13.12.2015
1
Eminiz ki bu başlığı okuyan ve
hiperaktif öğrencisi olan
öğretmenler daha büyük bir
dikkat ve heyecanla
okuyacaklardır.
Bu sunudaki önerileri dikkate
alacaklardır.
13.12.2015
2
Özellikle bu tür çocukların eğitiminde
yalnızlık ve çaresizlik duygusuna
kapılan öğretmenlerin, bu çocukların
da eğitime kazandırılması gereğine
tüm yüreği ile katıldıkları için
‘umutla aşağıdaki bilgileri
paylaşacaklarına eminiz,
başaracaklarına güveniyoruz.
13.12.2015
3
Şimdi hiperaktif
çocukların genel
özellikleri ve eğitimdeki
durumlarına kısaca
bakalım.
13.12.2015
4
Hiperaktif çocuklar aşırı hareketli
ve dikkatleri dağınıktır.
Kuşkusuz bizim için önemli olan bu
çocukların özelliklerinden dolayı
eğitimde karşılaştığı güçlükler ve
çözüm önerileri olmalıdır.
13.12.2015
5
Hiperaktivite teşhisi tıbbi
bir teşhistir ve yalnızca
alanlarında uzmanlaşmış
olan çocuk psikiyatristleri
tarafından konur.
13.12.2015
6
Fakat toplumumuzda bu sorun
can yakıcı olmasından
kaynaklanan nedenlerle çok
yaygınlaşmış ve veliler ya da
öğretmenler tarafından en
kolay konan ‘tanı’ olarak ön
plana çıkmaktadır.
13.12.2015
7
Çocuğun aşırı yaramazlığından
ya da hareketliliğinden dolayı
hemen hiperaktif ‘tanısı’
konur ya da kuşku duyulur.
13.12.2015
8
Ancak gerçekte Hiperaktivite
çok kolaylıkla konan bir teşhis
değildir ve sıradan aşırı
hareketliliklerden çok belirgin
farklılıklar gösterir.
13.12.2015
9
Okullarımızda bu çocukların
eğitimlerinde uygulanan
yöntemin doğruluğu ya da
yanlışlığı adeta iki ucu keskin
bıçak gibidir.
13.12.2015
10
Eğer yanlış yöntem uygulanırsa
adeta bir değer yok olacak, eğer
doğru yöntem uygulanırsa
topluma ve insanlığa bir cevher
kazandırılacaktır.
13.12.2015
11
Çünkü doğru adımlar atıldığı
için tarih bir çok hiperaktif
bireylerin buluşlarına tanık
olmuştur.
13.12.2015
12
Diğer taraftan da yanlış adımlar
atıldığı için birçok hiperaktif
çocuğun olası becerileri de daha
henüz doğmadan yok edilmiştir.
13.12.2015
13
13.12.2015
14
Öncelikle çocuk eğer sınıf ortamına
uyum sağlamakta aşırı
hareketliliğinden dolayı zorluk çekiyor
ve her türlü eğitsel önleme rağmen
sorun devam ediyorsa okul Rehber
Öğretmenine (Psikolojik Danışman)
havale edilmelidir.
13.12.2015
15
Eğer okulun Rehber Öğretmeni
(Psikolojik Danışman) yoksa bağlı
bulunduğu rehberlik ve araştırma
merkezine ayrıntılı gözlem formu
ile müracaat etmesi sağlanmalıdır.
13.12.2015
16
Daha sonraki sürelerde de
öğretmen bu merkezle devamlı
olarak bağlantı kurmalı, yardım
almalıdır.
13.12.2015
17
13.12.2015
18
1. Hiperaktif çocuklar sanıldığının
aksine çevresinde kendisine yönelik
her türlü davranışın hemen farkına
varır ve hemen tepki verirler.
13.12.2015
19
Siz çoğunlukla çevresinde olan
bitenlerden habersiz olduklarını
sanırsınız ama bazen akranlarından
daha çok olan bitenlerin
farkındadırlar.
13.12.2015
20
Dolayısıyla onları gerçek anlamda
yüreğinizde hissederek sevdiğiniz
zaman hemen o da sizi en az sizin
kadar sevecektir.
13.12.2015
21
Eğer korku, acıma ya da
zorunluluktan dolayı ‘severseniz’
bunu hemen anlayacak ve sizden
daha dürüst davranıp sizi
sevmeyecektir.
