Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1)
Akreditasyon Kapsamı
TSE
Çorum Yapı Malzemeleri Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0001-T
Revizyon No: 017 Tarih: 15 Ekim 2014
Deney Laboratuvarı
AB-0001-T
Adresi :
Organize San. Bölgesi 4.Cadde No:9
Malzemeler / Ürünler
Beton
Yapı Malzemeleri
ve Mamullerinin
Isıl Performansı
: 00903642549041
Faks
: 00903642549404
E-Posta : [email protected]
ÇORUM / TÜRKİYE
Deneyi Yapılan
Tel
Website : www.tse.org.tr
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Beton Deney Numunelerinde Basınç
Dayanımının Tayini
TS EN 12390-3
EN 12390-3
Sertleşmiş Betonun Yoğunluğunun Tayini
TS EN 12390-7
EN 12390-7
Beton Yarmada Çekme Dayanımının Tayini
TS EN 12390-6
EN 12390-6
Yapı malzemeleri ve mamullerinin ısıl
performansı-Mahfazalı sıcak plaka ve ısı
akış sayacı metotlarıyla ısıl direncin
tayini-Yüksek ve orta ısıl dirençli mamuller
TS EN 12667
EN 12667
Yapı malzemeleri ve mamulleri - Isıl
direncin, korumalı tablalı ısıtıcı ve ısı akı
ölçerin kullanıldığı metotlarla tayini - Isıl
direnci orta ve düşük seviyede olan kuru
ve rutubetli mamuller
TS EN 12664
EN 12664
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Dr. H