1
Kurumsal Karne ve Gider Bütçesi
Hedefler ve Kazanımlar




Kullanıcın kurumsal karne kavramını öğrenmesini sağlamak,
Performans yönetiminin ne gibi durumlarda yapılabileceğini biliyor olmak,
Bütçenin nasıl yapılabileceğini kavramak,
Q-Biz Enterprise sürümünde yer alan kurumsal karne ve performans yönetimi modülünü tam
anlamıyla kullanabiliyor olmak.
Kurumsal Karne ile Gider Bütçesi
Bütün rapor işlemleri Doğal Tarım 2012 ve 2013 için yapılmıştır. 2012 sonunda 2013 için gider bütçesi
hazırlanmıştır.
1. İlk adım olarak TBLMUPLAN tablosundan sabit bir rapor yapılır. (Doğal Tarım 2012)
HS_ADI, HESAP_KODU, AGM sahaları eklenir.
Filtre diye bir saha oluşturulur.
2
Kurumsal Karne ve Performans Yönetimi
AGM sahasına eşit M filtresi verilir.
Filtre sahasına da listede olanlar 760, 770 filtresi verilir.
2. Rapora gider_butcesi adı verilir. Ve görünüm haline getirilir.
3. Daha sonra bu raporun görünümü veri tabanı değişiklikleri ile uyarlanır.
3
Kurumsal Karne ve Performans Yönetimi
4. Bu görünüme sütun yetki verilir.
5. Daha sonra Q-Biz’de ilgili dönem yenilenir.
6. Bu oluşturmuş olduğumuz görünüm ile daha önceden var olan HS_MONTHS adlı ayların yer aldığı tablo
Kartezyen görünüm haline getirilir.
4
Kurumsal Karne ve Performans Yönetimi
7. Kartezyen görünüm aşağıdaki gibi oluşturulur ve bir ad verilir.
5
Kurumsal Karne ve Performans Yönetimi
8. Bu kez oluşan bu görünüm için veri tabanı değişikliklerini uyarlamaya gerek kalmaz. Direk sütun yetki
verilir.
9. Tekrar dönem tazelenir. Sonra oluşturmuş olduğumuz kartezyen görünüm rapor kaynağı olarak
kullanılır ve bir kurumsal karne raporu açılır.
6
Kurumsal Karne ve Performans Yönetimi
10. Rapora ay kodu, ay adı, hesap kodu ve adı eklenir. Ardından alt sorgu hesap sahası oluşturulur. Bu
sahanın adı geçen_sene’dir.
TBLMUHFIS adlı tablodan hesap kodu eşitlemesi yapılarak toplam tutar değeri alınır. Ardından aylar da eşitlenir
ki, aylara göre gider bütçesi yapılabilsin.
Geçen_Sene
7
Kurumsal Karne ve Performans Yönetimi
11. Planlanan diye temel bir hesap sahası açılır. İçine sıfır değeri konur. Yani kullanıcı veri giriş modülü ile
planladığı değerleri girecektir.
12. Kurumsal karne sekmesinden ilk işlem olarak dönem değiştir seçilir. Ve bir sonraki sene girilir.
13. Veri giriş dizaynı işlemine geçilir.
8
Kurumsal Karne ve Performans Yönetimi
Seçenekler bu şekilde doldurulur.
14. Rapor kaydedilir.
15. Rapor kaydedilince, rapor kapatılır ve dönem yenilenir. Daha sonra tekrar rapor açılır.
16. Tablo oluştur seçeneği seçilir.
9
Kurumsal Karne ve Performans Yönetimi
17. Rapor çalıştırılır. Veri aktar seçilir.
Rapor kaydedilir.
18. Veri giriş yönetimi seçilir.
Kurumsal karneye giriş yapılması istenen kullanıcı seçilir.
10
Kurumsal Karne ve Performans Yönetimi
Yönet-Kullanıcıyı Bilgilendir ile aşağıdaki seçenekler seçilir.
19. Tablo oluştur ve veri aktar işlemleri 2013 dönemi için de yapılır. Daha sonra bu oluşturulan tablolar için
2012-2013 dönemlerinde veri tabanı değişiklikleri uyarlar ve sütun yetki verilir.
11
Kurumsal Karne ve Performans Yönetimi
20. Oturum kapatılır ve açılır.
21. Daha sonra veri giriş modülüne girilir ve ilgili karne açılır. Planlanan değerlere giriş yapılır.
12
Kurumsal Karne ve Performans Yönetimi
22. 2013 dönemine geçilir ve etkinleştirilir. TBLMUHFIS adlı tablodan yeni rapor oluşturulur. Ve pivot
görünümü oluşturulur.
13
Kurumsal Karne ve Performans Yönetimi
23. AY_KODU, HES_KODU, TUTAR sahaları eklenir. TUTAR sahasına GERÇEKLEŞEN adı verilir.
24. PLANLANAN adından bir alt sorgu oluşturulur.
25. FARK adlı saha oluşturulur. Sonuç seti geldiğinde olarak oluşturulur.
14
Kurumsal Karne ve Performans Yönetimi
26. FİLTRE adlı bir saha oluşturulur.
27. FİLTRE sahasına listede olanlar filtresi verilerek 760, 770 yazılır.
28. Rapordaki Pivot görünümünü düzenlenir.
Download

Kurumsal Karne ve Gider Bütçesi