SANAYİ KURULUŞLARINA 2014 YILINDA VERİLECEK KÖMÜR
TAHSİSLERİYLE İLGİLİ DUYURU
Sanayi amaçlı Üretimimiz olan (0,5-18 mm.,10-18 mm. ve +18
mm. cinsi) kömürlerden almak üzere 2014 yılı için sözleşme
yapılması şartıyla Müessesemize başvuruda bulunan sanayi
kuruluşlarının talepleri değerlendirilmiş ve 2013 yılında % 75’in
altında alım yapan firmalara sanayi sözleşmesi hükümleri gereği
2014 yılı için sözleşme yapılmamıştı.
Genel
Müdürlüğümüzün
talimatları
doğrultusunda,
Müessesemizden 2013 yılında Peşin Bedelli Sanayi sözleşmesi
imzalayan ancak hiç kömür teslim almayanlar hariç diğer sanayi
müşterilerimizle 2014 yılı için 28/02/2014 tarihine kadar aşağıda
istenen belgeleri getirmeleri halinde sözleşme imzalayabilecektir.
28/02/2014 tarihine kadar sözleşme imzalamayan firmaların
tahsisleri iptal edilecek olup, kömür verilmeyecektir.
Başvuru sahiplerine önemle duyurulur. 17/02/2014
İSTENEN BELGELER
:
1-Yakıt Miktarını gösterir kapasite veya Ekspertiz raporu
(Aslı veya Noter Onaylı)
2-Ticaret Odası Faaliyet Belgesi (Aslı)
3-İmza Sirküleri (Aslı veya Noter Onaylı)
Download

sanayi kuruluşlarına 2014 yılında verilecek kömür tahsisleriyle