2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI
TIP FAKÜLTESİ
TIP (TÜRKÇE) 2. SINIF
Sıra
No
Adı Soyadı
Geldiği
Üniversite
Recep Tayyip
ERDOĞAN
Üniversitesi
Recep Tayyip
ERDOĞAN
Üniversitesi
Recep Tayyip
ERDOĞAN
Üniversitesi
Bölümü
Bitirdiği
Dönem
BaĢvurduğu
Bölüm
Tıp Fakültesi
2
Tıp Fakültesi
Genel Not
Ortalaması
Genel Not
100'lük
Ortalaması Sisteme
ÇevrilmiĢ
Hali
ÖSYS
Puanı *
0.70
Genel Not
Ortalaması
*
0.30
Toplam
Puan
AÇIKLAMALAR
100,00
337,81020
30,00000
367,81020
ASIL
3,50
88,33
337,53584
26,49900
364,03484
ASIL
487,00321
3,00
76,66
340,90225
22,99800
363,90025
YEDEK
GiriĢ Yılı
ÖSYS
Puan Türü
ÖSYS
Puanı
Tıp Fakültesi
(Türkçe)
2012
MF3
482,58600
4,00
2
Tıp Fakültesi
(Türkçe)
2012
MF3
482,19405
Tıp Fakültesi
2
Tıp Fakültesi
(Türkçe)
2012
MF3
1
Yüsra TOPALOĞLU
2
Buse ALAGÖZ
3
Eda AKTAġ
4
Metehan YaĢar TEKĠN
Bülent ECEVĠT
Tıp Fakültesi
Üniversitesi
2
Tıp Fakültesi
(Türkçe)
2012
MF3
484,46201
3,25
82,50
339,12341
24,75000
363,87341
YEDEK
5
Nur Sema KILIÇ
Bülent ECEVĠT
Tıp Fakültesi
Üniversitesi
2
Tıp Fakültesi
(Türkçe)
2013
MF3
484,06151
3,10
79,00
338,84306
23,70000
362,54306
YERLEġEMEDĠ
6
Hikmet Beliz
BAYINDIR
Tıp Fakültesi
2
Tıp Fakültesi
(Türkçe)
2013
MF3
477,11355
3,70
93,00
333,97949
27,90000
361,87949
YERLEġEMEDĠ
Tıp Fakültesi
2
Tıp Fakültesi
(Türkçe)
2012
MF3
482,77578
3,00
76,66
337,94305
22,99800
360,94105
YERLEġEMEDĠ
Tıp Fakültesi
2
Tıp Fakültesi
(Türkçe)
2013
MF3
482,66756
76,50
76,50
337,86729
22,95000
360,81729
YERLEġEMEDĠ
Tıp Fakültesi
2
Tıp Fakültesi
(Türkçe)
2012
MF3
481,53914
3,00
76,66
337,07740
22,99800
360,07540
YERLEġEMEDĠ
Tıp Fakültesi
2
2013
MF3
472,81054
3,64
91,60
330,96738
27,48000
358,44738
YERLEġEMEDĠ
Tıp Fakültesi
2
2013
MF3
474,61694
80,00
80,00
332,23186
24,00000
356,23186
YERLEġEMEDĠ
Tıp Fakültesi
2
2013
MF3
468,49727
3,47
87,63
327,94809
26,28900
354,23709
YERLEġEMEDĠ
Tıp Fakültesi
2
2013
MF3
466,64122
3,50
88,33
326,64885
26,49900
353,14785
YERLEġEMEDĠ
Tıp Fakültesi
2
2013
MF3
462,68578
3,85
96,50
323,88005
28,95000
352,83005
YERLEġEMEDĠ
Tıp Fakültesi
2
2013
MF3
458,60732
3,85
96,50
321,02512
28,95000
349,97512
YERLEġEMEDĠ
Tıp Fakültesi
2
2013
MF3
460,67498
3,59
90,43
322,47249
27,12900
349,60149
YERLEġEMEDĠ
Tıp Fakültesi
2
2013
MF3
466,43372
76,85
76,85
326,50360
23,05500
349,55860
