ELEKTRİKLİ VE HİBRİD ARAÇ TEKNOLOJİLERİ KÜMESİ
ISTKA TR10/14/YEN/0088 Projesi
Küme Alt Grupları ve Küme Üyeleri Bilgisi
KÜME ÜYELİĞİ ŞARTLARI:
1- Aşağıda belirtilen alanlardan en az birisi için teknolojik katkı verebilecek kapasite
olması
2- Çalıştay ve toplantılara katılım sağlayabilmesi
3- Rekabet öncesi ortak projelerde yer alabilme
KÜME ALT GRUPLARI
İlk aşamada tespit edilen küme alt gruplarına yönelik çalışma alanları aşağıda
belirtilmektedir. Her grup için hedef küresel çapta rekabetçi olabilecek yenilikçi ürünler ve
hizmetler geliştirmek olacaktır
Grup 1: Akü ve Güç Depolama Sistemleri Çalışmaları/Şarj sistemleri ve Akıllı Elektrik ağı





Yenilikçi aküler ve süperkapasitörler
Yenilikçi diğer güç depolama sistemleri
Akü şarj sistemleri
“RangeExtender” a yönelik küçük motor geliştirme çalışmaları
Akıllı Elektrik Ağlarına yönelik çalışmalar
Grup 2: Kontrol Sistemleri ve Gömülü Yazılım




Yenilikçi, haberleşen etkin enerji yönetim sistemleri
Hücre bazında akü yönetim sistemleri
Isıl kontrol sistemleri
Güvenlik kontrol sistemleri
Grup 3: Elektrik Makinaları

Yenilikçi Elektrik makinaları geliştirme

Elektrik makinaları sürüş ve kontrol sistemleri
Grup 4: Araç tasarımı, çevre etkisi, akıllı şehirlere etkisi, Pazar oluşturma ve müşteri algısı








Yenilikçi araç stili
Yenilikçi mekanizmalar
Isıtma Havalandırma Sistemleri
Hafif Gövde
Yenilikçi Üretim Sistemleri
Çevre etkisi en iyileştirme
Şehir Kullanımı Uygulama
Pazar oluşturma çalışmaları
Grup 5: Yenilikçi Hizmetler






Akü değiştirme istasyonları
Şarj ödeme
Mobil uygulamalar
Ortak araç kullanımı
Araç kiralama
Diğer
Download

Küme Alt Grupları ve Küme Üyeleri Bilgisi