Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
RYKGM – EADD
18 Temmuz 2014
Küresel Ekonomik Görünüm

Çin Ekonomisi Nisan-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde
7,5 oranında büyümüştür. Bu büyümede, Çin hükümetinin yıllık yüzde 7,5’luk
büyüme hedefini tutturabilmek için arttırdığı demiryolu harcamalarının, bazı
bankalar için düşürdüğü zorunlu karşılıkların ve indirdiği vergi oranlarının etkili
olduğu bildirilmektedir.

ABD Ekonomisi 2014 yılı birinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,9 oranında
daralmıştır.

Avrupa Merkez Bankası (AMB), Temmuz ayı toplantısında politika faizini 0,15’te sabit
tutmuştur.

CPB’nin açıkladığı verilere göre Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre dünya
ticaret hacmi, dünya ihracat ve dünya ithalatı yüzde 2 oranında artmıştır.

Amerikan Merkez Bankası FED 18 Haziran tarihli toplantısında, tahvil alım
programını 10 milyar dolar daha azaltarak 45 milyar dolardan 35 milyar dolara
düşürdüğünü açıklamıştır.

1
Dünya Bankası 10 Haziran’da yayınladığı Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu’nda
küresel büyüme tahminini Ocak ayında yaptığı tahminden 0,4 puan düşürerek yüzde
3,2’den yüzde 2,8’e revize etmiştir.

Raporda ayrıca 2014 yılı için ABD’nin büyüme tahmini yüzde 1,9, Çin’in büyüme
tahmini yüzde 7,6, Avro Bölgesi’nin büyüme tahmini yüzde 1,1 olarak kaydedilmiştir.

OECD 6 Mayıs’ta yaptığı değerlendirmede 2014 yılı için yaptığı küresel büyüme
tahminini yüzde 3,6’dan yüzde 3,4’e indirmiştir. OECD ayrıca, 2014 yılında Avro
Bölgesi’nin yüzde 1,2, Japonya’nın yüzde 1,2 ve Çin’in yüzde 7,4 oranında
büyüyeceğini öngörmüştür.

Çin’de Haziran ayında ihracat yıllık bazda yüzde 7,2 oranında, ithalat ise yüzde 5,5
oranında artarken dış ticaret fazlası 31,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir.

ABD’de Mayıs ayı tarım dışı istihdam artışı 217 bin kişi olurken işsizlik oranı ise yüzde
6,3 seviyesinde sabit kalmıştır.

Avro Bölgesi’nde Nisan ayı işsizlik oranı yüzde 11,6 olurken AB-28 ülkelerinde yüzde
10,3 oranında gerçeklemiştir.
1
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
RYKGM – EADD

18 Temmuz 2014
Avro Bölgesi’nde Haziran ayı tüketici fiyat endeksi bir önceki aya göre değişiklik
göstermeyerek yıllık bazda yüzde 0,5 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), küresel mal ticareti hacminin 2014 yılında yüzde 4,7
oranında, 2015 yılında ise yüzde 5,3 oranında büyüyeceğini öngörmüştür.

Japonya’da sanayi üretimi Mayıs’ta aylık bazda yüzde 0,5 oranında yükselmiştir.

Japonya’da tüketici fiyatları Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7
oranında artmıştır.

ABD’de Haziran ayı sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 artmıştır.

Avro Bölgesi sanayi üretimi Mayıs ayında aylık bazda yüzde 1,1 oranında düşerken
yıllık bazda ise yüzde 0,5 oranında yükselmiştir.

Çin’de Haziran ayı sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 oranında
yükselmiştir.

ABD’de tüketici fiyat endeksi Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 2,1 oranında artarken
aylık bazda ise yüzde 0,1 oranında azalmıştır.

Çin’de Mayıs ayı tüketici fiyat endeksi enflasyon oranı yüzde 2,5 olarak gerçekleşirken
üretici fiyatları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 oranında gerilemiştir.

Japonya Merkez Bankası (BOJ), Şubat ayında belirlediği parasal tabanı 60-70 trilyon
yen artırma politikasını Temmuz ayı için de değiştirmemiştir.

