerçeve
Uyar› Anahtar› Tuş ve Çerçeve
Otel Uyar› Ünitesi Komütatörü Tuş ve Çerçeve
Otel Uyar› D›ş Ünitesi Tuş ve Çerçeve
Priz Grubu
Priz Kapak ve Çerçeve
Toprakl› Priz Kapak ve Çerçeve
Kapakl› Toprakl› Priz Kapak ve Çerçeve
Ups Priz Kapak ve Çerçeve
Kapakl› Ups Priz Kapak ve Çerçeve
Çocuk Korumal› Priz Kapak ve Çerçeve
Çocuk Korumal› Toprakl› Priz Kapak ve Çerçeve
Çocuk Korumal› Ups Priz Kapak ve Çerçeve
Çocuk Korumalı Kapaklı Ups Priz Kapak ve Çerçeve
Çocuk Korumal› Kapakl› Toprakl› Priz Kapak ve Çerçeve
‹kili Priz Kapak ve Çerçeve
‹kili Ups Priz Kapak ve Çerçeve
‹kili Toprakl› Priz Kapak ve Çerçeve
3. Sat›ş Şekli
+
=
a) Modül
Komple Ürün
b) Tuş / Kapak ve Çerçeve
10
ANAHTAR VE PR‹Z GRUBU
“Dünya için üretiyoruz...”
KAREA
3. Sat›ş Şekli - Modül + Tuş / Kapak ve Çerçeve
b) Tuş / Kapak ve Çerçeve
Ürün Tan›m›
Kod No
Beyaz - Krem
Fiyat (¨)
Kahverengi
Fiyat (¨)
Renkli
Fiyat (¨)
Natural
Fiyat (¨)
Kutu
Adet
Koli
Adet
56 xxx 742
56 xxx 742
56 xxx 743
56 xxx 744
2,80
2,80
9,90
16,20
3,80
3,80
13,70
22,70
9,40
9,40
23,40
27,00
12,30
12,30
34,70
44,00
12
12
12
12
120
120
120
120
56 xxx 745
56 xxx 747
56 xxx 746
2,50
5,30
6,20
3,50
9,00
8,80
8,90
14,00
13,30
10,10
16,80
16,20
12
12
12
120
120
120
56 xxx 750
56 xxx 730
56 xxx 731
56 xxx 761
56 xxx 762
56 xxx 755
56 xxx 765
11,50
14,30
15,20
17,20
7,00
4,70
5,90
15,00
21,80
23,00
23,80
9,60
6,00
8,20
17,10
25,80
47,80
46,00
18,60
8,70
16,10
20,20
31,30
64,80
61,20
24,80
10,80
21,10
12
12
6
6
6
12
5
120
120
60
60
60
120
30
Tv Priz Grubu
Tv Anten Kapak ve Çerçeve
Uydu Prizi Tekli Kapak ve Çerçeve
Tv-Radyo Kapak ve Çerçeve
Tv-Radyo-Sat Kapak ve Çerçeve
Veri ‹letim Grubu
Nümeris Kapak ve Çerçeve
‹kili Nümeris 1 Ad. Cat 5 + Boş Kapak ve Çerçeve
‹kili Nümeris Kapak ve Çerçeve
Elektronik Grubu
Dimmer Kapak ve Çerçeve
Dimmer Uzaktan Kumandal› Şebeke Filtreli Kapak ve Çerçeve
Bap (Bölgesel Ses Ayar› Paneli) Kapak ve Çerçeve
Acil Durum Lambas› Kapak ve Çerçeve
Uyar› Zili Kapak ve Çerçeve
Energy Saver Kapak ve Çerçeve
Şok Korumal› Toprakl› Priz Kapak ve Çerçeve
Ürün kodlar›nda ‘xxx’ olan bölüme
aşağ›daki tablodan renk kodlar›n› ekleyiniz.
Kod No
Renkler
xxx
Beyaz
001
010
065
057
052
050
096
097
009
100
101
102
103
105
Krem
Metalik Gümüş
Dore
Yeşil
Füme
Kahverengi
A. Kahverengi
Kahverengi / A. Kahverengi
‹nci
Natural Meşe
Natural Ceviz
Natural Kiraz
Natural Çam
11
ANAHTAR VE PR‹Z GRUBU
KAREA
4. Sat›ş Şekli - Modül + Tuş / Kapak ve Çerçeve
a) Modül
Ürün Tan›m›
Kod No
Fiyat (¨)
Kutu
Adet
Koli
Adet
44 000 001
44 000 021
44 000 003
44 000 023
44 000 004
44 000 024
44 000 441
44 000 005
44 000 025
44 000 020
44 000 040
43 000 091
43 000 092
43 000 084
44 000 026
44 000 041
43 000 279
44 000 050
44 000 085
44 000 070
44 000 071
44 000 252
43 000 253
4,80
6,70
5,60
7,70
5,10
6,90
7,60
5,70
7,60
8,20
11,30
6,70
8,80
8,20
8,80
9,30
8,60
5,10
6,90
6,90
6,10
12,30
17,70
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
43 000 022
43 000 028
43 000 172
43 000 019
43 000 173
43 000 017
43 000 018
43 000 082
4,80
5,70
5,70
7,30
7,30
5,70
7,80
7,20
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
Anahtar Grubu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Anahtar Modül
Iş›kl› Anahtar Modül
Komütatör Modül
Iş›kl› Komütatör Modül
Light Modül
Iş›kl› Light Modül
‹kili Light Modül
Vavien Modül
Iş›kl› Vavien Modül
Deviatör (Ara Vavien) Modül
Iş›kl› Deviatör (Ara Vavien) Modül
Üçlü Anahtar (1+3) 1 Giriş, 3 Ç›k›ş Modül
Üçlü Anahtar (3+3) 3 Giriş, 3 Ç›k›ş Modül
Üçlü Klima Anahtar› Modül
‹kili Vavien Modül
Jaluzi Anahtar› Modül
Jaluzi Anahtar› (Tek Tuşlu) Modül
Zil Butonu Modül
Iş›kl› Zil Butonu 12 V Modül
Iş›kl› Zil Butonu 220 V Modül
Uyar› Anahtar› Modül
Otel Uyar› Ünitesi Komütatörü Modül
Otel Uyar› D›ş Ünitesi Modül
Priz Grubu
Priz Modül
Toprakl› Priz Modül
Toprakl› Priz Soketli Modül
Ups Priz Modül
Ups Priz Soketli Modül
‹kili Priz Modül
‹kili Ups Priz Modül
‹kili Toprakl› Priz Modül
(•) ‹şaretli ürünlerin soketlileri mevcuttur. Soketli - Vidal› ürünlerde fiyat fark› yoktur.
ÖRNEK
Ürün Ad›
Anahtar
Soketli Anahtar
Kod No
44 000 0 01
44 000 1 01
Soketli ürünlerde, 3. basamak ‘0’ yerine ‘1’ olacakt›r.
4. Sat›ş Şekli
+
a) Modül
12
+
b) Tuş / Kapak
=
c) Çerçeve
Komple Ürün
ANAHTAR VE PR‹Z GRUBU
“Dünya için üretiyoruz...”
KAREA
4. Sat›ş Şekli - Modül + Tuş / Kapak ve Çerçeve
a) Modül
Ürün Tan›m›
Kod No
Fiyat (¨)
Kutu
Adet
Koli
Adet
Tv Priz Grubu
Tv Anten Prizi 4 dB Sonlu Modül
Tv Anten Prizi 6 dB Geçişli Modül
Tv Anten Prizi Sonlu Metal Kasal› 0.5 dB Modül
Tv Anten Prizi 11 dB Geçişli Metal Kasal› Modül
Tv Anten Prizi Dirençsiz Modül
Uydu Prizi Tekli Geçişli Modül
Uydu Prizi Tekli Sonlu Modül
Tv-Radyo Prizi 1.5 dB Sonlu Modül
Tv-Radyo Prizi 7 dB Geçişli Modül
Tv-Radyo-Sat Prizi 1.5 dB Sonlu Modül
Tv-Radyo-Sat Prizi 4 dB Geçişli Modül
Tv-Sat Prizi 1.5 dB Sonlu Modül
Tv-Sat Prizi 4 dB Geçişli Modül
43 000 027
43 000 007
43 000 087
43 000 088
43 000 142
43 000 133
43 000 134
43 000 065
43 000 060
43 000 066
43 000 067
43 000 098
43 000 083
7,10
7,10
8,60
8,60
7,10
18,30
18,30
27,70
27,70
43,30
43,30
37,40
37,40
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
43 000 014
43 000 034
43 000 042
43 000 035
43 000 036
43 000 037
43 000 038
43 000 135
43 000 136
43 000 137
43 000 075
6,50
8,90
7,80
30,30
57,10
33,60
4,50
35,30
58,60
33,60
14,80
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
43 000 011
43 000 031
43 000 093
43 000 045
43 000 086
43 000 055
43 000 056
43 000 046
44 000 183
43 000 301
43 000 302
43 000 139K
30,70
42,90
33,90
60,40
63,90
48,90
19,50
31,60
9,20
95,00
220,40
16,80
12
12
12
12
6
6
6
12
12
12
12
5
120
120
120
120
60
60
60
120
120
120
120
30
Veri ‹letim Grubu
Nümeris Telefon Prizi Modül
‹kili Nümeris Telefon Prizi Modül
‹kili Nümeris Priz 1 Ad. Jakl› Modül
‹kili Data Prizi 1 Ad. Cat 5 Modül
‹kili Data Prizi 2 Ad. Cat 5 Modül
‹kili Data Prizi Cat 5 + Nümeris Modül
‹kili Data Priz Boş Modül
‹kili Data Prizi 1 Ad. Cat 6 Modül
‹kili Data Prizi 2 Ad. Cat 6 Modül
‹kili Data Prizi Cat 3 + Cat 6 Modül
‹kili Data Prizi 1 Ad. Cat 3 Modül
Elektronik Grubu
Dimmer 600W Modül
Dimmer 600W Şebeke Filtreli Modül
Dimmer 1000W Modül
Dimmer Uzaktan Kumandal› Şebeke Filtreli Modül
Bap (Bölgesel Ses Ayar› Paneli) Modül
Acil Durum Lambas› Modül
Uyar› Zili Modül
Gecikmeli Energy Saver (Röle Hariç) Modül
Energy Saver (Röle Hariç) Modül
Elektromanyetik Energy Saver Modül
Radyo Frekansl› Energy Saver Modül
Şok Korumal› Toprakl› Priz Modül
( ) 14 dB ve18 dB versiyonlar› mevcuttur.
( ) 10-12-15-20 dB versiyonlar› mevcuttur.
13
ANAHTAR VE PR‹Z GRUBU
KAREA
4. Sat›ş Şekli - Modül + Tuş / Kapak ve Çerçeve
b) Tuş / Kapak
Ürün Tan›m›
Kod No
Beyaz - Krem
Fiyat (¨)
Kahverengi
Fiyat (¨)
56 xxx 500
56 xxx 506
56 xxx 512
56 xxx 515
56 xxx 502
56 xxx 508
56 xxx 504
56 xxx 510
56 xxx 503
56 xxx 509
56 xxx 507
56 xxx 517
56 xxx 553
56 xxx 513
56 xxx 514
56 xxx 560
56 xxx 505
56 xxx 511
56 xxx 518
56 xxx 516
56 xxx 546
56 xxx 559
0,80
1,50
1,20
1,60
1,20
1,60
0,90
1,70
1,20
1,60
1,30
1,00
1,70
2,00
2,00
1,80
1,20
1,60
1,60
1,40
2,00
2,10
1,50
2,30
1,80
2,60
1,70
2,40
1,50
2,60
1,70
2,40
2,20
1,80
2,70
3,00
3,10
2,80
1,70
2,20
2,40
2,40
3,50
4,10
56 xxx 521
56 xxx 522
56 xxx 527
56 xxx 523
56 xxx 528
56 xxx 524
56 xxx 525
56 xxx 526
56 xxx 561
56 xxx 558
56 xxx 540
56 xxx 541
56 xxx 542
0,80
0,90
2,50
1,60
4,20
1,50
3,10
2,60
1,50
1,50
3,40
2,40
5,50
2,20
4,00
3,70
Renkli
Fiyat (¨)
Kutu
Adet
Koli
Adet
5,40
5,60
7,50
9,90
5,60
5,80
5,50
5,90
5,60
5,80
8,80
5,70
6,60
5,80
6,10
5,40
5,60
6,90
5,80
5,60
5,80
6,40
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
5,30
6,90
9,60
6,50
15,00
6,40
7,20
8,00
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
Anahtar Grubu
Anahtar Tuş
Iş›kl› Anahtar Tuş
Komütatör Tuş
Iş›kl› Komütatör Tuş
Light Tuş
Iş›kl› Light Tuş
Vavien Tuş
Iş›kl› Vavien Tuş
Kap› Otomati€i Tuş
Iş›kl› Kap› Otomatiği Tuş
Üçlü Anahtar 3 Tuşlu (1+3) 1 Giriş, 3 Ç›k›ş Tuş
Üçlü Anahtar Tek Tuşlu (1+3) 1 Giriş, 3 Ç›k›ş Tuş
Üçlü Klima Anahtar› Tuş
‹kili Vavien Tuş
Jaluzi Anahtar› Tuş
Jaluzi Anahtar› (Tek Tuşlu) Tuş
Zil Tuş
Etiketli Zil Butonu Tuş
Iş›kl› Zil butonu Tuş
Uyar› Anahtar› Tuş
Otel Uyar› Ünitesi Komütatörü Tuş
Otel Uyar› D›ş Ünitesi Tuş
Priz Grubu
Priz Kapak
Toprakl› Priz Kapak
Kapakl› Toprakl› Priz Kapak
Ups Priz Kapak
Kapakl› Ups Priz Kapak
Çocuk Korumal› Priz Kapak
Çocuk Korumal› Toprakl› Priz Kapak
Çocuk Korumal› Ups Priz Kapak
Çocuk Korumalı Kapaklı Ups Priz Kapak
Çocuk Korumal› Kapakl› Toprakl› Priz Kapak
‹kili Priz Kapak
‹kili Ups Priz Kapak
‹kili Toprakl› Priz Kapak
6,80
8,20
17,70
5,10
0,70
1,30
1,10
6,20
1,40
2,10
2,00
14,00
3,80
5,60
3,90
4. Sat›ş Şekli
+
a) Modül
14
+
b) Tuş / Kapak
=
c) Çerçeve
Komple Ürün
ANAHTAR VE PR‹Z GRUBU
“Dünya için üretiyoruz...”
KAREA
4. Sat›ş Şekli - Modül + Tuş / Kapak ve Çerçeve
b) Tuş / Kapak
Ürün Tan›m›
Kod No
Beyaz - Krem
Fiyat (¨)
Kahverengi
Fiyat (¨)
Renkli
Fiyat (¨)
Kutu
Adet
Koli
Adet
56 xxx 531
56 xxx 531
56 xxx 532
56 xxx 533
1,70
1,70
8,80
15,10
2,60
2,60
12,50
21,50
6,40
6,40
20,40
24,00
12
12
12
12
120
120
120
120
56 xxx 534
56 xxx 536
56 xxx 535
1,40
4,20
5,10
2,30
7,80
7,60
5,90
11,00
10,30
12
12
12
120
120
120
56 xxx 539
56 xxx 519
56 xxx 520
56 xxx 550
56 xxx 551
56 xxx 544
56 xxx 554
10,40
13,20
14,10
16,10
5,90
3,60
4,80
13,80
20,60
21,80
22,60
8,40
4,80
7,00
14,10
22,80
44,80
43,00
15,60
5,70
13,10
12
12
6
6
6
12
5
120
120
60
60
60
120
30
Tv Priz Grubu
Tv Anten Kapak
Uydu Prizi Tekli Kapak
Tv-Radyo Kapak
Tv-Radyo-Sat Kapak
Veri ‹letim Grubu
Nümeris Kapak
‹kili Nümeris 1 Ad. Cat 5 + Boş Kapak
‹kili Nümeris Kapak
Elektronik Grubu
Dimmer Kapak
Dimmer Uzaktan Kumandal› Şebeke Filtreli Kapak
Bap (Bölgesel Ses Ayar› Paneli) Kapak
Acil Durum Lambas› Kapak
Uyar› Zili Kapak
Energy Saver Kapak
Şok Korumal› Toprakl› Priz Kapak
c) Çerçeveler
Kod No
Beyaz - Krem
Fiyat (¨)
Kahverengi
Fiyat (¨)
Renkli
Fiyat (¨)
Natural
Fiyat (¨)
Pastel Renkli
Fiyat (¨)
Kutu
Adet
Koli
Adet
56 xxx 701
56 xxx 702
56 xxx 703
56 xxx 704
56 xxx 705
56 xxx 706
56 xxx 707
56 xxx 708
56 xxx 710
1,10
3,80
5,30
7,40
9,00
11,60
3,80
5,30
2,00
1,20
4,20
5,80
8,10
10,00
12,70
4,20
5,80
2,20
3,00
8,00
11,40
14,70
18,10
21,50
8,00
11,40
5,20
3,80
10,60
14,70
18,80
22,90
27,70
10,60
14,70
5,90
1,20
4,20
5,80
8,10
10,00
12,70
4,20
5,80
2,20
12
25
20
25
5
5
25
20
12
120
250
200
250
60
60
250
200
120
Ürün Tan›m›
Tekli
‹kili
Üçlü
Dörtlü
Beşli
Alt›l›
‹kili Dikey
Üçlü Dikey
‹kili Priz
Ürün kodlar›nda ‘xxx’ olan bölüme aşağ›daki tablodan renk kodlar›n› ekleyiniz.
Kod No
Kod No
Kod No
Renkler
xxx
Renkler
xxx
Renkler
xxx
Beyaz
001
010
065
057
052
Füme
050
096
097
009
100
Natural Meşe
101
102
103
105
Krem
Metalik Gümüş
Dore
Yeşil
Kahverengi
A. Kahverengi
Kahverengi / A. Kahverengi
‹nci
Natural Ceviz
Natural Kiraz
Natural Çam
Pastel renkli çerçeveler için ürün kodlar›nda ‘xxx’ olan bölüme
aşağ›daki tablodan renk kodlar›n› ekleyiniz.
Renkler
Sar›
Lila
Magenta
Yeşil
Mavi
Rose
Turuncu
Aç›k Lila
Kod No
xxx
074
078
085
091
092
093
094
095
Not: Tekli çerçeveler için natural renk seçenekleri 1. ve 3. sat›ş şekillerinde uygulanmaktad›r.
15
ANAHTAR VE PR‹Z GRUBU
DEFNE
1. Sat›ş Şekli - Komple Ürün
Ürün Tan›m›
Kod No
Beyaz - Krem
Fiyat (¨)
Kahverengi
Fiyat (¨)
Renkli
Fiyat (¨)
Natural
Fiyat (¨)
Kutu
Adet
Koli
Adet
42 xxx 001
42 xxx 021
42 xxx 003
42 xxx 023
42 xxx 004
42 xxx 024
42 xxx 441
42 xxx 005
42 xxx 025
42 xxx 096
42 xxx 097
42 xxx 020
42 xxx 040
42 xxx 091
42 xxx 092
42 xxx 094
42 xxx 095
42 xxx 084
42 xxx 026
42 xxx 041
42 xxx 279
42 xxx 050
42 xxx 010
42 xxx 085
42 xxx 070
42 xxx 030
42 xxx 071
42 xxx 252
42 xxx 253
6,40
8,80
7,50
9,90
7,00
9,10
10,10
7,30
9,70
7,00
9,10
9,80
13,40
8,70
10,80
8,30
10,40
10,50
11,30
11,80
10,90
7,00
7,30
9,10
9,10
9,10
8,20
14,70
19,90
7,10
9,70
8,20
10,90
7,60
10,00
11,20
8,00
10,70
7,60
10,00
10,50
14,40
9,60
11,70
9,10
11,20
11,50
12,40
12,90
12,00
7,60
8,00
10,00
10,00
9,80
9,20
16,20
21,90
12,60
14,60
15,30
19,60
13,00
14,90
15,60
13,50
15,50
13,00
14,90
16,00
19,20
17,60
19,70
14,60
16,70
16,90
16,80
17,50
16,20
13,00
14,20
14,90
14,90
16,00
14,00
20,00
25,70
13,80
15,80
16,40
20,80
14,30
16,10
17,00
14,80
16,80
14,30
16,10
17,30
20,50
19,40
21,50
15,70
17,80
17,90
18,20
18,90
17,40
14,30
15,10
16,10
16,10
16,90
15,30
21,40
26,90
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
42 xxx 022
42 xxx 028
42 xxx 172
42 xxx 029
42 xxx 099
42 xxx 019
42 xxx 173
42 xxx 016
42 xxx 052
42 xxx 053
42 xxx 198
42 xxx 300
42 xxx 058
42 xxx 174
42 xxx 254
42 xxx 255
42 xxx 017
42 xxx 018
42 xxx 057
6,40
7,30
7,30
8,80
8,80
9,50
9,50
12,00
7,00
10,50
10,50
14,50
9,40
9,40
11,30
11,30
8,00
10,60
9,80
7,10
8,00
8,00
9,80
9,80
10,40
10,40
13,30
7,80
11,60
11,60
15,90
10,40
10,40
12,50
12,50
8,80
11,50
10,80
12,50
14,80
14,80
17,40
17,40
16,00
16,00
24,10
13,50
17,40
17,40
26,70
15,10
15,10
21,60
21,60
14,00
17,70
15,50
13,50
16,00
16,00
18,90
18,90
17,20
17,20
26,20
14,80
19,00
19,00
29,10
17,90
17,90
23,50
23,50
14,90
19,30
16,50
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
Anahtar Grubu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Anahtar
Iş›kl› Anahtar
Komütatör
Iş›kl› Komütatör
Light
Iş›kl› Light
‹kili Light
Vavien
Iş›kl› Vavien
Kap› Otomatiği
Iş›kl› Kap› Otomatiği
Deviatör (Ara Vavien)
Iş›kl› Deviatör (Ara Vavien)
Üçlü Anahtar 3 Tuşlu (1+3) 1 Giriş, 3 Ç›k›ş
Üçlü Anahtar 3 Tuşlu (3+3) 3 Giriş, 3 Ç›k›ş
Üçlü Anahtar Tek Tuşlu (1+3) 1 Giriş, 3 Ç›k›ş
Üçlü Anahtar Tek Tuşlu (3+3) 3 Giriş, 3 Ç›k›ş
Üçlü Klima Anahtar›
‹kili Vavien
Jaluzi Anahtar›
Jaluzi Anahtar› (Tek Tuşlu)
Zil Butonu
Etiketli Zil Butonu
Iş›kl› Zil Butonu 12 V
Iş›kl› Zil Butonu 220 V
Etiketli Iş›kl› Zil Butonu 12 V
Uyar› Anahtar›
Otel Uyar› Ünitesi Komütatörü
Otel Uyar› D›ş Ünitesi
Priz Grubu
Priz
Toprakl› Priz
Toprakl› Priz Soketli
Kapakl› Toprakl› Priz
Kapakl› Toprakl› Priz Soketli
Ups Priz
Ups Priz Soketli
Kapakl› Ups Priz
Çocuk Korumal› Priz
Çocuk Korumal› Ups Priz
Çocuk Korumal› Ups Priz Soketli
Çocuk Korumalı Kapaklı Ups Priz
Çocuk Korumal› Toprakl› Priz
Çocuk Korumal› Toprakl› Priz Soketli
Çocuk Korumal› Kapakl› Toprakl› Priz
Çocuk Korumal› Kapakl› Toprakl› Priz Soketli
‹kili Priz
‹kili Ups Priz
‹kili Toprakl› Priz Yüksek
(•) ‹şaretli ürünlerin soketlileri mevcuttur. Soketli - Vidal› ürünlerde fiyat fark› yoktur.
1. Sat›ş Şekli
Anahtar
Beyaz
42 001 001
16
Anahtar
Krem
42 010 001
Anahtar
Metalik Gümüş
42 065 001
Anahtar
Dore
42 057 001
Anahtar
Natural Ceviz
42 102 001
Anahtar
Natural Meşe
42 101 001
ANAHTAR VE PR‹Z GRUBU
“Dünya için üretiyoruz...”
DEFNE
1. Sat›ş Şekli - Komple Ürün
Ürün Tan›m›
Kod No
Beyaz - Krem
Fiyat (¨)
42 xxx 027
42 xxx 007
42 xxx 087
42 xxx 088
42 xxx 142
42 xxx 133
42 xxx 134
42 xxx 065
42 xxx 060
42 xxx 066
42 xxx 067
42 xxx 098
42 xxx 083
9,30
9,30
10,80
10,80
9,30
20,50
20,50
35,80
35,80
56,70
56,70
45,50
45,50
42 xxx 014
42 xxx 034
42 xxx 042
42 xxx 035
42 xxx 036
42 xxx 037
42 xxx 038
42 xxx 135
42 xxx 136
42 xxx 137
42 xxx 075
42 xxx 080
42 xxx 011
42 xxx 031
42 xxx 093
42 xxx 045
42 xxx 086
42 xxx 055
42 xxx 056
42 xxx 046
42 xxx 183
42 xxx 301
42 xxx 302
42 xxx 139K
Kahverengi
Fiyat (¨)
Renkli
Fiyat (¨)
Natural
Fiyat (¨)
Kutu
Adet
Koli
Adet
10,30
10,30
11,80
11,80
10,30
21,50
21,50
39,40
39,40
62,80
62,80
49,10
49,10
15,60
15,60
17,10
17,10
15,60
26,80
26,80
48,70
48,70
66,90
66,90
58,40
58,40
18,40
18,40
19,90
19,90
18,40
29,60
29,60
59,40
59,40
83,10
83,10
69,10
69,10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
8,60
12,20
11,10
33,60
60,40
36,90
7,80
38,60
61,90
36,90
18,10
10,50
9,50
16,00
14,90
37,40
64,20
40,70
11,60
42,40
65,70
40,70
21,90
11,50
14,70
20,40
19,90
42,40
68,60
45,10
16,00
46,80
70,10
45,10
26,30
21,70
15,80
23,40
23,00
45,50
71,60
48,10
19,00
49,80
73,10
48,10
29,30
23,80
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
39,60
51,80
42,80
71,10
75,30
62,90
25,20
34,60
12,20
98,00
223,40
21,60
43,50
55,70
46,70
78,30
82,80
69,20
27,70
35,50
13,10
98,90
224,30
23,80
45,50
57,70
48,70
82,10
106,30
90,40
36,30
37,80
15,40
101,20
226,60
31,30
48,50
60,70
51,70
87,30
122,60
104,80
42,20
40,70
18,30
104,10
229,50
36,10
10
10
10
10
6
6
6
12
12
12
12
5
100
100
100
100
60
60
60
120
120
120
120
30
Tv Priz Grubu
Tv Anten Prizi Sonlu 4 dB
Tv Anten Prizi Geçişli 6 dB
Tv Anten Prizi Sonlu 0.5 dB Metal Kasal›
Tv Anten Prizi Geçişli 11 dB Metal Kasal›
Tv Anten Prizi Dirençsiz
Uydu Prizi Tekli Geçişli
Uydu Prizi Tekli Sonlu
Tv-Radyo Prizi 1.5 dB Sonlu
Tv-Radyo Prizi 7 dB Geçişli
Tv-Radyo-Sat Prizi 1.5 dB Sonlu
Tv-Radyo-Sat Prizi 4 dB Geçişli
Tv-Sat Prizi 1 dB Sonlu
Tv-Sat Prizi 4 dB Geçişli
Veri ‹letim Grubu
Nümeris Telefon Prizi
‹kili Nümeris Telefon Prizi
‹kili Nümeris Priz 1 Ad. Jakl›
‹kili Data Prizi 1 Ad. Cat 5
‹kili Data Prizi 2 Ad. Cat 5
‹kili Data Prizi Cat 5 + Nümeris
‹kili Data Priz Boş
‹kili Data Prizi 1 Ad. Cat 6
‹kili Data Prizi 2 Ad. Cat 6
‹kili Data Prizi Cat 3 + Cat 6
‹kili Data Prizi 1 Ad. Cat 3
Müzik Yay›n Priz Hi-Fi
Elektronik Grubu
Dimmer 600W
Dimmer 600W Şebeke Filtreli
Dimmer 1000W
Dimmer Uzaktan Kumandal› Şebeke Filtreli
Bap (Bölgesel Ses Ayar› Paneli)
Acil Durum Lambas›
Uyarı Zili
Gecikmeli Energy Saver Röle Hariç
Energy Saver (Röle Hariç)
Elektromanyetik Energy Saver
Radyo Frekansl› Energy Saver
Şok Korumal› Toprakl› Priz
( ) 14 dB ve18 dB versiyonlar› mevcuttur.
