HASTANEMİZDE ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİK BİRİMİ KURULDU
Yasal mevzuatlar çerçevesinde hazırlanan Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi’nde, Beyaz Kod
Uygulamasından sorumlu Hastanemiz Başhekim Yardımcısı Doç.Dr.Orhan AYDEMİR, Birim sorumlu
yöneticisi Hastane Müdürü Nural KAYA ve Birim sorumlusu Ayşe ALBAY olup, Birim hastanemizin
poliklinikler binası zemin katında 1065 nolu dahili numara ile hizmet vermektedir.
DAYANAK
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 29.06.2012 tarih 12989 sayılı Beyaz Kod. İl Koordinatörlerinin
Belirlenmesi konulu yazısı, 14.05.2012 Tarih ve 6665 Sayılı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü “ Çalışan
Güvenliğinin Sağlanması Hakkında” Genelge, 28.04.2012 tarih ve 28277 sayılı Sağlık Bakanlığı personeline
karşı İşlenen Suçlar nedeniyle yapılacak hukuki yardımın usul ve esasları hakkında yönetmelik, 06.04.2011 tarih
ve 27897 sayılı hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanmasına yönelik yönetmelik.
AMAÇ
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Çalışan Güvenliğini konu alan 2012/23 sayılı
genelgesine istinaden, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının meydana geldiği anda ve sonrasında çalışan
güvenliği, ele alınması gereken tedbirler, yürütülmesi gereken iş ve işlemler ve geri dönüşüm konusunda
mevzuata uygun olarak hareket edilmesini sağlamaktır.
GÖREV TANIMLAMASI
Hastanemizin kalite standartları ile uyumlu, çalışanların hakları ve güvenliğine yönelik hizmetin sunum
sürecinde, muhtemel risklerin en aza indirilmesi ve çalışan güvenliğinin en üst düzeyde tutulmasını
hedefleyerek, her türlü sözlü veya fiili şiddet olaylarına karşı, hukuksal sorumluluk çerçevesi içerisinde ele
alarak sonuçlandırmaktır.
ÇALIŞMA PLANI
• Birim çalışanlarının hakları ve güvenliğine yönelik talep ve şikayetleri kabul eder.
• Bu süreç içerisinde çalışanlarımız, hakları ve yapılması gerekenler konusunda bilgilendirilir.
• Çalışanlara yönelik risk değerlendirmesi yapar.
• Gerekli düzeltici önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlar.
• Talep sahiplerine geri bildirimde bulunur.
• Şiddet olaylarını İl Sağlık Müdürlüğü Hukuk Birimine, adli mercilere eş zamanlı olarak bildirir.
• Çalışan Hakları ve Güvenliğine yönelik uygulamaları yakından takip eder.
• Hasta ve hasta yakınlarını çalışan hakları konusunda bilgilendirir.
• Başhekime aylık rapor sunar.
ŞİDDETE UĞRAYAN SAĞLIK PERSONELİNİN YASAL HAKLARI
• Herhangi bir şiddet olayı vuku bulduğunda; Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimine, 7/24 ALO 113
HATTINA, İnternetten www.beyazkod.saglik.gov.tr adresine başvurabilirsiniz.
• Sağlık çalışanlarına, hizmet esnasında herhangi bir şiddet olayı ile karşılaştıklarında hizmetten çekilme
hakkı verilmiştir. Ancak hizmetten çekilme talebi kurum tarafından belirlenen yöneticiye sözlü veya yazılı
olarak bildirilecektir. Bildirim üzerine Beyaz Kod yetkili yönetici olayı derhal değerlendirerek hizmetten
çekilme talebinin uygun olup olmadığı hakkında gecikmeksizin gerekli önlemleri alarak karar verecektir.
• Sağlık çalışanları mağduriyetini, mesai saatleri içerisinde Çalışan Hakları ve Güvenlik Birimi’ne veya
Beyaz Kod Uygulamasından sorumlu Başhekim Yardımcısına, mesai saatleri dışında ise nöbetçi Hastane
Yöneticisine sözlü veya yazılı olarak bildirecektir.
Şiddete maruz kalan sağlık personelinin yukarıdaki süreci izlemesi iş akışı ve işleyişi açısından önem
arz etmektedir.
Download

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Çalışan