YERLEġEMEDĠ
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Erciyes
Üniversitesi
Recep Tayyip
Sibel BOZKURT
ERDOĞAN
Üniversitesi
Akdeniz
AyĢenur AKBAY
Üniversitesi
Recep Tayyip
IĢık TAYFUN
ERDOĞAN
Üniversitesi
Erciyes
Ġrem Berfu ÇĠĞĠLTEPE
Üniversitesi
Ġzmir
Kübra ERTAġ
Üniversitesi
Kırıkkale
Halil Burak KAPUCU
Üniversitesi
Kırıkkale
Eda KILINÇ
Üniversitesi
Kırıkkale
Fatma Betül ATEġ
Üniversitesi
Kırıkkale
Talha TAT
Üniversitesi
Kırıkkale
Merve ASLAN
Üniversitesi
Balıkesir
BüĢra KOÇAK
Üniversitesi
Tıp Fakültesi
(Türkçe)
Tıp Fakültesi
(Türkçe)
Tıp Fakültesi
(Türkçe)
Tıp Fakültesi
(Türkçe)
Tıp Fakültesi
(Türkçe)
Tıp Fakültesi
(Türkçe)
Tıp Fakültesi
(Türkçe)
Tıp Fakültesi
(Türkçe)
18
AyĢe Ece GÖKKAYA
19
Bahri AġCI
20
Öykü BOZKURT
21
Turgut ÖZAL
Üniversitesi
Namık Kemal
Üniversitesi
Adnan
MENDERES
Üniversitesi
MF3
469,97447
2,47
64,30
328,98213
19,29000
348,27213
YERLEġEMEDĠ
2013
MF3
461,36243
3,28
83,20
322,95370
24,96000
347,91370
YERLEġEMEDĠ
Tıp Fakültesi
(Türkçe)
2013
MF3
466,32332
71,00
71,00
326,42632
21,30000
347,72632
YERLEġEMEDĠ
2
Tıp Fakültesi
(Türkçe)
2013
MF3
459,42421
3,42
86,46
321,59695
25,93800
347,53495
YERLEġEMEDĠ
2
Tıp Fakültesi
(Türkçe)
2013
MF3
460,92291
2,92
74,80
322,64604
22,44000
345,08604
YERLEġEMEDĠ
Tıp Fakültesi
2
Tıp Fakültesi
(Türkçe)
2013
MF3
456,10798
81,50
81,50
319,27559
24,45000
343,72559
YERLEġEMEDĠ
Tıp Fakültesi
2
2013
MF3
450,78699
3,54
89,26
315,55089
26,77800
342,32889
YERLEġEMEDĠ
Tıp Fakültesi
2
2013
MF3
449,78965
3,38
85,53
314,85276
25,65900
340,51176
YERLEġEMEDĠ
Tıp Fakültesi
2
2013
MF3
450,85589
3,17
80,63
315,59912
24,18900
339,78812
YERLEġEMEDĠ
Tıp Fakültesi
2
2013
MF3
447,24104
3,47
87,63
313,06873
26,28900
339,35773
YERLEġEMEDĠ
Tıp Fakültesi
2
2013
MF3
440,14078
87,00
87,00
308,09855
26,10000
334,19855
YERLEġEMEDĠ
Tıp Fakültesi
2
2013
MF3
434,24380
3,72
93,46
303,97066
28,03800
332,00866
YERLEġEMEDĠ
Tıp Fakültesi
2
2013
MF3
434,99297
3,46
87,40
304,49508
26,22000
330,71508
YERLEġEMEDĠ
Tıp Fakültesi
2
2012
MF3
430,85142
3,59
90,43
301,59599
27,12900
328,72499
YERLEġEMEDĠ
Tıp Fakültesi
2
2013
MF3
431,92161
3,32
84,13
302,34513
25,23900
327,58413
YERLEġEMEDĠ
Tıp Fakültesi
2
2013
MF3
427,98298
3,65
91,83
299,58809
27,54900
327,13709
YERLEġEMEDĠ
Tıp Fakültesi
2
2013
MF3
427,18630
3,52
88,80
