// Küresel fırsatlar // Avrupa başarısı // İşle İlgİlİ İçgÖrÜ // Tİcaret taktİklerİ //
Sayı 1 / İlkbahar 2014
Traderadar
Avrupa baskısı
Türkiye
ÜLKE REHBERLERİ:
Kilit küresel pazarlar
için önemli tavsiyeler
ÖRNEK OLAY
İNCELEMELERİ: Avrupa
şirketleri dışarıya açılıyor
TRADE RADAR - DENETİM:
İş yaparken karşılaşılan
uluslararası zorlukların çözümü
Önsöz
Küresel hedefler
Kilit pazarlarla ilgili bilgileri paylaştığımız, yurtdışı ile
ticaret faaliyeti gösteren şirketlerden haber aldığımız
ve uluslararası işlerin teknik ayrıntılarını tanıttığımız
Trade Radar ‘ın ilk Avrupa baskısına hoş geldiniz.
Başa dön
E
uro bölgesi zorlu bir ticaret ortamı
olmayı sürdürürken, gerçek
büyüme fırsatları giderek daha
uzakta yer almaktadır.
Bugün firmaların büyümesi için yeni
pazarlara girmeye yönelik stratejiler
geliştirmek ve küresel fırsatlardan
yararlanabilmek için ileri görüşlü
yaklaşımların benimsenmesi
gerekmektedir.
Son HSBC Global Connections
(HSBC Küresel Bağlantılar ) Türkiye
raporu, yerli sanayinin kısa dönemde
durgun olacağı tahminine karşın, Türk
Lirası’ndaki değer kaybının ihracatçılar
için bir avantaj oluşturacağını ve
Türkiye’nin uluslararası ticarette daha
rekabetçi olacağını göstermektedir.
Türkiye Avrupa, Ortadoğu ve Asya
arasında, mükemmel bir konuma
sahiptir. Türkiye’nin stratejik coğrafi
konumu, gelişmiş lojistik yetenekleri ve
yüksek kalite standartlarıyla beraber,
ülke ihracatçılarına önümüzdeki yıl
işlerini büyütmek anlamında önemli
fırsatlar sunmaktadır.
HSBC Dış Ticaret ve Faktoring
Avrupa Bölgesi Başkanı Steve Box, son
HSBC Dış Ticaret Tahmini kapsamındaki
değerlendirmesinde gelişen
pazarlardaki önemli altyapı geliştirme
ihtiyaçlarının ve Avrupa ile gelişmekte
olan ekonomiler arasındaki ticaret
koridorlarındaki hızlı büyümenin altını
çizmektedir.
Çin’in artan tüketici talebinden
yararlanan şirketlerden birisi de,
Türk mermer ve traverten ihracatçısı
Efe Dış Ticaret olmuştur. Ali
Hesapcıoğlu’ndan Çin para birimi RMB
bazında ticaretinin şirketin Çin’le olan
ticaretini geliştirmeye nasıl yardımcı
olduğunu öğreniyoruz.
HSBC Türkiye aynı zamanda Birleşik
Krallık’ın öncü şirketlerini Türk ve İngiliz
yaratıcılığını öne çıkaran GREAT
Yaratıcılık Festivali’nde karşılıyor. Bir
sonraki sayfada etkinlikle ilgili daha
detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
En güçlü büyüme fırsatları gibi, en
büyük zorluklar da yabancı ülkelerden
kaynaklanabilmektedir. Dış ticaret
faaliyetinde bulunan şirketlerden gelen
soruları bu ve gelecek sayılarda
yanıtlarken, markanızı yeni pazarlara
taşımak ve değerli fikri mülkiyetinizi
korumak gibi konuları ele alıyoruz.
Sizlerle uluslararası iş hedeflerinizi
görüşmek isteriz. Bu sayının keyfini
çıkarın ve lütfen bize işinizi nasıl daha
iyi destekleyebileceğimizi bildirmekten
kaçınmayın. Virma Sökmen,
HSBC Türkiye Kurumsal
ve Ticari Bankacılık
Genel Müdür Yardımcısı
Öncekİ sayfa
Sonrakİ sayfa
Etkİnlİk
GREAT
Yaratıcılık Festivali
B
irleşik Krallığın önde gelen yaratıcı
şirketlerinden bazıları bağlantılar
kurmak, fikir alışverişinde bulunmak
ve yaratıcılığın işteki yaşamsal rolünü öne
çıkarmak için Mayıs ayında İstanbul’a
geliyor.