( ) 10-12-15-20 dB versiyonlar› mevcuttur.
Ürün kodlar›nda ‘xxx’ olan bölüme aşağ›daki tablodan renk kodlar›n› ekleyiniz.
Kod No
Renkler
Beyaz
Krem
Kahverengi
A. Kahverengi
Kahverengi / A. Kahverengi
Kod No
xxx
Renkler
001
010
096
097
009
Metalik Gümüş
Dore
Yeşil
Füme
Alt›n
‹nci
Kod No
xxx
Renkler
xxx
065
057
052
050
060
100
F›st›k Yeşil
104
022
101
102
103
105
Şampanya
Natural Meşe
Natural Ceviz
Natural Kiraz
Natural Çam
ÖRNEK
Beyaz
Ürün Ad›
Kod No
Anahtar
42 001 0 01
42 001 1 01
Soketli Anahtar
Soketli ürünlerde, 3. basamak ‘0’ yerine ‘1’ olacakt›r.
Not: Çoklu çerçevelere ait kod ve fiyat bilgisi için 19. sayfaya bak›n›z.
17
ANAHTAR VE PR‹Z GRUBU
DEFNE
2. Sat›ş Şekli - Modül (Tuş / Kapak Tak›l›) + Çerçeve
a) Modül (Tuş / Kapak Takılı)
Ürün Tan›m›
Kod No
Beyaz - Krem
Fiyat (¨)
Kahverengi
Fiyat (¨)
Renkli
Fiyat (¨)
Kutu
Adet
Koli
Adet
44 xxx 001
44 xxx 021
44 xxx 003
44 xxx 023
44 xxx 004
44 xxx 024
44 xxx 441
44 xxx 005
44 xxx 025
44 xxx 096
44 xxx 097
44 xxx 020
44 xxx 040
43 xxx 091
43 xxx 092
43 xxx 094
43 xxx 095
43 xxx 084
44 xxx 026
44 xxx 041
43 xxx 279
44 xxx 050
44 xxx 010
44 xxx 085
44 xxx 070
44 xxx 030
44 xxx 071
44 xxx 252
43 xxx 253
5,40
7,80
6,50
8,90
6,00
8,10
9,10
6,30
8,70
6,00
8,10
8,80
12,40
7,70
9,80
7,30
9,40
9,50
10,30
10,80
9,90
6,00
6,30
8,10
8,10
8,10
7,20
13,70
18,90
6,00
8,60
7,10
9,80
6,50
8,90
10,10
6,90
9,60
6,50
8,90
9,40
13,30
8,50
10,60
8,00
10,10
10,40
11,30
11,80
10,90
6,50
6,90
8,90
8,90
8,70
8,10
15,10
20,80
9,80
11,80
12,50
16,80
10,20
12,10
12,80
10,70
12,70
10,20
12,10
13,20
16,40
14,80
16,90
11,80
13,90
14,10
14,00
14,70
13,40
10,20
11,40
12,10
12,10
13,20
11,20
17,20
22,90
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
43 xxx 022
43 xxx 028
43 xxx 172
43 xxx 029
43 xxx 099
43 xxx 019
43 xxx 173
43 xxx 016
43 xxx 052
43 xxx 053
43 xxx 198
43 xxx 300
43 xxx 058
43 xxx 174
43 xxx 254
43 xxx 255
43 xxx 017
43 xxx 018
43 xxx 057
5,40
6,30
6,30
7,80
7,80
8,50
8,50
11,00
6,00
9,50
9,50
13,50
8,40
8,40
10,30
10,30
6,10
8,70
7,90
6,00
6,90
6,90
8,70
8,70
9,30
9,30
12,20
6,70
10,50
10,50
14,80
9,30
9,30
11,40
11,40
6,70
9,40
8,70
9,70
12,00
12,00
14,60
14,60
13,20
13,20
21,30
10,70
14,60
14,60
23,90
12,30
12,30
18,80
18,80
9,10
12,80
10,60
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
Anahtar Grubu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Anahtar, Modül ve Tuş
Iş›kl› Anahtar, Modül ve Tuş
Komütatör, Modül ve Tuş
Iş›kl› Komütatör, Modül ve Tuş
Light, Modül ve Tuş
Iş›kl› light, Modül ve Tuş
‹kili Light, Modül ve Tuş
Vavien, Modül ve Tuş
Iş›kl› Vavien, Modül ve Tuş
Kap› Otomatiği, Modül ve Tuş
Iş›kl› Kap› Otomatiği, Modül ve Tuş
Deviatör (Ara Vavien), Modül ve Tuş
Iş›kl› Deviatör (Ara Vavien), Modül ve Tuş
Üçlü Anahtar 3 Tuşlu (1+3) 1 Giriş, 3 Ç›k›ş, Modül ve Tuş
Üçlü Anahtar 3 Tuşlu (3+3) 3 Giriş, 3 Ç›k›ş, Modül ve Tuş
Üçlü Anahtar Tek Tuşlu (1+3) 1 Giriş, 3 Ç›k›ş, Modül ve Tuş
Üçlü Anahtar Tek Tuşlu (3+3) 3 Giriş, 3 Ç›k›ş, Modül ve Tuş
Üçlü Klima Anahtar›, Modül ve Tuş
‹kili Vavien, Modül ve Tuş
Jaluzi Anahtar›, Modül ve Tuş
Jaluzi Anahtar› (Tek Tuşlu), Modül ve Tuş
Zil Butonu, Modül ve Tuş
Etiketli Zil Butonu, Modül ve Tuş
Iş›kl› Zil Butonu 12 V, Modül ve Tuş
Iş›kl› Zil Butonu 220 V, Modül ve Tuş
Etiketli Iş›kl› Zil Butonu 12 V, Modül ve Tuş
Uyar› Anahtar›, Modül ve Tuş
Otel Uyar› Ünitesi Komütatörü, Modül ve Tuş
Otel Uyar› D›ş Ünitesi, Modül ve Tuş
Priz Grubu
Priz, Modül ve Kapak
Toprakl› Priz, Modül ve Kapak
Toprakl› Priz Soketli, Modül ve Kapak
Kapakl› Toprakl› Priz, Modül ve Kapak
Kapakl› Toprakl› Priz Soketli, Modül ve Kapak
Ups Priz, Modül ve Kapak
Ups Priz Soketli, Modül ve Kapak
Kapakl› Ups Priz, Modül ve Kapak
Çocuk Korumal› Priz, Modül ve Kapak
Çocuk Korumal› Ups Priz, Modül ve Kapak
Çocuk Korumal› Ups Priz Soketli, Modül ve Kapak
Çocuk Korumalı Kapaklı Ups Priz, Modül ve Kapak
Çocuk Korumal› Toprakl› Priz, Modül ve Kapak
Çocuk Korumal› Toprakl› Priz Soketli, Modül ve Kapak
Çocuk Korumal› Kapakl› Toprakl› Priz, Modül ve Kapak
Çocuk Korumal› Kapakl› Toprakl› Priz Soketli , Modül ve Kapak
‹kili Priz, Modül ve Kapak
‹kili Ups Priz, Modül ve Kapak
‹kili Toprakl› Priz Yüksek , Modül ve Kapak
(•) ‹şaretli ürünlerin soketlileri mevcuttur. Soketli - Vidal› ürünlerde fiyat fark› yoktur.
2. Sat›ş Şekli
ÖRNEK
Beyaz
+
a) Modül (Tuş / Kapak Tak›l›)
18
=
b) Çerçeve
Ürün Ad›
Kod No
Anahtar
44 001 0 01
44 001 1 01
Soketli Anahtar
Soketli ürünlerde, 3. basamak ‘0’ yerine ‘1’ olacakt›r.
Komple Ürün
ANAHTAR VE PR‹Z GRUBU
“Dünya için üretiyoruz...”
DEFNE
2. Sat›ş Şekli - Modül (Tuş / Kapak Tak›l›) + Çerçeve
a) Modül (Tuş / Kapak Takılı)
Ürün Tan›m›
Beyaz - Krem
Fiyat (¨)
Kod No
Kahverengi
Fiyat (¨)
Renkli
Fiyat (¨)
Kutu
Adet
Koli
Adet
Tv Priz Grubu
Tv Anten Prizi Sonlu 4 dB, Modül ve Kapak
Tv Anten Prizi Geçişli 6 dB, Modül ve Kapak
Tv Anten Prizi Sonlu 0.5 dB Metal Kasal›, Modül ve Kapak
Anten Prizi Geçişli 11 dB Metal Kasal›, Modül ve Kapak
Tv Anten Prizi Dirençsiz, Modül ve Kapak
Uydu Prizi Tekli Geçişli, Modül ve Kapak
Uydu Prizi Tekli Sonlu, Modül ve Kapak
Tv-Radyo Prizi 1.5 dB Sonlu, Modül ve Kapak
Tv-Radyo Prizi 7 dB Geçişli, Modül ve Kapak
Tv-Radyo-Sat Prizi 1.5 dB Sonlu, Modül ve Kapak
Tv-Radyo-Sat Prizi 4 dB Geçişli, Modül ve Kapak
Tv-Sat Prizi 1 dB Sonlu, Modül ve Kapak
Tv-Sat Prizi 4 dB Geçişli, Modül ve Kapak
43 xxx 027
43 xxx 007
43 xxx 087
43 xxx 088
43 xxx 142
43 xxx 133
43 xxx 134
43 xxx 065
43 xxx 060
43 xxx 066
43 xxx 067
43 xxx 098
43 xxx 083
8,30
8,30
9,80
9,80
8,30
19,50
19,50
34,80
34,80
55,70
55,70
44,50
44,50
9,20
9,20
10,70
10,70
9,20
20,40
20,40
38,30
38,30
61,70
61,70
48,00
48,00
12,80
12,80
14,30
14,30
12,80
24,00
24,00
45,90
45,90
64,10
64,10
55,60
55,60
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
43 xxx 014
43 xxx 034
43 xxx 042
43 xxx 035
43 xxx 036
43 xxx 037
43 xxx 038
43 xxx 135
43 xxx 136
43 xxx 137
43 xxx 075
43 xxx 080
7,60
11,20
10,10
32,60
59,40
35,90
6,80
37,60
60,90
35,90
17,10
9,50
8,40
14,90
13,80
36,30
63,10
39,60
10,50
41,30
64,60
39,60
20,80
10,40
11,90
17,60
17,10
39,60
65,80
42,30
13,20
44,00
67,30
42,30
23,50
18,90
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
43 xxx 011
43 xxx 031
43 xxx 093
43 xxx 045
43 xxx 086
43 xxx 055
43 xxx 056
43 xxx 046
44 xxx 183
43 xxx 301
43 xxx 302
43 xxx 139K
38,60
50,80
41,80
70,10
74,30
61,90
24,20
33,60
11,20
97,00
222,40
20,60
42,40
54,60
45,60
77,20
81,70
68,10
26,60
34,40
12,00
97,80
223,20
22,70
42,70
54,90
45,90
79,30
103,50
87,60
33,50
35,00
12,60
98,40
223,80
28,50
12
12
12
12
6
6
6
12
12
12
12
5
120
120
120
120
60
60
60
120
120
120
120
30
Kutu
Adet
Koli
Adet
12
25
20
25
5
5
25
20
12
12
120
250
200
250
60
60
250
200
120
120
Veri ‹letim Grubu
Nümeris Telefon Prizi, Modül ve Kapak
‹kili Nümeris Telefon Prizi, Modül ve Kapak
‹kili Nümeris Priz 1 Ad. Jakl›, Modül ve Kapak
‹kili Data Prizi 1 Ad. Cat 5, Modül ve Kapak
‹kili Data Prizi 2 Ad. Cat 5, Modül ve Kapak
‹kili Data Prizi Cat 5 + Nümeris, Modül ve Kapak
‹kili Data Priz Boş, Modül ve Kapak
‹kili Data Prizi 1 Ad. Cat 6, Modül ve Kapak
‹kili Data Prizi 2 Ad. Cat 6, Modül ve Kapak
‹kili Data Prizi Cat 3 + Cat 6, Modül ve Kapak
‹kili Data Prizi 1 Ad. Cat 3, Modül ve Kapak
Müzik Yay›n Priz Hi-Fi, Modül ve Kapak
Elektronik Grubu
Dimmer 600W, Modül ve Kapak
Dimmer 600W Şebeke Filtreli, Modül ve Kapak
Dimmer 1000W, Modül ve Kapak
Dimmer Uzaktan Kumandal› Şebeke Filtreli, Modül ve Kapak
Bap (Bölgesel Ses Ayar› Paneli), Modül ve Kapak
Acil Durum Lambas›, Modül ve Kapak
Uyar› Zili, Modül ve Kapak
Gecikmeli Energy Saver (Röle Hariç), Modül ve Kapak
Energy Saver (Röle Hariç), Modül ve Kapak
Elektromanyetik Energy Saver, Modül ve Kapak
Radyo Frekansl› Energy Saver, Modül ve Kapak
Şok Korumal› Toprakl› Priz, Modül ve Kapak
( ) 14 dB ve18 dB versiyonlar› mevcuttur.
(
) 10-12-15-20 dB versiyonlar› mevcuttur.
b) Çerçeveler
Kod No
Beyaz - Krem
Fiyat (¨)
Kahverengi
Fiyat (¨)
Renkli
Fiyat (¨)
Natural
Fiyat (¨)
42 xxx 701
42 xxx 702
42 xxx 703
42 xxx 704
42 xxx 705
42 xxx 706
42 xxx 707
42 xxx 708
42 xxx 710
42 xxx 759
1,00
3,60
5,00
7,00
8,60
11,00
3,60
5,00
1,90
1,90
1,10
4,00
5,50
7,70
9,50
12,10
4,00
5,50
2,10
2,10
2,80
7,60
10,80
14,00
17,20
20,50
7,60
10,80
4,90
4,90
3,60
10,10
14,00
17,90
21,80
26,40
10,10
14,00
5,60
5,60
Ürün Tan›m›
Tekli
‹kili
Üçlü
Dörtlü
Beşli
Alt›l›
‹kili Dikey
Üçlü Dikey
‹kili Priz
‹kili Priz (Yüksek)
•• Pastel renkli çerçeveler için ürün kodlar›nda ‘xxx’ olan bölüme
aşağ›daki tablodan renk kodlar›n› ekleyiniz.
Renkler
Sar›
Lila
Magenta
Yeşil
Kod No
xxx
074
078
085
091
Renkler
Mavi
Rose
Turuncu
Aç›k Lila
Kod No
xxx
092
093
094
095
Not: Tekli çerçeveler için natural renk seçenekleri
1. ve 3. sat›ş şekillerinde uygulanmaktad›r.
Pastel Renkli ••
Fiyat (¨)
1,10
4,00
5,50
7,70
9,50
12,10
4,00
5,50
2,10
2,10
Çerçeve kodlar›nda ‘xxx’ olan bölüme aşağ›daki tablodan renk kodlar›n› ekleyiniz.
Renkler
Beyaz
Krem
Kahverengi
A. Kahverengi
Metalik Gümüş
Dore
Kod No
xxx
001
010
096
097
065
057
Renkler
Yeşil
Füme
Alt›n
‹nci
F›st›k Yeşili
Kod No
Renkler
Kod No
052
050
060
100
104
Şampanya
022
101
102
103
105
xxx
Natural Meşe
Natural Ceviz
Natural Kiraz
Natural Çam
xxx
19
ANAHTAR VE PR‹Z GRUBU
DEFNE
3. Sat›ş Şekli - Modül + Tuş / Kapak ve Çerçeve
a) Modül
Ürün Tan›m›
Kod No
Fiyat (¨)
Kutu
Adet
Koli
Adet
44 000 001
44 000 021
44 000 003
44 000 023
44 000 004
44 000 024
44 000 441
44 000 005
44 000 025
44 000 020
44 000 040
43 000 091
43 000 092
43 000 084
44 000 026
44 000 041
43 000 279
44 000 050
44 000 085
44 000 070
44 000 071
44 000 252
43 000 253
4,80
6,70
5,60
7,70
5,10
6,90
7,60
5,70
7,60
8,20
11,30
6,70
8,80
8,20
8,80
9,30
8,60
5,10
6,90
6,90
6,10
12,30
17,70
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
12
120
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
43 000 022
43 000 028
43 000 172
43 000 019
43 000 173
43 000 017
43 000 018
43 000 082
4,80
5,70
5,70
7,30
7,30
5,70
7,80
7,20
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
Anahtar Grubu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Anahtar Modül
Iş›kl› Anahtar Modül
Komütatör Modül
Iş›kl› Komütatör Modül
Light Modül
Iş›kl› Light Modül
‹kili Light Modül
Vavien Modül
Iş›kl› Vavien Modül
Deviatör (Ara Vavien) Modül
Iş›kl› Deviatör (Ara Vavien) Modül
Üçlü Anahtar 3 Tuşlu (1+3) 1 Giriş, 3 Ç›k›ş Modül
Üçlü Anahtar Tek Tuşlu (3+3) 3 Giriş 3 Ç›k›ş Modül
Üçlü Klima Anahtar› Modül
‹kili Vavien Modül
Jaluzi Anahtar› Modül
Jaluzi Anahtar› (Tek Tuşlu) Modül
Zil Butonu Modül
Iş›kl› Zil Butonu 12 V Modül
Iş›kl› Zil Butonu 220 V Modül
Uyar› Anahtar› Modül
Otel Uyar› Ünitesi Komütatörü Modül
Otel Uyar› D›ş Ünitesi Modül
Priz Grubu
Priz Modül
Toprakl› Priz Modül
Toprakl› Priz Soketli Modül
Ups Priz Modül
Ups Priz Soketli Modül
‹kili Priz Modül
‹kili Ups Priz Modül
‹kili Toprakl› Priz Yüksek Modül
(•) ‹şaretli ürünlerin soketlileri mevcuttur. Soketli - Vidal› ürünlerde fiyat fark› yoktur.
ÖRNEK
Ürün Ad›
Anahtar
Soketli Anahtar
Kod No
44 000 0 01
44 000 1 01
Soketli ürünlerde, 3. basamak ‘0’ yerine ‘1’ olacakt›r.
3. Sat›ş Şekli
+
=
Komple Ürün
a) Modül
b) Tuş / Kapak ve Çerçeve
20
ANAHTAR VE PR‹Z GRUBU
“Dünya için üretiyoruz...”
DEFNE
3. Sat›ş Şekli - Modül + Tuş / Kapak ve Çerçeve
a) Modül
Ürün Tan›m›
Kod No
Fiyat (¨)
Kutu
Adet
Koli
Adet
Tv Priz Grubu
Tv Anten Prizi 4 dB Sonlu Modül
Tv Anten Prizi 6 dB Geçişli Modül
Tv Anten Prizi Sonlu Metal Kasal› 0.5 dB Modül
Tv Anten Prizi 11 dB Geçişli Metal Kasal› Modül
Tv Anten Prizi Dirençsiz Modül
Uydu Prizi Tekli Geçişli Modül
Uydu Prizi Tekli Sonlu Modül
Tv-Radyo Prizi 1.5 dB Sonlu Modül
Tv-Radyo Prizi 7 dB Geçişli Modül
Tv-Radyo-Sat Prizi 1.5 dB Sonlu Modül
Tv-Radyo-Sat Prizi 4 dB Geçişli Modül
Tv-Sat Prizi 1.5 dB Sonlu Modül
Tv-Sat Prizi 4 dB Geçişli Modül
43 000 027
43 000 007
43 000 087
43 000 088
43 000 142
43 000 133
43 000 134
43 000 065
43 000 060
43 000 066
43 000 067
43 000 098
43 000 083
7,10
7,10
8,60
8,60
7,10
18,30
18,30
27,70
27,70
43,30
43,30
37,40
37,40
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
43 000 014
43 000 034
43 000 042
43 000 035
43 000 036
43 000 037
43 000 038
43 000 135
43 000 136
43 000 137
43 000 075
43 000 080
6,50
8,90
7,80
30,30
57,10
33,60
4,50
35,30
58,60
33,60
14,80
8,20
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
43 000 011
43 000 031
43 000 093
43 000 045
43 000 086
43 000 055
43 000 056
43 000 046
44 000 183
43 000 301
43 000 302
43 000 139K
30,70
42,90
33,90
60,40
63,90
48,90
19,50
31,60
9,20
95,00
220,40
16,80
12
12
12
12
6
6
6
12
12
12
12
5
120
120
120
120
60
60
60
120
120
120
120
30
Veri ‹letim Grubu
Nümeris Telefon Prizi Modül
‹kili Nümeris Telefon Prizi Modül
‹kili Nümeris Priz 1 Ad. Jakl› Modül
‹kili Data Prizi 1 Ad. Cat 5 Modül
‹kili Data Prizi 2 Ad. Cat 5 Modül
‹kili Data Prizi Cat 5 + Nümeris Modül
‹kili Data Priz Boş Modül
‹kili Data Prizi 1 Ad. Cat 6 Modül
‹kili Data Prizi 2 Ad. Cat 6 Modül
‹kili Data Prizi Cat 3 + Cat 6 Modül
‹kili Data Prizi 1 Ad. Cat 3 Modül
Müzik Yay›n Priz Hi-Fi Modül
Elektronik Grubu
Dimmer 600W Modül
Dimmer 600W Şebeke Filtreli Modül
Dimmer 1000W Modül
Dimmer Uzaktan Kumandal› Şebeke Filtreli Modül
Bap (Bölgesel Ses Ayar› Paneli) Modül
Acil Durum Lambas› Modül
Uyar› Zili Modül
Gecikmeli Energy Saver (Röle Hariç) Modül
Energy Saver (Röle Hariç) Modül
Elektromanyetik Energy Saver Modül
Radyo Frekansl› Energy Saver Modül
Şok Korumal› Toprakl› Priz Modül
( ) 14 dB ve18 dB versiyonlar› mevcuttur.
( ) 10-12-15-20 dB versiyonlar› mevcuttur.
21
ANAHTAR VE PR‹Z GRUBU
DEFNE
3. Sat›ş Şekli - Modül + Tuş / Kapak ve Çerçeve
b) Tuş / Kapak ve Çerçeve
Ürün Tan›m›
Kod No
Beyaz - Krem
Fiyat (¨)
Kahverengi
Fiyat (¨)
Renkli
Fiyat (¨)
Natural
Fiyat (¨)
Kutu
Adet
Koli
Adet
42 xxx 711
42 xxx 717
42 xxx 723
42 xxx 726
42 xxx 713
42 xxx 719
42 xxx 715
42 xxx 721
42 xxx 714
42 xxx 720
42 xxx 718
42 xxx 728
42 xxx 764
42 xxx 724
42 xxx 725
42 xxx 772
42 xxx 716
42 xxx 722
42 xxx 729
42 xxx 712
42 xxx 757
42 xxx 770
1,60
2,10
1,90
2,20
1,90
2,20
1,60
2,10
1,90
2,20
2,00
1,60
2,30
2,50
2,50
2,30
1,90
2,20
2,20
2,10
2,40
2,20
2,30
3,00
2,60
3,20
2,50
3,10
2,30
3,10
2,50
3,10
2,90
2,40
3,30
3,60
3,60
3,40
2,50
2,90
3,10
3,10
3,90
4,20
7,80
7,90
9,70
11,90
7,90
8,00
7,80
7,90
7,90
8,00
10,90
7,90
8,70
8,00
8,20
7,60
7,90
9,10
8,00
7,90
7,70
8,00
9,00
9,10
10,80
13,10
9,20
9,20
9,10
9,20
9,20
9,20
12,70
9,00
9,70
9,40
9,60
8,80
9,20
10,00
9,20
9,20
9,10
9,20
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
42 xxx 732
42 xxx 733
42 xxx 738
42 xxx 734
42 xxx 739
42 xxx 735
42 xxx 736
42 xxx 737
42 xxx 778
42 xxx 771
42 xxx 751
42 xxx 752
42 xxx 763
1,60
1,60
3,10
2,20
4,70
2,20
3,70
3,20
7,20
5,60
2,30
2,80
2,60
2,30
2,30
4,10
3,10
6,00
3,00
4,70
4,30
8,60
6,80
3,10
3,70
3,60
7,70
9,10
11,70
8,70
16,80
8,70
9,40
10,10
19,40
15,90
8,30
9,90
8,30
8,70
10,30
13,20
9,90
18,90
10,00
12,20
11,70
21,80
17,80
9,20
11,50
9,30
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
Anahtar Grubu
Anahtar Tuş ve Çerçeve
Iş›kl› Anahtar Tuş ve Çerçeve
Komütatör Tuş ve Çerçeve
Iş›kl› Komütatör Tuş ve Çerçeve
Light Tuş ve Çerçeve
Iş›kl› Light Tuş ve Çerçeve
Vavien Tuş ve Çerçeve
Iş›kl› Vavien Tuş ve Çerçeve
Kap› Otomatiği Tuş ve Çerçeve
Iş›kl› Kap› Otomatiği Tuş ve Çerçeve
Üçlü Anahtar 3 Tuşlu (1+3) 1 Giriş, 3 Ç›k›ş Tuş ve Çerçeve
Üçlü Anahtar Tek Tuşlu (1+3) 1 Giriş, 3 Ç›k›ş Tuş ve Çerçeve
Üçlü Klima Anahtar› Tuş ve Çerçeve
‹kili Vavien Tuş ve Çerçeve
Jaluzi Anahtar› Tuş ve Çerçeve
Jaluzi Anahtar› (Tek Tuşlu) Tuş ve Çerçeve
Zil Tuş ve Çerçeve
Etiketli Zil Butonu Tuş ve Çerçeve
Iş›kl› Zil butonu Tuş ve Çerçeve
Uyar› Anahtar› Tuş ve Çerçeve
Otel Uyar› Ünitesi Komütatörü Tuş ve Çerçeve
Otel Uyar› D›ş Ünitesi Tuş ve Çerçeve
Priz Grubu
Priz Kapak ve Çerçeve
Toprakl› Priz Kapak ve Çerçeve
Kapakl› Toprakl› Priz Kapak ve Çerçeve
Ups Priz Kapak ve Çerçeve
Kapakl› Ups Priz Kapak ve Çerçeve
Çocuk Korumal› Priz Kapak ve Çerçeve
Çocuk Korumal› Toprakl› Priz Kapak ve Çerçeve
Çocuk Korumal› Ups Priz Kapak ve Çerçeve
Çocuk Korumalı Kapaklı Ups Priz Kapak ve Çerçeve
Çocuk Korumal› Kapakl› Toprakl› Priz Kapak ve Çerçeve
‹kili Priz Kapak ve Çerçeve
‹kili Ups Priz Kapak ve Çerçeve
‹kili Toprakl› Priz Kapak (Yüksek) ve Çerçeve
3. Sat›ş Şekli
+
=
Komple Ürün
a) Modül
b) Tuş / Kapak ve Çerçeve
22
ANAHTAR VE PR‹Z GRUBU
“Dünya için üretiyoruz...”
