SOLUNUM
• Oksidasyon nedir?
• Redüksiyon nedir?
• Oksidatif fosforilasyon denmesinin sebebi
nedir?
• Oksijenli solunum sonucunda neler oluşur?
Oksijenli Solunum
• Organik moleküllerin oksijen varlığında CO2 ve
H2O ya kadar parçalanmasıdır. Üç ana safhada
incelenir.
Glikoz + 6O2 + 2ATP ----------> 6CO2 + 6H2O + 40 ATP
38 ATP net kazanç elde edilir.
Glikoliz
• Sitoplazmada meydana gelir. Glikoz 2 pirüvata
parçalanır. Bu reaksiyonlarda 2 ATP harcanır, 4
ATP ve 2 NADH2 sentezlenir. Glikolizde
kullanılan enzimler tüm canlılarda aynıdır.
C6H12O6 + 2 ATP ------------> 2 Piruvat + 2 NADH2 + 4 ATP
(Glikoz)
2 ATP net kazanç elde edilir.
Hekzokinaz
Fosfoglukoizomeraz
Fosfofruktokinaz
Aldolaz
Trioz Fosfat Dehidrogenaz
Fosfogliserokinaz
Fosfogliseromutaz
Enolaz
Priuvat kinaz
Substrat seviyesinde fosforilasyon
Piruvatın asetil CoA’ya dönüşmesi: Glikoliz
ile Krebs Çemberi arasındaki bağlantı
Krebs Döngüsü
Krebs
Döngüsünün
Özeti
Elektron Taşıma Sistemi
Elektron
Taşıma Sistemi
(ETS)
• ETS doğrudan ATP üretmez. Bu zincirin işlevi
elektronların besinden oksijene düşmesini
kolaylaştırmak ve serbest enerjideki büyük
düşüşü bir dizi basamağa bölerek kullanılabilir
miktarda enerji açığa çıkmasını sağlamaktır.
Mitokondri ETS ile ATP sentezi için enerji açığa
çıkarılmasını nasıl eşleştirir?
KEMİOSMOZ
K
E
M
İ
O
S
M
O
Z
• Bir mol glukozun tamamen okside edilmesiyle
686 kcal’lik enerji açığa çıkar.
• ADP’nin fosforile edilmesiyle oluşan ATP’de
her mol başına 7.3 kcal’lik enerji depolanır.
• Solunum etkinliği 7.3 x 38 / 686 = 40% dır
Fermantasyon
• Fermantasyon ya da Mayalanma, bir maddenin bakteriler,
mantarlar ve diğer mikroorganizmalar aracılığıyla, genellikle
ısı vererek ve köpürerek kimyasal olarak çürümesi olayıdır.
Fermantasyon anaerobik şartlarda, yani oksidatif
fosforilasyon olamadığı durumlarda, glikoliz yoluyla ATP
üretimini sağlayan önemli bir biyokimyasal süreçtir.
Biyokimyanın fermantasyonla ilgilenen dalı zimolojidir.
• Fermantasyonda glikoz (veya başka bir bileşik)
hidrojenlerini teker teker kaybederek enerji üretimini
sağlar. Oksijen olmadığı için bu parçalanma sonucunda
ortaya çıkan basit organik bileşikler hücrenin kullanabileceği
nihai elektron alıcısı ve hidrojen alıcıları olurlar.
Fermantasyon
Solunum
• Glikoliz
• NAD+oksitleyici ajandır
• Son elektron alıcısı piruvat
ya da asetaldehit gibi bir
organik moleküldür.
• Net 2 ATP elde edilir.
•
•
•
•
•
Glikoliz
NAD+oksitleyici ajandır
Son elektron alıcısı O2’dir.
Krebs döngüsü ve ETS vardır
Net 38 ATP elde edilir.
Kaynaklar
• http://www.bakimliyiz.com/kimya/126518-glikoliznedir.html
• http://haberustam.com/wpcontent/uploads/2013/09/ETS.gif
• http://10fbbiyolojignlkleri.blogspot.com.tr/2010/10/mi
tokondride-krebs-dongusu-tepkimeleri.html
• http://www.bilgicik.com/yazi/oksijenli-solunum/
• http://biyodoc.com/Hucre-solunumu-oksijenlisolunum.html
• http://tr.wikipedia.org/wiki/Fermantasyon
• Klug S.W., Cummings M.R., Spencer C.A., 2011.
Genetik-Kavramlar. Palme Yayıncılık, Ankara.
Download

Slnm