299,03041
26,64000
325,67041
YERLEġEMEDĠ
Tıp Fakültesi
2
2012
MF3
418,84701
3,64
91,60
293,19291
27,48000
320,67291
YERLEġEMEDĠ
Tıp Fakültesi
2
2013
MF3
413,39687
3,28
83,20
289,37781
24,96000
314,33781
YERLEġEMEDĠ
2
Tıp Fakültesi
2
Tıp Fakültesi
2
Necla Gökçe ġENOCAK
Bülent ECEVĠT
Tıp Fakültesi
Üniversitesi
22
Seçil DUMANLI
Bülent ECEVĠT
Tıp Fakültesi
Üniversitesi
23
Alkan KIRAN
24
Ġbrahim Halil ĠPEK
25
Fatma Betül
KAPTANOĞLU
26
Kadriye ÇETĠNKAYA
27
Muradiye CENGĠZ
28
Setenay Sitefin
YALINBAġ
29
Ġsmail Hakkı AFġAR
30
Mehmet SEVĠNÇ
31
Nesibe ÇĠÇEK
32
Merve YALÇIN
33
Muhammed Mazlum
KILIÇ
34
Ayten ERDAL
35
BüĢra GÜL
36
Meryem DĠDEM
GÖKTAġ
Muğla Sıtkı
KOÇMAN
Üniversitesi
Turgut ÖZAL
Üniversitesi
Turgut ÖZAL
Üniversitesi
Dumlupınar
Üniversitesi
Mevlana
Üniversitesi
Ġzmir
Üniversitesi
Turgut ÖZAL
Üniversitesi
Fatih
Üniversitesi
Turgut ÖZAL
Üniversitesi
Turgut ÖZAL
Üniversitesi
Turgut ÖZAL
Üniversitesi
Turgut ÖZAL
Üniversitesi
Turgut ÖZAL
Üniversitesi
Yeni Yüzyıl
Üniversitesi
Tıp Fakültesi
(Türkçe)
Tıp Fakültesi
(Türkçe)
2012
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
(Türkçe)
Tıp Fakültesi
(Türkçe)
Tıp Fakültesi
(Türkçe)
Tıp Fakültesi
(Türkçe)
Tıp Fakültesi
(Türkçe)
Tıp Fakültesi
(Türkçe)
Tıp Fakültesi
(Türkçe)
Tıp Fakültesi
(Türkçe)
Tıp Fakültesi
(Türkçe)
Tıp Fakültesi
(Türkçe)
Tıp Fakültesi
(Türkçe)
Tıp Fakültesi
(Türkçe)
Tıp Fakültesi
(Türkçe)
2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI
TIP FAKÜLTESİ
TIP (TÜRKÇE) 3. SINIF
Sıra
No
Adı Soyadı
1
Mustafa Sami
TÜRKDAMAR
2
Ruken YAZICI
3
Hazar GÖZGÖZ
Geldiği
Üniversite
Gazi
Üniversitesi
Karadeniz
Teknik
Üniversitesi
Karadeniz
Teknik
Üniversitesi
Merve BOZER
Selçuk
Üniversitesi
5
Umut Kaan ÖZDEMĠR
Necmettin
ERBAKAN
Üniversitesi
6
Eren ÇÖKEN
4
7
8
9
10
11
12
Alper KAHVECĠOĞLU
13
Fulya ÖZMEN
14
Zühre Melike
ÖZDAMAR
Genel Not
Ortalaması
*
0.30
Toplam
Puan
AÇIKLAMALAR
70,83
378,12600
21,24900
399,37500
ASIL
2,90
74,33
367,05830
22,29900
389,35730
ASIL
3,12
79,46
359,16650
23,83800
383,00450
YEDEK
374,22913
Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim BaĢ
Kordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucunda
intibak verilmedi
(YerleĢtirildiği program ile baĢvuru yaptığı
programın, öğretim programının en az %80
oranında uygun olması gerekmektedir.)