Yaratıcılık, bugünün küreselleşmiş
dünyasında kilit rekabet avantajıdır.
İstanbul’daki GREAT Yaratıcılık Festivali
en girişimci, ilham verici ve büyüleyici
şirket ve kişileri bir araya getirerek bu
avantajı hayata geçirecek.
İngiliz ve Türk yaratıcılığının en iyileri
20-22 Mayıs arasında dopdolu üç gün
boyunca bir araya gelecek, moda ve
tasarımdan lükse, teknolojiden eğitim
ve yiyecek içeceğe kadar bir dizi sektörü
temsil edecek.
İngiltere’nın en üstün yeteneklerinin
düzenlediği paneller, network oluşturma
oturumları, fikir, görüş ve ilişki alışverişi
için konuklara eşsiz bir fırsat sunacaktır.
Başa dön
Etkinliğin başlıca bölümleri aşağıdakileri
kapsayacaktır:
Vitrin: GREAT Yaratıcılık Festivali,
Nobel ile ödüllendirilmiş yeni
malzemelerden çağdaş moda tasarımına
kadar İngiltere’nin en gelişmiş yaratıcı
üretiminin bir kesitidir. İngiliz yaratıcılığının
bu büyüleyici sergisinde üç gün boyunca
kendi özel keşif yolculuğunuzu
gerçekleştirebileceksiniz.
Canlı Faaliyetler: İngiltere ve
Türkiye’nin en saygın ve girişimci
şirket ve bireyleri üç günlük yoğun
bir programda yaratıcı girişimciliği
kutlayacak.
Network Oluşturma: Bu etkinliğin
temel amacı, anlamlı ilişkiler kurup
pekiştirmektir. Araya serpiştirilmiş kültürel
gösteriler, zarif ve eğlenceli toplantılar,
olağanüstü yiyecek ve içeceklerle birlikte,
yaratıcı yenilikçiliğin ön safında yer
alanlarla tanışmak için resmi ve gayri
resmi fırsatlar olacaktır.
İstanbul’daki GREAT Yaratıcılık
Festivali oturumları size aşağıdakiler
de dahil, İngiliz yaratıcılığının önder
yeteneklerinden bazılarını dinleme fırsatı
da verecektir:
CBE’den endüstriyel tasarımcı Sir James
Dyson; Tasarımcı Mary Katrantzou; BBC
Öncekİ sayfa
Sonrakİ sayfa
Etkİnlİk (devam)
‘‘
YARATICILIK, BUGÜNÜN KÜRESELLEŞMİŞ
DÜNYASINDA KİLİT REKABET AVANTAJIDIR.
İSTANBUL’DAKİ GREAT YARATICILIK FESTİVALİ EN
GİRİŞİMCİ, İLHAM VERİCİ VE BÜYÜLEYİCİ ŞİRKET VE KİŞİLERİ
BİR ARAYA GETİREREK BU AVANTAJI HAYATA GEÇİRECEK.”
Worldwide CEO’su ve Global BBC’nin
Direktörü Tim Davie ; Yemek Pişirme Sanatı
Yazarı Claudia Roden ve Londra V&A
Müzesi Direktörü Martin Roth.
HSBC, GREAT Yaratıcılık Festivali’nin
Büyük Ortağı olmaktan, görüş
alışverişlerine fırsat hazırlamaktan, ilişkileri
sağlamaktan ve iş fırsatlarına erişimi
kolaylaştırmaktan gurur duymaktadır.