13.12.2015
22
Severseniz işiniz o kadar
kolaylaşacak ki artık çocuk sorun
olmaktan kurtulacaktır.
13.12.2015
23
Sevmezseniz ya da çaresiz olarak
‘severseniz’ inanın sorun daha
fazla büyüyecek ve “Ne
yaparsam yapayım olmuyor”
noktasına gelecektir.
13.12.2015
24
2.
En önemli sorunun dikkat eksikliği
olması nedeni ile eğitimde en
temel amaçlardan biri dikkatini
daha uzun süreler verebileceği
farklı etkinlikler yaratmak
olmalıdır.
13.12.2015
25
3.
Sınıf içinde devamlı öğretmenin
temas kurabileceği ve dikkatini
dağıtmayı engelleyen bir yerde
yani en ön ve pencereden uzak
bir sırada oturtulmalıdır.
13.12.2015
26
4.
Bu çocukların eğitiminde ödev
yaparken en iyi performans, ara
vererek yaptıkları zaman alınır.
Bu nedenle uzun süreli ödevlerde
sık sık ara vermesini sağlayın.
13.12.2015
27
Çalışma süresi çocuktan çocuğa
değişir.
Bu nedenle en iyi zamanlama
çocuğun sıkılmaya başladığı
anda verilen aradır.
13.12.2015
28
5.
İçinde varolan enerjinin iyi
şekilde değerlendirilmesinin
yolu harekete ,açık ve geniş
alana özgü oyunlardır.
13.12.2015
29
Bu nedenle oyunun ve teneffüsün
kaldırılması ya da kısaltılması
gibi uygulamalar yanlıştır.
Tam aksine oyun ya da teneffüs
gibi uygulamalardan daha çok
yararlandırılması sağlanmalıdır.
13.12.2015
30
Hatta çocuğun sınıf içinde ciddi
anlamda sorun yarattığı
görüldüğünde, hemen sınıf dışı kısa
bir görev verme ya da bahçede
koşarak tek başına tur atmasına izin
verme gibi uygulamalara gidilmelidir.
13.12.2015
31
6.
Yoğun hareket gerektiren yüzme,
basketbol, futbol, folklor gibi,
sosyal, sportif ya da kültürel
etkinliklere katılımı
sağlanmalıdır.
13.12.2015
32
7.
Sınıf ortamının rahat ve kurallar
açısından gevşek değil; katı
ve sıkıcı özelliği olmayan,
ancak kesin sınırları çizilmiş
kuralları olmalıdır.
13.12.2015
33
8.
Uzun süreli olan ödevler küçük
parçalara ayrılmalı, basamaklar
halinde ve neden sonuç ilişkisi
ile verilmelidir.
13.12.2015
34
9.
Çocuğun iyi niyetli olarak yaptığı her
çabayı: eğer olumlu sonuçları
olmuşsa destekleyin, olumsuz
sonuçları olmuşsa görün, iyi
niyetinden yaptığını bildiğinizi
söyleyin.
13.12.2015
35
10.
Ödül ve özellikle puanlara dayalı
ödül motivasyonu arttırır.
13.12.2015
36
Bu nedenle olumlu davranışları ile
ilgili başarılarını yıldız ya da
grafiklerle göstermek her zaman
yararlı sonuçlar doğuracaktır.
13.12.2015
37
11.
Her türlü talimatlar, basit,
yalın, somut ve kesin
olmalıdır.
13.12.2015
38
12.
Sık sık grup çalışması yaptırın.
Bu yolla gruba kabul edilmesinin
keyfini yaşayacak, motivasyonu
artacak ve kurallı
yaşamayı/kurallara uyum
sağlamayı öğrenecektir.
13.12.2015
39
13.
Ders anlatırken olabildiğince görsel,
işitsel ve hareketli araçlar
kullanılmalıdır.
Mümkünse bu araçların kurulması ve
kullanılmasında ondan yardım
alınmalıdır.
13.12.2015
40
14.
Sık sık tahtaya kaldırın ve
silmeniz gereken yazıları sildirin,
sınıfta dağıtılması gereken
materyalleri onun dağıtmasını
sağlayın.
13.12.2015
41
15.
Sık sık geri bildirimde
bulunulmalıdır.
13.12.2015
42
16.
Eyleme geçmeden önce durması,
düşünmesi ve sonra uygulamaya
geçmesi söylenmelidir.
13.12.2015
43
17.