DEFNE
3. Sat›ş Şekli - Modül + Tuş / Kapak ve Çerçeve
b) Tuş / Kapak ve Çerçeve
Ürün Tan›m›
Kod No
Beyaz - Krem
Fiyat (¨)
Kahverengi
Fiyat (¨)
Renkli
Fiyat (¨)
Natural
Fiyat (¨)
Kutu
Adet
Koli
Adet
42 xxx 742
42 xxx 742
42 xxx 743
42 xxx 744
2,20
2,20
8,10
13,40
3,20
3,20
11,70
19,50
8,50
8,50
21,00
23,60
11,30
11,30
31,70
39,80
12
12
12
12
120
120
120
120
42 xxx 745
42 xxx 747
42 xxx 746
42 xxx 754
2,10
3,30
3,30
2,30
3,00
7,10
7,10
3,30
8,20
12,10
11,50
13,50
9,30
15,20
14,50
15,60
12
12
12
12
120
120
120
120
42 xxx 750
42 xxx 730
42 xxx 731
42 xxx 761
42 xxx 762
42 xxx 755
42 xxx 765
8,90
10,70
11,40
14,00
5,70
3,00
4,80
12,80
17,90
18,90
20,30
8,20
3,90
7,00
14,80
21,70
42,40
41,50
16,80
6,20
14,50
17,80
26,90
58,70
55,90
22,70
9,10
19,30
12
12
6
6
6
12
5
120
120
60
60
60
120
30
Tv Priz Grubu
Tv Anten Kapak ve Çerçeve
Uydu Prizi Tekli Kapak ve Çerçeve
Tv-Radyo Kapak ve Çerçeve
Tv-Radyo-Sat Kapak ve Çerçeve
Veri ‹letim Grubu
Nümeris Kapak ve Çerçeve
‹kili Nümeris 1 Ad. Cat 5 + Boş Kapak ve Çerçeve
‹kili Nümeris Kapak ve Çerçeve
Müzik Yay›n Priz Kapak ve Çerçeve
Elektronik Grubu
Dimmer Kapak ve Çerçeve
Dimmer Uzaktan Kumandal› Şebeke Filtreli Kapak ve Çerçeve
Bap (Bölgesel Ses Ayar› Paneli) Kapak ve Çerçeve
Acil Durum Lambas› Kapak ve Çerçeve
Uyar› Zili Kapak ve Çerçeve
Energy Saver Kapak ve Çerçeve
Şok Korumal› Toprakl› Priz Kapak ve Çerçeve
Ürün kodlar›nda ‘xxx’ olan bölüme
aşa€›daki tablodan renk kodlar›n› ekleyiniz.
Kod No
Renkler
xxx
Beyaz
001
010
065
057
052
050
060
100
096
097
009
101
102
103
105
104
022
Krem
Metalik Gümüş
Dore
Yeşil
Füme
Alt›n
‹nci
Kahverengi
A. Kahverengi
Kahverengi / A. Kahverengi
Natural Meşe
Natural Ceviz
Natural Kiraz
Natural Çam
F›st›k Yeşil
Şampanya
23
ANAHTAR VE PR‹Z GRUBU
DEFNE
4. Sat›ş Şekli - Modül + Tuş / Kapak + Çerçeve
a) Modül
Ürün Tan›m›
Kod No
Fiyat (¨)
Kutu
Adet
Koli
Adet
44 000 001
44 000 021
44 000 003
44 000 023
44 000 004
44 000 024
44 000 441
44 000 005
44 000 025
44 000 020
44 000 040
43 000 091
43 000 092
43 000 084
44 000 026
44 000 041
43 000 279
44 000 050
44 000 085
44 000 070
44 000 071
44 000 252
43 000 253
4,80
6,70
5,60
7,70
5,10
6,90
7,60
5,70
7,60
8,20
11,30
6,70
8,80
8,20
8,80
9,30
8,60
5,10
6,90
6,90
6,10
12,30
17,70
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
43 000 022
43 000 028
43 000 172
43 000 019
43 000 173
43 000 017
43 000 018
43 000 057
4,80
5,70
5,70
7,30
7,30
5,70
7,80
7,20
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
Anahtar Grubu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Anahtar Modül
Iş›kl› Anahtar Modül
Komütatör Modül
Iş›kl› Komütatör Modül
Light Modül
Iş›kl› Light Modül
‹kili Light Modül
Vavien Modül
Iş›kl› Vavien Modül
Deviatör (Ara Vavien) Modül
Iş›kl› Deviatör (Ara Vavien) Modül
Üçlü Anahtar 3 Tuşlu (1+3) 1 Giriş, 3 Ç›k›ş Modül
Üçlü Anahtar Tek Tuşlu (3+3) 3 Giriş, 3 Ç›k›ş Modül
Üçlü Klima Anahtar› Modül
‹kili Vavien Modül
Jaluzi Anahtar› Modül
Jaluzi Anahtar› (Tek Tuşlu) Modül
Zil Butonu Modül
Iş›kl› Zil Butonu 12 V Modül
Iş›kl› Zil Butonu 220 V Modül
Uyar› Anahtar› Modül
Otel Uyar› Ünitesi Komütatörü Modül
Otel Uyar› D›ş Ünitesi Modül
Priz Grubu
Priz Modül
Toprakl› Priz Modül
Toprakl› Priz Soketli Modül
Ups Priz Modül
Ups Priz Soketli Modül
‹kili Priz Modül
‹kili Ups Priz Modül
‹kili Toprakl› Priz Yüksek Modül
(•) ‹şaretli ürünlerin soketlileri mevcuttur. Soketli - Vidal› ürünlerde fiyat fark› yoktur.
ÖRNEK
Ürün Ad›
Anahtar
Soketli Anahtar
Kod No
44 000 0 01
44 000 1 01
Soketli ürünlerde, 3. basamak ‘0’ yerine ‘1’ olacakt›r.
4. Sat›ş Şekli
+
a) Modül
24
+
b) Tuş / Kapak
=
c) Çerçeve
Komple Ürün
ANAHTAR VE PR‹Z GRUBU
“Dünya için üretiyoruz...”
DEFNE
4. Sat›ş Şekli - Modül + Tuş / Kapak + Çerçeve
a) Modül
Ürün Tan›m›
Kod No
Fiyat (¨)
Kutu
Adet
Koli
Adet
Tv Priz Grubu
Tv Anten Prizi 4 dB Sonlu Modül
Tv Anten Prizi 6 dB Geçişli Modül
Tv Anten Prizi Sonlu Metal Kasal› 0.5 dB Modül
Tv Anten Prizi 11 dB Geçişli Metal Kasal› Modül
Tv Anten Prizi Dirençsiz Modül
Uydu Prizi Tekli Geçişli Modül
Uydu Prizi Tekli Sonlu Modül
Tv-Radyo Prizi 1.5 dB Sonlu Modül
Tv-Radyo Prizi 7 dB Geçişli Modül
Tv-Radyo-Sat Prizi 1.5 dB Sonlu Modül
Tv-Radyo-Sat Prizi 4 dB Geçişli Modül
Tv-Sat Prizi 1.5 dB Sonlu Modül
Tv-Sat Prizi 4 dB Geçişli Modül
43 000 027
43 000 007
43 000 087
43 000 088
43 000 142
43 000 133
43 000 134
43 000 065
43 000 060
43 000 066
43 000 067
43 000 098
43 000 083
7,10
7,10
8,60
8,60
7,10
18,30
18,30
27,70
27,70
43,30
43,30
37,40
37,40
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
43 000 014
43 000 034
43 000 042
43 000 035
43 000 036
43 000 037
43 000 038
43 000 135
43 000 136
43 000 137
43 000 075
43 000 080
6,50
8,90
7,80
30,30
57,10
33,60
4,50
35,30
58,60
33,60
14,80
8,20
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
43 000 011
43 000 031
43 000 093
43 000 045
43 000 086
43 000 055
43 000 056
43 000 046
44 000 183
43 000 301
43 000 302
43 000 139K
30,70
42,90
33,90
60,40
63,90
48,90
19,50
31,60
9,20
95,00
220,40
16,80
12
12
12
12
6
6
6
12
12
12
12
5
120
120
120
120
60
60
60
120
120
120
120
30
Veri ‹letim Grubu
Nümeris Telefon Prizi Modül
‹kili Nümeris Telefon Prizi Modül
‹kili Nümeris Priz 1 Ad. Jakl› Modül
‹kili Data Prizi 1 Ad. Cat 5 Modül
‹kili Data Prizi 2 Ad. Cat 5 Modül
‹kili Data Prizi Cat 5 + Nümeris Modül
‹kili Data Priz Boş Modül
‹kili Data Prizi 1 Ad. Cat 6 Modül
‹kili Data Prizi 2 Ad. Cat 6 Modül
‹kili Data Prizi Cat 3 + Cat 6 Modül
‹kili Data Prizi 1 Ad. Cat 3 Modül
Müzik Yay›n Priz Hi-Fi Modül
Elektronik Grubu
Dimmer 600W Modül
Dimmer 600W Şebeke Filtreli Modül
Dimmer 1000W Modül
Dimmer Uzaktan Kumandal› Şebeke Filtreli Modül
Bap (Bölgesel Ses Ayar› Paneli) Modül
Acil Durum Lambas› Modül
Uyar› Zili Modül
Gecikmeli Energy Saver (Röle Hariç) Modül
Energy Saver (Röle Hariç) Modül
Elektromanyetik Energy Saver Modül
Radyo Frekansl› Energy Saver Modül
Şok Korumal› Toprakl› Priz Modül
( ) 14 dB ve18 dB versiyonlar› mevcuttur.
( ) 10-12-15-20 dB versiyonlar› mevcuttur.
25
ANAHTAR VE PR‹Z GRUBU
DEFNE
4. Sat›ş Şekli - Modül + Tuş / Kapak + Çerçeve
b) Tuş / Kapak
Ürün Tan›m›
Kod No
Beyaz - Krem
Fiyat (¨)
Kahverengi
Fiyat (¨)
43 xxx 500
43 xxx 506
43 xxx 512
43 xxx 515
43 xxx 502
43 xxx 508
43 xxx 504
43 xxx 510
43 xxx 503
43 xxx 509
43 xxx 507
43 xxx 517
43 xxx 553
43 xxx 513
43 xxx 514
43 xxx 560
43 xxx 505
43 xxx 511
43 xxx 518
43 xxx 516
43 xxx 546
43 xxx 559
0,60
1,10
0,90
1,20
0,90
1,20
0,60
1,10
0,90
1,20
1,00
0,60
1,30
1,50
1,50
1,30
0,90
1,20
1,20
1,10
1,40
1,20
1,20
1,90
1,50
2,10
1,40
2,00
1,20
2,00
1,40
2,00
1,80
1,30
2,20
2,50
2,50
2,30
1,40
1,80
2,00
2,00
2,80
3,10
43 xxx 521
43 xxx 522
43 xxx 527
43 xxx 523
43 xxx 528
43 xxx 524
43 xxx 525
43 xxx 526
43 xxx 561
43 xxx 558
43 xxx 540
43 xxx 541
43 xxx 552
0,60
0,60
2,10
1,20
3,70
1,20
2,70
2,20
6,20
4,60
0,40
0,90
0,70
1,20
1,20
3,00
2,00
4,90
1,90
3,60
3,20
7,50
5,70
1,00
1,60
1,50
Renkli
Fiyat (¨)
Kutu
Adet
Koli
Adet
5,00
5,10
6,90
9,10
5,10
5,20
5,00
5,10
5,10
5,20
8,10
5,10
5,90
5,20
5,40
4,80
5,10
6,30
5,20
5,10
4,90
5,20
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
4,90
6,30
8,90
5,90
14,00
5,90
6,60
7,30
16,60
13,10
3,40
5,00
3,40
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
Anahtar Grubu
Anahtar Tuş
Iş›kl› Anahtar Tuş
Komütatör Tuş
Iş›kl› Komütatör Tuş
Light Tuş
Iş›kl› Light Tuş
Vavien Tuş
Iş›kl› Vavien Tuş
Kap› Otomatiği Tuş
Iş›kl› Kap› Otomatiği Tuş
Üçlü Anahtar 3 Tuşlu (1+3) 1 Giriş, 3 Ç›k›ş Tuş
Üçlü Anahtar Tek Tuşlu (1+3) 1 Giriş, 3 Ç›k›ş Tuş
Üçlü Klima Anahtar› Tuş
‹kili Vavien Tuş
Jaluzi Anahtar› Tuş
Jaluzi Anahtar› (Tek Tuşlu) Tuş
Zil Tuş
Etiketli Zil Butonu Tuş
Iş›kl› Zil butonu Tuş
Uyar› Anahtar› Tuş
Otel Uyar› Ünitesi Komütatörü Tuş
Otel Uyar› D›ş Ünitesi Tuş
Priz Grubu
Priz Kapak
Toprakl› Priz Kapak
Kapakl› Toprakl› Priz Kapak
Ups Priz Kapak
Kapakl› Ups Priz Kapak
Çocuk Korumal› Priz Kapak
Çocuk Korumal› Toprakl› Priz Kapak
Çocuk Korumal› Ups Priz Kapak
Çocuk Korumalı Kapaklı Ups Priz Kapak
Çocuk Korumal› Kapakl› Toprakl› Priz Kapak
‹kili Priz Kapak
‹kili Ups Priz Kapak
‹kili Toprakl› Priz Kapak (Yüksek)
4. Sat›ş Şekli
+
a) Modül
26
+
b) Tuş / Kapak
=
c) Çerçeve
Komple Ürün
ANAHTAR VE PR‹Z GRUBU
“Dünya için üretiyoruz...”
DEFNE
4. Sat›ş Şekli - Modül + Tuş / Kapak + Çerçeve
b) Tuş / Kapak
Ürün Tan›m›
Beyaz - Krem
Fiyat (¨)
Kod No
Kahverengi
Fiyat (¨)
Renkli
Fiyat (¨)
Kutu
Adet
Koli
Adet
Tv Priz Grubu
43 xxx 531
43 xxx 531
43 xxx 532
43 xxx 533
1,20
1,20
7,10
12,40
2,10
2,10
10,60
18,40
5,70
5,70
18,20
20,80
12
12
12
12
120
120
120
120
Nümeris Kapak ve Çerçeve
‹kili Nümeris 1 Ad. Cat 5 + Boş Kapak
‹kili Nümeris Kapak
Müzik Yay›n Priz Kapak
43 xxx 534
43 xxx 536
43 xxx 535
43 xxx 543
1,10
2,30
2,30
1,30
1,90
6,00
6,00
2,20
5,40
9,30
8,70
10,70
12
12
12
12
120
120
120
120
Dimmer Kapak
Dimmer Uzaktan Kumandal› Şebeke Filtreli Kapak
Bap (Bölgesel Ses Ayar› Paneli) Kapak
Acil Durum Lambas› Kapak
Uyar› Zili Kapak
Energy Saver Kapak
Şok Korumal› Toprakl› Priz Kapak
43 xxx 539
43 xxx 519
43 xxx 520
43 xxx 550
43 xxx 551
43 xxx 544
43 xxx 554
7,90
9,70
10,40
13,00
4,70
2,00
3,80
11,70
16,80
17,80
19,20
7,10
2,80
5,90
12,00
18,90
39,60
38,70
14,00
3,40
11,70
12
12
6
6
6
12
5
120
120
60
60
60
120
30
Tv Anten Kapak
Uydu Prizi Tekli Kapak
Tv-Radyo Kapak
Tv-Radyo-Sat Kapak
Veri ‹letim Grubu
Elektronik Grubu
c) Çerçeveler
Ürün Tan›m›
Tekli
‹kili
Üçlü
Dörtlü
Beşli
Alt›l›
‹kili Dikey
Üçlü Dikey
‹kili Priz
‹kili Priz (Yüksek)
Kod No
Beyaz - Krem
Fiyat (¨)
Kahverengi
Fiyat (¨)
Renkli
Fiyat (¨)
Natural
Fiyat (¨)
Pastel Renkli
Fiyat (¨)
Kutu
Adet
Koli
Adet
42 xxx 701
42 xxx 702
42 xxx 703
42 xxx 704
42 xxx 705
42 xxx 706
42 xxx 707
42 xxx 708
42 xxx 710
42 xxx 759
1,00
3,60
5,00
7,00
8,60
11,00
3,60
5,00
1,90
1,90
1,10
4,00
5,50
7,70
9,50
12,10
4,00
5,50
2,10
2,10
2,80
7,60
10,80
14,00
17,20
20,50
7,60
10,80
4,90
4,90
3,60
10,10
14,00
17,90
21,80
26,40
10,10
14,00
5,60
5,60
1,10
4,00
5,50
7,70
9,50
12,10
4,00
5,50
2,10
2,10
12
25
20
25
5
5
25
20
12
12
120
250
200
250
60
60
250
200
120
120
Ürün kodlar›nda ‘xxx’ olan bölüme
aşağ›daki tablodan renk kodlar›n› ekleyiniz.
Kod No
Renkler
Beyaz
Krem
Metalik Gümüş
Dore
Yeşil
Füme
Alt›n
‹nci
Pastel renkli çerçeveler için ürün kodlar›nda ‘xxx’ olan bölüme
aşağ›daki tablodan renk kodlar›n› ekleyiniz.
Kod No
xxx
Renkler
001
010
065
057
052
050
060
100
Kahverengi
A. Kahverengi
F›st›k Yeşili
Şampanya
Natural Meşe
Natural Ceviz
Natural Kiraz
Natural Çam
xxx
096
097
104
022
101
102
103
105
Renkler
Sar›
Lila
Magenta
Yeşil
Mavi
Rose
Turuncu
Aç›k Lila
Kod No
xxx
074
078
085
091
092
093
094
095
Not: Tekli çerçeveler için natural renk seçenekleri 1. ve 3. sat›ş şekillerinde uygulanmaktad›r.
27
ANAHTAR VE PR‹Z GRUBU
LILLIUM A‹LES‹
LILLIUM
LILLIUM KARE
LILLIUM NATURAL
LILLIUM NATURAL KARE
Lillium Ailesi Anahtar ve Priz Serileri, modern ve şık tasarımları, özel renk çeşitleri ve kalitesi ile
mekanlarınızı daha sıcak ve estetik kılacaktır...
Modül - Çerçeve Değişim Tablosu
• Lillium Ailesi Anahtar ve Priz Serileri, modüler olarak sipariş verilebilmektedir; Modül (beyaz ve krem tuş/kapak monteli), çerçeveler ve
kordonlar ayr› ayr› paketlenmektedir.
• Ortak modül (beyaz ve krem tuş/kapak monteli) temin edilerek 4 farkl› çerçeve ile 4 farkl› Lillium anahtar ve priz serisi oluşturulabilir;
Lillium Kare, Lillium Natural Kare, Lillium ve Lillium Natural.
• Sadece ortak modül (beyaz ve krem tuş/kapak monteli) stoğu tutarak ald›€›n›z siparişe uygun çerçeve / kordon temin edecek, stoklar›n›z›
en düşük seviyede tutabileceksiniz.
Lillium*
Lillium Kare*
Ortak Modül
Lillium Natural
Lillium Natural Kare
* Lillium ve Lillium Kare ürünlerinin kordonlar› ayr› olarak sipariş verilmektedir.
28
ANAHTAR VE PR‹Z GRUBU
“Dünya için üretiyoruz...”
LILLIUM - LILLIUM KARE
Renkli Kordonlar
10371 Beyaz
10372 Gri
10378 Krem
10375 Pembe
10376 Yeşil
10380 Mavi
10374 Lacivert
10377 Sar›
10344 Lila
10373 K›rm›z›
10345 Magenta
10366 Füme
10367 Gri
10368 Şampanya
10370 Mavi
10369 Yeşil
10379 Antrasit
Boyal› Kordonlar
Varak Kordonlar
10363 Varak Maun
10364 Varak Mavi
10362 Varak Gümüş
10361 Varak Gold
10365 Varak Yeşil
Lillium Ailesi Pastel Renkli Çerçeveler
092 Mavi
085 Magenta
093 Rose
078 Lila
095 Aç›k Lila
091 Yeşil
094 Turuncu
074 Sar›
29
ANAHTAR VE PR‹Z GRUBU
LILLIUM A‹LES‹
Modül (Tuş / Kapak Tak›l›)
Ürün Tan›m›
Fiyat (¨)
Kutu
Adet
Koli
Adet
30 xxx 001
30 xxx 021
30 xxx 003
30 xxx 023
30 xxx 004
30 xxx 024
30 xxx 441
30 xxx 005
30 xxx 025
30 xxx 096
30 xxx 097
30 xxx 020
30 xxx 040
30 xxx 050
30 xxx 085
30 xxx 070
30 xxx 010
30 xxx 030
30 xxx 091
30 xxx 026
30 xxx 041
30 xxx 071
4,60
6,80
5,60
7,80
5,10
7,00
8,00
5,40
7,60
5,10
7,00
7,70
11,00
5,10
7,00
7,00
5,40
7,00
6,70
9,10
9,50
6,20
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
30 xxx 022
30 xxx 028
30 xxx 172
30 xxx 029
30 xxx 099
30 xxx 254
30 xxx 255
30 xxx 019
30 xxx 173
30 xxx 052
30 xxx 053
30 xxx 198
30 xxx 300
30 xxx 058
30 xxx 174
30 xxx 018
30 xxx 017
30 xxx 082
30 xxx 057
4,60
5,40
5,40
6,80
6,80
9,10
9,10
7,40
7,40
5,20
8,30
8,30
12,00
7,40
7,40
7,00
4,60
6,30
6,30
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
30 xxx 007
30 xxx 027
30 xxx 087
30 xxx 088
30 xxx 142
30 xxx 060
30 xxx 065
30 xxx 083
30 xxx 098
30 xxx 066
30 xxx 067
30 xxx 133
30 xxx 134
7,20
7,20
8,60
8,60
7,20
31,50
31,50
41,10
41,10
51,20
51,20
17,50
17,50
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
Kod No
Anahtar Grubu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Anahtar Modül ve Tuş
Iş›kl› Anahtar Modül ve Tuş
Komütatör Modül ve Tuş
Iş›kl› Komütatör Modül ve Tuş
Light Modül ve Tuş
Iş›kl› Light Modül ve Tuş
‹kili Light
Vavien Modül ve Tuş
Iş›kl› Vavien Modül ve Tuş
Kap› Otomatiği Modül ve Tuş
Iş›kl› Kap› Otomatiği Modül ve Tuş
Deviatör (Ara Vavien) Modül ve Tuş
Iş›kl› Deviatör (Ara Vavien) Modül ve Tuş
Zil Butonu Modül ve Tuş
Iş›kl› Zil Butonu 12 V Modül ve Tuş
Iş›kl› Zil Butonu 220 V Modül ve Tuş
Etiketli Zil Butonu Modül ve Tuş
Etiketli Iş›kl› Zil Butonu 12 V Modül ve Tuş
Üçlü Anahtar 3 Tuşlu (1+3) 1 Giriş, 3 Ç›k›ş Modül ve Tuş
‹kili Vavien Modül ve Tuş
Jaluzi Anahtar› Modül ve Tuş
Uyar› Anahtar› Modül ve Tuş
Priz Grubu
Priz Modül ve Kapak
Toprakl› Priz Modül ve Kapak
Toprakl› Priz Soketli, Modül ve Kapak
Kapakl› Toprakl› Priz Modül ve Kapak
Kapakl› Toprakl› Priz Soketli, Modül ve Kapak
Çocuk Korumal› Kapakl› Toprakl› Priz, Modül ve Kapak
Çocuk Korumal› Kapakl› Toprakl› Priz Soketli, Modül ve Kapak
Ups Priz Modül ve Kapak
Ups Priz Soketli, Modül ve Kapak
Çocuk Korumal› Priz, Modül ve Kapak
Çocuk Korumal› Ups Priz, Modül ve Kapak
Çocuk Korumal› Ups Priz Soketli, Modül ve Kapak
Çocuk Korumalı Kapaklı Ups Priz, Modül ve Kapak
Çocuk Korumal› Toprakl› Priz, Modül ve Kapak
Çocuk Korumal› Toprakl› Priz Soketli, Modül ve Kapak
‹kili Ups Priz, Modül ve Kapak
‹kili Priz Modül ve Kapak
‹kili Toprakl› Priz Modül ve Kapak
‹kili Toprakl› Priz Yüksek Modül ve Kapak
Tv Priz Grubu
Tv Anten Prizi Geçişli 6 dB Modül ve Kapak
Tv Anten Prizi Sonlu 4 dB Modül ve Kapak
Tv Anten Prizi Sonlu 0.5 dB Metal Kasal› Modül ve Kapak
Tv Anten Prizi Geçişli 11 dB Metal Kasal› Modül ve Kapak
Tv Anten Prizi Dirençsiz Modül ve Kapak
Tv Radyo Prizi Geçişli 7 dB Modül ve Kapak
Tv Radyo Prizi Sonlu 1.5 dB Modül ve Kapak
Tv Sat Prizi Geçişli 4 dB Modül ve Kapak
Tv Sat Prizi Sonlu 1 dB Modül ve Kapak
Tv-Radyo Sat Prizi Sonlu 1.5 dB Modül ve Kapak
Tv-Radyo Sat Prizi Geçişli 4 dB Modül ve Kapak
Uydu Prizi Tekli Geçişli Modül ve Kapak
Uydu Prizi Tekli Modül ve Kapak
(•) ‹şaretli ürünlerin soketlileri mevcuttur. Soketli - Vidal› ürünlerde fiyat fark› yoktur.
( ) 14 dB ve18 dB versiyonlar› mevcuttur.
( ) 10-12-15-20 dB versiyonlar› mevcuttur.
30
ANAHTAR VE PR‹Z GRUBU
“Dünya için üretiyoruz...”
LILLIUM A‹LES‹
Modül (Tuş / Kapak Tak›l›)
Ürün Tan›m›
Kod No
Fiyat (¨)
Kutu
Adet
Koli
Adet
30 xxx 014
30 xxx 034
30 xxx 042
30 xxx 035
30 xxx 036
30 xxx 037
30 xxx 038
30 xxx 135
30 xxx 136
30 xxx 137
30 xxx 075
30 xxx 080
6,60
9,90
8,90
31,90
58,70
35,20
5,90
36,90
60,20
35,20
16,40
8,30
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
30 xxx 011
30 xxx 031
30 xxx 093
30 xxx 045
35,00
46,20
38,00
63,90
69,70
56,40
21,80
30,40
9,90
18,50
12
12
12
12
120
120
120
120
6
6
6
12
12
5
60
60
60
120
120
30
Veri ‹letim Grubu
Nümeris Telefon Prizi Modül ve Kapak
‹kili Nümeris Telefon Prizi Modül ve Kapak
‹kili Nümeris Priz 1 Ad. Jakl›
‹kili Data Prizi 1 Ad. Cat 5 Modül ve Kapak
‹kili Data Prizi 2 Ad. Cat 5 Modül ve Kapak
‹kili Data Prizi Cat 5 + Nümeris Modül ve Kapak
‹kili Data Prizi Boş Modül ve Kapak
‹kili Data Prizi 1 Ad. Cat 6
‹kili Data Prizi 2 Ad. Cat 6
‹kili Data Prizi Cat 3 + Cat 6
‹kili Data Prizi 1 Ad. Cat 3
Müzik Yay›n Prizi Hi - Fi Modül ve Kapak
Elektronik Grubu
Dimmer 600W Modül ve Kapak
Dimmer 600W Şebeke Filtreli Modül ve Kapak
Dimmer 1000W Modül ve Kapak
Uzaktan Kumandal› Dimmer Şebeke Filtreli Modül ve Kapak
30 xxx 086
30 xxx 055
30 xxx 056
30 xxx 046 ••
30 xxx 183 ••
30 xxx 139K
Bap (Bölgesel Ses Ayar› Paneli) 10W Modül ve Kapak
Acil Durum Lambas› Modül ve Kapak
Uyar› Zili Modül ve Kapak
Gecikmeli Energy - Saver Röle Hariç Modül ve Kapak
Energy - Saver Röle Hariç Soketli, Modül ve Kapak
Şok Korumal› Toprakl› Priz Modül ve Kapak
(••) Olan ürünler sadece Lillium ve Lillium Kare serilerinde kullan›lmaktad›r.