Firmalar hafta boyunca gerçekleşecek
etkinlikler sırasında HSBC tarafından
yaptırılan Yaratıcı Düşünce-Liderlik
Raporunun kilit bulgularını duyma
fırsatını da yakalayacaktır. Yaratıcılık ve
Birleşik Krallık ihracat pazarına odaklanan
rapor ayrıca İstanbul’daki yaratıcı
endüstriler hakkında bilgi sağlayacak,
moda, teknoloji ve tasarım
ve yenilikçilik gibi kilit sektörlerin
gelecekteki eğilimlerinin altını çizecektir.
Başa dön
Diğer değerli oturumlardan biri de,
Birleşik Krallık ve Türkiye’den iki iş
önderinin küresel pazarda başarılı bir
yaratıcı marka yaratırken edindikleri kişisel
tecrübelerini ve derslerini paylaşacakları
“Ideas Exchange” oturumu olacaktır.
Bugünün dünyasında faaliyet gösteren
en başarılı şirketlerden çoğunun
merkezinde yaratıcılık yer alır; İstanbul’daki
GREAT Yaratıcılık Festivali İngiliz ve Türk
şirketlerinin yaratıcı mükemmelliğini
kutlamak için kusursuz bir fırsat
sağlayacaktır.
20-22 Mayıs İstanbul GREAT Yaratıcılık
Festivali ile ilgileniyorsanız, lütfen
www.greatfestivalofcreativity.co.uk
adresinden kaydolun.
Öncekİ sayfa
Sonrakİ sayfa
Genel bakış
Avrupalı
ihracatçıların
yüksek teknoloji
mücadelesi
HSBC Dış Ticaret Tahmini’ne göre Avrupalı
ihracatçılara uzun vadede en iyi fırsatları
hala gelişmekte olan ülkeler sunmaktadır.
HSBC Dış Ticaret ve Faktoring Avrupa
Bölgesi Başkanı, Steve Box
Başa dön
H
SBC’nin Dış Ticaret Tahmini’ne
göre Avrupalı ihracatçılara uzun
vadede en iyi fırsatları hala
gelişmekte olan ülkeler sunuyor.
Çoğu Avrupalı şirket için en önemli
ihracat pazarları hala en yakın çevrede
bulunanlar. Polonya ihracatının %80’i
ve Fransız ihracatının %60’ı diğer
Avrupa ülkelerine gitmekte. Yıllar
süren zayıf performanstan sonra
Euro bölgesinin 2014 yılında %0,8
oranında büyümesiyle1, Avrupalı
ihracatçılar son altı ayda geleceğe
daha umutlu bakmaya başladılar.
1
2014 yılı başlarındaki zorlu piyasa
koşullarına rağmen, hala Asya, Latin
Amerika ve Ortadoğu ekonomilerinin
2030’a kadar küresel ticaret artışında
en büyük payı almaları bekleniyor. Bu
beklenti, önemli bir fırsatı ifade ediyor.
Yeni kentler ve endüstriler inşa etmek
için gerekli sanayi makinelerini ve hızla
büyüyen bir orta sınıfın talep ettiği tüketim
mallarını sağlayabilecek Avrupalı
ihracatçılar kazançlı çıkacaktır.
İncelememiz Avrupa’yla gelişmekte
olan ülkeler arasındaki ticaret koridorlarının
hızla genişleyeceğini göstermektedir. >>
HSBC Global Research (HSBC Küresel Araştırma)
Öncekİ sayfa
Sonrakİ sayfa
‘‘
ÇİN’DE BU
DEĞİŞİM ÇOKTAN
BAŞLAMIŞTIR. BU
DEĞİŞİM HER YIL PATENT
BAŞVURULARIYLA KÜRESEL
OLARAK ÜÇÜNCÜ KONUMDA
BULUNAN ALMANYA’YLA
AYNI DÜZEYE ULAŞMIŞTIR.”
Genel bakış (devam)
%1,8’ini
Çin artık GSYİH’nin
araştırmaya yatırıyor
>> Çin’in 2030 yılında Fransız üreticileri için
ikinci en büyük ihracat pazarı olacağını
tahmin ediyoruz.
Yeni pazarlara erişim Avrupa şirketleri
için yeni bir fırsat oluştururken, gelişmekte
olan ülkelerin hızlı ilerlemesi de bir güçlük
oluşturuyor. Birçok Avrupalı ihracatçı
gelişmiş bilimsel ve teknik becerilerine
Başa dön
dayanarak, ürünlerinin sofistike
olmasından ötürü rekabetçi bir avantaj
elde etmektedir.