Avro Bölgesi 2014 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2, bir önceki
yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,9 oranında büyümüştür. Büyüme oranı AB-28
ülkelerinde ise sırasıyla yüzde 0,4 ve yüzde 1,4 oranında gerçekleşmiştir.

BMI tarafından yayınlanan Küresel Makro Görünüm Raporu’na göre, 2014 yılında
gelişmiş ülkelerdeki toparlanma eğiliminin sürmesinin desteğiyle küresel ekonomik
aktivitede önceki yıla göre iyileşme gözlenmekte, ancak büyüme üzerindeki riskler
devam etmektedir. BMI bazı yükselen piyasalardaki büyüme öngörülerinin düşmesi
nedeniyle küresel büyüme oranını yüzde 3,2’den yüzde 3,1’e revize etmiştir. Yüksek
kamu borçlarıyla baş etmeye çalışan gelişmiş ülkelerdeki olumlu seyir dış ticaret
kanalıyla gelişmekte olan ülke ekonomilerine de yansımaktadır. 2014 yılı büyüme
tahmini ABD için yüzde 2,8; Avro Bölgesi için yüzde 1,1 ve Japonya için yüzde 0,9
olarak tahmin edilmiştir.
2
2
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
RYKGM – EADD

18 Temmuz 2014
IMF’nin 8 Nisan’da yayınladığı “Dünya Ekonomik Görünümü: Nisan 2014” Raporu’na
göre Ekim 2013’te yüzde 3,7 olarak yapılan 2014 yılı küresel büyüme tahmini yüzde
3,6 olarak revize edilmiştir.

IMF’nin yayınladığı “Dünya Ekonomik Görünümü: Nisan 2014” Raporu’nda ayrıca
2014 yılında ABD’nin büyümesi yüzde 2,8; Avro Bölgesi’nin büyümesi yüzde 1,2;
Japonya’nın büyümesi yüzde 1,4; Çin’in büyümesi yüzde 7,5 ve Türkiye’nin büyümesi
yüzde 2,3 olarak öngörülmektedir.
Bölgesel Görünüm
Amerika Birleşik Devletleri

ABD Ekonomisi 2014 yılı birinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,9 oranında
daralmıştır.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 12 Temmuz ile sona eren haftada 302 bin olmuştur.

ABD’de Haziran ayı sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 artmıştır.

ABD’de Haziran ayı tarım dışı istihdam artışı 288 bin kişi olurken işsizlik oranı ise
yüzde 6,1 seviyesine gerilemiştir.

ABD’de dış ticaret açığı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6
oranında azalarak 44,4 milyar dolara gerilemiştir.

ABD ekonomisi için imalat sektörü PMI değeri Haziran ayında 57,3 değerini almıştır.

ABD’de tüketici fiyat endeksi Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 2,1 oranında artarken
aylık bazda ise yüzde 0,1 oranında azalmıştır.

Üretici fiyatları endeksi ise Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 gerilerken bir
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 oranında artış göstermiştir.

ABD’de Nisan ayında 54,9 olan PMI endeksi, Mayıs ayında 55,4 değerine yükselmiştir.

IMF’nin yayınladığı “Dünya Ekonomik Görünümü: Nisan 2014” Raporu’nda 2014
yılında ABD’nin büyümesi yüzde 2,8 olarak tahmin edilmiştir.
3
3
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
RYKGM – EADD
18 Temmuz 2014
Avrupa Birliği

Avrupa Merkez Bankası (AMB), Temmuz ayı toplantısında politika faizini 0,15’te sabit
tutmuştur. Yapılan açıklamada, negatif faiz oranının, bankaların ECB’de tutmaları
gereken zorunlu rezerv miktarını aşan kısmı için geçerli olacağı ve bu yolla bankaların
hane halkına ve finansal olmayan sektörlere açtıkları kredilerin artırılmasının
hedeflendiği bildirilmiştir..

Euro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi Haziran'da 102'ye gerilemiştir.

Avro Bölgesi’nde Nisan ayı işsizlik oranı yüzde 11,6 olurken AB-28 ülkelerinde yüzde
10,3 oranında gerçeklemiştir.