Çerçeveler
Lillium
Kod No
Ürün Tan›m›
18 xxx 701
Tekli Çerçeve
71 x 12
‹kili Çerçeve
71 x 13
Üçlü Çerçeve
71 x 39
Dörtlü Çerçeve
71 x 59
Beşli Çerçeve
71 x 69
Alt›l› Çerçeve
71 x 32
‹kili Dikey Çerçeve
71 x 33
Üçlü Dikey Çerçeve
18 xxx 710
‹kili Priz Çerçeve •••
‹kili Toprakl› Priz Çerçeve Yüksek ••• 18 xxx 759
Lillium Kare Beyaz Krem
Fiyat (¨)
Kod No
31 xxx 701
31 xxx 702
31 xxx 703
31 xxx 704
31 xxx 705
31 xxx 706
31 xxx 707
31 xxx 708
31 xxx 710
31 xxx 759
0,90
3,30
4,60
6,40
7,90
10,10
3,30
4,60
1,70
1,70
Lillium
LilliumNatural Natural Kare Beyaz Krem Pastel Renkli
Fiyat (¨)
Fiyat (¨)
Kod No
Kod No
19 xxx 701
55 x 12
55 x 13
55 x 39
55 x 59
55 x 69
55 x 32
55 x 33
19 xxx 710
19 xxx 759
32 xxx 701
32 xxx 702
32 xxx 703
32 xxx 704
32 xxx 705
32 xxx 706
32 xxx 707
32 xxx 708
32 xxx 710
32 xxx 759
1,30
3,30
4,60
6,40
7,90
10,10
3,30
4,60
-
1,40
3,60
5,10
7,10
8,70
11,10
3,60
5,10
-
Kutu
Adet
Koli
Adet
12
25
20
25
5
5
25
20
12
12
120
250
200
250
60
60
250
200
120
120
(•••) ‹şaretli ürünler beyaz ve krem olarak sipariş edilebilmektedir.
Ürün kodlar›nda ‘xxx’ve ‘x’ olan bölüme
aşağ›daki tablodan renk kodlar›n› ekleyiniz.
ÖRNEK
Beyaz
Ürün Ad›
Kod No
Vidal› Anahtar
30 001 0 01
30 001 1 01
Soketli Anahtar
Soketli ürünlerde, 3. basamak ‘0’ yerine ‘1’ olacakt›r.
Pastel renkli çerçeveler için ürün kodlar›nda ‘xxx’
olan bölüme aşağ›daki tablodan renk kodlar›n› ekleyiniz.
Renkler
xxx
x
Renkler
Beyaz
001
010
0
2
Sar›
Krem
Lila
Magenta
Yeşil
Mavi
Rose
Turuncu
Aç›k Lila
Lillium Anahtar Modül
Beyaz
30 001 001
Lillium Komütatör Modül
Beyaz
30 001 003
Kod No
xxx
074
078
085
091
092
093
094
095
Lillium Çocuk Korumal›
Toprakl› Priz Modül
Beyaz
30 001 058
Not: Pastel renkli çerçeve seçene€i Lillium Natural Kare için geçerlidir.
31
ANAHTAR VE PR‹Z GRUBU
LILLIUM
Kordonsuz (Beyaz-Krem)
Ürün Tan›m›
Renkli Kordonlu
Kod No
Fiyat (¨)
Kod No
Fiyat (¨)
Kutu
Adet
Koli
Adet
71 x 01
71 x 21
71 x 03
71 x 23
71 x 04
71 x 24
71 x 05
71 x 25
71 x 96
71 x 97
71 x 20
71 x 40
71 x 50
71 x 85
71 x 70
71 x 10
71 x 30
71 x 91
71 x 26
71 x 41
71 x 71
5,50
7,70
6,50
8,70
6,00
7,90
6,30
8,50
6,00
7,90
8,60
11,90
6,00
7,90
7,90
6,30
7,90
7,60
10,00
10,40
7,10
74 x 01
74 x 21
74 x 03
74 x 23
74 x 04
74 x 24
74 x 05
74 x 25
74 x 96
74 x 97
74 x 20
74 x 40
74 x 50
74 x 85
74 x 70
74 x10
74 x 30
74 x 91
74 x 26
74 x 41
74 x 71
11,70
13,50
14,10
18,00
12,00
13,70
12,50
14,30
12,00
13,70
14,80
17,70
12,00
13,70
13,70
13,10
14,70
16,20
15,50
16,00
12,90
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
71 x 22
71 x 28
71 x 72
71 x 29
71 x 99
18 xxx 254
18 xxx 255
71 x 19
71 x 73
71 x 16
71 x 52
71 x 53
71 x 98
18 xxx 300
71 x 58
71 x 74
71 x 18
71 x 17
71 x 82
71 x 57
5,50
6,30
6,30
7,70
7,70
10,00
10,00
8,30
8,30
10,60
6,10
9,20
9,20
12,90
8,30
8,30
8,70
6,30
8,00
8,00
74 x 22
74 x 28
74 x 72
74 x 29
74 x 99
18 xxx 254
18 xxx 255
74 x 19
74 x 73
74 x 16
74 x 52
74 x 53
74 x 98
18 xxx 300
74 x 58
74 x 74
74 x 18
74 x 17
74 x 82
74 x 57
11,60
13,70
13,70
16,10
16,10
19,90
19,90
14,70
14,70
22,10
12,50
16,00
16,00
24,50
13,90
13,90
16,30
12,90
14,30
14,30
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
71 x 07
71 x 27
71 x 87
71 x 88
71 x 42
71 x 60
71 x 65
71 x 98
71 x 83
71 x 66
71 x 67
71 x 33
71 x 34
8,10
8,10
9,50
9,50
8,10
32,40
32,40
42,00
42,00
52,10
52,10
18,40
18,40
74 x 07
74 x 27
74 x 87
74 x 88
74 x 42
74 x 60
74 x 65
74 x 98
74 x 83
74 x 66
74 x 67
74 x 33
74 x 34
14,30
14,30
15,70
15,70
14,30
44,70
44,70
53,50
53,50
62,40
62,40
24,60
24,60
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
Anahtar Grubu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Anahtar
Iş›kl› Anahtar
Komütatör
Iş›kl› Komütatör
Light
Iş›kl› Light
Vavien
Iş›kl› Vavien
Kap› Otomatiği
Iş›kl› Kap› Otomatiği
Deviatör (Ara Vavien)
Iş›kl› Deviatör (Ara Vavien)
Zil Butonu
Iş›kl› Zil Butonu 12 V
Iş›kl› Zil Butonu 220 V
Etiketli Zil Butonu
Etiketli Iş›kl› Zil Butonu 12 V
Üçlü Anahtar 3 Tuşlu (1+3) 1 Giriş, 3 Ç›k›ş
‹kili Vavien
• Jaluzi Anahtar›
• Uyar› Anahtar›
Priz Grubu
Priz
Toprakl› Priz
Toprakl› Priz Soketli
Kapakl› Toprakl› Priz
Kapakl› Toprakl› Priz Soketli
Çocuk Korumal› Kapakl› Toprakl› Priz
Çocuk Korumal› Kapakl› Toprakl› Priz Soketli
Ups Priz
Ups Priz Soketli
Kapakl› Ups Priz
Çocuk Korumal› Priz
Çocuk Korumal› Ups Priz
Çocuk Korumal› Ups Priz Soketli
Çocuk Korumalı Kapaklı Ups Priz
Çocuk Korumal› Toprakl› Priz
Çocuk Korumal› Toprakl› Priz Soketli
‹kili Ups Priz
‹kili Priz
‹kili Toprakl› Priz
‹kili Toprakl› Priz Yüksek
Tv Priz Grubu
Tv Anten Prizi Geçişli 6 dB
Tv Anten Prizi Sonlu 4 dB
Tv Anten Prizi Sonlu 0.5 dB Metal Kasal›
Tv Anten Prizi Geçişli 11 dB Metal Kasal›
Tv Anten Prizi Dirençsiz
Tv Radyo Prizi Geçişli 7 dB
Tv Radyo Prizi Sonlu 1.5 dB
Tv Sat Prizi Sonlu 1 dB
Tv Sat Prizi Geçişli 4 dB
Tv-Radyo Sat Prizi Sonlu 1.5 dB
Tv-Radyo Sat Prizi Geçişli 4 dB
Uydu Prizi Tekli Geçişli
Uydu Prizi Tekli Sonlu
( ) 14 dB ve18 dB versiyonlar› mevcuttur.
( ) 10-12-15-20 dB versiyonlar› mevcuttur.
(
) Sipariş, 3. basamaktaki kod 1
arttırılarak verilmelidir.
ÖRNEK
Ürün Ad›
Energy Saver Röle Hariç
Beyaz
Uydu Prizi Tekli Geçişli
Uydu Prizi Tekli Sonlu
Energy Saver Röle Hariç
32
Krem
Uydu Prizi Tekli Geçişli
Uydu Prizi Tekli Sonlu
Kod No
71 1 83
71 1 33
71 1 34
71 3 83
71 3 33
71 3 34
(•) ‹şaretli ürünlerin soketlileri mevcuttur.
Soketli - Vidal› ürünlerde fiyat fark› yoktur.
Ürün kodlar›nda ‘xxx’ ve ‘x’ olan bölüme
aşağ›daki tablodan renk kodlar›n› ekleyiniz.
Kod No
Soketli ürünlerde, 3. basamak
‘0’ yerine ‘1’ olacakt›r.
Ürün Ad›
Kod No
Vidal› Anahtar
71 0 01
71 1 01
Soketli Anahtar
x
xxx
0
001
Krem
2
010
Metalik Gümüş
6
036
Soketli ürün siparişlerinde ‘x’ yerine;
Beyaz
ÖRNEK
Beyaz
Renkler
M.Gümüş için ‘7’ yaz›n›z.
ANAHTAR VE PR‹Z GRUBU
“Dünya için üretiyoruz...”
LILLIUM
Kordonsuz (Beyaz-Krem)
Ürün Tan›m›
Renkli Kordonlu
Kutu
Adet
Koli
Adet
13,50
18,80
18,30
40,70
67,50
44,00
14,70
45,70
69,00
44,00
25,20
19,90
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
74 x 11
74 x 31
74 x 93
74 x 45
74 x 86
74 x 55
74 x 56
74 x 46
74 x 83
18 xxx 139K
41,80
53,00
44,80
75,30
102,30
83,00
33,30
34,70
14,20
28,70
10
10
10
10
6
6
6
12
12
5
100
100
100
100
60
60
60
120
120
30
18 xxx 701
74 x 12
74 x 13
74 x 39
74 x 59
74 x 69
74 x 32
74 x 33
18 xxx 710
18 xxx 759
2,60
7,00
9,90
12,80
15,80
18,80
7,00
9,90
4,50
4,50
12
25
20
25
5
5
25
20
12
12
120
250
200
250
60
60
250
200
120
120
Kod No
Fiyat (¨)
Koli
Adet
10266
10267
10268
10269
10270
10279
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
600
600
600
600
600
600
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
Kod No
Fiyat (¨)
Kod No
71 x 14
71 x 34
18 xxx 042
71 x 35
71 x 36
71 x 37
71 x 38
18 xxx 135
18 xxx 136
18 xxx 137
18 xxx 075
71 x 80
7,50
10,80
9,80
32,80
59,60
36,10
6,80
37,80
61,10
36,10
17,30
9,20
74 x 14
74 x 34
18 xxx 042
74 x 35
74 x 36
74 x 37
74 x 38
18 xxx 135
18 xxx 136
18 xxx 137
18 xxx 075
74 x 80
71 x 11
71 x 31
71 x 93
71 x 45
71 x 86
71 x 55
71 x 56
71 x 46
71 x 83
18 xxx 139K
35,90
47,10
38,90
64,80
70,60
57,30
22,70
31,30
10,80
19,40
18 xxx 701
71 x 12
71 x 13
71 x 39
71 x 59
71 x 69
71 x 32
71 x 33
18 xxx 710
18 xxx 759
0,90
3,30
4,60
6,40
7,90
10,10
3,30
4,60
1,70
1,70
Fiyat (¨)
Veri ‹letim Grubu
Nümeris Telefon Prizi
‹kili Nümeris Telefon Prizi
‹kili Nümeris Priz 1 Ad. Jakl›
‹kili Data Prizi 1 Ad. Cat 5
‹kili Data Prizi 2 Ad. Cat 5
‹kili Data Prizi Cat 5 + Nümeris
‹kili Data Prizi Boş
‹kili Data Prizi 1 Ad. Cat 6
‹kili Data Prizi 2 Ad. Cat 6
‹kili Data Prizi Cat 3 + Cat 6
‹kili Data Prizi 1 Ad. Cat 3
Müzik Yay›n Prizi Hi - Fi
Elektronik Grubu
Dimmer 600W
Dimmer 600W Şebeke Filtreli
Dimmer 1000W
Uzaktan Kumandal› Dimmer Şebeke Filtreli
Bap (Bölgesel Ses Ayar› Paneli) 10W
Acil Durum Lambas›
Uyar› Zili
Gecikmeli Energy Saver Röle Hariç
Energy Saver Röle Hariç Soketli
Şok Korumal› Toprakl› Priz
Çerçeve Grubu
Tekli Çerçeve
‹kili Çerçeve
Üçlü Çerçeve
Dörtlü Çerçeve
Beşli Çerçeve
Alt›l› Çerçeve
‹kili Dikey Çerçeve
Üçlü Dikey Çerçeve
‹kili Priz Çerçeve • •
‹kili Toprakl› Priz Çerçeve Yüksek • •
Kordonlar
Ürün Tan›m›
Kod No
Fiyat (¨)
Koli
Adet
Ürün Tan›m›
10366
10367
10368
10369
10370
10379
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
1200
1200
1200
1200
1200
1200
‹kili Kordon - Füme
‹kili Kordon - Gri
‹kili Kordon - Şampanya
‹kili Kordon - Yeşil
‹kili Kordon - Mavi
İkili Kordon - Antrasit
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
‹kili Kordon - Beyaz
‹kili Kordon - Gri
‹kili Kordon - K›rm›z›
‹kili Kordon - Lacivert
‹kili Kordon - Pembe
‹kili Kordon - Yeşil
‹kili Kordon - Sar›
‹kili Kordon - Krem
‹kili Kordon - Mavi
‹kili Kordon - Lila
‹kili Kordon - Magenta
‹kili Kordon - Varak Gold
‹kili Kordon - Varak Gümüş
‹kili Kordon - Varak Maun
‹kili Kordon - Varak Mavi
‹kili Kordon - Varak Yeşil
Boyal› Kordonlar (Tekli)
Kordon - Füme
Kordon - Gri
Kordon - Şampanya
Kordon - Yeşil
Kordon - Mavi
Kordon - Antrasit
Boyal› Kordonlar (‹kili)
Renkli ve Varak Kordonlar (Tekli)
Kordon - Beyaz
Kordon - Gri
Kordon - K›rm›z›
Kordon - Lacivert
Kordon - Pembe
Kordon - Yeşil
Kordon - Sar›
Kordon - Krem
Kordon - Mavi
Kordon - Lila
Kordon - Magenta
Kordon - Varak Gold
Kordon - Varak Gümüş
Kordon - Varak Maun
Kordon - Varak Mavi
Kordon - Varak Yeşil
10371
10372
10373
10374
10375
10376
10377
10378
10380
10344
10345
10361
10362
10363
10364
10365
Renkli ve Varak Kordonlar (‹kili)
10271
10272
10273
10274
10275
10276
10277
10278
10280
10244
10245
10261
10262
10263
10264
10265
(••) ‹şaretli ürünler beyaz ve krem olarak sipariş edilebilmektedir.
33
ANAHTAR VE PR‹Z GRUBU
LILLIUM KARE
Ürün Tan›m›
Kod No
Kordonsuz (Beyaz-Krem)
Fiyat (¨)
Renkli Kordonlu
Fiyat (¨)
Kutu
Adet
Koli
Adet
31 xxx 001
31 xxx 021
31 xxx 003
31 xxx 023
31 xxx 004
31 xxx 024
31 xxx 005
31 xxx 025
31 xxx 096
31 xxx 097
31 xxx 020
31 xxx 040
31 xxx 050
31 xxx 085
31 xxx 070
31 xxx 010
31 xxx 030
31 xxx 091
31 xxx 026
31 xxx 041
31 xxx 071
5,50
7,70
6,50
8,70
6,00
7,90
6,30
8,50
6,00
7,90
8,60
11,90
6,00
7,90
7,90
6,30
7,90
7,60
10,00
10,40
7,10
11,70
13,50
14,10
18,00
12,00
13,70
12,50
14,30
12,00
13,70
14,80
17,70
12,00
13,70
13,70
13,10
14,70
16,20
15,50
16,00
12,90
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
31 xxx 022
31 xxx 028
31 xxx 172
31 xxx 029
31 xxx 099
31 xxx 254
31 xxx 255
31 xxx 019
31 xxx 173
31 xxx 016
31 xxx 052
31 xxx 053
31 xxx 198
31 xxx 300
31 xxx 058
31 xxx 174
31 xxx 018
31 xxx 017
31 xxx 082
31 xxx 057
5,50
6,30
6,30
7,70
7,70
10,00
10,00
8,30
8,30
10,60
6,10
9,20
9,20
12,90
8,30
8,30
8,70
6,30
8,00
8,00
11,60
13,70
13,70
16,10
16,10
19,90
19,90
14,70
14,70
22,10
12,50
16,00
16,00
24,50
13,90
13,90
16,30
12,90
14,30
14,30
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
31 xxx 007
31 xxx 027
31 xxx 087
31 xxx 088
31 xxx 142
31 xxx 060
31 xxx 065
31 xxx 098
31 xxx 083
31 xxx 066
31 xxx 067
31 xxx 133
31 xxx 134
8,10
8,10
9,50
9,50
8,10
32,40
32,40
42,00
42,00
52,10
52,10
18,40
18,40
14,30
14,30
15,70
15,70
14,30
44,70
44,70
53,50
53,50
62,40
62,40
24,60
24,60
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
Anahtar Grubu
Anahtar
Iş›kl› Anahtar
Komütatör
Iş›kl› Komütatör
Light
Iş›kl› Light
Vavien
Iş›kl› Vavien
Kap› Otomatiği
Iş›kl› Kap› Otomatiği
Deviatör (Ara Vavien)
Iş›kl› Deviatör (Ara Vavien)
Zil Butonu
Iş›kl› Zil Butonu 12 V
Iş›kl› Zil Butonu 220 V
Etiketli Zil Butonu
Etiketli Iş›kl› Zil Butonu 12 V
Üçlü Anahtar 3 Tuşlu (1+3) 1 Giriş, 3 Ç›k›ş
‹kili Vavien
• Jaluzi Anahtar›
• Uyar› Anahtar›
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Priz Grubu
Priz
Toprakl› Priz
Toprakl› Priz Soketli
Kapakl› Toprakl› Priz
Kapakl› Toprakl› Priz Soketli
Çocuk Korumal› Kapakl› Toprakl› Priz
Çocuk Korumal› Kapakl› Toprakl› Priz Soketli
Ups Priz
Ups Priz Soketli
Kapakl› Ups Priz
Çocuk Korumal› Priz
Çocuk Korumal› Ups Priz
Çocuk Korumal› Ups Priz Soketli
Çocuk Korumalı Kapaklı Ups Priz
Çocuk Korumal› Toprakl› Priz
Çocuk Korumal› Toprakl› Priz Soketli
‹kili Ups Priz
‹kili Priz
‹kili Toprakl› Priz
‹kili Toprakl› Priz Yüksek
Tv Priz Grubu
Tv Anten Prizi Geçişli 6 dB
Tv Anten Prizi Sonlu 4 dB
Tv Anten Prizi Sonlu 0.5 dB Metal Kasal›
Tv Anten Prizi Geçişli 11 dB Metal Kasal›
Tv Anten Prizi Dirençsiz
Tv Radyo Prizi Geçişli 7 dB
Tv Radyo Prizi Sonlu 1.5 dB
Tv Sat Prizi Sonlu 1 dB
Tv Sat Prizi Geçişli 4 dB
Tv-Radyo Sat Prizi Sonlu 1.5 dB
Tv-Radyo Sat Prizi Geçişli 4 dB
Uydu Prizi Tekli Geçişli
Uydu Prizi Tekli Sonlu
(•) ‹şaretli ürünlerin soketlileri mevcuttur. Soketli - Vidal› ürünlerde fiyat fark› yoktur.
( ) 14 dB ve18 dB versiyonlar› mevcuttur. ( ) 10-12-15-20 dB versiyonlar› mevcuttur.
ÖRNEK
Beyaz
Ürün Ad›
Kod No
Vidal› Anahtar
31 001 0 01
31 001 1 01
Soketli Anahtar
Soketli ürünlerde, 3. basamak ‘0’ yerine ‘1’ olacakt›r.
34
Ürün kodlar›nda ‘xxx’ olan bölüme
aşağ›daki tablodan renk kodlar›n› ekleyiniz.
Renkler
Metalik Gümüş
Antrasit
Kod No
xxx
036
034
ANAHTAR VE PR‹Z GRUBU
“Dünya için üretiyoruz...”
LILLIUM KARE
Ürün Tan›m›
Kod No
Kordonsuz (Beyaz-Krem)
Fiyat (¨)
31 xxx 014
31 xxx 034
31 xxx 042
31 xxx 035
31 xxx 036
31 xxx 037
31 xxx 038
31 xxx 135
31 xxx 136
31 xxx 137
31 xxx 075
31 xxx 080
7,50
10,80
9,80
32,80
59,60
36,10
6,80
37,80
61,10
36,10
17,30
9,20
31 xxx 011
31 xxx 031
31 xxx 093
31 xxx 045
31 xxx 086
31 xxx 055
31 xxx 056
31 xxx 046
31 xxx 183
31 xxx 139K
31 xxx 701
31 xxx 702
31 xxx 703
31 xxx 704
31 xxx 705
31 xxx 706
31 xxx 707
31 xxx 708
31 xxx 710
31 xxx 759
Renkli Kordonlu
Fiyat (¨)
Kutu
Adet
Koli
Adet
13,50
18,80
18,30
40,70
67,50
44,00
14,70
45,70
69,00
44,00
25,20
19,90
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
35,90
47,10
38,90
64,80
70,60
57,30
22,70
31,30
10,80
19,40
41,80
53,00
44,80
75,30
102,30
83,00
33,30
34,70
14,20
28,70
10
10
10
10
6
6
6
12
12
5
100
100
100
100
60
60
60
120
120
30
0,90
3,30
4,60
6,40
7,90
10,10
3,30
4,60
1,70
1,70
2,60
7,00
9,90
12,80
15,80
18,80
7,00
9,90
4,50
4,50
12
25
20
25
5
5
25
20
12
12
120
250
200
250
60
60
250
200
120
120
Veri ‹letim Grubu
Nümeris Telefon Prizi
‹kili Nümeris Telefon Prizi
‹kili Nümeris Priz 1 Ad. Jakl›
‹kili Data Prizi 1 Ad. Cat 5
‹kili Data Prizi 2 Ad. Cat 5
‹kili Data Prizi Cat 5 + Nümeris
‹kili Data Prizi Boş
‹kili Data Prizi 1 Ad. Cat 6
‹kili Data Prizi 2 Ad. Cat 6
‹kili Data Prizi Cat 3 + Cat 6
‹kili Data Prizi 1 Ad. Cat 3
Müzik Yay›n Prizi Hi - Fi
Elektronik Grubu
Dimmer 600W
Dimmer 600W Şebeke Filtreli
Dimmer 1000W
Uzaktan Kumandal› Dimmer Şebeke Filtreli
Bap (Bölgesel Ses Ayar› Paneli) 10W
Acil Durum Lambas›
Uyar› Zili
Gecikmeli Energy Saver Röle Hariç
Energy Saver Röle Hariç Soketli
Şok Korumal› Toprakl› Priz
Çerçeve Grubu
Tekli Çerçeve
‹kili Çerçeve
Üçlü Çerçeve
Dörtlü Çerçeve
Beşli Çerçeve
Alt›l› Çerçeve
‹kili Dikey Çerçeve
Üçlü Dikey Çerçeve
‹kili Priz Çerçeve • •
‹kili Toprakl› Priz Çerçeve Yüksek • •
Kordonlar
Ürün Tan›m›
Kod No
Fiyat (¨)
Koli
Adet
Ürün Tan›m›
10366
10367
10368
10369
10370
10379
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
1200
1200
1200
1200
1200
1200
‹kili Kordon - Füme
‹kili Kordon - Gri
‹kili Kordon - Şampanya
‹kili Kordon - Yeşil
‹kili Kordon - Mavi
‹kili Kordon - Antrasit
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
‹kili Kordon - Beyaz
‹kili Kordon - Gri
‹kili Kordon - K›rm›z›
‹kili Kordon - Lacivert
‹kili Kordon - Pembe
‹kili Kordon - Yeşil
‹kili Kordon - Sar›
‹kili Kordon - Krem
‹kili Kordon - Mavi
‹kili Kordon - Lila
‹kili Kordon - Magenta
‹kili Kordon - Varak Gold
‹kili Kordon - Varak Gümüş
‹kili Kordon - Varak Maun
‹kili Kordon - Varak Mavi
‹kili Kordon - Varak Yeşil
Boyal› Kordonlar (Tekli)
Kordon - Füme
Kordon - Gri
Kordon - Şampanya
Kordon - Yeşil
Kordon - Mavi
Kordon - Antrasit
Fiyat (¨)
10266
10267
10268
10269
10270
10279
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
600
600
600
600
600
600
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
Koli
Adet
Boyal› Kordonlar (‹kili)
Renkli ve Varak Kordonlar (Tekli)
Kordon - Beyaz
Kordon - Gri
Kordon - K›rm›z›
Kordon - Lacivert
Kordon - Pembe
Kordon - Yeşil
Kordon - Sar›
Kordon - Krem
Kordon - Mavi
Kordon - Lila
Kordon - Magenta
Kordon - Varak Gold
Kordon - Varak Gümüş
Kordon - Varak Maun
Kordon - Varak Mavi
Kordon - Varak Yeşil
Kod No
10371
10372
10373
10374
10375
10376
10377
10378
10380
10344
10345
10361
10362
10363
10364
10365
Renkli ve Varak Kordonlar (‹kili)
10271
10272
10273
10274
10275
10276
10277
10278
10280
10244
10245
10261
10262
10263
10264
10265
(••) ‹şaretli ürünler beyaz ve krem olarak sipariş edilebilmektedir.
