— 93 —
Başkent Gazetecilik özel Yüksek Okulu
Ders Dağıtımı Çizelgesi
(Aksam)
Öğ. Üyesinin
Adı ve Soyadı
Prof. Mehmet Ertuğruloğlu
» Mehmet Karasan
» Bedri Gürsoy
» Dr. Fahir Armaoğiu
» Dr. Hamza Eroğlu
» Dr. Safa Reisoğlu
Doç. Dr. Kemal Dal
» Ferruh Sanır
Öğ. Görevlisi Şükrü Kurgan
Uzman İlhan Bardakçı
»
Ebumüslim Kocaay
»
Ülker Yener
Okutman M. Bingöl
»
H. Bakkaloğlu
»
İ. Durmaz
Okuttuğu ders ve
sınıfı
Esas Görevi
Emekli Prof.
»
»
S. B. F. Prof.
S. B. F. Prof.
İ. T. İ. Ak. Prof.
S. B. F. Prof.
İ. T. İ. Ak. Doç.
Okul Md.
G. E. E. Doç.
Gazeteci
Akşam T. Lisesi
»
» »
Polis Enstitüsü
»
»
»
»
Haıftalık
ders
saati
Maliye I.
Sosyoloji I.
Genel İstatistik I.
Siyasi Tarih I.
Basın Yayın Tarihi I.
Hukukun Ana Prensipleri I
Sosyal Siyaset I.
İk. ve Siyasî Coğrafya I.
Dil ve Ed. Meseleleri I.
Gazetecilik Tekniği I.
Steno I.
Steno I.
Fransızca I.
İngilizce I.
Almanca T. .
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
22
Başkent Gazetecilik özel Yüksek Okulu ders
Dersi okutanın
adı ve soyadı
Prof. Dr. Hamza Eroğlu
Prof. Dr. Bedri Gürsoy
Prof. Mehmet Ertuğruloğlu
Prof. Mehmet Karasan
Prof. Dr. Fahir Armaoğiu
Prof. Dr. Safa Reisoğlu
Doç. Ferruh Sanır
Doç. Dr. Necdet Özdemir
Doç. Dr. Kemal Dal
Şükrü Kurgan
İlhan Bardakçı
Ülker Yener
Ebuımüslim Kocaay
Macit Daniş
Tayyibe Dayıoğlu
Aysel Çöker
dağıtım ve ücret listesi
Okuttuğu ders ve haftalık
ders miktarı
Basın ve Yayın Tarihi
Genel İktisat
Maliye
Sosyoloji
Siyasi Tarih
Hukukun anaprensipleri
İktisadi Coğrafya
Sosyal Siyaset
Sosyal Siyaset
Dil ve Edebiyat Mes.
Gazetecilik Tekniği
Stenografi
Stenografi
Fransızca
Almanca
İngilizce
4
4
2
4
4
4
4
2
2
2
4
4
4
4
4
4
Saat ücreti
Bürüt Tl.
Aylık ücret
Bürüt Tl.
100
100
100
100
100
100
80
80
80
40
40
40
40
30
30
30
1 200
1 200
600
1 200
1 200
1 000
960
480
480
240
480
480
480
360
360
360
Download

Başkent Gazetecilik özel Yüksek Okulu Ders Dağıtımı Çizelgesi