Gelişmekte olan ülkeler aradaki farkı
kapatmaya çalışmaktadır. Çin ve Malezya
gibi ülkeler araştırma ve geliştirme
yatırımlarını hızlandırmaktadır. Çin’in bugün
GSYİH’sının %1,8’ini araştırmaya yatırması
20 yıl öncesine göre yaklaşık iki katı bir
artışı ifade eder. Yatırımı yenilikçi mal ve
hizmetlere dönüştürmek gelişmekte olan
ekonomilere daha yüksek değerli ve daha
sofistike ürünler geliştirme imkanı
verecektir.
Çin’de bu değişim çoktan başlamıştır.
Bu değişim her yıl patent başvurularıyla
küresel olarak üçüncü konumda bulunan
Almanya’yla aynı düzeye ulaşmıştır.
Birçok Avrupa ülkesinde ise araştırma
yatırımları yerinde saymaktadır. Son
on yılda, Avrupa’nın dünya patent
başvuruları içindeki payı neredeyse yarı
yarıya düşmüştür2. Bu oranı yükseltmek
Avrupalı şirketlerin yüksek nitelikli işler ve
gelişme için rekabet etmeleri açısından
önemlidir. Bazı ülkeler belirli politik
zorluklarla da karşı karşıyadır. Fransa’da,
kamu sektörü yatırımlarıı güçlü olmasına
rağmen, özel sektör yatırımları zayıftır.
Birleşik Krallık dünya standartlarında
üniversitelere sahip olmasına rağmen,
patent başvurularının düşük seviyede
olması akademik kurumlarla şirketler
arasındaki ilişkiyi güçlendirmenin yararlı
olacağını göstermektedir.
Yüksek teknoloji ürünlerinin
ticaretindeki gelişme oranının toplam
ticaretteki büyümeyi aşması beklenirken,
doğru politikaları uygulamak ihracat
beklentilerini değerlendirmede önemli
rol oynayabilir.
Avrupa’daki toparlanma uluslararası
şirketler için iyi bir haber; ne var ki,
uzun vadede gelişmekte olan
ülkelerden gelecek yeni fırsatlara ve
yeni rekabete karşı dikkatli olmak yarar
sağlayacaktır. 1
2
HSBC Global Research
Açık Avrupa Konferansı, 15 Ocak 2014
Öncekİ sayfa
Sonrakİ sayfa
ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: Efe Dış Tİcaret
Yabancı ülkelerle ticaretin eşiğindeki çoğu şirket için listenin
başında parasını alamama sorunu gelir1. Parayı tahsil etmek
garanti olsa bile, vadeli ödeme yöntemleri bir şirketin
maliyesinde boşluklar bırakabilir1. Türk mermer ihracatçısı Efe Dış
Ticaret’ten Ali Hesapcıoğlu bu sorunun çözümünü buldu.
Renminbi hizmeti E
mermer
ihracatçısına
avantaj sağlıyor
fe Dış Ticaret Çin’e mermer ve
traverten ihracatı yapmak üzere
2011 yılında kuruldu. Bu maddeler
Çin’in Türkiye’den az miktarda ithal ettiği
ürünler arasında bulunduğundan, bu
doğal bir seçimdi.
Ali Hesapcıoğlu,
“Sektörümüzde karşılaştığımız
başlıca güçlüklerden biri, Çin’e
ihracatlarımızın vadeli
ödeme yöntemleriyle
gerçekleştirilmesidir,” diyor.
“Ürünlerimiz için yüksek ve
artan bir talep var ve işimizi
geliştirmek için işletme
sermayesine ihtiyaç duyuyoruz.
İşlemler, vadeli akreditiflerle
90 günlük ödeme
dönemlerine göre yapılıyor.”
Şirket, sevkiyatla ödeme
arasındaki sürede nakit akışını
desteklemek ve Çinli
müşterilere kendi para
1
Başa dön
cinslerinde işlemler önererek rakiplerinin
önüne geçmek için finansman
çözümleri geliştirdi.