Bölümü
BaĢvurduğu
Bölüm
GiriĢ
Yılı
ÖSYS
Puan Türü
ÖSYS
Puanı
Tıp Fakültesi
4
Tıp Fakültesi
(Türkçe)
2010
MF3
540,180
2,75
Tıp Fakültesi
4
Tıp Fakültesi
(Türkçe)
2011
MF3
524,369
Tıp Fakültesi
4
Tıp Fakültesi
(Türkçe)
2011
MF3
513,095
Tıp Fakültesi
4
4
Tıp Fakültesi
4
Tıp Fakültesi
4
Tıp Fakültesi
4
Tıp Fakültesi
4
Tıp Fakültesi
4
Tıp Fakültesi
2
Bülent ECEVĠT
Tıp Fakültesi
Üniversitesi
4
Atatürk
Üniversitesi
BaĢkent
Üniversitesi
ÖSYS
Puanı *
0.70
Bitirdiği
Dönem
Tıp Fakültesi
Adıyaman
Üniversitesi
Mersin
Hacı Ġbrahim EKĠNCĠ
Üniversitesi
Selçuk
Ġrem DEMĠRBEK
Üniversitesi
Ġzmir
Furkan OKUMUġ
Üniversitesi
Kırıkkale
ġeyma KUVVETLĠIġIK
Üniversitesi
Kırıkkale
Merve KARACA
Üniversitesi
Genel Not
Ortalaması
Genel Not
100'lük
Ortalaması Sisteme
ÇevrilmiĢ
Hali
Tıp Fakültesi
4
Tıp Fakültesi
4
Tıp Fakültesi
(Türkçe)
Tıp Fakültesi
(Türkçe)
Tıp Fakültesi
(Türkçe)
Tıp Fakültesi
(Türkçe)
Tıp Fakültesi
(Türkçe)
Tıp Fakültesi
(Türkçe)
Tıp Fakültesi
(Türkçe)
Tıp Fakültesi
(Türkçe)
Tıp Fakültesi
(Türkçe)
Tıp Fakültesi
(Türkçe)
Tıp Fakültesi
(Türkçe)
2012
MF3
501,45876
3,03
77,36
351,02113
23,20800
2012
MF3
498,74798
3,27
82,96
349,12359
24,88800
374,01159
Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim BaĢ
Kordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucunda
ders intibakı uygun değildir.(YerleĢtirildiği
program ile baĢvuru yaptığı programın, öğretim
programının en az %80 oranında uygun olması
gerekmektedir.)