35
ANAHTAR VE PR‹Z GRUBU
LILLIUM NATURAL
Beyaz - Krem
Ürün Tan›m›
Renkli
Kod No
Fiyat (¨)
Kod No
Fiyat (¨)
Kutu
Adet
Koli
Adet
55 x 01
55 x 21
55 x 03
55 x 23
55 x 04
55 x 24
55 x 05
55 x 25
55 x 96
55 x 97
55 x 20
55 x 40
55 x 50
55 x 85
55 x 70
55 x 10
55 x 30
55 x 91
55 x 26
55 x 41
55 x 71
5,90
8,10
6,90
9,10
6,40
8,30
6,70
8,90
6,40
8,30
9,00
12,30
6,40
8,30
8,30
6,70
8,30
8,00
10,40
10,80
7,50
57 x 01
57 x 21
57 x 03
57 x 23
57 x 04
57 x 24
57 x 05
57 x 25
57 x 96
57 x 97
57 x 20
57 x 40
57 x 50
57 x 85
57 x 70
57 x 10
57 x 30
57 x 91
57 x 26
57 x 41
57 x 71
11,70
13,50
14,10
18,00
12,00
13,70
12,50
14,30
12,00
13,70
14,80
17,70
12,00
13,70
13,70
13,10
14,70
16,20
15,50
16,00
12,90
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
55 x 22
55 x 28
55 x 72
55 x 29
55 x 99
19 xxx 254
19 xxx 255
55 x 19
55 x 73
55 x 16
55 x 52
55 x 53
19 xxx 198
19 xxx 300
55 x 58
55 x 74
55 x 18
55 x 17
55 x 82
55 x 57
5,90
6,70
6,70
8,10
8,10
10,40
10,40
8,70
8,70
11,00
6,50
9,60
9,60
13,30
8,70
8,70
9,70
7,30
9,00
9,00
57 x 22
57 x 28
57 x 72
57 x 29
57 x 99
19 xxx 254
19 xxx 255
57 x 19
57 x 73
57 x 16
57 x 52
57 x 53
19 xxx 198
19 xxx 300
57 x 58
57 x 74
57 x 18
57 x 17
57 x 82
57 x 57
11,60
13,70
13,70
16,10
16,10
19,90
19,90
14,70
14,70
22,10
12,50
16,00
16,00
24,50
13,90
13,90
16,30
12,90
14,30
14,30
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
Anahtar Grubu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Anahtar
Iş›kl› Anahtar
Komütatör
Iş›kl› Komütatör
Light
Iş›kl› Light
Vavien
Iş›kl› Vavien
Kap› Otomatiği
Iş›kl› Kap› Otomatiği
Deviatör (Ara Vavien)
Iş›kl› Deviatör (Ara Vavien)
Zil Butonu
Iş›kl› Zil Butonu 12 V
Iş›kl› Zil Butonu 220 V
Etiketli Zil Butonu
Etiketli Iş›kl› Zil Butonu 12 V
Üçlü Anahtar 3 Tuşlu (1+3) 1 Giriş, 3 Ç›k›ş
‹kili Vavien
• Jaluzi Anahtar›
• Uyar› Anahtar›
Priz Grubu
Priz
Toprakl› Priz
Toprakl› Priz Soketli
Kapakl› Toprakl› Priz
Kapakl› Toprakl› Priz Soketli
Çocuk Korumal› Kapakl› Toprakl› Priz
Çocuk Korumal› Kapakl› Toprakl› Priz Soketli
Ups Priz
Ups Priz Soketli
Kapakl› Ups Priz
Çocuk Korumal› Priz
Çocuk Korumal› Ups Priz
Çocuk Korumal› Ups Priz Soketli
Çocuk Korumalı Kapaklı Ups Priz
Çocuk Korumal› Toprakl› Priz
Çocuk Korumal› Toprakl› Priz Soketli
‹kili Ups Priz
‹kili Priz
‹kili Toprakl› Priz
‹kili Toprakl› Priz Yüksek
(•) ‹şaretli ürünlerin soketlileri mevcuttur. Soketli - Vidal› ürünlerde fiyat fark› yoktur.
ÖRNEK
Beyaz
Ürün Ad›
Kod No
Vidal› Anahtar
55 0 01
55 1 01
Soketli Anahtar
Soketli ürünlerde, 3. basamak ‘0’ yerine ‘1’ olacakt›r.
Anahtar
Beyaz
55 0 01
36
Toprakl› Priz
Krem
55 2 28
Anahtar
Metalik Gümüş
57 6 01
Anahtar
Antrasit
57 8 01
ANAHTAR VE PR‹Z GRUBU
“Dünya için üretiyoruz...”
LILLIUM NATURAL
Renkli
Beyaz - Krem
Ürün Tan›m›
Kutu
Adet
Koli
Adet
14,30
14,30
15,70
15,70
14,30
44,70
44,70
53,50
53,50
62,40
62,40
24,60
24,60
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
57 x 14
57 x 34
19 xxx 042
57 x 35
57 x 36
57 x 37
57 x 38
19 xxx 135
19 xxx 136
19 xxx 137
19 xxx 075
57 x 80
13,50
18,80
18,30
40,70
67,50
44,00
14,70
45,70
69,00
44,00
25,20
19,90
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
36,30
47,50
39,30
65,20
71,00
57,70
23,10
31,70
11,20
19,80
57 x 11
57 x 31
57 x 93
57 x 45
57 x 86
57 x 55
57 x 56
57 x 46
57 x 83
19 xxx 139K
41,80
53,00
44,80
75,30
102,30
83,00
33,30
34,70
14,20
28,70
10
10
10
10
6
6
6
12
12
5
100
100
100
100
60
60
60
120
120
30
1,30
3,30
4,60
6,40
7,90
10,10
3,30
4,60
2,70
2,70
19 xxx 701
57 x 12
57 x 13
57 x 39
57 x 59
57 x 69
57 x 32
57 x 33
19 xxx 710
19 xxx 759
2,60
7,00
9,90
12,80
15,80
18,80
7,00
9,90
4,50
4,50
12
25
20
25
5
5
25
20
12
12
120
250
200
250
60
60
250
200
120
120
Kod No
Fiyat (¨)
Kod No
Fiyat (¨)
55 x 07
55 x 27
55 x 87
55 x 88
55 x 42
55 x 60
55 x 65
55 x 98
55 x 83
55 x 66
55 x 67
55 x 33
55 x 34
8,50
8,50
9,90
9,90
8,50
32,80
32,80
42,40
42,40
52,50
52,50
18,80
18,80
57 x 07
57 x 27
57 x 87
57 x 88
57 x 42
57 x 60
57 x 65
57 x 98
57 x 83
57 x 66
57 x 67
57 x 33
57 x 34
55 x 14
55 x 34
19 xxx 042
55 x 35
55 x 36
55 x 37
55 x 38
19 xxx 135
19 xxx 136
19 xxx 137
19 xxx 075
55 x 80
7,90
11,20
10,20
33,20
60,00
36,50
7,20
38,20
61,50
36,50
17,70
9,60
55 x 11
55 x 31
55 x 93
55 x 45
55 x 86
55 x 55
55 x 56
55 x 46
55 x 83
19 xxx 139K
19 xxx 701
55 x 12
55 x 13
55 x 39
55 x 59
55 x 69
55 x 32
55 x 33
19 xxx 710
19 xxx 759
Tv Priz Grubu
Tv Anten Prizi Geçişli 6 dB
Tv Anten Prizi Sonlu 4 dB
Tv Anten Prizi Sonlu 0.5 dB Metal Kasal›
Tv Anten Prizi Geçişli 11 dB Metal Kasal›
Tv Anten Prizi Dirençsiz
Tv Radyo Prizi Geçişli 7 dB
Tv Radyo Prizi Sonlu 1.5 dB
Tv Sat Prizi Sonlu 1 dB
Tv Sat Prizi Geçişli 4 dB
Tv-Radyo Sat Prizi Sonlu 1.5 dB
Tv-Radyo Sat Prizi Geçişli 4 dB
Uydu Prizi Tekli Geçişli
Uydu Prizi Tekli Sonlu
Veri ‹letim Grubu
Nümeris Telefon Prizi
‹kili Nümeris Telefon Prizi
‹kili Nümeris Priz 1 Ad. Jakl›
‹kili Data Prizi 1 Ad. Cat 5
‹kili Data Prizi 2 Ad. Cat 5
‹kili Data Prizi Cat 5 + Nümeris
‹kili Data Prizi Boş
‹kili Data Prizi 1 Ad. Cat 6
‹kili Data Prizi 2 Ad. Cat 6
‹kili Data Prizi Cat 3 + Cat 6
‹kili Data Prizi 1 Ad. Cat 3
Müzik Yay›n Prizi Hi - Fi
Elektronik Grubu
Dimmer 600W
Dimmer 600W Şebeke Filtreli
Dimmer 1000W
Uzaktan Kumandal› Dimmer Şebeke Filtreli
Bap (Bölgesel Ses Ayar› Paneli) 10W
Acil Durum Lambas›
Uyar› Zili
Gecikmeli Energy Saver Röle Hariç
Energy Saver Röle Hariç Soketli
Şok Korumal› Toprakl› Priz
Çerçeve Grubu
Tekli Çerçeve
‹kili Çerçeve
Üçlü Çerçeve
Dörtlü Çerçeve
Beşli Çerçeve
Alt›l› Çerçeve
‹kili Dikey Çerçeve
Üçlü Dikey Çerçeve
‹kili Priz Çerçeve • •
‹kili Toprakl› Priz Çerçeve Yüksek • •
(••) ‹şaretli ürünler beyaz ve krem olarak sipariş edilebilmektedir.
( ) 14 dB ve18 dB versiyonlar› mevcuttur.
( ) 10-12-15-20 dB versiyonlar› mevcuttur.
(
) Sipariş, 3. basamaktaki kod 1
arttırılarak verilmelidir.
ÖRNEK
Ürün Ad›
Energy Saver Röle Hariç
Beyaz
Uydu Prizi Tekli Geçişli
Uydu Prizi Tekli Sonlu
Energy Saver Röle Hariç
Krem
Uydu Prizi Tekli Geçişli
Uydu Prizi Tekli Sonlu
Kod No
55 1 83
55 1 33
55 1 34
55 3 83
55 3 33
55 3 34
Ürün kodlar›nda ‘xxx’ ve ‘x’ olan bölüme
aşağ›daki tablodan renk kodlar›n› ekleyiniz.
Kod No
Renkler
xxx
x
Beyaz
001
010
065
086
0
2
6
8
Krem
Metalik Gümüş
Antrasit
Soketli ürün siparişlerinde ‘x’ yerine;
M.Gümüş için ‘7’ yaz›n›z.
Antrasit için ‘9’ yaz›n›z.
37
ANAHTAR VE PR‹Z GRUBU
LILLIUM NATURAL
Kök Meşe - Kök Ceviz
Kahverengi
Ürün Tan›m›
Kod No
Fiyat (¨)
Kod No
Fiyat (¨)
Kutu
Adet
Koli
Adet
55 x 01
55 x 21
55 x 03
55 x 23
55 x 04
55 x 24
55 x 05
55 x 25
55 x 96
55 x 97
55 x 20
55 x 40
55 x 50
55 x 85
55 x 70
55 x 10
55 x 30
55 x 91
55 x 26
55 x 41
55 x 71
6,60
8,90
7,60
10,00
7,00
9,10
7,40
9,80
7,00
9,10
9,70
13,20
7,00
9,10
9,10
7,30
8,90
8,80
11,40
11,80
8,40
56 x 01
56 x 21
56 x 03
56 x 23
56 x 04
56 x 24
56 x 05
56 x 25
56 x 96
56 x 97
56 x 20
56 x 40
56 x 50
56 x 85
56 x 70
56 x 10
56 x 30
56 x 91
56 x 26
56 x 41
56 x 71
12,70
14,50
15,10
19,10
13,10
14,70
13,60
15,40
13,10
14,70
15,90
18,80
13,10
14,70
14,70
13,90
15,50
17,80
16,70
17,30
14,00
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
55 x 22
55 x 28
55 x 72
55 x 29
55 x 99
19 xxx 254
19 xxx 255
55 x 19
55 x 73
55 x 16
55 x 52
55 x 53
19 xxx 198
19 xxx 300
55 x 58
55 x 74
55 x 18
55 x 17
55 x 82
55 x 57
6,60
7,40
7,40
9,00
9,00
11,50
11,50
9,50
9,50
12,20
7,20
10,60
10,60
14,60
9,60
9,60
10,60
8,10
10,00
10,00
56 x 22
56 x 28
56 x 72
56 x 29
56 x 99
19 xxx 254
19 xxx 255
56 x 19
56 x 73
56 x 16
56 x 52
56 x 53
19 xxx 198
19 xxx 300
56 x 58
56 x 74
56 x 18
56 x 17
56 x 82
56 x 57
12,50
14,70
14,70
17,40
17,40
21,60
21,60
15,80
15,80
24,00
13,70
17,40
17,40
26,70
16,50
16,50
17,70
13,70
15,20
15,20
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
55 x 07
55 x 27
55 x 87
55 x 88
55 x 42
55 x 60
55 x 65
55 x 98
55 x 83
55 x 66
55 x 67
55 x 33
55 x 34
9,40
9,40
10,80
10,80
9,40
36,10
36,10
45,40
45,40
57,70
57,70
19,70
19,70
56 x 07
56 x 27
56 x 87
56 x 88
56 x 42
56 x 60
56 x 65
56 x 98
56 x 83
56 x 66
56 x 67
56 x 33
56 x 34
16,90
16,90
18,30
18,30
16,90
54,50
54,50
62,80
62,80
77,20
77,20
27,20
27,20
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
Anahtar Grubu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Anahtar
Iş›kl› Anahtar
Komütatör
Iş›kl› Komütatör
Light
Iş›kl› Light
Vavien
Iş›kl› Vavien
Kap› Otomatiği
Iş›kl› Kap› Otomatiği
Deviatör (Ara Vavien)
Iş›kl› Deviatör (Ara Vavien)
Zil Butonu
Iş›kl› Zil Butonu 12 V
Iş›kl› Zil Butonu 220 V
Etiketli Zil Butonu
Etiketli Iş›kl› Zil Butonu 12 V
Üçlü Anahtar 3 Tuşlu (1+3) 1 Giriş, 3 Ç›k›ş
‹kili Vavien
• Jaluzi Anahtar›
• Uyar› Anahtar›
Priz Grubu
Priz
Toprakl› Priz
Toprakl› Priz Soketli
Kapakl› Toprakl› Priz
Kapakl› Toprakl› Priz Soketli
Çocuk Korumal› Kapakl› Toprakl› Priz
Çocuk Korumal› Kapakl› Toprakl› Priz Soketli
Ups Priz
Ups Priz Soketli
Kapakl› Ups Priz
Çocuk Korumal› Priz
Çocuk Korumal› Ups Priz
Çocuk Korumal› Ups Priz Soketli
Çocuk Korumalı Kapaklı Ups Priz
Çocuk Korumal› Toprakl› Priz
Çocuk Korumal› Toprakl› Priz Soketli
‹kili Ups Priz
‹kili Priz
‹kili Toprakl› Priz
‹kili Toprakl› Priz Yüksek
Tv Priz Grubu
Tv Anten Prizi Geçişli 6 dB
Tv Anten Prizi Sonlu 4 dB
Tv Anten Prizi Sonlu 0.5 dB Metal Kasal›
Tv Anten Prizi Geçişli 11 dB Metal Kasal›
Tv Anten Prizi Dirençsiz
Tv Radyo Prizi Geçişli 7 dB
Tv Padyo Prizi Sonlu 1.5 dB
Tv Sat Prizi Sonlu 1 dB
Tv Sat Prizi Geçişli 4 dB
Tv-Radyo Sat Prizi Sonlu 1.5 dB
Tv-Radyo Sat Prizi Geçişli 4 dB
Uydu Prizi Tekli Geçişli
Uydu Prizi Tekli Sonlu
(•) ‹şaretli ürünlerin soketlileri mevcuttur.
Soketli - Vidal› ürünlerde fiyat fark› yoktur.
ÖRNEK
ÖRNEK
Kahverengi
Aç›k Kahverengi
38
( ) 14 dB ve18 dB versiyonlar› mevcuttur.
( ) 10-12-15-20 dB versiyonlar› mevcuttur.
Ürün Ad›
Kod No
Vidal› Anahtar
55 4 01
55 5 01
Soketli Anahtar
Soketli ürünlerde, 3. basamak ‘4’ yerine ‘5’ olacakt›r.
) Sipariş, 3. basamaktaki kod 1 arttırılarak verilmelidir.
ÖRNEK
Ürün Ad›
Kahverengi
Kahverengi
(
Energy Saver Röle Hariç
Uydu Prizi Tekli Geçişli
Uydu Prizi Tekli Sonlu
Kod No
55 9 83
55 9 33
55 9 34
Ürün Ad›
Energy Saver Röle Hariç
Kök Meşe
Uydu Prizi Tekli Geçişli
Uydu Prizi Tekli Sonlu
Kod No
56 3 83
56 3 33
56 3 34
ANAHTAR VE PR‹Z GRUBU
“Dünya için üretiyoruz...”
LILLIUM NATURAL
Kahverengi
Ürün Tan›m›
Kök Meşe - Kök Ceviz
Kutu
Adet
Koli
Adet
14,50
21,50
21,10
43,40
70,20
46,70
17,40
48,40
71,70
46,70
27,90
21,80
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
56 x 11
56 x 31
56 x 93
56 x 45
56 x 86
56 x 55
56 x 56
56 x 46
56 x 83
19 xxx 139K
44,50
55,70
47,50
80,10
118,50
96,20
38,70
37,30
16,80
33,10
10
10
10
10
6
6
6
12
12
5
100
100
100
100
60
60
60
120
120
30
56 x 12
56 x 13
56 x 39
56 x 59
56 x 69
56 x 32
56 x 33
-
9,30
12,80
16,40
20,00
24,20
9,30
12,80
-
12
25
20
25
5
5
25
20
12
12
120
250
200
250
60
60
250
200
120
120
Kod No
Fiyat (¨)
Kod No
55 x 14
55 x 34
19 xxx 042
55 x 35
55 x 36
55 x 37
55 x 38
19 xxx 135
19 xxx 136
19 xxx 137
19 xxx 075
55 x 80
8,70
14,70
13,70
36,40
63,20
39,70
10,40
41,40
64,70
39,70
20,90
10,50
56 x 14
56 x 34
19 xxx 042
56 x 35
56 x 36
56 x 37
56 x 38
19 xxx 135
19 xxx 136
19 xxx 137
19 xxx 075
56 x 80
55 x 11
55 x 31
55 x 93
55 x 45
55 x 86
55 x 55
55 x 56
55 x 46
55 x 83
19 xxx 139K
39,90
51,10
42,90
71,80
78,00
63,50
25,40
32,60
12,10
21,80
19 xxx 701
55 x 12
55 x 13
55 x 39
55 x 59
55 x 69
55 x 32
55 x 33
19 xxx 710
19 xxx 759
1,40
3,60
5,10
7,10
8,70
11,10
3,60
5,10
2,80
2,80
Fiyat (¨)
Veri ‹letim Grubu
Nümeris Telefon Prizi
‹kili Nümeris Telefon Prizi
‹kili Nümeris Priz 1 Ad. Jakl›
‹kili Data Prizi 1 Ad Cat 5
‹kili Data Prizi 2 Ad Cat 5
‹kili Data Prizi Cat 5 + Nümeris
‹kili Data Prizi Boş
‹kili Data Prizi 1 Ad. Cat 6
‹kili Data Prizi 2 Ad. Cat 6
‹kili Data Prizi Cat 3 + Cat 6
‹kili Data Prizi 1 Ad. Cat 3
Müzik Yay›n Prizi Hi - Fi
Elektronik Grubu
Dimmer 600W
Dimmer 600W Şebeke Filtreli
Dimmer 1000W
Uzaktan Kumandal› Dimmer Şebeke Filtreli
Bap (Bölgesel Ses Ayar› Paneli) 10W
Acil Durum Lambas›
Uyar› Zili
Gecikmeli Energy Saver Röle Hariç
Energy - Saver Röle Hariç Soketli
Şok Korumal› Toprakl› Priz
Çerçeve Grubu
Tekli Çerçeve
‹kili Çerçeve
Üçlü Çerçeve
Dörtlü Çerçeve
Beşli Çerçeve
Alt›l› Çerçeve
‹kili Dikey Çerçeve
Üçlü Dikey Çerçeve
‹kili Priz Çerçeve • •
‹kili Toprakl› Priz Çerçeve Yüksek • •
(••) ‹şaretli ürünler beyaz ve krem olarak sipariş edilebilmektedir.
Ürün kodlar›nda ’xxx’ ve ‘x’ olan bölüme
aşağ›daki tablodan renk kodlar›n› ekleyiniz.
Kod No
Renkler
xxx
x
Kahverengi
A. Kahverengi
009
4
A. Kahverengi
A. Kahverengi
097
6
Kahverengi
Kahverengi
096
8
Kök Meşe
037
038
2
0
Kök Ceviz
Soketli ürün siparişlerinde ‘x’ yerine;
Kök Meşe için ‘3’ yaz›n›z.
Kök Ceviz için ‘1’ yaz›n›z.
Kahverengi-A.Kahverengi için ‘5’ yaz›n›z.
A.Kahverengi-A.Kahverengi için ‘7’ yaz›n›z.
Kahverengi-Kahverengi için ‘9’ yaz›n›z.
Anahtar
Kahverengi Çerçeve
Aç›k Kahverengi Tuş
55 4 01
Komütatör
Kahverengi Çerçeve
Kahverengi Tuş
55 8 03
Iş›kl› Anahtar
Kök Ceviz
56 0 21
Toprakl› Priz
Kök Meşe
56 2 28
39
ANAHTAR VE PR‹Z GRUBU
LILLIUM NATURAL KARE
Ürün Tan›m›
Kod No
Beyaz - Krem
Fiyat (¨)
Kahverengi
Fiyat (¨)
Renkli
Fiyat (¨)
Natural
Fiyat (¨)
Kutu
Adet
Koli
Adet
32 xxx 001
32 xxx 021
32 xxx 003
32 xxx 023
32 xxx 004
32 xxx 024
32 xxx 005
32 xxx 025
32 xxx 096
32 xxx 097
32 xxx 020
32 xxx 040
32 xxx 050
32 xxx 085
32 xxx 070
32 xxx 010
32 xxx 030
32 xxx 091
32 xxx 026
32 xxx 041
32 xxx 071
5,90
8,10
6,90
9,10
6,40
8,30
6,70
8,90
6,40
8,30
9,00
12,30
6,40
8,30
8,30
6,70
8,30
8,00
10,40
10,80
7,50
6,60
8,90
7,60
10,00
7,00
9,10
7,40
9,80
7,00
9,10
9,70
13,20
7,00
9,10
9,10
7,30
8,90
8,80
11,40
11,80
8,40
11,70
13,50
14,10
18,00
12,00
13,70
12,50
14,30
12,00
13,70
14,80
17,70
12,00
13,70
13,70
13,10
14,70
16,20
15,50
16,00
12,90
12,70
14,50
15,10
19,10
13,10
14,70
13,60
15,40
13,10
14,70
15,90
18,80
13,10
14,70
14,70
13,90
15,50
17,80
16,70
17,30
14,00
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
32 xxx 022
32 xxx 028
32 xxx 172
32 xxx 029
32 xxx 099
32 xxx 254
32 xxx 255
32 xxx 019
32 xxx 173
32 xxx 016
32 xxx 052
32 xxx 053
32 xxx 198
32 xxx 300
32 xxx 058
32 xxx 174
32 xxx 018
32 xxx 017
32 xxx 082
32 xxx 057
5,90
6,70
6,70
8,10
8,10
10,40
10,40
8,70
8,70
11,00
6,50
9,60
9,60
13,30
8,70
8,70
9,70
7,30
9,00
9,00
6,60
7,40
7,40
9,00
9,00
11,50
11,50
9,50
9,50
12,20
7,20
10,60
10,60
14,60
9,60
9,60
10,60
8,10
10,00
10,00
11,60
13,70
13,70
16,10
16,10
19,90
19,90
14,70
14,70
22,10
12,50
16,00
16,00
24,50
13,90
13,90
16,30
12,90
14,30
14,30
12,50
14,70
14,70
17,40
17,40
21,60
21,60
15,80
15,80
24,00
13,70
17,40
17,40
26,70
16,50
16,50
17,70
13,70
15,20
15,20
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
32 xxx 007
32 xxx 027
32 xxx 087
32 xxx 088
32 xxx 142
32 xxx 060
32 xxx 065
32 xxx 098
32 xxx 083
32 xxx 066
32 xxx 067
32 xxx 133
32 xxx 134
8,50
8,50
9,90
9,90
8,50
32,80
32,80
42,40
42,40
52,50
52,50
18,80
18,80
9,40
9,40
10,80
10,80
9,40
36,10
36,10
45,40
45,40
57,70
57,70
19,70
19,70
14,30
14,30
15,70
15,70
14,30
44,70
44,70
53,50
53,50
62,40
62,40
24,60
24,60
16,90
16,90
18,30
18,30
16,90
54,50
54,50
62,80
62,80
77,20
77,20
27,20
27,20
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
Anahtar Grubu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Anahtar
Iş›kl› Anahtar
Komütatör
Iş›kl› Komütatör
Light
Iş›kl› Light
Vavien
Iş›kl› Vavien
Kap› Otomati€i
Iş›kl› Kap› Otomati€i
Deviatör (Ara Vavien)
Iş›kl› Deviatör (Ara Vavien)
Zil Butonu
Iş›kl› Zil Butonu 12 V
Iş›kl› Zil Butonu 220 V
Etiketli Zil Butonu
Etiketli Iş›kl› Zil Butonu 12 V
Üçlü Anahtar 3 Tuşlu (1+3) 1 Giriş, 3 Ç›k›ş
‹kili Vavien
• Jaluzi Anahtar›
• Uyar› Anahtar›
Priz Grubu
Priz
Toprakl› Priz
Toprakl› Priz Soketli
Kapakl› Toprakl› Priz
Kapakl› Toprakl› Priz Soketli
Çocuk Korumal› Kapakl› Toprakl› Priz
Çocuk Korumal› Kapakl› Toprakl› Priz Soketli
Ups Priz
Ups Priz Soketli
Kapakl› Ups Priz
Çocuk Korumal› Priz
Çocuk Korumal› Ups Priz
Çocuk Korumal› Ups Priz Soketli
Çocuk Korumalı Kapaklı Ups Priz
Çocuk Korumal› Toprakl› Priz
Çocuk Korumal› Toprakl› Priz Soketli
‹kili Ups Priz
‹kili Priz
‹kili Toprakl› Priz
‹kili Toprakl› Priz Yüksek
Tv Priz Grubu
Tv Anten Prizi Geçişli 6 dB
Tv Anten Prizi Sonlu 4 dB
Tv Anten Prizi Sonlu 0.5 dB Metal Kasal›
Tv Anten Prizi Geçişli 11 dB Metal Kasal›
Tv Anten Prizi Dirençsiz
Tv Radyo Prizi Geçişli 7 dB
Tv Radyo Prizi Sonlu 1.5 dB
Tv Sat Prizi Sonlu 1 dB
Tv Sat Prizi Geçişli 4 dB
Tv-Radyo Sat Prizi Sonlu 1.5 dB
Tv-Radyo Sat Prizi Geçişli 4 dB
Uydu Prizi Tekli Geçişli
Uydu Prizi Tekli Sonlu
(•) ‹şaretli ürünlerin soketlileri mevcuttur. Soketli - Vidal› ürünlerde fiyat fark› yoktur.
( ) 14 dB ve18 dB versiyonlar› mevcuttur.
( ) 10-12-15-20 dB versiyonlar› mevcuttur.
ÖRNEK
Beyaz
Ürün Ad›
Kod No
Vidal› Anahtar
32 001 0 01
32 001 1 01
Soketli Anahtar
Soketli ürünlerde, 3. basamak ‘0’ yerine ‘1’ olacakt›r.
40
ANAHTAR VE PR‹Z GRUBU
“Dünya için üretiyoruz...”