“HSBC’nin küresel ağı, uluslararası
ticaretteki geniş deneyimi ve ihracat
akreditiflerinin grubun Asya’daki
kapsamlı banka ağınca iskonto
edilebilme esnekliği işletme
sermayemizi artırmamıza ve
ihracatlarımızı hızlandırmamıza
yardımcı oluyor,” diyor Ali
Hesapcıoğlu.
Çin pazarının sürekli
talebi ve her yıl artan yeni
müşteri akımı göz önünde
bulundurulduğunda, hız tam da
ihtiyaç duyulan özellik.
Hindistan ve Bangladeş’in
mermer ve doğal taşlara
uyguladığı sıkı ithalat
düzenlemeleri gevşemeye
başlarken, şirket bu ülkelerden
de yeni talepler ve müşteriler >>
Mark Emerson, HSBC İngiltere Dış Ticaret ve Faktoring Başkanı, Corporate Growth, Kasım 2013.
Öncekİ sayfa
Sonrakİ sayfa
Traderadar
İhracat güçlü büyüme fırsatları yaratırken
bazı benzersiz güçlükleri de beraberinde
getirirebilir. Sektörün uzmanları uluslararası
alanda faaliyet gösteren şirketlerin
karşılaştıkları bazı zorluklara çözüm arıyor.
ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ:
Efe Dış Tİcaret (devam)
Konu marka olunca, yerel ve
merkezi karar alma arasındaki
dengeyi nasıl sağlarsınız?
>> bekliyor. Efe Dış Ticaret ihracat
hacimlerini üç yılda ikiye katlamayı
öngörüyor.
Efe Dış Ticaret renminbi (RMB)
cinsinden ilk akreditif işlemini Şubat
ayında yaptı.
Ali Hesapcıoğlu, “Önümüzdeki
dönemlerde açık hesap ödemeleri
ve akreditif gibi daha fazla işlem
gerçekleştireceğimize inanıyoruz.
Müşterilerimize HSBC ile RMB
işlemlerini bildirdiğimiz zaman, olumlu
tepki aldık. Önceleri akreditifler dolar
üzerinden açılıyor, ancak ücret ve
vergiler de dahil, bütün yerli ödemeler
RMB ile yapılıyordu. Bu nedenle,
fazladan arbitraj masrafıyla
ödeniyordu,” diyor.
“HSBC bizi bilgilendirene kadar
RMB cinsinden yapılan işlemlerin
sunduğu fırsatlardan haberdar
değildik, şimdi Xiamen Taş Fuarında
tüm Çinli müşterilerimize bu müjdeyi
verdik.”
“Müşterilerimize yeni ve ayırt edici
bir hizmet sunmanın işimizi daha da
geliştirmek yolunda gerçekten olumlu
bir adım olduğuna inanıyoruz.” ‘‘
HSBC BİZİ
BİLGİLENDİRENE
KADAR RMB
CİNSİNDEN YAPILAN
İŞLEMLERİN SUNDUĞU
FIRSATLARDAN HABERDAR
DEĞİLDİK, ŞİMDİ XIAMEN
TAŞ FUARINDA TÜM ÇİNLİ
MÜŞTERİLERİMİZE BU
MÜJDEYİ VERDİK.”
Ali Hesapcıoğlu
Başa dön
Denetim
Neyin pazarlık konusu olacağına
karar verin
Markanızı yabancı ülkeye taşımak yerel
koşullara uyum gerektirir ancak “bizim
pazarda işler başkadır” cümlesi
gereğinden fazla kullanılmaktadır.
Ülkeden ülkeye önemli farklılıklar vardır
ve bu farklılıklar için taviz vermeniz
gerekmesine rağmen, verdiğiniz
ödünler markanın değil, şirketin
uyumuyla ilgili olmalıdır. Pazarda neyin
işe yarayacağı, neyin yaramayacağı
konusunda tavsiyeler için iş ortağınıza
güvenmeniz gerekse de, onun marka
sahibi değil, sadece sorumlusu
olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Siz
markayı geliştirmekle, ortağınız da
şirketin pazardaki işiyle sorumlu
olacağından markayla şirket arasındaki
sınırı belirleme çok önemlidir. Marka stratejisi danışmanlık şirketi
AMK Solutions’tan Tony Keen,
Paul Lindley’nin markası Ella’s Kitchen
ürünlerinin yeni pazarlara uyum sağlaması
için nasıl değişebileceği konusundaki
sorularını yanıtladı.