Avro Bölgesi’nde Haziran ayı tüketici fiyat endeksi bir önceki aya göre değişiklik
göstermeyerek yıllık bazda yüzde 0,5 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Avro Bölgesi 2014 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2, bir önceki
yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,9 oranında büyümüştür. Büyüme oranı AB-28
ülkelerinde ise sırasıyla yüzde 0,4 ve yüzde 1,4 oranında gerçekleşmiştir.

Üretici fiyatları endeksi ise Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1; bir önceki
yılın aynı dönemine göre yüzde 1 oranında gerilemiştir.
4

Avro Bölgesi imalat PMI endeksi Haziran ayında 51,8’e gerilemiştir.

Avro Bölgesi sanayi üretimi Mayıs ayında aylık bazda yüzde 1,1 oranında düşerken
yıllık bazda ise yüzde 0,5 oranında yükselmiştir.

Sanayi üretimi AB-28 ülkelerinde ise aylık bazda yüzde 1,1 düşerken yıllık bazda ise
yüzde 2,1 oranında artış göstermiştir.

Almanya’da sanayi üretimi Mayıs ayında yüzde 1,8 oranında gerilerken yıllık bazda
yüzde 1,1 oranında artmıştır.

Fransa’da sanayi üretimi Mayıs ayında aylık bazda yüzde 1,7 oranında, yıllık bazda
ise yüzde 3,7 oranında gerileyerek beklentilerin altında düşmüştür.

Almanya’da Mayıs ayı ihracatı 93,7 milyar eurodan 92 milyar euroya gerilerken
ithalat 76,5 milyar eurodan 74,3 milyar euroya gerilemiştir. Dış ticaret fazlası Mayıs
ayında 17,8 milyar Euro olmuştur.

Avro Bölgesi 2014 yılının ilk çeyreğinde, beklentilerin altında kalarak, bir önceki
çeyreğe göre yüzde 0,2 oranında büyümüştür. Bölge ekonomilerinden Almanya yılın
ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 oranında büyüyerek önceki
çeyreklere göre güçlü bir ekonomik performans göstermiş; Bölgenin diğer büyük
4
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
RYKGM – EADD
18 Temmuz 2014
ekonomilerinden Hollanda yüzde 1,4 oranında, İtalya ise yüzde 0,1 oranında
daralmıştır.
Çin

Çin Ekonomisi Nisan-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde
7,5 oranında büyümüştür. Bu büyümede, Çin hükümetinin yıllık yüzde 7,5’luk
büyüme hedefini tutturabilmek için arttırdığı demiryolu harcamalarının, bazı
bankalar için düşürdüğü zorunlu karşılıkların ve indirdiği vergi oranlarının etkili
olduğu bildirilmektedir.

Çin’de Mayıs ayı tüketici fiyat endeksi enflasyon oranı yüzde 2,5 olarak gerçekleşirken
üretici fiyatları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 oranında gerilemiştir.

Çin’de Haziran ayı sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 oranında
yükselmiştir.

Çin’de Haziran ayında imalat PMI endeksi 51 değerini alarak hükümetin ekonomik
yavaşlama karşısında aldığı tedbirlerin etkili olduğunu ortaya koymuştur.

Çin’de Haziran ayında ihracat yıllık bazda yüzde 7,2 oranında, ithalat ise yüzde 5,5
5
oranında artarken dış ticaret fazlası 31,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir.

Yılın ilk çeyreğinde Çin ekonomisinde büyümenin yüzde 7,4 olarak gerçekleşmesinin
ardından merkezi hükümet büyümenin hedeflenen seviyede gerçekleşmesi için
ekonomide belirli kesimlerin desteklenmesi amacıyla seçici ilave teşvik kararlarını
uygulamaya başlamıştır. KOBİ’lere ve tarımsal faaliyetlere yönelik kredi veren
bankaların zorunlu karşılıkları bir miktar düşürülerek yeni kredi oluşumu teşvik
edilmiştir. Bunun yanında KOBİ’lere yönelik vergi muafiyetlerini açıklayarak
ekonomik aktivitenin devamının sağlanması hedeflenmiştir.

