DEĞİŞEN DÜNYADA
Global
Risk DEĞİŞEN
RİSKLER
Management
AON 2013 GLOBAL RİSK YÖNETİM
ANKETİ
Survey
2013
Sunan:
SeldaPeter
Oknas
Presenter:
Mullen
Aon Risk Solutions Türkiye –
CEO of Aon Captive and Insurance Management
Özel Risklerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Anket İçeriği
 2007 yılından bu yana dördüncüsü yapılan bu yıllık anket; şirketlere ortaya çıkan sorunları
yakından takip edip benzer riskleri yönetmek için ne yapılması gerektiği konusunda ışık
tutmaktadır.
 Bu anket aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır;
-
Bugünün şirketlerinin karşılaştığı başlıca büyük riskler
Şaşırtan bazı sonuçlar
Şirketler risklerini yönetmeye ne kadar hazırlıklı?
Şirketler riskin toplam maliyetini nasıl hesaplıyor?
Aon Risk Solutions
Proprietary & Confidential
1
Katılımcı Profili
Aon Risk Solutions
Proprietary & Confidential
2
Katılımcı Profili
Değerlendirmeye katılan
katılımcı sayısı 2011 yılına
göre 960 dan 1415’e
yükselmiştir.
Bu anket çok sayıda
sektörü temsil etmektedir.
Dünya genelinde 70 ülkede
küçük- orta – büyük
şirketleri kapsamaktadır.
Aon Risk Solutions
3
Proprietary & Confidential
Sektör Bazında Ankete Katılım
Katılımcı
Sektör
Tarım
33
Havacılık
19
Banka
44
Kimya
43
Holding
13
Tüketim malları imalatı
52
İnşaat
Kar amacı gütmeyen Eğitim Kurumları
Gıda işleme ve dağıtım
119
Sektör
Katılımcı
Ağır Metal Sanayi ve İmalat
43
Doğal Kaynaklar (Petrol, Gaz ve Maden)
74
Otomotive
21
Havacılık dışı Ulaştırma Hizmetleri
57
İlaç
22
Basım ve Yayıncılık
11
Profesyonel ve Kişisel Hizmetler
85
Gayrimenkul
49
40
58
Perakende Satış
56
Kamu
42
Lastik, Plastik, Beton ve Çimento
23
Sağlık
63
Teknoloji
69
Otel
33
Sigorta, Yatırım ve Finans
Kereste, Mobilya, Kağıt ve Ambalaj
Makine ve Ekipman Üreticileri
Telekomünikasyon ve Yayıncılık
33
98
Alt Yapı Hizmetleri
67
30
Toptan Ticaret
50
68
Restoranlar Otelcilik ; İçecekler ,Gıda İşleme ve Dağıtım dahil; Tekstil : Tüketim Malları İmalatı başlıkları altındadır
Aon Risk Solutions
Proprietary & Confidential
4
Bölgelere Göre Anket Katılımcı Oranları
Aon Risk Solutions
Proprietary & Confidential
5
Ciroya göre ankete katılım ( $ USD)
Aon Risk Solutions
Proprietary & Confidential
6
Çalışan Kişi Sayısına göre Ankete Katılım
Aon Risk Solutions
Proprietary & Confidential
7
En Yüksek 50 Risk
Aon Risk Solutions
Proprietary & Confidential
8
Global Risk Yönetim Anketi – Temel Bulgular
1
2
Ekonomik Durgunluk
Mevzuat /
Yavaş Toparlanma
Yasal değişiklikler
9
Nakit Akışı /
Likidite Riskleri
17
Mal Varlığı Zararları
25
Personelin Yararlanması
34
Yöneticilerin kişisel
sorumluluğu
43
Etik olmayan davranış
ve tutumlarl
Aon Risk Solutions
Proprietary & Confidential
10
Politik Riskler /
Belirsizlikler
18
Bilgisayar Suçları/
Hacklenme / Virüs /
Kötü niyetli kodlar
26
İstihdam eksiği
34
Eksik istihdam (makro)
44
Bulaşıcı hastalıklar
/ sağlık krizi
3
Artan Rekabet
11
Kur Dalgalanmaları
19
"Kurumsal Yönetim"/
Uyum uygulamalarının
artan yükü ve sonuçları
27
Birleşme / satınalma
/ yeniden yapılandırma/
36
Ürünlerin geri çağrılması
45
Dış tedarik
4
Firma İtibarı ve Markanın
Zarar Görmesi
5
Kaliteli işgücünün
cezbedilmesi
veya tutulmasındaki
başarısızlık
6
7
Yenilik Yapamama /Müşteri