Öncekİ sayfa
Sonrakİ sayfa
ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: netco
Netco Sports
küresel büyüme
için gol atıyor
Yenilikçi bir ürüne sahip olmak ve günde 15 saat çalışmak
küresel büyüme için garanti değildir. Küresel büyüme iş
yaptığınız yabancı pazarı çok iyi tanımaktan ve sunduğunuz
ürün ve hizmetin ihtiyacı karşılamasını sağlamaktan geçer,
diyor Netco’nun kurucusu Jean-Sébastien Cruz.
F
ransa-Netco Sports spor dünyası
için 1.200’ü aşkın uygulamaya sahip,
son derecede gelişmiş bir mobil
çözüm sağlayıcısıdır. Fransa’da 80’den
fazla müşteriyle çalışan şirket Arjantin,
Almanya, Suudi Arabistan, BAE, İngiltere
ve ABD’de büyüyen uluslararası bir varlık
göstermektedir.
Şirket ‘ikinci ekran’ teknolojisindeki
uzmanlığıyla, Euro 2012 kapsamında
UEFA, Canal+futbol ve ragbi uygulamaları
ile yayıncılar için FIFA 2014 Dünya Kupası
uygulamasını da içeren dönüm noktası
özelliği taşıyan çözümleriyle tanınmaktadır.
Netco’nun akıllı telefon spor topluluğu
TheFanClub, yarım milyonu aşkın taraftarı
Başa dön
favori sporlara veya kulüplere göre
hazırlanmış bir sosyal medya ağıyla
bir araya getirmektedir. Şirketin Game
Connect uygulaması sahada oyun
oynanırken, stadyumdaki taraftarların
canlı etkileşim kurmalarını sağlamaktadır.
Netco’nun uluslararası pazarlarda
büyüme fırsatlarını görmesiyle Fransa
dışına çıkma kararı, üç yıl önce alınmıştır.
Fransız markaları, ligleri ve kulüpleriyle
olan deneyimleri, Netco’ya Amerikan
bisiklet takımına, Brezilya ve Suudi
Arabistan mobil operatörlerine, İngiliz
televizyonuna ve dünyanın çeşitli
yerlerindeki futbol kulüplerine akıllı
çözümler getirme güveni vermiştir.
>>
Jean-Sébastien Cruz
Öncekİ sayfa
Sonrakİ sayfa
Traderadar
Denetim
İhracat güçlü büyüme fırsatları yaratırken
bazı benzersiz güçlükleri de beraberinde
getirirebilir. Sektörün uzmanları uluslararası
alanda faaliyet gösteren şirketlerin
karşılaştıkları bazı zorluklara çözüm arıyor.
ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: netco (devam)
Taklitlerle nasıl savaşmalı?
>>
‘‘
ÇOK ÇALIŞMAK VE
MOBİL ALANDAKİ
UZMANLIK ÇOK
ÖNEMLİ, AMA YETERLİ
DEĞİL. ŞİRKETİMİZDE
ULUSLARARASI BİR NİTELİK
OLMASI İÇİN KAPILARIMIZI
ULUSLARARASI
YETENEKLERE AÇIYORUZ.”
Başa dön
Netco yabancı ülkelerde çalışırken
ortaklıklar kurmakta ya da lokalden istihdam
sağlamaktadır. Örneğin Brezilya’da, pazarı
anlayabilmek için yarı Brezilya yarı Fransız
vatandaşı olan birini işe aldılar.
“2009 yılından bu yana spor ve mobil
uygulamalarda uzmanlaştık. Bu alanlardaki
derin tecrübemiz kadar son derecede
yetenekli çalışanlara da sahibiz,” diyor
Jean-Sébastien. “Sektörümüzde pek
benzeri olmayan bu durum dünyada
böylesine prestijli müşterilerle çalışmamızı
sağlıyor.”