Dünya Bankası Raporunda Çin ekonomisine yönelik genel ekonomik görünüme
ilişkin
olarak
yapılan
değerlendirmede
Çin’in
geçmiş
yıllardaki
büyüme
performansının ekonomide yapısal dönüşümle beraber kademeli olarak yavaşladığı
belirtilmiştir. Önümüzdeki dönemde Çin’in büyüme performansının ekonomik
dengelenme
sürecinin
başarılı
yönetilip
yönetilmemesine
bağlı
olduğu
vurgulanmıştır. Çin’in 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla yüzde 7,6 ve yüzde 7,5
oranında büyüyeceği ve 2014 yılına ilişkin resmi büyüme hedefinin gerçekleşeceği
tahmin edilmiştir.
5
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
RYKGM – EADD

18 Temmuz 2014
OECD 6 Mayıs’ta yaptığı değerlendirmede 2014 yılı için yaptığı küresel büyüme
tahminini yüzde 3,6’dan yüzde 3,4’e indirmiştir. OECD ayrıca, 2014 yılında Avro
Bölgesi’nin yüzde 1,2, Japonya’nın yüzde 1,2 ve Çin’in yüzde 7,4 oranında
büyüyeceğini öngörmüştür.

IMF’nin yayınladığı “Dünya Ekonomik Görünümü: Nisan 2014” Raporu’nda 2014
yılında Çin’in büyümesi yüzde 7,5 olarak öngörülmektedir.
Japonya

Japonya’da Mayıs ayında cari denge 522,8 milyar yen ile üst üste dçrdüncü ayda fazla
vermiştir.

Japonya ekonomisi 2014 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe oranla yüzde 6,7
oranında büyürken bu büyüme 2011’den bu yana görülen en yüksek hızdaki büyüme
olmuştur.

Japonya’da sanayi üretimi Mayıs’ta aylık bazda yüzde 0,5 oranında yükselmiştir.

Japonya’da tüketici fiyatları Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7
oranında artmıştır.
6

Mayıs ayında Japonya’da işsizlik oranı yüzde 3,5 oranında gerçekleşmiştir.

Japonya Merkez Bankası (BOJ), Şubat ayında belirlediği parasal tabanı 60-70 trilyon
yen artırma politikasını Temmuz ayı için de değiştirmemiştir.
Hindistan

Hindistan’da Mayıs ayında tüketici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre
yüzde 8,3 oranında yükselirken üretici fiyatları ise yüzde 6 oranında yükselmiştir.

Hindistan Merkez Bankası politika faizini değiştirmemiştir. Banka politika faizini
bulunduğu yüzde 8 seviyesinde bırakırken, ekonomiye destek sağlamak amacıyla
banka kredileri için bazı kuralları gevşetmiştir. Banka, enflasyon baskıları azalmaya
devam ettiği sürece daha fazla faiz artırımına gitmeyebileceğinin de işaretini
vermiştir.

Hindistan ekonomisinde sanayi üretimi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre
yüzde 3,4 oranında artarken imalat üretimi ise yıllık bazda yüzde 2,6 oranında
artmıştır.

Hindistan ekonomisi 2014 yılı birinci çeyreğinde yüzde 4,6 oranında büyümüştür.
6
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
RYKGM – EADD

18 Temmuz 2014
Hindistan’da üretim PMI değeri Şubat ayında 51,5 seviyesinde gerçekleşmiştir.
KAYNAKLAR
 Uluslararası Para Fonu (IMF)
 Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü
(OECD)
 Dünya Bankası (WB)
 Avrupa İstatistik Ofisi (EuroStat)
 Bureau of the Census
 Bureau of Labor Statistics
 Institute for Supply Management (ISM)








Bloomberg Professional
National Bureau of Statistics of China
Statistics Bureau of Japan
Central Planning Bureau (CPB)
Markit Economics
HSBC
T.C. Kalkınma Bakanlığı
T.C. Ekonomi Bakanlığı
NOT: Bu rapor RYKGM - Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi tarafından güvenilir
olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle,
sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda yer verilen görüş ve
değerlendirmeler, hiçbir şekilde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın kurumsal
yaklaşımını yansıtmamaktadır.
7
7
Download

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler