GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
2014 YILI BÜTÇESİ
PROFORMA BİLANÇO
(TL)
Döner Varlıklar
Hazır Değerler
Vakıfbank (Yapı Denetim hs.)
D.B.B
Oca.14
Şub.14
Mar.14
Nis.14
May.14
Haz.14
Tem.14
Ağu.14
Eyl.14
Eki.14
Kas.14
Ara.14
61.368.601
59.789.042
58.296.700
57.752.253
56.604.332
55.279.384
52.328.533
50.672.113
45.656.788
42.608.633
37.816.816
35.806.411
35.640.486
41.579.109
39.783.093
38.864.038
38.095.924
36.889.410
35.624.401
31.628.203
29.247.961
26.176.973
21.173.307
17.248.046
14.063.764
13.270.450
647.608
600.000
550.000
500.000
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
16.172.016
16.251.238
15.573.198
15.734.282
15.661.232
15.457.846
15.946.159
16.373.322
14.026.615
15.388.396
13.900.047
14.657.595
15.230.082
690.772
690.772
690.772
690.772
690.772
690.772
690.772
690.772
690.772
690.772
690.772
690.772
690.772
2.279.097
2.463.941
2.618.692
2.731.275
2.912.918
3.106.365
3.713.399
4.060.058
4.512.429
5.156.158
5.827.952
6.294.281
6.399.182
44.688.041
47.021.550
49.194.309
51.194.567
53.495.076
55.899.087
60.584.377
63.798.029
67.621.897
73.027.014
78.034.132
81.991.250
83.933.511
Duran Varlıklar
52.540.151
54.998.660
57.296.419
59.421.677
61.847.186
64.376.197
69.186.487
72.525.139
76.474.007
82.004.124
87.136.242
91.218.360
93.285.621
Amortismanlar
7.852.110
7.977.110
8.102.110
8.227.110
8.352.110
8.477.110
8.602.110
8.727.110
8.852.110
8.977.110
9.102.110
9.227.110
9.352.110
106.056.643
106.810.592
107.491.008
108.946.820
110.099.408
111.178.471
112.912.910
114.470.142
113.278.684
115.635.647
115.850.948
117.797.661
119.573.997
72.825.852
73.435.631
73.967.437
75.216.410
76.248.718
77.203.881
78.873.661
80.405.650
79.171.758
80.965.493
81.150.498
82.988.844
84.666.771
0
102.292
204.344
204.104
204.104
204.104
204.104
204.104
204.104
204.104
204.104
204.104
204.104
11.955.085
11.661.390
11.255.466
11.664.629
11.861.139
11.976.252
12.805.983
13.506.426
11.436.736
12.394.674
11.743.881
12.750.682
13.597.063
Ticari Alacaklar
Diğer Dönen Var.
Devreden Kdv
Duran Varlıklar Top.