2011
MF3
501,97600
72,98
72,98
351,38320
21,89400
373,27720
YEDEK
2012
MF3
496,50311
81,50
81,50
347,55218
24,45000
372,00218
YERLEġEMEDĠ
2012
MF3
498,29134
74,00
74,00
348,80394
22,20000
371,00394
YERLEġEMEDĠ
2012
MF3
494,78791
81,59
81,59
346,35154
24,47700
370,82854
YERLEġEMEDĠ
2012
MF3
492,16905
3,13
79,70
344,51834
23,91000
368,42834
YERLEġEMEDĠ
2013
MF3
486,52891
3,48
87,86
340,57024
26,35800
366,92824
YERLEġEMEDĠ
2012
MF3
484,64526
3,42
86,46
339,25168
25,93800
365,18968
YERLEġEMEDĠ
2012
MF3
483,93351
80,00
80,00
338,75346
24,00000
362,75346
YERLEġEMEDĠ
2012
MF3
480,69574
84,00
84,00
336,48702
25,20000
361,68702
YERLEġEMEDĠ
15
Harika Hazal
KORKUSUZ
16
Nihan Ecmel AKBAġ
17
Sevtap BARÇA
18
Ömercan SEPETÇĠ
19
Sevde ÖZTÜRK
20
Ülker GĠRAYHAN
21
Merve Beyza
22
Ata GÜMÜġEL
Ufuk
Üniversitesi
Ufuk
Üniversitesi
Mevlana
Üniversitesi
Turgut ÖZAL
Üniversitesi
Turgut ÖZAL
Üniversitesi
Turgut ÖZAL
Üniversitesi
Turgut ÖZAL
Üniversitesi
ġifa
Üniversitesi
Tıp Fakültesi
4
Tıp Fakültesi
4
Tıp Fakültesi
4
Tıp Fakültesi
4
Tıp Fakültesi
4
Tıp Fakültesi
4
Tıp Fakültesi
4
Tıp Fakültesi
2
Tıp Fakültesi
(Türkçe)
Tıp Fakültesi
(Türkçe)
Tıp Fakültesi
(Türkçe)
Tıp Fakültesi
(Türkçe)
Tıp Fakültesi
(Türkçe)
Tıp Fakültesi
(Türkçe)
Tıp Fakültesi
(Türkçe)
Tıp Fakültesi
(Türkçe)
2012
MF3
474,10674
3,77
94,63
331,87472
28,38900
360,26372
YERLEġEMEDĠ
2012
MF3
479,43828
2,99
76,43
335,60680
22,92900
358,53580
YERLEġEMEDĠ
2012
MF3
475,17470
2,92
74,80
332,62229
22,44000
355,06229
YERLEġEMEDĠ
2012
MF3
468,51844
2,95
75,50
327,96291
22,65000
350,61291
YERLEġEMEDĠ
2012
MF3
468,41359
2,79
71,76
327,88951
21,52800
349,41751
YERLEġEMEDĠ
2012
MF3
458,42082
3,61
90,90
320,89457
27,27000
348,16457
YERLEġEMEDĠ
2012
MF3
473,71688
2,08
55,20
331,60182
16,56000
348,16182
YERLEġEMEDĠ
2012
MF3
404,42034
283,09424
0,00000
283,09424
YERLEġEMEDĠ
ÖSYS
Puanı *
0.70
Genel Not
Ortalaması
*
0.30
Toplam
Puan
AÇIKLAMALAR
2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI
TIP FAKÜLTESİ
TIP (İNGİLİZCE) 2. SINIF
Sıra
No
Adı Soyadı
1
H. ġule ÇOLAK
2
Damla AteĢ ÖZGÜR
3
Damla Didem
AKYILDIZ
Geldiği
Üniversite
Gaziantep
Üniversitesi
Maltepe
Üniversitesi
On Dokuz
Mayıs
Üniversitesi
Bölümü
Tıp
(Ġngilizce)
Tıp
(Ġngilizce)
Tıp
(Ġngilizce)
Bitirdiği
Dönem
2
2
2
BaĢvurduğu
Bölüm
Tıp
(Ġngilizce)
Tıp
(Ġngilizce)
Tıp
(Ġngilizce)
Genel Not
Genel Not Ortalaması
Ortalaması 100'lük
Sisteme
ÇevrilmiĢ
Hali
GiriĢ Yılı
ÖSYS
Puan Türü
ÖSYS
Puanı
2012
MF3
490,12792
80,00
80,00
343,08954
24,00000
367,08954
ASIL
2013
MF3
405,85295
77,00
77,00
284,09707
23,10000
307,19707
ASIL
2012
MF3
494,99016
77,00
77,00
346,49311
23,10000
369,59311
YDMS PUANI OLMADIĞI İÇİN
YERLEŞEMEDİ
Download

2014-2015 eğitim-öğretim yılı tıp fakültesi kurumlararası yatay geçiş