LILLIUM NATURAL KARE
Renkli
Fiyat (¨)
Natural
Fiyat (¨)
8,70
14,70
13,70
36,40
63,20
39,70
10,40
41,40
64,70
39,70
20,90
10,50
13,50
18,80
18,30
40,70
67,50
44,00
14,70
45,70
69,00
44,00
25,20
19,90
36,30
47,50
39,30
65,20
71,00
57,70
23,10
31,70
11,20
19,80
39,90
51,10
42,90
71,80
78,00
63,50
25,40
32,60
12,10
21,80
32 xxx 701
32 xxx 702
32 xxx 703
32 xxx 704
32 xxx 705
32 xxx 706
32 xxx 707
32 xxx 708
32 xxx 710
32 xxx 759
1,30
3,30
4,60
6,40
7,90
10,10
3,30
4,60
2,70
2,70
1,40
3,60
5,10
7,10
8,70
11,10
3,60
5,10
2,80
2,80
32 xxx 701
32 xxx 702
32 xxx 703
32 xxx 704
32 xxx 705
32 xxx 706
32 xxx 707
32 xxx 708
-
1,40
3,60
5,10
7,10
8,70
11,10
3,60
5,10
Kod No
Beyaz - Krem
Fiyat (¨)
Kahverengi
Fiyat (¨)
32 xxx 014
32 xxx 034
32 xxx 042
32 xxx 035
32 xxx 036
32 xxx 037
32 xxx 038
32 xxx 135
32 xxx 136
32 xxx 137
32 xxx 075
32 xxx 080
7,90
11,20
10,20
33,20
60,00
36,50
7,20
38,20
61,50
36,50
17,70
9,60
32 xxx 011
32 xxx 031
32 xxx 093
32 xxx 045
32 xxx 086
32 xxx 055
32 xxx 056
32 xxx 046
32 xxx 183
32 xxx 139K
Ürün Tan›m›
Kutu
Adet
Koli
Adet
14,50
21,50
21,10
43,40
70,20
46,70
17,40
48,40
71,70
46,70
27,90
21,80
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
41,80
53,00
44,80
75,30
102,30
83,00
33,30
34,70
14,20
28,70
44,50
55,70
47,50
80,10
118,50
96,20
38,70
37,30
16,80
33,10
10
10
10
10
6
6
6
12
12
5
100
100
100
100
60
60
60
120
120
30
2,60
7,00
9,90
12,80
15,80
18,80
7,00
9,90
4,50
4,50
3,30
9,30
12,80
16,40
20,00
24,20
9,30
12,80
5,10
5,10
12
25
20
25
5
5
25
20
12
12
120
250
200
250
60
60
250
200
120
120
-
12
25
20
25
5
5
25
20
120
250
200
250
60
60
250
200
Veri ‹letim Grubu
Nümeris Telefon Prizi
‹kili Nümeris Telefon Prizi
‹kili Nümeris Priz 1 Ad. Jakl›
‹kili Data Prizi 1 Ad. Cat 5
‹kili Data Prizi 2 Ad. Cat 5
‹kili Data Prizi Cat 5 + Nümeris
‹kili Data Prizi Boş
‹kili Data Prizi 1 Ad. Cat 6
‹kili Data Prizi 2 Ad. Cat 6
‹kili Data Prizi Cat 3 + Cat 6
‹kili Data Prizi 1 Ad. Cat 3
Müzik Yay›n Prizi Hi - Fi
Elektronik Grubu
Dimmer 600W
Dimmer 600W Şebeke Filtreli
Dimmer 1000W
Uzaktan Kumandal› Dimmer Şebeke Filtreli
Bap (Bölgesel Ses Ayar› Paneli) 10W
Acil Durum Lambas›
Uyar› Zili
Gecikmeli Energy Saver Röle Hariç
Energy - Saver Röle Hariç Soketli
Şok Korumal› Toprakl› Priz
Çerçeve Grubu
Tekli Çerçeve
‹kili Çerçeve
Üçlü Çerçeve
Dörtlü Çerçeve
Beşli Çerçeve
Alt›l› Çerçeve
‹kili Dikey Çerçeve
Üçlü Dikey Çerçeve
‹kili Priz Çerçeve • •
‹kili Toprakl› Priz Çerçeve Yüksek • •
Pastel Renkli Çerçeveler
Tekli Çerçeve
‹kili Çerçeve
Üçlü Çerçeve
Dörtlü Çerçeve
Beşli Çerçeve
Alt›l› Çerçeve
‹kili Dikey Çerçeve
Üçlü Dikey Çerçeve
-
(••) ‹şaretli ürünler beyaz ve krem olarak sipariş edilebilmektedir.
Pastel renkli çerçeveler sadece beyaz/krem tuş-kapak tak›l› modüllerde kullan›labilir. Tuş-kapak tak›l› modül bilgisi için 20. sayfaya bak›n›z.
Ürün kodlar›nda ’xxx’ olan bölüme aşa€›daki tablodan renk kodlar›n› ekleyiniz.
Kod No
Kod No
Pastel renkli çerçeveler için ürün kodlar›nda ‘xxx’
olan bölüme aşağ›daki tablodan renk kodlar›n› ekleyiniz.
Renkler
xxx
Renkler
xxx
Beyaz
001
010
Antrasit
086
Krem
Kahverengi
A. Kahverengi
099
009
Antrasit Çerçeve
Metalik Gümüş Tuş
A. Kahverengi
A. Kahverengi
098
Yeşil
097
Metalik Gümüş Çerçeve
Antrasit Tuş
103
105
101
102
Mavi
Kahverengi
Kahverengi
096
Metalik Gümüş
065
Natural Kiraz
Natural Çam
Natural Meşe
Natural Ceviz
Renkler
Sar›
Lila
Magenta
Rose
Turuncu
Aç›k Lila
Kod No
xxx
074
078
085
091
092
093
094
095
41
ANAHTAR VE PR‹Z GRUBU
LILLIUM NATURAL - LILLIUM NATURAL KARE
Antibakteriyel
Ürün Tan›m›
Lillium Natural Kare
Kod No
Lillium Natural
Kod No
Fiyat (¨)
Kutu
Adet
Koli
Adet
38 001 001
38 001 021
38 001 003
38 001 023
38 001 004
38 001 024
38 001 005
38 001 025
38 001 096
38 001 097
38 001 020
38 001 040
38 001 050
38 001 085
38 001 070
38 001 010
38 001 030
38 001 091
38 001 026
38 001 041
38 001 071
58 0 01
58 0 21
58 0 03
58 0 23
58 0 04
58 0 24
58 0 05
58 0 25
58 0 96
58 0 97
58 0 20
58 0 40
58 0 50
58 0 85
58 0 70
58 0 10
58 0 30
58 0 91
58 0 26
58 0 41
58 0 71
6,50
8,90
7,60
10,00
7,10
9,10
7,40
9,80
7,10
9,10
9,90
13,50
7,10
9,10
9,10
7,40
9,10
8,80
11,50
11,90
8,30
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
38 001 022
38 001 028
38 001 172
38 001 029
38 001 099
38 001 254
38 001 255
38 001 019
38 001 173
38 001 016
38 001 052
38 001 053
38 001 198
38 001 300
38 001 058
38 001 174
38 001 018
38 001 017
38 001 082
38 001 057
58 0 22
58 0 28
58 1 72
58 0 29
58 0 99
54 001 254
54 001 255
58 0 19
58 1 73
58 0 16
58 0 52
58 0 53
58 1 98
54 001 300
58 0 58
58 1 74
58 0 18
58 0 17
58 0 82
58 0 57
6,50
7,40
7,40
8,90
8,90
11,50
11,50
9,60
9,60
12,10
7,20
10,60
10,60
14,60
9,60
9,60
10,70
8,00
9,90
9,90
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
38 001 007
38 001 027
38 001 087
38 001 088
38 001 142
38 001 060
38 001 065
38 001 098
38 001 083
38 001 066
38 001 067
38 001 133
38 001 134
58 0 07
58 0 27
58 0 87
58 0 88
58 1 42
58 0 60
58 0 65
58 0 98
58 0 83
58 0 66
58 0 67
58 1 33
58 1 34
9,40
9,40
10,90
10,90
9,40
36,10
36,10
46,70
46,70
57,80
57,80
20,70
20,70
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
Anahtar Grubu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Anahtar
Iş›kl› Anahtar
Komütatör
Iş›kl› Komütatör
Light
Iş›kl› Light
Vavien
Iş›kl› Vavien
Kap› Otomati€i
Iş›kl› Kap› Otomati€i
Deviatör (Ara Vavien)
Iş›kl› Deviatör (Ara Vavien)
Zil Butonu
Iş›kl› Zil Butonu 12 V
Iş›kl› Zil Butonu 220 V
Etiketli Zil Butonu
Etiketli Iş›kl› Zil Butonu 12 V
Üçlü Anahtar 3 Tuşlu (1+3) 1 Giriş, 3 Ç›k›ş
‹kili Vavien
• Jaluzi Anahtar›
• Uyar› Anahtar›
Priz Grubu
Priz
Toprakl› Priz
Toprakl› Priz Soketli
Kapakl› Toprakl› Priz
Kapakl› Toprakl› Priz Soketli
Çocuk Korumal› Kapakl› Toprakl› Priz
Çocuk Korumal› Kapakl› Toprakl› Priz Soketli
Ups Priz
Ups Priz Soketli
Kapakl› Ups Priz
Çocuk Korumal› Priz
Çocuk Korumal› Ups Priz
Çocuk Korumal› Ups Priz Soketli
Çocuk Korumalı Kapaklı Ups Priz
Çocuk Korumal› Toprakl› Priz
Çocuk Korumal› Toprakl› Priz Soketli
‹kili Ups Priz
‹kili Priz
‹kili Toprakl› Priz
‹kili Toprakl› Priz Yüksek
Tv Priz Grubu
Tv Anten Prizi Geçişli 6 dB
Tv Anten Prizi Sonlu 4 dB
Tv Anten Prizi Sonlu 0.5 dB Metal Kasal›
Tv Anten Prizi Geçişli 11 dB Metal Kasal›
Tv Anten Prizi Dirençsiz
Tv Radyo Prizi Geçişli 7 dB
Tv Padyo Prizi Sonlu 1.5 dB
Tv Sat Prizi Sonlu 1 dB
Tv Sat Prizi Geçişli 4 dB
Tv-Radyo Sat Prizi Sonlu 1.5 dB
Tv-Radyo Sat Prizi Geçişli 4 dB
Uydu Prizi Tekli Geçişli
Uydu Prizi Tekli Sonlu
( ) 14 dB ve18 dB versiyonlar› mevcuttur.
( ) 10-12-15-20 dB versiyonlar› mevcuttur.
42
ANAHTAR VE PR‹Z GRUBU
“Dünya için üretiyoruz...”
LILLIUM NATURAL - LILLIUM NATURAL KARE
Antibakteriyel
Ürün Tan›m›
Lillium Natural Kare
Kod No
Lillium Natural
Kod No
Fiyat (¨)
Kutu
Adet
Koli
Adet
38 001 014
38 001 034
38 001 042
38 001 035
38 001 036
38 001 037
38 001 038
38 001 135
38 001 136
38 001 137
38 001 075
38 001 080
58 0 14
58 0 34
58 0 42
58 0 35
58 0 36
58 0 37
58 0 38
54 001 135
54 001 136
54 001 137
54 001 075
58 0 80
8,70
12,30
11,20
36,50
66,00
40,20
7,90
42,00
67,70
40,20
19,50
10,60
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
38 001 011
38 001 031
38 001 093
38 001 045
38 001 086
38 001 055
38 001 056
38 001 046
38 001 183
38 001 139K
58 0 11
58 0 31
58 0 93
58 0 45
58 0 86
58 0 55
58 0 56
58 0 46
58 1 83
54 001 139K
39,90
52,30
43,20
71,70
78,10
63,50
25,40
34,90
12,30
21,80
10
10
10
10
6
6
6
12
12
5
100
100
100
100
60
60
60
120
120
30
3,60
5,10
7,10
8,70
11,10
3,60
5,10
25
20
25
5
5
25
20
250
200
250
60
60
250
200
Veri ‹letim Grubu
Nümeris Telefon Prizi
‹kili Nümeris Telefon Prizi
‹kili Nümeris Priz 1 Ad. Jakl›
‹kili Data Prizi 1 Ad. Cat 5
‹kili Data Prizi 2 Ad. Cat 5
‹kili Data Prizi Cat 5 + Nümeris
‹kili Data Prizi Boş
‹kili Data Prizi 1 Ad. Cat 6
‹kili Data Prizi 2 Ad. Cat 6
‹kili Data Prizi Cat 3 + Cat 6
‹kili Data Prizi 1 Ad. Cat 3
Müzik Yay›n Prizi Hi - Fi
Elektronik Grubu
Dimmer 600W
Dimmer 600W Şebeke Filtreli
Dimmer 1000W
Uzaktan Kumandal› Dimmer Şebeke Filtreli
Bap (Bölgesel Ses Ayar› Paneli) 10W
Acil Durum Lambas›
Uyar› Zili
Gecikmeli Energy Saver Röle Hariç
• Energy - Saver Röle Hariç
Şok Korumal› Toprakl› Priz
Çerçeve Grubu
38 001 702
58 0 12
38
001
703
K L DATA 2Ad KAT3 PRIZ 58 0 13
38 001 704
58 0 39
38 001 705
58 0 59
38 001 706
58 0 69
38 001 707
58 0 32
38 001 708
58 0 33
‹kili Çerçeve
Üçlü Çerçeve
Dörtlü Çerçeve
Beşli Çerçeve
Alt›l› Çerçeve
‹kili Dikey Çerçeve
Üçlü Dikey Çerçeve
Not: Antibakteriyel üretim sipariş büyüklü€ünün uygun olmas› durumunda tüm anahtar serilerimize uygulanabilmektedir.
(•) ‹şaretli ürünlerin soketlileri mevcuttur. Soketli - Vidal› ürünlerde fiyat fark› yoktur.
ÖRNEK
Lillium Natural Kare
Antibakteriyel
Ürün Ad›
Kod No
Vidal› Anahtar
38 001 0 01
38 001 1 01
Soketli Anahtar
Soketli ürünlerde, 3. basamak ‘0’ yerine ‘1’ olacakt›r.
Lillium Natural Kare
Anahtar
Antibakteriyel
Beyaz
38 001 001
Lillium Natural Kare
Komütatör
Antibakteriyel
Beyaz
38 001 003
Lillium Natural
Anahtar
Antibakteriyel
Beyaz
58 0 01
Lillium Natural
Komütatör
Antibakteriyel
Beyaz
58 0 03
43
ANAHTAR VE PR‹Z GRUBU
M‹MOZA
Kordonsuz
Ürün Tan›m›
Kod No
Fiyat (¨)
Kutu
Adet
Koli
Adet
x 2001
x 2021
x 2003
x 2023
x 2004
x 2024
x 2005
x 2025
x 2096
x 2097
x 2020
x 2040
x 2050
x 2085
x 2070
x 2010
x 2030
x 2091
x 2026
x 2041
x 2071
5,50
7,70
6,50
8,70
6,00
7,90
6,30
8,50
6,00
7,90
8,60
11,90
6,00
7,90
7,90
6,30
7,90
7,60
10,00
10,40
7,10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
x 2022
x 2028
x 2172
x 2029
x 2099
14 xxx 254
14 xxx 255
x 2019
x 2173
x 2052
x 2053
x 2198
x 2058
x 2174
x 2018
x 2017
x 2082
x 2057
5,50
6,30
6,30
7,70
7,70
10,00
10,00
8,30
8,30
6,10
9,20
9,20
8,30
8,30
8,70
6,30
8,00
8,00
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
x 2007
x 2027
x 2087
x 2088
x 2142
x 2060
x 2065
x 2098
x 2083
x 2066
x 2067
x 2133
x 2134
8,10
8,10
9,50
9,50
8,10
32,40
32,40
42,00
42,00
52,10
52,10
18,40
18,40
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
Anahtar Grubu
Anahtar
Iş›kl› Anahtar
Komütatör
Iş›kl› Komütatör
Light
Iş›kl› Light
Vavien
Iş›kl› Vavien
Kap› Otomati€i
Iş›kl› Kap› Otomati€i
Deviatör (Ara Vavien)
Iş›kl› Deviatör (Ara Vavien)
Zil Butonu
Iş›kl› Zil Butonu 12 V
Iş›kl› Zil Butonu 220 V
Etiketli Zil Butonu
Etiketli Iş›kl› Zil Butonu 12 V
Üçlü Anahtar 3 Tuşlu (1+3) 1 Giriş, 3 Ç›k›ş
‹kili Vavien
• Jaluzi Anahtar›
• Uyar› Anahtar›
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Priz Grubu
Priz
Toprakl› Priz
Toprakl› Priz Soketli
Kapakl› Toprakl› Priz
Kapakl› Toprakl› Priz Soketli
Çocuk Korumal› Kapakl› Toprakl› Priz
Çocuk Korumal› Kapakl› Toprakl› Priz Soketli
Ups Priz
Ups Priz Soketli
Çocuk Korumal› Priz
Çocuk Korumal› Ups Priz
Çocuk Korumal› Ups Priz Soketli
Çocuk Korumal› Toprakl› Priz
Çocuk Korumal› Toprakl› Priz Soketli
‹kili Ups Priz
‹kili Priz
‹kili Toprakl› Priz
‹kili Toprakl› Priz Yüksek
Tv Priz Grubu
Tv Anten Prizi Geçişli 6 dB
Tv Anten Prizi Sonlu 4 dB
Tv Anten Prizi Sonlu 0.5 dB Metal Kasal›
Tv Anten Prizi Geçişli 11 dB Metal Kasal›
Tv Anten Prizi Dirençsiz
Tv Radyo Prizi Geçişli 7 dB
Tv Radyo Prizi Sonlu 1.5 dB
Tv Sat Prizi Sonlu 1 dB
Tv Sat Prizi Geçişli 4 dB
Tv-Radyo Sat Prizi Sonlu 1.5 dB
Tv-Radyo Sat Prizi Geçişli 4 dB
Uydu Prizi Tekli Geçişli
Uydu Prizi Tekli Sonlu
(•) ‹şaretli ürünlerin soketlileri mevcuttur. Soketli - Vidal› ürünlerde fiyat fark› yoktur.
( ) 14 dB ve18 dB versiyonlar› mevcuttur. ( ) 10-12-15-20 dB versiyonlar› mevcuttur.
Ürün kodlar›nda ’xxx’ ve ’x’ olan bölüme
aşa€›daki tablodan renk kodlar›n› ekleyiniz.
ÖRNEK
Beyaz
Ürün Ad›
Kod No
Vidal› Anahtar
22 0 01
22 1 01
Soketli Anahtar
Soketli ürünlerde, 3. basamak ‘0’ yerine ‘1’ olacakt›r.
44
Kordonsuz
Beyaz
Krem
Kod No
xxx
x
001
010
2
3
ANAHTAR VE PR‹Z GRUBU
“Dünya için üretiyoruz...”
M‹MOZA
Kordonsuz
Ürün Tan›m›
Kod No
Fiyat (¨)
Kutu
Adet
Koli
Adet
x 2014
x 2042
x 2034
x 2035
x 2036
x 2037
x 2038
14 xxx 135
14 xxx 136
14 xxx 137
14 xxx 075
x 2080
7,50
9,80
10,80
32,80
59,60
36,10
6,80
37,80
61,10
36,10
17,30
9,20
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
x 2011
x 2031
x 2093
x 2045
x 2086
x 2055
x 2056
x 2046
x 2183
14 xxx 139K
35,90
47,10
38,90
64,80
70,60
57,30
22,70
31,30
10,80
19,40
10
10
10
10
100
100
100
100
6
6
6
12
12
5
60
60
60
120
120
30
14 xxx 701
x 2012
x 2013
x 2039
x 2059
x 2069
x 2032
x 2033
0,90
3,30
4,60
6,40
7,90
10,10
3,30
4,60
12
25
20
25
5
5
20
15
120
250
200
250
60
60
200
150
Kod No
Fiyat (¨)
10216
10217
10218
10219
10220
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
600
600
600
600
600
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
Veri ‹letim Grubu
Nümeris Telefon Prizi
‹kili Nümeris 1 Ad. Jaklı
‹kili Nümeris Telefon Prizi
‹kili Data Prizi 1 Ad. Cat 5
‹kili Data Prizi 2 Ad. Cat 5
‹kili Data Prizi Cat 5 + Nümeris
‹kili Data Prizi Boş
‹kili Data Prizi 1 Ad. Cat 6
‹kili Data Prizi 2 Ad. Cat 6
‹kili Data Prizi Cat 3 + Cat 6
‹kili Data Prizi 1 Ad. Cat 3
Müzik Yay›n Prizi Hi - Fi
Elektronik Grubu
Dimmer 600W
Dimmer 600W Şebeke Filtreli
Dimmer 1000W
Uzaktan Kumandal› Dimmer Şebeke Filtreli
Bap (Bölgesel Ses Ayar› Paneli) 10W
Acil Durum Lambas›
Uyar› Zili
Gecikmeli Energy Saver Röle Hariç
Energy Saver Röle Hariç Soketli
Şok Korumal› Toprakl› Priz
Çerçeve Grubu
Tekli Çerceve
‹kili Çerçeve
Üçlü Çerçeve
Dörtlü Çerçeve
Beşli Çerçeve
Alt›l› Çerçeve
‹kili Dikey Çerçeve
Üçlü Dikey Çerçeve
Kordonlar
Ürün Tan›m›
Kod No
Fiyat (¨)
Koli
Adet
Ürün Tan›m›
10316
10317
10318
10319
10320
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
1200
1200
1200
1200
1200
‹kili Kordon - Füme
‹kili Kordon - Gri
‹kili Kordon - Şampanya
‹kili Kordon - Yeşil
‹kili Kordon - Mavi
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
‹kili kordon - Beyaz
‹kili kordon - Gri
‹kili kordon - K›rm›z›
‹kili kordon - Lacivert
‹kili kordon - Pembe
‹kili kordon - Yeşil
‹kili kordon - Sar›
‹kili kordon - Krem
‹kili kordon - Siyah
‹kili kordon - Mavi
‹kili kordon - Lila
‹kili kordon - Magenta
‹kili kordon - Varak Gold
‹kili kordon - Varak Gümüş
‹kili kordon - Varak Maun
‹kili kordon - Varak Mavi
‹kili kordon - Varak Yeşil
Boyal› Kordonlar (Tekli)
Kordon - Füme
Kordon - Gri
Kordon - Şampanya
Kordon - Yeşil
Kordon - Mavi
Boyal› Kordonlar (‹kili)
Renkli ve Varak Kordonlar (Tekli)
Kordon - Beyaz
Kordon - Gri
Kordon - K›rm›z›
Kordon - Lacivert
Kordon - Pembe
Kordon - Yeşil
Kordon - Sar›
Kordon - Krem
Kordon - Siyah
Kordon - Mavi
Kordon - Lila
Kordon - Magenta
Kordon - Varak Gold
Kordon - Varak Gümüş
Kordon - Varak Maun
Kordon - Varak Mavi
Kordon - Varak Yeşil
Koli
Adet
10321
10322
10323
10324
10325
10326
10327
10328
10329
10330
10342
10347
10311
10312
10313
10314
10315
Renkli ve Varak Kordonlar (‹kili)
10221
10222
10223
10224
10225
10226
10227
10228
10229
10230
10242
10247
10211
10212
10213
10214
10215
45
ANAHTAR VE PR‹Z GRUBU
M‹MOZA
Renkli Kordonlu
Ürün Tan›m›
Kök Kordonlu
Kod No
Fiyat (¨)
Kod No
Fiyat (¨)
Kutu
Adet
Koli
Adet
26 x 01
26 x 21
26 x 03
26 x 23
26 x 04
26 x 24
26 x 05
26 x 25
26 x 96
26 x 97
26 x 20
26 x 40
26 x 50
26 x 85
26 x 70
26 x 10
26 x 30
26 x 91
26 x 26
26 x 41
26 x 71
11,70
13,50
14,10
18,00
12,00
13,70
12,50
14,30
12,00
13,70
14,80
17,70
12,00
13,70
13,70
13,10
14,70
16,20
15,50
16,00
12,90
24 x 01
24 x 21
24 x 03
24 x 23
24 x 04
24 x 24
24 x 05
24 x 25
24 x 96
24 x 97
24 x 20
24 x 40
24 x 50
24 x 85
24 x 70
24 x 10
24 x 30
24 x 91
24 x 26
24 x 41
24 x 71
12,70
14,50
15,10
19,10
13,10
14,70
13,60
15,40
13,10
14,70
15,90
18,80
13,10
14,70
14,70
13,90
15,50
17,80
16,70
17,30
14,00
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
26 x 22
26 x 28
26 x 72
26 x 29
26 x 99
14 xxx 254
14 xxx 255
26 x 19
26 x 73
26 x 52
26 x 53
26 x 98
26 x 58
26 x 74
26 x 18
26 x 17
26 x 82
26 x 57
11,60
13,70
13,70
16,10
16,10
19,90
19,90
14,70
14,70
12,50
16,00
16,00
13,90
13,90
16,30
12,90
14,30
14,30
24 x 22
24 x 28
24 x 72
24 x 29
24 x 99
14 xxx 254
14 xxx 255
24 x 19
24 x 73
24 x 52
24 x 53
24 x 98
24 x 58
24 x 74
24 x 18
24 x 17
24 x 82
24 x 57
12,50
14,70
14,70
17,40
17,40
21,60
21,60
15,80
15,80
13,70
17,40
17,40
16,50
16,50
17,70
13,70
15,20
15,20
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
26 x 07
26 x 27
26 x 87
26 x 88
26 x 42
26 x 60
26 x 65
26 x 98
26 x 83
26 x 66
26 x 67
26 x 33
26 x 34
14,30
14,30
15,70
15,70
14,30
44,70
44,70
53,50
53,50
62,40
62,40
24,60
24,60
24 x 07
24 x 27
24 x 87
24 x 88
24 x 42
24 x 60
24 x 65
24 x 98
24 x 83
24 x 66
24 x 67
24 x 33
24 x 34
16,90
16,90
18,30
18,30
16,90
54,50
54,50
62,80
62,80
77,20
77,20
27,20
27,20
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
Anahtar Grubu
Anahtar
Iş›kl› Anahtar
Komütatör
Iş›kl› Komütatör
Light
Iş›kl› Light
Vavien
Iş›kl› Vavien
Kap› Otomati€i
Iş›kl› Kap› Otomati€i
Deviatör (Ara Vavien)
Iş›kl› Deviatör (Ara Vavien)
Zil Butonu
Iş›kl› Zil Butonu 12 V
Iş›kl› Zil Butonu 220 V
Etiketli Zil Butonu
Etiketli Iş›kl› Zil Butonu 12 V
Üçlü Anahtar 3 Tuşlu (1+3) 1 Giriş, 3 Ç›k›ş
‹kili Vavien
• Jaluzi Anahtar›
• Uyar› Anahtar›
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Priz Grubu
Priz
Toprakl› Priz
Toprakl› Priz Soketli
Kapakl› Toprakl› Priz
Kapakl› Toprakl› Priz Soketli
Çocuk Korumal› Kapakl› Toprakl› Priz
Çocuk Korumal› Kapakl› Toprakl› Priz Soketli
Ups Priz
Ups Priz Soketli
Çocuk Korumal› Priz
Çocuk Korumal› Ups Priz
Çocuk Korumal› Ups Priz Soketli
Çocuk Korumal› Toprakl› Priz
Çocuk Korumal› Toprakl› Priz Soketli
‹kili Ups Priz
‹kili Priz
‹kili Toprakl› Priz
‹kili Toprakl› Priz Yüksek
Tv Priz Grubu
Tv Anten Prizi Geçişli 6 dB
Tv Anten Prizi Sonlu 4 dB
Tv Anten Prizi Sonlu 0.5 dB Metal Kasal›
Tv Anten Prizi Geçişli 11 dB Metal Kasal›
Tv Anten Prizi Dirençsiz
Tv Radyo Prizi Geçişli 7 dB
Tv Radyo Prizi Sonlu 1.5 dB
Tv Sat Prizi Sonlu 1 dB
Tv Sat Prizi Geçişli 4 dB
Tv-Radyo Sat Prizi Sonlu 1.5 dB
Tv-Radyo Sat Prizi Geçişli 4 dB
Uydu Prizi Tekli Geçişli
Uydu Prizi Tekli Sonlu
(•) ‹şaretli ürünlerin soketlileri mevcuttur. Soketli - Vidal› ürünlerde fiyat fark› yoktur.