AKTİF TOPLAMI
Kısa Vad. Yab. Kaynaklar
Kısa.Vad.Banka Borcu
Ticari Borçlar (Satıcılar)
Kdv Borcu
Öd.Vergi Ve Fonlar (Stopaj)
Yapı Denetim Avansı
Diğer Kvyk
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83.901
51.146
55.278
63.783
68.035
76.539
85.043
85.043
89.296
93.548
97.800
97.800
97.800
647.608
600.000
550.000
500.000
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
727.963
727.963
727.963
727.963
727.963
727.963
727.963
727.963
727.963
727.963
727.963
727.963
727.963
59.411.294,62
60.292.840
61.174.386
62.055.931
62.937.476
63.819.022
64.700.567
65.582.113
66.463.658
67.345.204
68.226.749
69.108.295
69.989.840
33.230.791
33.230.791
33.230.791
33.230.791
33.230.791
33.230.791
33.230.791
33.230.791
33.230.791
33.230.791
33.230.791
33.230.791
33.230.791
422.147
422.147
422.147
422.147
422.147
422.147
422.147
422.147
422.147
422.147
422.147
422.147
422.147
Alınan Sipariş Avansları (Katılımcılar) 30.190.503
30.190.503
30.190.503
30.190.503
30.190.503
30.190.503
30.190.503
30.190.503
30.190.503
30.190.503
30.190.503
30.190.503
30.190.503
2.618.141
2.618.141
2.618.141
2.618.141
2.618.141
2.618.141
2.618.141
2.618.141
2.618.141
2.618.141
2.618.141
2.618.141
2.618.141
Özkaynaklar
0
144.170
292.781
499.619
619.899
743.799
808.458
833.701
876.136
1.439.363
1.469.659
1.578.026
1.676.435
Ödenmiş Sermaye
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dönem Net Karı-Zararı
0
144.170
292.781
499.619
619.899
743.799
808.458
833.701
876.136
1.439.363
1.469.659
1.578.026
1.676.435
106.056.643
106.810.592
107.491.008
108.946.820
110.099.408
111.178.471
112.912.910
114.470.142
113.278.684
115.635.647
115.850.948
117.797.661
119.573.997
Gel.Ay.Ait.Gelir Thk
Uzun Vad. Yab. Kaynaklar
Uz.Vad.Tic.Borçlar (Depozitolar)
Borç ve Gider Karşılığı
PASİF TOPLAMI
PROFORMA GELİR TABLOSU
(TL)
Oca.14
Şub.14
Mar.14
Nis.14
May.14
Haz.14
Tem.14
Ağu.14
Eyl.14
Eki.14
Kas.14
Ara.14 Bütçe Toplamı
Satışlar Toplamı
11.745.904
11.407.988
11.820.845
11.990.307
12.044.168
12.727.263
13.282.312
11.557.967
12.903.060
11.837.323
12.702.063
13.413.347
147.432.548
Altyapı Satışları
10.014.022
9.644.588
10.044.307
10.116.486
10.226.597
10.910.957
11.513.930
9.721.243
10.604.437
10.064.037
10.926.473
11.572.423
125.359.500
Elektrik
6.136.680
5.820.600
6.258.288
6.850.679
6.868.012
7.402.471
8.115.780
6.600.905
7.223.634
6.391.438
7.010.613
7.018.672
81.697.773
Doğalgaz
3.265.477
3.190.602
3.176.849
2.596.948
2.584.384
2.493.322
2.400.412
2.122.791
2.399.950
2.954.176
3.226.435
3.864.326
34.275.672
Su
502.170
523.690
499.474
559.163
664.505
905.468
888.042
887.851
871.157
608.727
579.729
579.729
8.069.704
Haberleşme
109.696
109.696
109.696
109.696
109.696
109.696
109.696
109.696
109.696
109.696
109.696
109.696
1.316.350
1.731.882
1.763.400
1.776.538
1.873.821
1.817.572
1.816.306
1.768.382
1.836.725
2.298.623
1.773.286
1.775.590
1.840.924
22.073.048
Atık Den. - Arıtma - Analiz Hizmet Satışları
Diğer Hizmet Satışları
230.652
253.012
208.064
304.494
256.819
261.540
244.415
273.496
249.248
251.349
256.009
321.275
3.110.374
Yönetim Aidatı
183.759
183.029
187.701
187.226
186.341
156.487
156.148
155.986
154.390
154.390
151.810
150.735
2.008.001
Kira
405.926
415.814
469.228
470.554
462.866