Sık sık ders anlatırken hareketli
olmaya çalışılmalı, olabildiğince
durağan olmaktan kaçınılmalıdır.
13.12.2015
44
18.
Özellikle dikkatinin dağıldığını hissettiğiniz
zaman, ona yanıt verebileceğine emin
olduğunuz soruları sormalı ve sırasına
yakın yerlerde bulunarak ders anlatmaya
çalışılmalıdır.
13.12.2015
45
19.
Ders içi ya da ders dışı zihinsel
ve fiziksel aktivitelere daha
çok yer verilmelidir.
13.12.2015
46
20.
Çocuğun derste olmadığı bir
zamanda diğer öğrencilere
açıklama yapılmalıdır.
13.12.2015
47
Bu açıklamada çocukla ilgili olarak
zaman zaman dikkatini toplamakta
güçlük çektiğini, ancak iyi,
yardımsever ve iyi niyetli olduğunu,
kendilerinin de onu aralarına alarak
yardım etmeleri gerektiği
vurgulanmalıdır.
13.12.2015
48
21.
Sınavlarda dikkatinin dağınıklığı göz önüne
alınarak değerlendirme yapılmalı ve
sınavlarda çok sıkıldığı hissedildiği zaman
ara verilerek sınav yapılmalıdır.
Ayrıca sözlü sınavlarda daha başarılı olduğu
gerçeği unutulmamalıdır.
13.12.2015
49
22.
Bu çocuk için önlem alırken kıskanılacağı
olasılığı düşünülerek, mümkün olduğu
kadar diğer çocukların dikkatini
çekecek aşırılıktan kaçınılmalıdır.
13.12.2015
50
23.
Kalabalık sınıflarda ders yapabilmesi daha
güçtür.
Bu nedenle aile, okul seçiminde bu özellikleri
de aramalı ve istekli, ilgili ve tecrübeli
öğretmenin yanı sıra mevcudu az olan
sınıflarda okuması sağlanmalıdır.
13.12.2015
51
24.
Genellikle erkek öğretmenler tarafından
verilen eğitimde daha başarılı sonuçlar
alınmaktadır.
Bunun nedeni de erkek öğretmenin
otoriteyi temsil etme özelliğinin daha
belirgin olması olarak düşünülebilir.
13.12.2015
52
25.
Sıklıkla sınıf değişikliği yapmak, bu
çocuklar için olumsuz reaksiyonlar
göstermelerine neden olmaktadır.
13.12.2015
53
Ancak ciddi sorunların yaşandığı
sınıftan gerçek anlamda
yararlanabileceği bir sınıfa geçtiği
zaman çok olumlu sonuçların
yaşandığı da görülmektedir.
13.12.2015
54
Yukarıda olabildiğince açık, yalın ve
uygulaması olası önerileri sınıfımızda
uygulamayı başardığımız zaman,
gerçek anlamda sorun yumağı haline
gelebilecek durum, daha henüz
sorunlaşmadan önünü almak mümkün
olacaktır.
13.12.2015
55
Rehberlik ve araştırma merkezlerine ulaşan
hiperaktif öğrencilerle ilgili yapılan
çalışmalarda, eğer öğretmen doğruları
yakalayabilmişse sınıf içinde ciddi anlamda
herhangi bir sorun yaşanmamakta ve
çocuğun gelecekte çok farklı ve başarılı bir
öğrenci olması avantajını da beraber
getirmektedir.
13.12.2015
56
Çocuğun eğitiminde özellikle ilk
başlarda rehber öğretmen, rehberlik
araştırma merkezi ve veli ile devamlı
ve sıklıkla temas içinde olmakta
önemli yararlar görülecektir.
13.12.2015
57
Her şey, sevmek ve yardıma hazır
olmakla başlar.
Gerçek anlamda sevmeyi ve yardım
almayı başardığınız zaman, bunların
eğitiminin çok da zor olmadığını
göreceksiniz.
13.12.2015
58
Kim bilir, belki de ileride insanlığa çok
büyük bir armağan hediye etmenin
haklı gururunu hayatınız boyunca
taşıyacaksınız.
13.12.2015
59
Çünkü bu çocuklar da sizi
sevmişlerse, bir gün, nerede
olursanız olun, sizi bulacak ve
haklı gururunuzu yüzünüze
haykıracaktır.
13.12.2015
60
Download

PowerPoint Sunusu