İLETİŞİM
FAKÜLTESİ
Fakültemiz bilgiyi üretebilen, izleyebilen, toplumsal duyarlılığa
sahip, araştıran, sorgulayan ve alanıyla ilgili kuramsal ve
pratik bilgiye sahip iletişimciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Bu hedefler doğrultusunda güçlü akademik kadromuz,
sektörü yakından izleyerek oluşturulmuş müfredatlarımız ve
fakültemizin sahip olduğu teknik olanaklar öğrencilerimizin
öğrenim sürecinde ve kariyerlerinde destek olmaktadır.
444 0 413 - 4100
Page Index
Prof. Dr. Mete ÇAMDERELİ
İletişim Fakültesi Dekanı
Günümüz dünyası bilginin hızla aktığı, bilgiyi üretmenin, ona sahip olmanın önem
kazandığı ve “iletişim çağı” olarak adlandırılan bir dönem. İletişimi yönetmenin ve
tasarlamanın önem kazandığı dünyamızda iletişim profesyonellerine duyulan ihtiyaç
her geçen gün artmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak üzere yapılandırılan İstanbul Ticaret
Üniversitesi İletişim Fakültesi, bünyesine aldığı Medya ve İletişim Sistemleri, Halkla
İlişkiler, Görsel İletişim Tasarımı Bölümleri ile çağın gereklerine uygun olarak öğrencilerine
nitelikli bir eğitim olanağı sunmaktadır. Fakültemizin müfredatları ve ders içerikleri
sektör ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanmış ve teorinin pratikle buluşması
sağlanmıştır. Kuramsal eğitimin önemi kadar uygulamanın önem taşıdığının farkında olan
fakültemiz Televizyon, Radyo ve Fotoğraf Stüdyoları, Montaj Setleri, Animasyon Atölyesi,
Halkla İlişkiler Uygulama Atölyesi, Medya Atölyesi gibi uygulama alanlarını oluşturmuştur.
Ayrıca, İtalik Dergisi ve Gazetem gibi yayın faaliyetleri öğrencilerimizin aktif olarak
katılımlarıyla sürdürülegelmiştir. İlk yıl iletişim bilimleri ve ilişkide olduğu disiplinlerle
ilgili eğitim alan öğrencilerimiz ikinci yıldan itibaren alanlarına yönelmeye başlamakta ve
başarılı akademik kadromuzun verdiği akademik danışmanlıkla ilgilerine göre dersler
seçerek kariyerlerini inşa etmektedirler. Sektörle ilişkilerin önemine inanan fakültemiz,
çeşitli kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmeyi hedeflemekte ve öğrencilerimizin öğrenim
hayatları sırasında sektör ile bağlarının güçlendirmesini önemsemektedir.
İletişim Fakültesi
HALKLA İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ
Halkla ilişkiler bölümü alanının
akademik ve pratik tüm boyutlarında
uzmanlaşmış, iletişim teknolojileri ve
iş ahlakıyla ilgili yeterliliklere sahip,
ulusal- uluslararası alanda mesleğe
ilişkin gelişmelerin farkında olan ve
bunu uygulayabilen, sektörün ihtiyaç
duyduğu stratejik iletişim uzmanları
yetiştirmektedir.
Bölümümüz öğrencilerini, akademik
çalışmaların yanında ayrıca reklamcılık,
televizyon ve sinema sektörlerinde
görsel iletişimin tasarlanmasına katkıda
bulunacak sanat yönetmeni, fotoğraf
sanatçısı, kameraman, kurgu ve grafik
tasarım elemanı, senarist, belgeselci,
yönetmen, animatör ve film eleştirmeni
gibi meslek dallarında yetiştirmeyi
amaçlamaktadır.
MEDYA ve İLETİŞİM SİSTEMLERİ
BÖLÜMÜ
Geleneksel iletişim araçlarının yanı
sıra yeni enformasyon ve iletişim
teknolojilerinin medya sektörü
içerisindeki hâkimiyetinin her geçen gün
artması, sektörün nitelikli elemana olan
ihtiyacını arttırmaktadır. Bu bağlamda
Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü,
medya sektörünün gereksinimleri
karşılamak amacıyla sektörde
görev alabilecek donanımlı bireyleri
yetiştirmeyi hedeflemektedir.
İletişim Fakültesi
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
AKADEMİK KADRO
MEDYA ve İLETİŞİM SİSTEMLERİ
Doç. Dr. Celalettin AKTAŞ
Prof. Dr. Can BİLGİLİ
Doç. Dr. Oya Şakı AYDIN
Doç. Dr. Zeliha HEPKON
Yrd. Doç. Dr. Yusuf ÖZKIR
Öğr. Gör. Dr. Engin ÇAĞLAK
Öğr. Gör. Nurullah KADİRİOĞLU
Araş. Gör. Dr. Burak YENİTUNA
HALKLA İLİŞKİLER
Prof. Dr. Ömer Cüneyt BİNATLI
Prof. Dr. Mete ÇAMDERELİ
Yrd. Doç. Dr. Hilal Özden Özdemir ÇAKIR
Yrd. Doç. Dr. Gözde Öymen DİKMEN
Yrd. Doç. Dr. R. Gülay ÖZTÜRK
Yrd. Doç. Dr. Başak ŞİŞMAN
Araş. Gör. Nihal Kocabay ŞENER
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI
Doç. Dr. Rıdvan Şentürk
Yrd. Doç. Dr. Nejat ÇETİNOK
Doç. Dr. Ala Sivas GÜLÇUR
Yrd. Doç. Dr. Ebru Karadoğan İSMAYILOV
Öğr. Gör. Dr. Erdem TATLI
Akd. Uzm. Gözde SUNAL
A kd. Uzm. Hasan Ramazan YILMA Z
Araş. Gör. Ferhat ZENGİN
Page Index
Download

İLETİŞİM - İstanbul Ticaret Üniversitesi