İhtiyaçları
Karşılayamama
8
12
13
14
Teknoloji / Sistem Hata
ve Yetersizlikleri
Üçüncü Şahıslara
Karşı Sorumluluk
Dağıtım veya
Tedarik Zinciri Hataları
20
21
22
23
İşin gereği olan alt yapı
ve teknolojinin eksikliği
Yedekleme Planlaması
( İnsan kaynakları)
Afet /
İş Sürekliliği Planlarının
Çalışmaması
Karşı tarafın kredi riski
28
Çevresel Riskler
37
Kurumsal sosyal
sorumluluk
/ sürdürebilirlilik
46
Terörizm / Sabotaj
29
Bilgi / data kaybı
38
İklim değişikliği
47
Emeklilik Planlarının
Fonlanması
15
30
39
48
Tahvil riski
16
Sermaye Yeterliliği
/ Kredi Riski
Doğal Afetler
24
Suç / Hırsızlık /
Sahtekarlık/
Emniyeti Suistimal
31
Stratejilerin Uygulanması ve
Bilgilendirilmesindeki
Başarısızlıklar
İşe devamsızlık (İK)
Ticari mallarda
fiyat riskleri
İş Durması
32
Faiz oranlarındaki
dalgalanmalar
Küreselleşme /
yükselen pazarlar,
doğal kaynakların azalması
/hammadde yeterliliği
40
42
Sosyal medya, varlık
değerinde dalgalanmalar
Hisse değerinde
dalgalanma
hareketleri (volatilite)
49
Taciz / Ayrımcılık /
Kaçırılma ve Fidye / Haraç
En Yüksek 3
9
Yeni Kayıt
En Yüksek 10 Risk
Aon Risk Solutions
Proprietary & Confidential
10
En Yüksek 10 Riskin
2013
2011
1
Ekonomik Durgunluk /
Yavaş Toparlanma
Ekonomik Durgunluk
2
Mevzuat/Yasal değişiklikler
Mevzuat/Yasal değişiklikler
3
Artan Rekabet
4
Firma İtibarı ve Markanın
Zarar Görmesi
5
6
7
Kaliteli işgücünün cezbedilmesi veya
tutulmasındaki başarısızlık
2009
Mevzuat/Yasal değişiklikler
9
Nakit Akışı / Likidite Riskleri
Technology failure / system failure
10
Politik Riskler / Belirsizlikler
Nakit Akışı / Likidite Riskleri
Dağıtım veya Tedarik
Zinciri Hataları
Ticari mallarda fiyat riskleri
Yenilik Yapamama /
Müşteri
İhtiyaçlarını Karşılayamama
Müşteri İhtiyaçlarını Karşılayamama
Kaliteli işgücünün cezbedilmesi veya
İş Durması
tutulmasındaki başarısızlık
Ticari mallarda fiyat riskleri
Üçüncü Şahıslara Karşı Sorumluluk
Artan Rekabet
İş Durması
Ticari mallarda fiyat riskleri
İş Durması
İş Durması
Firma İtibarı ve Markanın
Zarar Görmesi
8
Firma İtibarının Zarar Görmesi
Ekonomik Durgunluk
Artan Rekabet
Yenilik Yapamama /
2007
Çevresel Pazar koşulları
Firma İtibarı nın Zarar Görmesi
Nakit Akışı / Likidite Riskleri
Mevzuat/Yasal değişiklikler
Kaliteli işgücünün cezbedilmesi veya
tutulmasındaki başarısızlık
Dağıtım veya Tedarik
Zinciri Hataları
Finansal Pazar Riski
Üçüncü Şahıslara Karşı Sorumluluk
Fiziksel Hasarlar
Kaliteli işgücünün cezbedilmesi veya Birleşme/satınalma/yeniden yapılandırma
Afet Planlarının Çalışmaması
tutulmasındaki başarısızlık
11
Şaşırtan bazı sonuçlar
1
Ekonomik Durgunluk /
Yavaş Toparlanma
2
Mevzuat / Yasal
değişiklikler
9
10
Nakit Akışı /
Likidite Riskleri/
Politik Riskler /
Belirsizlikler/
17
Mal Varlığı Zararları
25
Personelin Yararlanması
34
Yöneticilerin kişisel
sorumluluğu
43
Etik olmayan davranış
ve tutumlar
Aon Risk Solutions
Proprietary & Confidential
18
Bilgisayar Suçları/
Hacklenme /
Virüs /Kötü niyetli kodlar
26
İstihdam eksiği
34
Eksik istihdam (makro)
44
Bulaşıcı hastalıklar
/ sağlık krizi
3
Artan Rekabet
11
Kur Dalgalanmaları
19
"Kurumsal Yönetim"/
Uyum uygulamalarının
artan yükü ve sonuçları
27
Birleşme / satınalma /
yeniden yapılandırma/