Netco, altı ile dokuz saat arasında zaman
farkına alışmak ve çok farklı kültürlere
uyum sağlamak gibi çözümlenebilir
zorluklarla karşılaşmıştır.
Jean-Sébastien, “Çok çalışmak ve mobil
alandaki uzmanlık çok önemli, ama yeterli
değil,” diyor. “Şirketimizde uluslararası bir
nitelik olması için kapılarımızı uluslararası
yeteneklere açıyoruz.”
Daha da genişlemeyi hedefleyen Netco,
Singapur, Avustralya, Meksika ve Mısır’da
yeni müşterilerle ileri görüşme aşamasında.
“Özellikle Asya ve Kuzey Amerika’yı
hedeflesek de nerede olursa olsun spor
alanında faaliyet gösteren müşterilere karşı
fırsatları değerlendiren bir yaklaşım
benimsiyoruz ve anlaşmalarımızı
sonuçlandırmaya çalışıyoruz,”
diye ekliyor. “Bu yıl Amerika’da ve
muhtemelen 2015’te Asya’da birer
büro açmayı hedefliyoruz.”
“Ürününüz ne olursa ve ne kadar
iyi olursa olsun, başarının anahtarı
hedeflediğiniz pazarı kusursuzca
tanımaktan geçiyor” diyor JeanSébastien. “Her yeni pazara hatırı sayılı
katma değer götürmek için ürünlerinizi
en küçük ayrıntıya kadar geliştirin.” Önleme tedaviden iyidir
Dış ticareti düşünmenizden çok daha
önce ilgilenilmesi gereken en önemli
konu, fikri mülkiyet
korumasını
başlatmaktır.
Şirketler fikri
mülkiyetlerinin
gerçek değerini
çoğu zaman
ya bilmezler
ya da çok geç
olduğunda anlarlar.
Nerede faaliyet
gösterirseniz gösterin, mahkemelere
ve yasal yöntemlere güvenmek
masraflı, zaman kaybettirici ve umut
kırıcı olabilir. Varlıklarınızın değerini,
onları nasıl koruyacağınızı, buna
rağmen bir olumsuzluk durumunda
nereden tavsiye ve destek alacağınızı
bilmeniz gerekir. Intellectual Property Office (Fikri Mülkiyet
Bürosu), Uluslararası Politika Direktörü
Neil Finson’ın açık hava faaliyetleri uzmanı
şirketi Lifemarque’ın fikri haklarına tecavüz
eden taklitlerle mücadele konusunda Mark
Cobham’in sorularına yanıtları.
Öncekİ sayfa
Sonrakİ sayfa
Ülke rehberlerİ –
Önemlİ tavsİyeler
Hong Kong
A
sya’dan Latin Amerika’ya uzanan bölgede
Avrupa şirketlerine mükemmel fırsatlar sunan
hem gelişmekte olan hem de gelişimini
tamamlamış, pek çok pazar bulunmaktadır.
Okuyacağınız dizide, uluslararası piyasaların Dış Ticaret
ve Faktoring bölüm başkanları ülkelerinde iş yapmak
için bazı tavsiyelerde bulunmaktadır.
Brezİlya
Desmond Wee
• Yerli iş ortaklarıyla iş yapmak
Brezilyalılar açık, esnek ve yakın insanlardır. Yüz yüze
toplantılar her zaman e-posta mesajlarına tercih edilir.
• Ekonomik ortamı anlayın
Brezilyalı ithalatçılar yüksek ithalat maliyetleriyle
çalışmak zorundadır. İthalat vergileri %30 ile %120
arasında değişebilir; bu nedenle fiyatınızı
belirleyebilmek için ithalatçınızın toplam ithalat
maliyetini bilmeniz gerekecektir.
• Doğru pazara doğru ürün
Brezilya büyük bir ülkedir; Brezilya’nın güneyine kışla
ilgili ürünler pazarlayabilirsiniz. Dahası, São Paolo
(%33), Rio de Janeiro (%11) ve Minas Gerais (%9)
gibi eyaletler Brezilya GSYİH’nın %50’den fazlasını
üretir.
