COĞRAFYA 1. SINIF GÜZ YARIYILI VİZE PROGRAMI
10.11.2014
09:30-10:30
İngilizce-1
301-302
İ.Halil DOĞANTÜRK-Mehmet Ali ÇELİK
10.11.2014
11:00-12:00
Kartoğrafya’ya Giriş
301-302
İ.Halil DOĞANTÜRK-Mehmet Ali ÇELİK
11.11.2014
09:00-10:00
Klimatoloji
301-302
İ.Halil DOĞANTÜRK-Mehmet Ali ÇELİK
11.11.2014
14:00-17:00
Beden/müzik
12.11.2014
09:00-10:00
Genel Beşeri Coğrafya
301-302
İ.Halil DOĞANTÜRK-Mehmet Ali ÇELİK
13.11.2014
09:00-10:00
Yeraltı Suları ve Kaynakları
301-302
İ.Halil DOĞANTÜRK-Mehmet Ali ÇELİK
13.11.2014
10:00-11:00
AİİT-1
301-302
İ.Halil DOĞANTÜRK-Mehmet Ali ÇELİK
14.11.2014
09:00-10:00
Jeomorfoloji
301-302
İ.Halil DOĞANTÜRK-Mehmet Ali ÇELİK
14.11.2014
11:00-12:00
Bilim Tarihi
301-302
İ.Halil DOĞANTÜRK-Mehmet Ali ÇELİK
15.11.2014
10:00-11:00
Türk Dili-1
301-302
İ.Halil DOĞANTÜRK-Mehmet Ali ÇELİK
10.11.2014
14:00-15:00
COĞRAFYA 2. SINIF GÜZ YARIYILI VİZE PROGRAMI
Karst Jeomorfolojisi
301-302
İ.Halil DOĞANTÜRK-Mehmet Ali ÇELİK
11.11.2014
14:00-15:00
Enerji Kaynakları Coğrafyası
301-302
İ.Halil DOĞANTÜRK-Mehmet Ali ÇELİK
12.11.2014
14:00-15:00
Küreselleşme ve Kalkınma
301-302
İ.Halil DOĞANTÜRK-Mehmet Ali ÇELİK
12.11.2014
11:00-12:00
CBS.Lab
İ.Halil DOĞANTÜRK-Mehmet Ali ÇELİK
13.11.2014
11:00-12:00
Coğrafi Bilgi Sistemlerine
Giriş
Nüfus Coğrafyası
301-302
İ.Halil DOĞANTÜRK-Mehmet Ali ÇELİK
13.11.2014
14:00-15:00
Vejetasyon Coğrafyası
301-302
İ.Halil DOĞANTÜRK-Mehmet Ali ÇELİK
14.11.2014
14:00-15:00
301-302
İ.Halil DOĞANTÜRK-Mehmet Ali ÇELİK
15.11.2014
10:00-11:00
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Coğrafyası
Hava Kütleleri ve Cepheler
301-302
İ.Halil DOĞANTÜRK-Mehmet Ali ÇELİK
İ.Halil DOĞANTÜRK-Mehmet Ali ÇELİK
10.11.2014
15:00-16:00
COĞRAFYA 3. SINIF GÜZ YARIYILI VİZE PROGRAMI
Türkiye Ekonomik Coğrafyası 301-302
İ.Halil DOĞANTÜRK-Mehmet Ali ÇELİK
11.11.2014
10:00-11:00
Şehir Coğrafyası
301-302
İ.Halil DOĞANTÜRK-Mehmet Ali ÇELİK
12.11.2014
10:00-11:00
Ege Bölgesi Coğrafyası
301-302
İ.Halil DOĞANTÜRK-Mehmet Ali ÇELİK
13.11.2014
13:00-14:00
Kır Yerleşmeleri
301-302
İ.Halil DOĞANTÜRK-Mehmet Ali ÇELİK
13.11.2014
15:00-16:00
301-302
İ.Halil DOĞANTÜRK-Mehmet Ali ÇELİK
14.11.2014
13:00-14:00
Fiziksel Mekân
Organizasyonu
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Tabanlı Mekânsal Analiz
CBS.Lab
.
İ.Halil DOĞANTÜRK-Mehmet Ali ÇELİK
14.11.2014
15:00-16:00
Turizm Coğrafyası
301-302
İ.Halil DOĞANTÜRK-Mehmet Ali ÇELİK
16:00-17:00
COĞRAFYA 4. SINIF GÜZ YARIYILI VİZE PROGRAMI
Kuaterner Jeomorfolojisi
301-302
İ.Halil DOĞANTÜRK-Mehmet Ali ÇELİK
16:00-17:00
Karadeniz Bölgesi Coğrafyası
301-302
İ.Halil DOĞANTÜRK-Mehmet Ali ÇELİK
16:00-17:00
Ortadoğu Ülkeleri Coğrafyası
301-302
İ.Halil DOĞANTÜRK-Mehmet Ali ÇELİK
16:00-17:00
İç Anadolu Bölgesi
Coğrafyası
301-302
İ.Halil DOĞANTÜRK-Mehmet Ali ÇELİK
16:00-17:00
Coğrafyada İstatiksel
Yöntemlerin Kullanımı
301-302
İ.Halil DOĞANTÜRK-Mehmet Ali ÇELİK
10.11.2014
11.11.2014
12.11.2014
13.11.2014
14.11.2014
Download

2014-2015 Güz Yarıyılı Vize Sınav Tarihleri Belli Olmuştur.