( ) 14 dB ve18 dB versiyonlar› mevcuttur.
( ) 10-12-15-20 dB versiyonlar› mevcuttur.
(
) Sipariş, 3. basamaktaki kod 1 arttırılarak verilmelidir.
ÖRNEK
Ürün Ad›
Kordonlu
Metalik Gümüş
46
Energy Saver Röle Hariç
Uydu Prizi Tekli Geçişli
Uydu Prizi Tekli Sonlu
Kod No
26 7 83
26 7 33
26 7 34
ÖRNEK
Kordonlu
Metalik Gümüş
Ürün Ad›
Kod No
Vidal› Anahtar
26 6 01
26 7 01
Soketli Anahtar
Metalik Gümüş soketli ürünler için
3. basamak ‘6’ yerine ‘7’ olacakt›r.
ANAHTAR VE PR‹Z GRUBU
“Dünya için üretiyoruz...”
M‹MOZA
Renkli Kordonlu
Ürün Tan›m›
Kök Kordonlu
Fiyat (¨)
Kod No
Fiyat (¨)
Kod No
Kutu
Adet
Koli
Adet
Veri ‹letim Grubu
Nümeris Telefon Prizi
‹kili Nümeris 1 Ad. Jaklı
‹kili Nümeris Telefon Prizi
‹kili Data Prizi 1 Ad. Cat 5
‹kili Data Prizi 2 Ad. Cat 5
‹kili Data Prizi Cat 5 + Nümeris
‹kili Data Prizi Boş
‹kili Data Prizi 1 Ad. Cat 6
‹kili Data Prizi 2 Ad. Cat 6
‹kili Data Prizi Cat 3 + Cat 6
‹kili Data Prizi 1 Ad. Cat 3
Müzik Yay›n Prizi Hi - Fi
Elektronik Grubu
Dimmer 600W
Dimmer 600W Şebeke Filtreli
Dimmer 1000W
Uzaktan Kumandal› Dimmer Şebeke Filtreli
Bap (Bölgesel Ses Ayar› Paneli) 10W
Acil Durum Lambas›
Uyar› Zili
Gecikmeli Energy Saver Röle Hariç
Energy Saver Röle Hariç Soketli
Şok Korumal› Toprakl› Priz
26 x 14
26 x 42
26 x 34
26 x 35
26 x 36
26 x 37
26 x 38
14 xxx 135
14 xxx 136
14 xxx 137
14 xxx 075
26 x 80
13,50
18,80
18,80
40,70
67,50
44,00
14,70
45,70
69,00
44,00
25,20
19,90
24 x 14
24 x 42
24 x 34
24 x 35
24 x 36
24 x 37
24 x 38
14 xxx 135
14 xxx 136
14 xxx 137
14 xxx 075
24 x 80
14,50
21,10
21,50
43,40
70,20
46,70
17,40
48,40
71,70
46,70
27,90
21,80
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
26 x 11
26 x 31
26 x 93
26 x 45
26 x 86
26 x 55
26 x 56
26 x 46
26 x 83
14 xxx 139K
41,80
53,00
44,80
75,30
102,30
83,00
33,30
34,70
14,20
28,70
24 x 11
24 x 31
24 x 93
24 x 45
24 x 86
24 x 55
24 x 56
24 x 46
24 x 83
14 xxx 139K
44,50
55,70
47,50
80,10
118,50
96,20
38,70
37,30
16,80
33,10
10
10
10
10
6
6
6
12
12
5
100
100
100
100
60
60
60
120
120
30
26 x 12
26 x 13
26 x 39
26 x 59
26 x 69
26 x 32
26 x 33
7,00
9,90
12,80
15,80
18,80
7,00
9,90
24 x 12
24 x 13
24 x 39
24 x 59
24 x 69
24 x 32
24 x 33
9,30
12,80
16,40
20,00
24,20
9,30
12,80
25
20
25
5
5
20
15
250
200
250
60
60
200
150
Çerçeve Grubu
‹kili Çerçeve
Üçlü Çerçeve
Dörtlü Çerçeve
Beşli Çerçeve
Alt›l› Çerçeve
‹kili Dikey Çerçeve
Üçlü Dikey Çerçeve
Ürün kodlar›nda ‘xxx’ ve ’x’ olan bölüme
aşa€›daki tablodan renk kodlar›n› ekleyiniz.
Renkler
Kök Meşe
Kök Ceviz
Antrasit
Metalik Gümüş
Kod No
xxx
x
037
038
034
036
2
0
8
6
Anahtar
Antrasit
26 8 01
Soketli ürün siparişlerinde ‘x’ yerine;
Kök Meşe için ‘3’ yaz›n›z.
Komütatör
Metalik Gümüş
26 6 03
Anahtar
Kök Ceviz
24 0 01
Komütatör
Kök Meşe
24 2 03
Kök Ceviz için ‘1’ yaz›n›z.
M.Gümüş için ‘7’ yaz›n›z.
Antrasit için ‘9’ yaz›n›z.
Renkli Kordonlar
10321 Beyaz
10322 Gri
10328 Krem
10325 Pembe
10326 Yeşil
10330 Mavi
10329 Siyah
10324 Lacivert
10327 Sar›
10342 Lila
10323 K›rm›z›
10347 Magenta
Boyal› Kordonlar
10316 Füme
10317 Gri
10318 Şampanya
10319 Yeşil
10320 Mavi
Varak Kordonlar
10313 Varak Maun
10314 Varak Mavi
10315 Varak Yeşil
10312 Varak Gümüş
10311 Varak Gold
47
ANAHTAR VE PR‹Z GRUBU
ROSE
a) Modül
Kod No
Fiyat (¨)
Kutu
Adet
Anahtar Modül
Iş›kl› Anahtar Modül
Komütatör Modül
Iş›kl› Komütatör Modül
Light Modül
Iş›kl› Light Modül
Vavien Modül
Iş›kl› Vavien Modül
Kap› Otomati€i Modül
Iş›kl› Kap› Otomati€i Modül
Deviatör (Ara Vavien) Modül
Iş›kl› Deviatör (Ara Vavien) Modül
Zil Butonu Modül
Iş›kl› Zil Butonu 220 V Modül
Iş›kl› Butonu 12 V Modül
Toprakl› Priz Modül
Kapakl› Priz Modül
TV Anten Prizi Sonlu 1.5 dB Modül
TV Anten Prizi 8 dB Modül
Nümeris Modül
‹kili Nümeris Priz 1 Adet Cat 3 Modül
‹kili Nümer‹s Priz 2 Adet Cat 3 Modül
‹kili Data Priz 1 Adet Cat 6 Modül
‹kili Data Priz 2 Adet Cat 6 Modül
‹kili Data Priz Boş Modül
Tv - Radyo Modülü Geçişli 11 dB Modül
Tv - Radyo Modülü Sonlu 1 dB Modül
Tv - Sat Modülü Geçişli 4 dB Modül
Tv - Sat Modülü Sonlu 1 dB Modül
16501
16521
16503
16523
16504
16524
16505
16525
16596
16597
16520
16540
16550
16570
16585
16528
16529
16587
16588
16514
16575
16534
16635
16636
16538
16626
16627
16629
16628
2,40
3,70
3,40
4,30
3,20
3,50
3,40
4,30
3,20
3,50
4,50
5,90
3,20
4,00
4,00
2,60
3,70
5,80
6,20
2,70
17,00
24,00
25,00
37,00
2,00
19,10
19,10
29,00
29,00
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
Tv - Radyo - Sat Prizi Sonlu 1.5 dB
Tv - Radyo - Sat Prizi Geçişli 4 dB
Dimmer
Dimmer Şebeke Filtreli
82066
82067
82011
82031
30,10
30,10
29,70
40,30
12
12
10
10
120
120
100
100
22001701
16512
16513
1,10
2,10
3,20
12
10
10
120
100
100
Ürün Tan›m›
•
•
•
•
Koli
Adet
b) Çerçeveler
Tekli Çerçeve
‹kili Çerçeve
Üçlü Çerçeve
( ) 10 dB, 12 dB, 15 dB, 18 dB ve 20 dB versiyonlar› mevcuttur.
(
) ‹şaretli ürünler komple ürün olarak temin edilmektedir.
(•) Bu ürünler tam ürün olarak satılmaktadır.
c) Kordonlar
Ürün Tan›m›
Kod No
Fiyat (¨)
Kutu
Adet
Koli
Adet
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
Boyal› Kordonlar
48
Beyaz
Gri
K›rm›z›
Lacivert
Pembe
Yeşil
Sar›
Krem
Lila
Magenta
Varak Gold
Varak Gümüş
Varak Maun
Varak Mavi
Varak Yeşil
10421
10422
10423
10424
10425
10426
10427
10428
10442
10445
10411
10412
10413
10414
10415
+
a) Modül
(Tuş / Kapak Tak›l›)
Tekli Çerçeve
22001701
+
b) Çerçeve
‹kili Çerçeve
16 512
=
c) Kordon
Komple Ürün
Üçlü Çerçeve
16 513
Not: Her mamülde 2 adet kordon kullan›lmaktad›r. Rose serisi çoklu çerçeveler
sadece Rose serisi modüller ile birlikte kullan›l›r.
ANAHTAR VE PR‹Z GRUBU
“Dünya için üretiyoruz...”
NEML‹YER PLUS IP44
Ürün Tan›m›
Anahtar
Anahtar Soketli
Işıklı Anahtar
Işıklı Anahtar Soketli
Komütatör
Komütatör Soketli
Işıklı Komütatör
Işıklı Komütatör Soketli
Light
Light Soketli
Vavien
Vavien Soketli
Kapakl› Toprakl› Priz
Kapakl› Toprakl› Priz Soketli
Deviatör (Ara Vavien)
Deviatör (Ara Vavien) Soketli
Zil Butonu
Zil Butonu Soketli
Jaluzi Anahtar›
Jaluzi Anahtar› Soketli
‹kili Nemliyer Anahtar + Kapakl› Toprakl› Priz
‹kili Nemliyer Anahtar + Kapakl› Toprakl› Priz, Soketli
‹kili Nemliyer Komütatör + Kapakl› Toprakl› Priz
‹kili Nemliyer Komütatör + Kapakl› Toprakl› Priz Soketli
‹kili Nemliyer Kapakl› Toprakl› Priz
‹kili Nemliyer Kapakl› Toprakl› Priz, Soketli
Kod No
Fiyat (¨)
Kutu
Adet
Koli
Adet
37064001
37064101
37064021
37064121
37064003
37064103
37064023
37064123
37064004
37064104
37064005
37064105
37064029
37064099
37064020
37064120
37064050
37064150
37064041
37064141
37064202
37064207
37064203
37064208
37064201
37064206
7,10
7,10
9,40
9,40
8,30
8,30
10,60
10,60
7,10
7,10
7,70
7,70
8,60
8,60
11,30
11,30
7,10
7,10
12,80
12,80
15,50
15,50
16,70
16,70
16,90
16,90
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
6
6
6
6
6
6
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
60
60
60
60
60
60
Kod No
Fiyat (¨)
Kutu
Adet
Koli
Adet
36064001
36064101
36064021
36064121
36064003
36064103
36064023
36064123
36064004
36064104
36064005
36064105
36064029
36064099
36064020
36064120
36064050
36064150
36064041
36064141
36064202
36064207
36064203
36064208
36064201
36064206
7,70
7,70
10,00
10,00
8,80
8,80
11,10
11,10
7,70
7,70
8,40
8,40
9,10
9,10
12,40
12,40
7,70
7,70
13,50
13,50
16,80
16,80
17,90
17,90
18,40
18,40
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
6
6
6
6
6
6
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
60
60
60
60
60
60
NEML‹YER PLUS IP55
Ürün Tan›m›
Anahtar
Anahtar Soketli
Işıklı Anahtar
Işıklı Anahtar Soketli
Komütatör
Komütatör Soketli
Işıklı Komütatör
Işıklı Komütatör Soketli
Light
Light Soketli
Vavien
Vavien Soketli
Kapakl› Toprakl› Priz
Kapakl› Toprakl› Priz Soketli
Deviatör (Ara Vavien)
Deviatör (Ara Vavien) Soketli
Zil Butonu
Zil Butonu Soketli
Jaluzi Anahtar›
Jaluzi Anahtar› Soketli
‹kili Nemliyer Anahtar + Kapakl› Toprakl› Priz
‹kili Nemliyer Anahtar + Kapakl› Toprakl› Priz, Soketli
‹kili Nemliyer Komütatör + Kapakl› Toprakl› Priz
‹kili Nemliyer Komütatör + Kapakl› Toprakl› Priz Soketli
‹kili Nemliyer Kapakl› Toprakl› Priz
‹kili Nemliyer Kapakl› Toprakl› Priz, Soketli
Renkler
Beyaz
Krem
Gri
Kod No
x
001
010
064
Nemliyer Plus IP44
Anahtar
37 064 001
Nemliyer Plus IP44
Komütatör + Kapakl› Toprakl› Priz
37 064 203
Nemliyer Plus IP55
Anahtar
36 064 001
Nemliyer Plus IP55
Anahtar + Kapakl› Toprakl› Priz
36 064 202
49
ANAHTAR VE PR‹Z GRUBU
NEML‹YER IP44
Ürün Tan›m›
Anahtar
Komütatör
Light
Vavien
Kapakl› Toprakl› Priz
Kapaklı UPS Priz
Deviatör (Ara Vavien)
Zil Butonu
Jaluzi Anahtar›
Priz
Tv Anten Prizi 8 dB Geçişli
Tv Anten Prizi 15 dB Sonlu
Toprakl› Priz
Nümeris
‹kili Nemliyer Anahtar + Kapakl› Toprakl› Priz
‹kili Nemliyer Komütatör + Kapakl› Toprakl› Priz
‹kili Nemliyer Kapakl› Toprakl› Priz
Ara Tapa
Kod No
Fiyat (¨)
Kutu
Adet
Koli
Adet
18x00
18x01
18x02
18x03
18x04
18x16
18x05
18x10
18x41
18x06
18x07
18x27
18x08
18x14
18x50
18x51
18x54
18x11
6,70
7,70
6,70
7,10
7,90
8,70
10,90
6,70
11,70
6,10
8,70
8,70
7,70
6,30
14,60
15,50
15,80
1,60
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
6
6
6
6
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
60
60
60
60
Ürün kodlar›nda ‘x’ olan bölüme
aşa€›daki tablodan renk kodlar›n› ekleyiniz.
Renkler
Gri
Krem
Beyaz
Kod No
x
1
2
3
Anahtar
Beyaz
18 3 00
50
Anahtar
Krem
18 2 00
Anahtar
Gri
18 1 00
Anahtar + Kapakl› Priz
Gri
18 1 50
ANAHTAR VE PR‹Z GRUBU
“Dünya için üretiyoruz...”
NEML‹YER
SIVA
ÜSTÜ IP44
Ürün Tan›m›
Anahtar
Priz
Komütatör
Light
Vavien
Tv Anten Prizi 8 dB Geçişli
Tv Anten Prizi 15 dB Sonlu
Toprakl› Priz
Nümeris Telefon Prizi
‹kili NümerisTelefon Priz
‹kili Data Prizi 2 Ad. Cat 3
Iş›kl› Anahtar
Iş›kl› Komitatör
Iş›kl› Light
Iş›kl› Vavien
‹kili Priz
‹kili Toprakl› Priz
‹kili Anahtar + Toprakl› Priz
‹kili Komütatör + Toprakl› Priz
‹kili Iş›kl› Anahtar + Toprakl› Priz
‹kili Iş›kl› Komütatör + Toprakl› Priz
Üçlü Anahtar 3 Tuşlu (1+3)
Üçlü Anahtar 3 Tuşlu (3+3)
Üçlü Anahtar Tek Tuşlu (1+3)
Üçlü Anahtar Tek Tuşlu (3+3)
Kod No
Beyaz - Krem
Fiyat (¨)
Kök Meşe - Kök Ceviz
Fiyat (¨)
Kutu
Adet
Koli
Adet
45x01
45x02
45x03
45x04
45x05
45x07
45x27
45x08
45x14
45x34
45x76
45x21
45x23
45x24
45x25
45x17
45x82
45xA1
45xA2
45xA3
45xA4
45xA5
45xA6
45xA7
45xA8
6,10
6,10
7,10
6,10
6,80
7,10
7,10
7,10
6,70
8,30
25,40
6,80
8,70
6,80
7,40
6,70
7,90
13,20
14,10
13,70
15,70
8,10
10,50
-
11,20
11,20
13,50
11,20
13,00
13,50
13,50
13,50
12,50
15,40
34,30
13,00
16,60
13,00
14,20
12,90
19,10
24,80
27,00
26,50
30,10
17,30
19,10
-
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
60
60
60
60
100
100
100
100
Ürün kodlar›nda ‘x’ olan bölüme
aşa€›daki tablodan renk kodlar›n› ekleyiniz.
Renkler
Kod No
Gri
Beyaz
Krem
Kök Meşe
Kök Ceviz
Anahtar
Beyaz
45 1 01
x
0
1
2
3
4
Anahtar
Krem
45 2 01
Anahtar
Kök Meşe
45 3 01
Anahtar
Kök Ceviz
45 4 01
Anahtar
Gri
45 0 01
‹kili Toprakl› Priz
Beyaz
45 0 82
51
GRUP PR‹Z
TOPRAKLI GRUP PR‹ZLER
Ürün Tan›m›
Kod No
Fiyat (¨)
Kutu
Adet
Koli
Adet
‹kili Klemensli
‹kili Kordonlu 2 metre
‹kili Kordonlu 3 metre
‹kili Kordonlu 5 metre
MGP111
MGP112
MGP113
MGP114
6,80
15,30
17,20
23,80
20
12
12
12
80
48
48
24
Üçlü Klemensli
Üçlü Klemensli - Ups
Üçlü Kordonlu 2 metre
Üçlü Kordonlu - Ups - 2 metre
Üçlü Kordonlu 3 metre
Üçlü Kordonlu 5 metre
MGP131
MGP135
MGP132
MGP136
MGP133
MGP134
9,50
12,40
17,70
22,70
19,80
26,30
15
15
12
12
12
12
60
60
48
48
48
24
Dörtlü Klemensli
Dörtlü Klemensli - Ups
Dörtlü Kordonlu 2 metre
Dörtlü Kordonlu - Ups - 2 metre
Dörtlü Kordonlu 3 metre
Dörtlü Kordonlu 5 metre
MGP151
MGP155
MGP152
MGP156
MGP153
MGP154
11,00
16,10
18,80
22,80
21,20
27,80
20
20
12
12
12
12
80
80
48
48
48
24
Alt›l› Klemensli
Alt›l› Klemensli - Ups
Alt›l› Kordonlu 2 metre
Alt›l› Kordonlu - Ups - 2 metre
Alt›l› Kordonlu 3 metre
Alt›l› Kordonlu 5 metre
MGP181
MGP185
MGP182
MGP186
MGP183
MGP184
17,70
23,00
27,90
34,30
30,60
36,50
12
12
10
10
12
12
48
48
20
20
24
24
Üçlü Anahtarl› Klemensli
Üçlü Anahtarl› Klemensli - Ups
Üçlü Anahtarl› Kordonlu 2 metre
Üçlü Anahtarl› Kordonlu - Ups - 2 metre
Üçlü Anahtarl› Kordonlu 3 metre
Üçlü Anahtarl› Kordonlu 5 metre
MGP211
MGP215
MGP212
MGP216
MGP213
MGP214
15,20
17,80
23,10
27,80
25,00
31,50
20
20
12
12
12
12
80
80
48
48
48
24
Alt›l› Anahtarl› Klemensli
Alt›l› Anahtarl› Klemensli - Ups
Alt›l› Anahtarl› Kordonlu 2 metre
Alt›l› Anahtarl› Kordonlu - Ups - 2 metre
Alt›l› Anahtarl› Kordonlu 3 metre
Alt›l› Anahtarl› Kordonlu 5 metre
MGP231
MGP235
MGP232
MGP236
MGP233
MGP234
22,70
27,60
32,40
38,20
35,00
40,20
12
12
10
10
12
12
48
48
20
20
24
24
Kod No
Fiyat (¨)
Kutu
Adet
Koli
Adet
‹kili Klemensli
‹kili Kordonlu 2 metre
‹kili Kordonlu 3 metre
‹kili Kordonlu 5 metre
MGP101
MGP102
MGP103
MGP104
6,20
12,40
13,50
16,50
25
12
12
12
100
48
48
48
Üçlü Klemensli
Üçlü Kordonlu 2 metre
Üçlü Kordonlu 3 metre
Üçlü Kordonlu 5 metre
MGP121
MGP122
MGP123
MGP124
8,30
13,90
15,50
18,90
20
12
12
12
80
48
48
48
Dörtlü Klemensli
Dörtlü Kordonlu 2 metre
Dörtlü Kordonlu 3 metre
Dörtlü Kordonlu 5 metre
MGP141
MGP142
MGP143
MGP144
9,90
15,50
17,60
19,60
20
12
12
12
120
48
48
48
GRUP PR‹ZLER
Ürün Tan›m›
2’li Toprakl› Grup Priz
5 m Kordonlu
MGP 114
52
4’lü Toprakl› Grup Priz
Klemensli
MGP 151
3’lü Toprakl› Grup Priz Anahtarl›
3 m Kordonlu
MGP 213
2’li Grup Priz Topraks›z
Klemensli
MGP 101
4’lü Grup Priz Topraks›z
5 m Kordonlu
MGP 144
GRUP PR‹Z
“Dünya için üretiyoruz...”
EKO TOPRAKLI GRUP PR‹ZLER
Kod No
Fiyat (¨)
Kutu
Adet
Eko ‹kili Klemensli
Eko ‹kili Kordonlu 2 metre
Eko ‹kili Kordonlu 3 metre
Eko ‹kili Kordonlu 5 metre
MGP311
MGP312
MGP313
MGP314
6,10
14,20
17,20
22,50
20
12
12
12
80
48
48
24
Eko Üçlü Klemensli
Eko Üçlü Kordonlu 2 metre
Eko Üçlü Kordonlu 3 metre
Eko Üçlü Kordonlu 5 metre
MGP331
MGP332
MGP333
MGP334
7,10
15,60
17,70
23,40
15
12
12
12
60
48
48
24
Eko Dörtlü Klemensli
Eko Dörtlü Kordonlu 2 metre
Eko Dörtlü Kordonlu 3 metre
Eko Dörtlü Kordonlu 5 metre
MGP351
MGP352
MGP353
MGP354
9,10
17,30
20,00
26,10
20
12
12
12
80
48
48
24
Eko Alt›l› Klemensli
Eko Alt›l› Kordonlu 2 metre
Eko Alt›l› Kordonlu 3 metre
Eko Alt›l› Kordonlu 5 metre
MGP381
MGP382
MGP383
MGP384
12,20
21,00
24,00
28,90
12
12
12
12
48
24
24
24
Kod No
Fiyat (¨)
Kutu
Adet
Koli
Adet
‹kili Klemensli
‹kili Kordonlu 2 metre
‹kili Kordonlu 3 metre
‹kili Kordonlu 5 metre
MGP301
MGP302
MGP303
MGP304
4,80
10,60
12,10
15,60
25
12
12
12
100
48
48
48
Üçlü Klemensli
Üçlü Kordonlu 2 metre
Üçlü Kordonlu 3 metre
Üçlü Kordonlu 5 metre
MGP321
MGP322
MGP323
MGP324
5,90
11,50
13,40
17,20
20
12
12
12
80
48
48
48
Dörtlü Klemensli
Dörtlü Kordonlu 2 metre
Dörtlü Kordonlu 3 metre
Dörtlü Kordonlu 5 metre
MGP341
MGP342
MGP343
MGP344
7,70
12,50
14,00
19,00
20
12
12
12
120
48
48
48
Kod No
Fiyat (¨)
Kutu
Adet
Koli
Adet
25064200
96,10
1
Ürün Tan›m›
Koli
Adet
EKO GRUP PR‹ZLER
Ürün Tan›m›
SURGE SAFEGUARD ŞOK KORUMALI GRUP PR‹Z
Ürün Tan›m›
Surge Safeguard - Şok Korumal› Alt›l› Toprakl› Grup Priz Kordonlu 1.8 metre
3’lü Toprakl› EKO Grup Priz
3 m Kordonlu
MGP 333
4’lü EKO Toprakl› Grup Priz
Klemensli
MGP 351
6’l› EKO Toprakl› Grup Priz
2 m Kordonlu
MGP 382
2’li EKO Grup Priz
3 m Kordonlu
MGP 313
6
Surge Safeguard - Şok Korumal›
Alt›l› Toprakl› Grup Priz
25064200
53
AKSESUAR GRUBU
F‹ŞLER
Ürün Tan›m›
Kod No
Fiyat (¨)
Kutu
Adet
Koli
Adet
Erkek Fiş 6 A Monofaze
Erkek Fiş Toprakl›
Dişi Fiş Toprakl›
Dişi Fiş 10 A
Kordonlu Dişi-Erkek Fiş Toprakl› 3 metre
Kordonlu Dişi-Erkek Fiş Toprakl› 5 metre
Kordonlu Dişi-Erkek Fiş 3 metre
Kordonlu Dişi-Erkek Fiş 5 metre
Adaptör Fişi
L Tipi Toprakl› Fiş Monoblok
Telefon Fişi
Ara Puar - Beyaz
Ara Puar - Siyah
Ara Puar - Beyaz - K›rm›z› Tuş
Ara Puar - Siyah - K›rm›z› Tuş
10001
10002
10003
10004
10005
10006
10007
10008
10009
10027
16010
10014
10064
10080
10081
2,00
3,30
4,00
2,80
15,60
21,20
11,30
15,40
3,30
3,30
3,00
2,40
2,40
2,40
2,40
50
100
50
50
14
17
14
18
50
50
40
60
60
60
60
500
400
200
200
56
34
56
36
500
500
400
600
600
600
600
Ürün Tan›m›
Kod No
Fiyat (¨)
Kutu
Adet
Koli
Adet
S›va Üstü Kare Buat
S›va Üstü Yuvarlak Buat
S›va Alt› Kasa Geçmeli
S›va Alt› Derin Kasa Geçmeli
S›va Alt› T›rnakl› Alç›pan Kasa
S›va Üstü Mimoza Kasa Beyaz
S›va Üstü Mimoza Kasa Krem
S›va Üstü Mimoza Kasa Gri
S›va Üstü Mimoza Kasa Şampanya
S›va Üstü Mimoza Kasa Yeşil
S›va Üstü Mimoza Kasa Sar›
S›va Üstü Mimoza Kasa Antrasit Siyah
S›va Üstü Mimoza Kasa Metalik Gümüş
10028
10029
10011
10012
10013
10010
10060
10056
10057
10058
10095
10096
10097
2,30
2,30
0,90
1,20
2,10
4,00
4,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
12
12
40
40
40
40
40
40
40
40
120
120
300
200
200
160
160
160
160
160
160
160
160
Kod No
Fiyat (¨)
Kutu
Adet
Koli
Adet
10015
10030
10031
10032
10033
10001204k
10001205k
16011
16012
16013
16014
10001234
10,90
7,60
8,30
8,80
10,10
10,60
12,20
4,40
3,90
7,10
6,30
8,10
1
20
20
20
20
1
1
30
25
10
10
12
20
120
120
80
80
20
20
300
250
100
100
72
KASALAR
PR‹ZLER SIVA ALTI - SIVA ÜSTÜ
Ürün Tan›m›
Golyat
I Tipi Golyat 2’li
I Tipi Toprakl› Golyat 2’li
I Tipi Golyat 3’lü
I Tipi Toprakl› Golyat 3’lü
Toprakl› Golyat 3’lü Fiş Priz Üçgen
Toprakl› Golyat 4’lü Fiş Priz Kare
S›va Üstü Toprakl› Priz
S›va Üstü Priz
S›va Alt› ‹kili Toprakl› Priz Ankastre
S›va Alt› ‹kili Priz Ankastre
S›va Alt› Üçlü Toprakl› Priz
L Tipi Toprakl› Fiş
10027
54
Ara Puar
Beyaz - K›rm›z› Tuş
10080
Yuvarlak Buat
10029
Kordonlu Dişi - Erkek Fiş
Toprakl› 5m
10006
Golyat
10015
Mimoza Kasa
Beyaz
10010
4’lü Toprakl›
Kare Fiş Priz
10001205K
SIVA ALTI - SIVA ÜSTÜ S‹GORTA KUTULARI
“Dünya için üretiyoruz...”
