İNTERNETTE İLAN EDİLECEK İHALELİK SAHALARA AİT
BİLGİ NOTU
Erişim No
: 3321732
İli
: Ordu
İlçesi
: Merkez
Köyü
: Başköy
Alanı
: 1775.22 Ha.
Maden Grubu
: IV. Grup
Önceki ruhsata ait bilgiler: ER: 3160149 sayılı ihalelik maden sahasının Gürçelik Mad. Tur. İnş. ve İnş.
Malz. Nak. Tic. ve San. Ltd. Şti. uhdesindeki S: 55600 (ER: 2435568) sayılı işletme ruhsat sahası olarak
küçültülmesi sonucu arta kalan alanda ER: 3321732 sayılı ihalelik saha olarak oluşturulmuştur.
Madenin cinsi: Bilgi mevcut değildir.
Madenin rezerv, tenör, varsa üretim bilgileri: Bilgi mevcut değildir.
Heyet gitmiş ve numune alınmış ise numune bilgileri: Bilgi mevcut değildir.
Google Earth görüntüsü:
Download

İNTERNETTE İLAN EDİLECEK İHALELİK SAHALARA AİT BİLGİ NOTU