İLAN
2014 yılı Emlak Vergisi ve iş yerlerine ait Çevre Temizlik Vergisi 2. Taksit ödemlerinin, son
günü 30 Kasım olduğundan, mükelleflerimizin , ödemelerini belediyemiz veznelerine veya
web sayfamızdan yapmaları, önemle rica olunur.
Download

İLAN 2014 yılı Emlak Vergisi ve iş yerlerine ait Çevre Temizlik