Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1)
Akreditasyon Kapsamı
TSE
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
Turgutlu Yapı Malzemeleri Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0001-T
Revizyon No: 017 Tarih: 15 Ekim 2014
Deney Laboratuvarı
AB-0001-T
Adresi :
Fatih Sanayi Sitesi Üzeri Ahi Evran Cad.
Turgutlu
MANİSA / TÜRKİYE
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Tel
: 0 236 313 15 55
Faks
: 0 236 312 79 26
E-Posta : [email protected]
Website : www.tse.org.tr
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Mekanik Kâgir Birimler
Kâgir birimler - Deney metotlar Bölüm 1: Basnç dayanmnn tayini
(2.000-200.000 kgf)
TS EN 772-1
EN 772-1
Fizik Yap Malzemeleri
Is Yaltm - Kararl Durum Is letim
Özelliklerinin Tayini - Kalibre Edilmiº ve
Mahfazal Scak Kutu
TS EN ISO 8990
EN ISO 8990
ISO 8990
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Dr. H