Güvenlik
Yazıcı Genel
Yazıcıyı çalıştırma – Günlük kapatma
Mesaj seçme
Mesaj yazdırma
Mesaj düzenleme
Yazıcı kafa bakım işlemleri
Sarf Malzemeleri
Uyarılar-Hatalar
Güvenlik
Kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
Kullanılan Sarf Malzemeleri Güvenlik Veri Fişi (MSDS)
talimatlarını okuyunuz ve bunlara uyunuz.
Bakım işlemleri (yazıcı kafayı temizleme)
sırasında Markem-Imaje lateks eldiven ve
emniyet gözlüğü takılması zorunludur.
Eğer yazıcınız yanıcı mürekkep veya katkı maddesi kullanıyorsa:
- Hiç bir zaman yazıcının yakınına mürekkep ve katkı maddesi
veya yazıcıyı temizlemek için kullanılan ürünler içeren kaplar, ya
da kuru da olsa mürekkebe batırılmış bezler bırakmayınız.
- Yazıcının hemen yakınına (maksimum 10 metre) köpüklü, CO2
veya tozlu yangın söndürme cihazı yerleştiriniz.
- Hiç bir zaman yazıcının yakınında sigara içmeyiniz.Yazıcının
yakınına “SİGARA İÇMEK YASAKTIR, YANICI MÜREKKEP” ilanı
asınız.
- Yazıcının özellikle temiz kalmasına dikkat ediniz,kuru bir
mürekkep tabakası çok yanıcıdır.
- Mürekkep, katkı maddesi kartuşları ve temizleme solüsyon
bidonları kapatılmalı ve havalandırılan bir odada stoklanmalıdır.
- Yazıcının patlayıcı atmosferde kullanımı yasaktır.
Genel
1
Kullanıcı terminali
2
Umbilik
3
Yazıcı kafa
4
Kabin
5
Mürekkep
6
İnceltici
Yazım Alanı
- Yazıcı
parametreleri
görme
- Hata ve alarm
görme ve
kaldırma
Kafa Bakım
fonksiyonlarına
ulaşım
Göstergeler:
Kafa Durumu
Gösterge:
Yazıcı açık
On / Off
Mesaj ismi
Gösterge:
Düşük Seviye İkazı
Menu bar
- İşlem iptali
- Mesaj düzenleme
menüsüne ulaşım
İkonlar F1-F8
Fonksiyon
butonları ile
ilişkili
- Parametre seç
- Alt menülere
ve dialog
ekranına ulaşma
Seçim, menu
veya işlem
onaylama
Terminal İnceleme
İmge Tanımlamaları
Yazdırılacak mesajı seçme
Yeni mesaj oluşturma
Mesaj düzenleme
Mesaj Parametrelerine ulaşım
Sayaç görme ve resetleme
Yazma işlemini durdurma
Yazma işlemini tekrar başlatma
Diğer menülere ulaşım
Mesaj açma
Fontlara ulaşım
Değişken tanımlama menüsüne direk ulaşım.
Değişken parametrelerine direk ulaşım.
Üretime mesaj transferi
Mesaj kaydetme
Üretim menüsüne dönüş
Mesaj Düzenleme/Mesaj altmenüsüne ulaşım
Mesaj Düzenleme/Font altmenüsüne ulaşım
Mesaj Düzenleme/Değişkenler altmenüsüne ulaşım
Mesaj Düzenleme/Parametreler altmenüsüne ulaşım
Yazıcı hazırlama menüsüne ulaşım
Sembol hazırlama menüsüne ulaşım
Menüler
ÜRETİM
Yazıcı
Mesaj
Yazıcıyı başlat
Yazıcıyı kapat
Jet(leri) başlat
Jet(leri) durdur
Açılış Modu
Mesaj seçme
Library oluşturma
Durum/Yazıcı kafa
Bakım
Jet(lerin) durumu
Motor hızı *
HATALAR
…
Hataların iptali
Valf durumu
Değişiklik
Durulama
SAV
Değişkenler
Parametreler
Sayaç
Sayaç 2
Zaman
Son Kull.Tar.
Son Kull.Tar. 2
Oto. tarih tablosu
Vardiya kodu
Harici
Sayaç
Sayaç 2
Son Kull.Tar.
Son Kull.Tar. 2
Vardiya kodu
Barkodlar
Sayaç göster/resettle
MESAJ DÜZENLEME
Mesaj
Font
Yeni
Font seç
Aç
Sembol seç
Koyuluk
Ara verme
Barkodlar
Kaydet
Farklı kaydet
Sil
Mesaj
Yazıcıya yükle
Kapat
+
YAZICI HAZIRLAMA
Başlangıç
Parametreler
Opsiyonlar
Erişim
Dil
Yazıcı
Autoclock
Jet doğrusallığı
RS232 Bağlantı
PCMCIA transfer
Font yükleme
Mesaj
Sayaç
Sayaç 2
Son Kull.Tar.
Son Kull.Tar. 2
Vardiya kodu
Oto. tarih tablosu
Barkodlar
Font seç
Versiyonlar
Çalışma saati
Makina opsiyonları
Klavye
Güvenlik
+
SEMBOL HAZIRLAMA
Sembol
Boyut
Yeni
Aç
Kaydet
Farklı kaydet
Sil
Kapat
Sembol boyutu
* Yazıcı konfigürasyonuna bağlıdır.
Yazıcıyı çalıştırma
“CHOCO” mesajı yazdırılmak üzere hazırdır.
Günlük kapatma
Kapanış tipi seçin : ?
Uzun Kapanış (Evet)
Kısa Kapanış (Hayır)
HAYIR
EVET
Mesaj seçme
“MIL” mesajı yazdırılmak üzere hazırdır.
Mesaj Yazdırma
“MIL” mesajı yazdırılmak üzere hazırdır.
Mesaj düzenleme
Kafa bakım işlemleri: 7 günde bir yapılması gerekir
Kafa bakım işlemleri (devamı)
Sarf malzemeleri
Gösterge: Düşük seviye ikazı.
İnceltici
Mürekkep
Bilgiler-Hatalar
S/N : Seri numarası
– Hata listesi –
Hatanın tanımı
Hatanın giderilmesi
S/N : Seri numarası :
İnceltici :
Mürekkep :
Fotoğraf ve çizimler temsilidir. Bu dokümanın orjinali Fransızca’dır. İtilaf durumunda bu
dokümanın Fransızca aslı muteber sayılacaktır. Markem-Imaje haber vermeksizin ürünlerdeve
ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu dokümanın tamamının veya bir
kısmının kopyalanması yasaktır.
Edition turque
A36945-B
User Documentation Department 06/2008
Download

Mesaj seçme - Erhardt+Leimer