• Doğru mali koşullar
Cömert kredi koşulları önermek size rekabette
avantaj kazandıracaktır. Yerel finansman maliyeti çok
yüksek olup, %15 ile %20 arasında değişkenlik
gösterebilir. İthalatçılara finansman maliyetinde
tasarruf sağlamak sizin için satış anlamına gelebilir.
Başa dön
Çİn
Bruce Alter
• Mevzuatı bilin
Mevzuatın basitleştirilmesine ve kolaylaştırılmasına
rağmen, Çin hala çok denetimli bir ülkedir. Son
güncellemeler için ilgili düzenleyici kurumların web
sitelerini ziyaret edin.
• 5 yıllık planı izleyin
Çin’in beş yıllık planı gelecek beş yıl için ülkenin
rotasını ve yatırım bakımından sektörlerin önceliğini
belirler. Plan hem Çin hükümetinin stratejik endüstri
yaklaşımını, hem de coğrafi gelişmeleri yakından
izlemenizi sağlar.
• İş ortağınızı tanıyın
Olası anlaşmazlık ve hukuki ihtilafları önlemek için
muhtemel iş ortaklarınızı tüm ayrıntılarıyla araştırın ve
onları tanımaya çalışın.
• Finansal sınırlar
Çinli iş ortaklarınızın kendilerini ne derecede
finanse etmeleri gerektiğini ve ithalat finansman
mekanizmalarındaki engelleri öğrenin; örneğin Amerikan
Doları kotaları sıkı olduğu gibi, uzun dönem ticaret
finansmanında renminbi (RMB) masrafları yükselir.
Terence Chiu
• Asya’ya Erişim
Hong Kong’un Asya’nın merkezinde bulunması,
Çin’e ve Güneydoğu Asya pazarlarına erişim için
güçlü bir stratejik baz olmasını sağlar. Hong Kong,
Çin ile benzersiz ilişkisiyle Çin pazarına girmek için
ideal bir merkezdir.
• Mevcut kaynaklardan faydalanın
Yabancı KOBİ’lerin Hong-Kong’a yerleşmeleri/işlerini
genişletmeleri için sayısız destek programı
mevcuttur. ‘Invest HK’ şirketlere planlama, iş kurma
ve işlerini geliştirme konularında destek verir. Hong
Kong Ticaret Geliştirme Konseyi küresel müşteri
aramada ve muhtemel iş ortaklarını belirlemede
yardımcı olur.
• Olası farklılıkları küçümsemeyin
Hong Kong’u yabancı markaları kolayca
benimseyecek, dinamik ve açık bir pazar olarak
düşünmek yaygın bir yaklaşımdır. Ne var ki, yaşam
tarzı ve kültürler arasındaki geniş farklılıklar nedeniyle,
bir Avrupa ürününün çoğu zaman yerli piyasaya
uyarlanması gerekecektir. Hong Kong’da başarının
anahtarı hala dikkatli pazar araştırmasından geçer.
• Öncelikli hedef sektörler
Çin’in 12’nci 5 Yıllık Planında, Hong Kong/Macau’ya
ayrılmış ve merkezi hükümetin altı öncelikli sektörü
destekleyeceğini belirten bir bölüm mevcuttur.
Farklı Ülke Rehberleri için:
https://globalconnections.hsbc.com/global/
en/tools-data/country-guides
Öncekİ sayfa
Sonrakİ sayfa
Traderadar
Şİrketİnİzİ Trade Radar’a yerleştİrİn
İş fırsatları aradığınızda, uzmanlığımız
doğru planla doğru pazara gİrmenİze
yardımcı olabİlİr.
Müşterİ Temsİlcİnİzle hemen bugün
İrtİbata geçİn.
Bu doküman HSBC PLC.tarafından yayınlanmış olup,
HSBC Bank A.Ş. tarafından Türkiye’deki müşterilerini bilgilendirmek üzere tercüme edilmiştir.
Başa dön
Öncekİ sayfa
Kapat
Download

Trade Radar