S‹GORTA KUTULARI
Ürün Tan›m›
Kod No
Fiyat (¨)
Koli
Adet
S›va Alt› Sigorta Kutusu Klemensli - Halogen Free
2'li
4'lü
6'l›
8'li
12'li
16'l›
16’l› Çift Katl›
24'lü
36'l›
63002
63004
63006
63008
63012
63016
28001426
63024
63036
8,40
10,00
16,90
19,00
26,30
30,70
34,80
49,80
69,80
36
24
20
16
8
8
8
4
4
2’li S›va Üstü Klemensli
Sigorta Kutusu
63102
2’li S›va Alt› Klemensli
Sigorta Kutusu
63002
S›va Üstü Sigorta Kutusu Klemensli - Halogen Free
2'li
4'lü
6'l›
8'li
12'li
16'l›
16’l› Çift Katl›
24'lü
36'l›
2'li Mühürlü
4'lü Mühürlü
63102
63104
63106
63108
63112
63116
28001427
63124
63136
63140
63141
8,70
10,00
16,90
19,00
26,30
32,10
36,20
49,80
72,70
2,20
3,30
36
24
20
16
8
8
8
4
4
40
30
Opak S›va Alt› Sigorta Kutusu Klemensli - Halogen Free
2'li
4'lü
6'l›
8'li
12'li
16'l›
16’l› Çift Katl›
24'lü
36'l›
28001218
28001219
28001220
28001221
28001222
28001225
28001475
28001223
28001224
9,30
11,00
18,60
20,90
28,90
33,80
38,30
54,80
76,80
36
24
20
16
8
8
8
4
4
16’l› S›va Üstü Klemensli
Sigorta Kutusu
63116
4’lü S›va Üstü Mühürlü
Sigorta Kutusu
63141
2’li S›va Üstü Klemensli
Sigorta Kutusu
63502
16’l› S›va Alt› Klemensli
Sigorta Kutusu
63016
2’li S›va Üstü Mühürlü
Sigorta Kutusu
63140
2’li S›va Alt› Klemensli
Sigorta Kutusu
63402
Opak S›va Üstü Sigorta Kutusu Klemensli - Halogen Free
2'li
4'lü
6'l›
8'li
12'li
16'l›
16’l› Çift Katl›
24'lü
36'l›
28001226
28001227
28001228
28001229
28001230
28001233
28001476
28001231
28001232
9,60
11,00
18,60
20,90
28,90
35,30
39,80
54,80
80,00
36
24
20
16
8
8
8
4
4
16’l› S›va Üstü Klemensli
Sigorta Kutusu
63516
16’l› S›va Alt› Klemensli
Sigorta Kutusu
63416
55
SIVA ALTI - SIVA ÜSTÜ S‹GORTA KUTULARI
S‹GORTA KUTULARI
Özel Renk Seçenekleri
Ürün Tan›m›
Kod No
Renkli
Fiyat (¨)
Natural
Fiyat (¨)
S›va Alt› Sigorta Kutusu Klemensli - Halogen Free
19,10
27,40
34,30
42,00
50,80
61,70
Sorunuz
81,30
108,00
18,80
21,40
31,80
35,70
44,40
55,80
Sorunuz
78,80
111,80
28 xxx 292
28 xxx 293
28 xxx 294
28 xxx 295
28 xxx 296
28 xxx 299
28 xxx 476
28 xxx 297
28 xxx 298
Dore
Metalik Gümüş
Füme
Kod No
xxx
057
065
050
Renkler
Natural Çam
Natural Ceviz
FREE’ özelli€ine sahiptir.
29,20
40,70
45,80
58,40
76,30
91,60
Sorunuz
114,50
152,50
Ürün kodlar›nda ‘xxx’ olan bölüme aşa€›daki tablodan renk kodlar›n› ekleyiniz.
Renkler
Makel Sigorta Kutular›
yayl› kapak mekanizmas› ile
daha rahat kullan›m sa€lar.
Sigorta Kutular›m›z ‘HALOGEN
S›va Üstü Sigorta Kutusu Klemensli - Halogen Free
2'li
4'lü
6'l›
8'li
12'li
16'l›
16'l› Çift Katlı
24'lü
36'l›
Ya
y
mas›
niz
14,00
16,50
25,40
28,20
37,10
43,00
Sorunuz
63,60
89,00
28 xxx 284
28 xxx 285
28 xxx 286
28 xxx 287
28 xxx 288
28 xxx 291
28 xxx 475
28 xxx 289
28 xxx 290
apak Mek
a
l› K
2'li
4'lü
6'l›
8'li
12'li
16'lı
16’lı Çift Katlı
24'lü
36'l›
Sigorta Kutular› Renk Seçenekleri
Kod No
xxx
105
102
Natural Ceviz
Natural Çam
Dore
Metalik Gümüş
Klemensler (Bağlant› Vidas›yla)
56
Ürün Tan›m›
Kod No
Fiyat (¨)
Koli
Adet
3 Delikli Klemens
5 Delikli Klemens
7 Delikli Klemens
9 Delikli Klemens
12 Delikli Klemens
18 Delikli Klemens
10151
10152
10153
10154
10155
10156
1,30
2,00
2,50
3,50
4,40
7,00
100
70
60
50
40
25
5 Delikli Klemens
10152
9 Delikli Klemens
10154
Füme
ELEKTRON‹K - ELEKTR‹K SAYAÇLARI
“Dünya için üretiyoruz...”
MONOFAZE
Bağlantı Tipi
Ref. (Maks)
Ak›m
Çalışma
Gerilimi
S›n›f›
Model No
Kod No
Fiyat (¨)
Kutu
Adet
Koli
Adet
Do€rudan Ba€l›
Do€rudan Ba€l›
5(100) A
5(100) A
220 V
220 V
B (S›n›f 1)
B (S›n›f 1)
M550.2251
M550.2251.RS485
152011013
152011016
Sorunuz
Sorunuz
1
1
12
12
TR‹FAZE
Bağlantı Tipi
Ref. (Maks)
Ak›m
Do€rudan Ba€l›
Do€rudan Ba€l›
Do€rudan Ba€l›
Do€rudan Ba€l›
Ak›m Trafolu
Ak›m Trafolu
Do€rudan Ba€l›
Ak›m Trafolu
5(60) A
5(60) A
5(100) A
5(100) A
X / 5 (10) A
X / 5 (10) A
10 (100) A
5(100)A
Çalışma Gerilimi
S›n›f›
Model No
Kod No
Fiyat (¨)
Kutu
Adet
Koli
Adet
3x220 / 380 V
3x220 / 380 V
3x220 / 380 V, 3x230 / 400 V
3x220 / 380 V, 3x230 / 400 V
3x220 / 380 V
3x220 / 380 V
3x220 / 380 V
3x220 / 380 V, 3x230 / 400 V
B (S›n›f 1)
B (S›n›f 1)
B (S›n›f 1)
B (S›n›f 1)
B (S›n›f 1)
B (S›n›f 1)
B (S›n›f 1)
B (S›n›f 1)
T510.2256
T510.2256.RS485
T510.2251
T510.2251.RS485
T510.2510
T510.2510.RS485
C500.K0Y.2211
C500.K0Y.2251
152013016
152013018
152013013
152013015
152013020
152013022
152013023
152013043
Sorunuz
Sorunuz
Sorunuz
Sorunuz
Sorunuz
Sorunuz
Sorunuz
Sorunuz
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6
6
6
6
6
6
6
KOMB‹
Bağlantı Tipi
Ref. (Maks)
Ak›m
Çalışma Gerilimi S›n›f›
Do€rudan Ba€l›
Do€rudan Ba€l›
Ak›m Trafolu
Ak›m Trafolu
Ak›m Trafolu ve Gerilim Trafolu
Ak›m Trafolu ve Gerilim Trafolu
Ak›m Trafolu
Ak›m Trafolu ve Gerilim Trafolu
Ak›m Trafolu
Ak›m Trafolu ve Gerilim Trafolu
Do€rudan Ba€l›
Ak›m Trafolu
5(100) A
10(100) A
X / 5 (10) A
X / 5 (10) A
X / 5 (10) A
X / 5 (10) A
X / 5 (10) A
X / 5 (10) A
X / 5 (10) A
X / 5 (10) A
5(100) A
X / 5 (10) A
3x220 / 380 V
3x220 / 380 V
3x220 / 380 V
3x220 / 380 V
3x58 V / 100 V
3x58 V / 100 V
3x220 / 380 V
3x58 V / 100 V
3x220 / 380 V
3x58 V / 100 V
3x220 / 380 V
3x58 / 100 V,
3x220 / 380 V
B (S›n›f 1), S›n›f 2
B (S›n›f 1), S›n›f 2
B (S›n›f 1), S›n›f 2
B (S›n›f 1), S›n›f 2
B (S›n›f 1), S›n›f 2
B (S›n›f 1), S›n›f 2
C (S›n›f 0.5), S›n›f 2
C (S›n›f 0.5), S›n›f 2
C (S›n›f 0.5), S›n›f 2
C (S›n›f 0.5), S›n›f 2
B (S›n›f 1), S›n›f 2
B (S›n›f 1), S›n›f 2
Model No
Kod No
Fiyat (¨) Kutu Koli
Adet Adet
C500.KMY.2251.RS232
C500.KMY.2211.RS485
C500.KMY.2256.RS232
C500.KMY.2256.RS485
C500.KMY.5851.RS232
C500.KMY.5851.RS485
C510.AMY.2256.RS485
C510.AMY.5851.RS485
C510.AMT.2256.RS485
C510.AMT.5851.RS485
C500.KMT.2251.RS485
C500.KMY.2556
152012023
152012025
152012026
152012024
152012027
152012028
152012036
152012035
152012032
152012034
152012043
152012024
Sorunuz
Sorunuz
Sorunuz
Sorunuz
Sorunuz
Sorunuz
Sorunuz
Sorunuz
Sorunuz
Sorunuz
Sorunuz
Sorunuz
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
WPORT GSM-GPRS MODEM/GATEWAY
Çalışma Voltajı
100V / 220V
Monofaze Sayaç
M550.2251
Mobil
Haberleşme
GSM/GPRS/EDGE
Trifaze Sayaç
C500.K0Y
Haberleşme
Türü
RS232 ve RS485
Uzaktan Yaz›l›m
Güncelleme
Veri
Güvenliği
Kod No
Fiyat (¨)
Var
Des
152040001
Sorunuz
Kombi Sayaç
C500.KMY
Kutu Koli
Adet Adet
1
10
Wport Gsm-Gprs Modem/Gateway
57
ELEKTRON‹K - ELEKTR‹K SAYAÇLARI
TEKNİK ÖZELLİKLER
Sayaç Modeli
Stok Kodu
Sınıf
Hab.
Sayaç Tipi
Nominal/Max Akım
Voltaj
Bağlantı Tipi
Kesme Rölesi
M550.2251.RS485
M550.2251
152011016
152011013
B (%1)
B (%1)
RS485
-
Monofaze
Monofaze
5(60)A / 5(80)A / 5(100)A
5(60)A / 5(80)A / 5(100)A
220V | 230V
220V | 230V
Doğrudan
Doğrudan
100A ops
-
T510.2510.RS485
T510.2256.RS485
T510.2258.RS485
T510.2251.RS485
T510.2251.RS232
T510.2510
T510.2256
T510.2258
T510.2251
C500.K0Y.2256.RS485
C500.K0Y.2211.RS485
C500.K0Y.2251.RS485
C500.K0T.2251.RS485
152013032
152013026
152013028
152013030
152013036
152013031
152013025
152013027
152013029
152013024
152013023
152013043
152013033
B (%1)
B (%1)
B (%1)
B (%1)
B (%1)
B (%1)
B (%1)
B (%1)
B (%1)
B (%1)
B (%1)
B (%1)
B (%1)
RS485
RS485
RS485
RS485
RS232
RS485
RS485
RS485
RS485
Trifaze
Trifaze
Trifaze
Trifaze
Trifaze
Trifaze
Trifaze
Trifaze
Trifaze
Trifaze
Trifaze
Trifaze
Trifaze
X/5(10)A
5(60)A
5(80)A
5(60)A / 5(80)A / 5(100)A
5(60)A / 5(80)A / 5(100)A
X/5(10)A
5(60)A
5(80)A
5(60)A / 5(80)A / 5(100)A
X/5(10)A
10(100)A
5(100)A
5(100)A
220V
220V
220V
220V / 230V
220V / 230V
220V
220V
220V
220V / 230V
220V
220V
220V
220V
CT
Doğrudan
Doğrudan
Doğrudan
Doğrudan
CT
Doğrudan
Doğrudan
Doğrudan
Doğrudan
Doğrudan
Doğrudan
Doğrudan
100A ops
100A ops
100A ops
100A ops
100A ops
100A ops
100A ops
-
C500.KMY.2251.RS232
C500.KMY.2256.RS232
C500.KMY.5851.RS232
C500.KMY.2556.RS232
C510.AMY.5851.RS232
C510.AMT.2256.RS232
C510.AMT.5851.RS232
C500.KMY.2251.RS485
C500.KMY.2256.RS485
C500.KMY.2211.RS485
C500.KMY.5851.RS485
C500.KMY.2556.RS485
C500.KMT.2251.RS485
C510.AMY.2256.RS485
C510.AMY.2251.RS485
C510.AMY.2211.RS485
C510.AMY.5851.RS485
C510.AMT.2256.RS485
C510.AMT.5851.RS485
152012023
152012026
152012027
152012040
152012042
152012031
152012033
152012025
152012024
152012037
152012028
152012041
152012043
152012036
152012038
152012039
152012035
152012032
152012034
B (%1)
B (%1)
B (%1)
B (%1)
C (%0.5)
C (%0.5)
C (%0.5)
B (%1)
B (%1)
B (%1)
B (%1)
B (%1)
B (%1)
C (%0.5)
C (%0.5)
C (%0.5)
C (%0.5)
C (%0.5)
C (%0.5)
RS232
RS232
RS232
RS232
RS232
RS232
RS232
RS485
RS485
RS485
RS485
RS485
RS485
RS485
RS485
RS485
RS485
RS485
RS485
Kombi
Kombi
Kombi
Kombi
Kombi
Kombi
Kombi
Kombi
Kombi
Kombi
Kombi
Kombi
Kombi
Kombi
Kombi
Kombi
Kombi
Kombi
Kombi
5(100)A
X/5(10)A
X/5(10)A
X/5(10)A
X/5(10)A
X/5(10)A
X/5(10)A
5(100)A
X/5(10)A
10(100)A
X/5(10)A
X/5(10)A
5(100)A
X/5(10)A
5(100)A
10(100)A
X/5(10)A
X/5(10)A
X/5(10)A
220V
220V
58V
58V - 220V
58V
220V
58V
220V
220V
220V
58V
58V - 220V
220V
220V
220V
220V
58V
220V
58V
Doğrudan
CT
CT & VT
CT
CT & VT
CT
CT & VT
Doğrudan
CT
Doğrudan
CT & VT
CT
Doğrudan
CT
Doğrudan
Doğrudan
CT & VT
CT
CT & VT
-
Genel Özellikler
58
Özellik
Monofaze Sayaçlar
Trifaze Sayaçlar
Kombi Sayaçlar
Çalışma Gerilim Aralığı
150 V - 300 V
150 V - 300 V
"150 V - 300 V, gerilim trafolu: 40 - 80 V,
geniş aralıklı 40 - 300 V (2556 modelleri)"
Sayaç Pals Sabiti
3000 imp/kWh
Doğrudan Bağlı: 1000 imp/kWh,
X/5: 5000 imp/kWh
Doğrudan bağlı: 1000 imp/kWh,
X/5: 5000 imp/kWh, X/5,
Gerilim Trafolu: 20.000 imp/kWh
Başlama Akımı
15 mA
Doğrudan Bağlı:15 mA,
X/5: 10 mA
Doğrudan bağlı: 20 mA,
X/5: 10 mA,
X/5 Class 0.5: 5 mA
Pil Özellikleri
Sistem Pili 3 V 195mAh, Saat Pili 3.6 V, 1.2 Ah
Sistem ve saat pili 3.6 V, 1.2 Ah
Lityum-sistem ve saat pili 3.6 V, 1.2 Ah
LCD Ekran
9 dijit, arka aydınlatmalı, sabit menülü,
10 yıl ömürlü
"9 dijit, arka aydınlatmalı, 10 yıl ömürlü, sabit
(T510 serisi) ya da değişken (C500 serisi) menülü"
9 dijit, arka aydınlatmalı, değişken menülü,
10 yıl ömürlü, WDEV 2.0 uyumlu Quadrant gösterimi
Ekrandaki Anlık Ölçüm Değerleri
Akım ve gerilim RMS değerleri
Her faz için akım, gerilim RMS değerleri ve frekans
Her faz için akım ve gerilim RMS, frekans ve Cos değerleri
Harmonik Analizi
-
-
Opsiyonel
Reaktif Ölçüm Sınıfı
-
-
Class 2
“Dünya için üretiyoruz...”
Sayaç Modeli
Tarif/Dilim
Sezon/Tatil
Yaz/Kış
Yük Profili (15 dk.)
Çift Yönlü
Ölçüm
Geçmiş
Data (Ay)
Ters Yönlü
Akım Algılama
Manyetik Alan
Algılama
M550.2251.RS485
M550.2251
4/8
4/8
-
İptal edilebilir
İptal edilebilir
35 Gün/1 saat
35 Gün/1 saat
-
12
12
-
Yok
Yok
T510.2510.RS485
T510.2256.RS485
T510.2258.RS485
T510.2251.RS485
T510.2251.RS232
T510.2510
T510.2256
T510.2258
T510.2251
C500.K0Y.2256.RS485
C500.K0Y.2211.RS485
C500.K0Y.2251.RS485
C500.K0T.2251.RS485
4/8
4/8
4/8
4/8
4/8
4/8
4/8
4/8
4/8
Max 16/32
Max 16/32
Max 16/32
Max 16/32
- / opt (Max 6/15)
- / opt (Max 6/15)
- / opt (Max 6/15)
- / opt (Max 6/15)
- / opt (Max 6/15)
- / opt (Max 6/15)
- / opt (Max 6/15)
- / opt (Max 6/15)
- / opt (Max 6/15)
Max 20/20
Max 20/20
Max 20/20
Max 20/20
İptal edilebilir
İptal edilebilir
İptal edilebilir
İptal edilebilir
İptal edilebilir
İptal edilebilir
İptal edilebilir
İptal edilebilir
İptal edilebilir
Konfigure edilebilir
Konfigure edilebilir
Konfigure edilebilir
Konfigure edilebilir
60 Gün/30 dk.
60 Gün/30 dk.
60 Gün/30 dk.
60 Gün/30 dk.
60 Gün/30 dk.
60 Gün/30 dk.
60 Gün/30 dk.
60 Gün/30 dk.
60 Gün/30 dk.
90 /180(opt.) Gün
90 /180(opt.) Gün
90 /180(opt.) Gün
90 /180(opt.) Gün
Evet
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12/24(opt)
12/24(opt)
12/24(opt)
12/24(opt)
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Opsiyonel
Opsiyonel
Opsiyonel
Opsiyonel
C500.KMY.2251.RS232
C500.KMY.2256.RS232
C500.KMY.5851.RS232
C500.KMY.2556.RS232
C510.AMY.5851.RS232
C510.AMT.2256.RS232
C510.AMT.5851.RS232
C500.KMY.2251.RS485
C500.KMY.2256.RS485
C500.KMY.2211.RS485
C500.KMY.5851.RS485
C500.KMY.2556.RS485
C500.KMT.2251.RS485
C510.AMY.2256.RS485
C510.AMY.2251.RS485
C510.AMY.2211.RS485
C510.AMY.5851.RS485
C510.AMT.2256.RS485
C510.AMT.5851.RS485
Max 16/32
Max 16/32
Max 16/32
Max 16/32
Max 16/32
Max 16/32
Max 16/32
Max 16/32
Max 16/32
Max 16/32
Max 16/32
Max 16/32
Max 16/32
Max 16/32
Max 16/32
Max 16/32
Max 16/32
Max 16/32
Max 16/32
Max 20/20
Max 20/20
Max 20/20
Max 20/20
Max 20/20
Max 20/20
Max 20/20
Max 20/20
Max 20/20
Max 20/20
Max 20/20
Max 20/20
Max 20/20
Max 20/20
Max 20/20
Max 20/20
Max 20/20
Max 20/20
Max 20/20
Konfigure edilebilir
Konfigure edilebilir
Konfigure edilebilir
Konfigure edilebilir
Konfigure edilebilir
Konfigure edilebilir
Konfigure edilebilir
Konfigure edilebilir
Konfigure edilebilir
Konfigure edilebilir
Konfigure edilebilir
Konfigure edilebilir
Konfigure edilebilir
Konfigure edilebilir
Konfigure edilebilir
Konfigure edilebilir
Konfigure edilebilir
Konfigure edilebilir
Konfigure edilebilir
90 /180(opt.) Gün
90 /180(opt.) Gün
90 /180(opt.) Gün
90 /180(opt.) Gün
90 /180(opt.) Gün
90 /180(opt.) Gün
90 /180(opt.) Gün
90 /180(opt.) Gün
90 /180(opt.) Gün
90 /180(opt.) Gün
90 /180(opt.) Gün
90 /180(opt.) Gün
90 /180(opt.) Gün
90 /180(opt.) Gün
90 /180(opt.) Gün
90 /180(opt.) Gün
90 /180(opt.) Gün
90 /180(opt.) Gün
90 /180(opt.) Gün
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
12/24(opt)
12/24(opt)
12/24(opt)
12/24(opt)
12/24(opt)
12/24(opt)
12/24(opt)
12/24(opt)
12/24(opt)
12/24(opt)
12/24(opt)
12/24(opt)
12/24(opt)
12/24(opt)
12/24(opt)
12/24(opt)
12/24(opt)
12/24(opt)
12/24(opt)
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Opsiyonel
Opsiyonel
Opsiyonel
Opsiyonel
Opsiyonel
Opsiyonel
Opsiyonel
Opsiyonel
Opsiyonel
Opsiyonel
Opsiyonel
Opsiyonel
Opsiyonel
Opsiyonel
Opsiyonel
Opsiyonel
Opsiyonel
Opsiyonel
Opsiyonel
Ortak Özellikler
Frekans
Pil Ömrü
Koruma Derecesi
Koruma Sınıfı
Bağıl Nem Oranı
Çalışma Sıcaklık Aralığı
Depolama Sıcaklık Aralığı
Veri Haberleşme Arayüzü
Opsiyonel Haberleşme Arayüzü
EMC Sınıfı
Mekanik Sınıf
Akım Devresindeki Güç Harcaması
Voltaj Devresindeki Güç Harcaması
Saat Doğruluğu
Saat Kalibrasyonu
50 Hz ±%20
10 yıl (4 yıl rafta) - Lityum
IP54
II
<%95
-40 °C ile +85 °C arasında
-40 °C ile +85 °C arasında
Optik Arayüz (IEC 62056-21, Mode C)
RS485 veya RS232 (IEC 62056-21, Mode C)
E2
M1
<4VA
<2W, 10VA
0.5 saniye/gün (IEC 1038)
Sıcaklık ve Kristal Kalibrasyonu
59
“Dünya için üretiyoruz”
Türkiye Elektrik Malzemeleri sektörü öncülerinden MAKEL Şirketler Grubu, “Türkiye’den
ald›€›n› yine Türkiye'ye vermek” ilkesi ile yola ç›kt›€› 1977 y›l›ndan bugüne dünya
markas› olma yolunda emin ad›mlarla yürüyor.
MAKEL Üretim Tesisleri'nde en son teknoloji ve en üst kalite malzeme kullan›larak
üretilen MAKEL ürünleri, müşteri memnuniyeti esasl› sat›ş ve sat›ş sonras› hizmet a€›yla,
sektöründe y›llard›r ihracat lideri olma ünvan›n› başar›yla korumakta ve Türkiye dahil
dünyan›n 40'› aşk›n ülkesinde hergün, yüz milyonlarca insan taraf›ndan güvenle
kullan›lmaktad›r.
Vizyonumuz
10 y›l içerisinde, ev ve iş yeri tipi elektrik ba€lant› sistem ve elemanlar› konusunda,
Asya-Avrupa-Afrika pazar›nda ciro baz›nda ilk 10 firma aras›na girmek,
Türkiye’ de ise ilk 2 firma içinde bulunmakt›r.
Misyonumuz
Çal›şanlar›n›n, tedarikçi firmalar›n›n ve müşterilerinin memnuniyetini sa€lam›ş, gelişen
teknoloji ve yenilikleri bünyesine alan kaliteli ve verimli bir firma olmak.
?
TERC‹H NEDEN
MAKEL
Güvenli
Yüksek kalite standartlar›nda ve kendi sektöründe dünyan›n say›l›
laboratuvarlar›ndan biri olan MAKEL laboratuvar›nda bir dizi teste tabi
tutulmak suretiyle üretilen MAKEL ürünleri; Türkiye`nin yan› s›ra dünyan›n
40’› aşk›n ülkesinde her gün, güvenle milyonlarca kişinin kulland›€›,
müşteri memnuniyetini kalite güvencesiyle garantilemiş bir markad›r.
MAKEL, ürünlerinde kulland›€› hammaddeden, üretim sürecine kadar
Çevre Yönetim Sistemi’nin gereklerini benimsemiş do€a dostu
bir markad›r.
Çevreci
MAKEL markas› renk ve model olarak her türlü yaşam alan›na uygun
dekoratif seçenekler ve kullan›c›ya kolay, h›zl› ve güvenli montaj/demontaj
sa€layan ergonomik ürünler sunar.
Kolay
SATIŞ ŞARTLARIMIZ
• Bu fiyat listesi 15 Şubat 2014 tarihinden itibaren verece€iniz siparişler için geçerlidir.
• Fiyatlar›m›z fabrika ç›k›ş fiyatlar›d›r. KDV dahil de€ildir.
• Fiyatlar›m›z doksan (90) gün vadeli ödeme şekli esas al›narak haz›rlanm›şt›r.
• Siparişler, bayilerimizin adreslerine koli baz›nda teslim edilir.
• Bir önceki fatura onbeş (15) gün içerisinde ödenmedi€i takdirde yeni verilen siparişlerin sevkiyat› yap›lmaz.
2014/1 Fiyat listemiz ile uygulanacak iskonto oranlar› ve sat›ş şartlar›m›z› bayilerimizden ö€renebilirsiniz.
60
TR - R01227 / 2014 - 02
Makel Elektrik Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.
‹stiklal Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No: 38
K›raç - 34522 Esenyurt - ‹STANBUL
Tel: 0212. 689 50 50 (pbx) • Fax: 0212. 689 50 61
www.makel.com.tr • [email protected]
facebook.com/MakelSirketlerGrubu
Dünya Engelliler Vakfı
Resmi Sponsorudur
Download

Fiyat Listesi