4
Firma İtibarı
ve Markanın
Zarar Görmesi
12
Teknoloji / Sistem Hata
ve Yetersizlikleri/
5
6
7
Kaliteli işgücünün
cezbedilmesi
veya tutulmasındaki
başarısızlık
Yenilik Yapamama
/Müşteri İhtiyaçları
Karşılayamama
İş Durması
13
Üçüncü Şahıslara
Karşı Sorumluluk
14
15
16
Sermaye Yeterliliği /
Kredi Riski
Doğal Afetler
24
20
21
22
23
Karşı tarafın kredi riski
İşin gereği olan alt
yapı ve teknolojinin
eksikliği
Yedekleme Planlaması
( İnsan kaynakları)
Afet / İş Sürekliliği
Planlarının Çalışmaması
28
29
30
40
Stratejilerin Uygulanması Sosyal medya, varlık
ve Bilgilendirilmesindeki değerinde dalgalanmalar
Başarısızlıklar
Bilgi / data kaybı
46
47
39
40
Terörizm / Sabotaj
Emeklilik Planlarının
Fonlanması
İşe devamsızlık (İK)
Sosyal medya, varlık
değerinde dalgalanmalar
45
46
47
48
49
Dış tedarik
Terörizm / Sabotaj
Ürünlerin geri çağrılması
Emeklilik Planlarının
Fonlanması
Ticari mallarda fiyat riskleri
Dağıtım veya Tedarik
Zinciri Hataları
Çevresel Riskler
36
8
Tahvil riski
Taciz / Ayrımcılık / Kaçırılma
ve Fidye / Haraç
12
Suç / Hırsızlık / Sahtekarlık/
Emniyeti Suistimal
32
Küreselleşme / yükselen
pazarlar,
doğal kaynakların azalması
/hammadde yeterliliği
42
Hisse değerinde dalgalanma
hareketleri (volatilite)
Risklerin Birbirine Bağlantısı;
Aon Risk Solutions
Proprietary & Confidential
13
İhtiyaçları Karşılayamama
6- Yenilik Yapamama /Müşteri
Çalışma bulguları ilk 10 sıralaması dışında yüksek risklerin birçoğunda bağlantıyı
vurgulamaktadır. Politik riskler herhangi bir organizasyonun bu risklerden etkilenebilecek
uluslardan sağlayabileceği hammadde veya enerji elde etme yeteneğini olumsuz yönde
etkileyebilir. Bu durum tedarik zincirine özellikle iş durmasına ve şirket itibarına tehdit
oluşturur.
En Yüksek 10 Riski Yönetmeye Şirketler Ne kadar Hazırlıklı?
Ekonomik Durgunluk
Mevzuat/Yasal değişiklikler
Artan Rekabet
Firma İtibarı ve Markanın Zarar Görmesi
Kaliteli işgücünün cezbedilmesi veya
tutulmasındaki başarısızlık
Yenilik Yapamama /Müşteri İhtiyaçları
Karşılayamama
İş Durması
Ticari mallarda fiyat riskleri
Nakit Akışı / Likidite Riskleri
Politik Riskler / Belirsizlikler
Aon Risk Solutions
Proprietary & Confidential
14
En yüksek 10 riskin son 12 ayda şirketinizi uğrattığı gelir kaybı?
Risk
derecesi
1
2
3
Ekonomik Durgunluk / Yavaş Toparlanma
Mevzuat/Yasal değişiklikler
Artan Rekabet
2013: Gelir kaybı
12 ay
2011: Gelir Kaybı
12 ay
67%
67%
54%
22%
50%
42%
4
Firma İtibarı ve Markanın Zarar Görmesi
40%
8%
5
Kaliteli işgücünün cezbedilmesi veya
tutulmasındaki başarısızlık
37%
14%
6
Yenilik Yapamama /
Müşteri İhtiyaçları Karşılayamama
37%
20%
36%
20%
7
İş Durması
8
Ticari mallarda fiyat riskleri
35%
45%
9
Nakit Akışı / Likidite Riskleri
34%
18%
30%
21%
10
Aon Risk Solutions
Proprietary & Confidential
Risk Tanımı
Politik Riskler / Belirsizlikler
15
Riskin Toplam Maliyetini Nasıl Hesaplıyorsunuz ?
Aon Risk Solutions
Proprietary & Confidential
Risk Transfer Maliyeti
Üzerinde Risk Tutma Maliyeti
Harici Risk Yönetim Masrafı
Dahili Risk Yönetim Masrafı
16
2013 Global Risk Yönetimi Anketi’nin tümüne
aon.com/2013GlobalRisk adresinden ulaşabilirsiniz.
TEŞEKKÜRLER
Download

Aon Global Risk Yönetim Anketi 2013 Sunumu