486.733
456.274
495.697
463.169
456.001
456.226
457.369
5.495.856
Diğer
Altyapı Katılım
Satışların Maliyeti Toplamı
Altyapı Satışları Maliyeti
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
550.271
30.000
30.000
30.000
880.271
881.545
881.545
881.545
881.545
881.545
881.545
881.545
881.545
881.545
881.545
881.545
881.545
10.578.546
10.603.869
10.266.701
10.607.574
10.768.304
10.816.333
11.455.071
12.033.243
10.310.016
11.147.598
10.687.025
11.518.429
12.226.361
132.440.524
9.491.672
9.132.144
9.517.964
9.582.264
9.677.969
10.311.985
10.907.282
9.154.974
10.016.804
9.554.131
10.380.875
11.023.541
118.751.605
Elektrik
5.779.480
5.475.782
5.896.324
6.485.957
6.502.670
7.018.029
7.720.935
6.245.110
6.845.583
6.059.225
6.640.175
6.647.946
77.317.217
Doğalgaz
3.250.138
3.175.614
3.161.926
2.584.749
2.572.244
2.481.610
2.389.136
2.112.819
2.388.676
2.940.299
3.211.279
3.846.174
34.114.664
436.168
454.860
433.826
485.671
577.167
786.459
771.323
771.157
756.657
528.720
503.533
503.533
7.009.074
25.888
25.888
25.888
25.888
25.888
25.888
25.888
25.888
25.888
25.888
25.888
25.888
310.650
1.112.197
1.134.558
1.089.610
1.186.040
1.138.365
1.143.086
1.125.961
1.155.042
1.130.793
1.132.895
1.137.554
1.202.820
13.688.920
230.652
253.012
208.064
304.494
256.819
261.540
244.415
273.496
249.248
251.349
256.009
321.275
3.110.374
Su
Haberleşme
Diğer Hizmet Satışları
Atık Den. - Arıtma - Analiz Hizmet Sat. Mal.
Diğer
Altyapı Katılım
0
881.545
881.545
881.545
881.545
881.545
881.545
881.545
881.545
881.545
881.545
881.545
881.545
10.578.546
Brüt Satış Karı Veya Zararı
1.142.035
1.141.287
1.213.271
1.222.003
1.227.835
1.272.192
1.249.070
1.247.952
1.755.462
1.150.297
1.183.634
1.186.986
14.992.023
Faaliyet Gider Toplamları
1.150.261
1.141.552
1.152.366
1.243.035
1.240.401
1.328.691
1.335.866
1.305.793
1.273.343
1.186.073
1.129.140
1.139.412
14.625.934
Genel Yönetim Giderleri
579.544
571.836
582.650
673.318
670.684
758.974
766.149
736.076
703.626
616.356
559.423
569.696
7.788.333
Ücretler Ve Kıdem Tazminatları
445.717
444.717
444.717
444.717
444.717
444.717
444.717
444.717
444.717
444.717
444.717
444.717
5.337.601
Amortisman Gideri
125.000
125.000
125.000
125.000
125.000
125.000
125.000
125.000
125.000
125.000
125.000
125.000
1.500.000
-8.226
-266
60.905
-21.032
-12.566
-56.499
-86.796
-57.841
482.119
-35.776
54.494
47.574
366.089
Finansman Gelir - Gider
152.397
148.876
145.934
141.312
136.466
121.158
112.040
100.276
81.108
66.072
53.874
50.835
1.310.346
Dönem Net Karı Veya Zararı
144.170
148.610
206.838
120.280
123.900
64.659
25.243
42.434
563.227
30.296
108.368
98.408
1.676.435
Faaliyet Karı Veya Zararı
NAKİT BÜTÇESİ
(TL)
Oca.14
Şub.14
Mar.14
Nis.14
May.14
Haz.14
Tem.14
Ağu.14
Eyl.14
Eki.14
Kas.14
Ara.14
Kümüle
41.579.109
Dönem Başı Nakit Değerler
41.579.109 39.783.093 38.864.038 38.095.924 36.889.410 35.624.401 31.628.203 29.247.961 26.176.973 21.173.307 17.248.046 14.063.764
Dönem İçi Nakit Girişleri
13.730.728 14.087.097 13.737.566 14.165.696 14.349.054 14.439.311 15.157.161 15.896.324 13.776.714 15.395.517 14.172.913 15.197.290 174.105.370
Dönem Başı Nakit Girişleri
Satış Tahsilatı
Diğer Nakit Girişleri
Dönem İçi Nakit Çıkışları
Dönem Başı Nakit Çıkışları
Satınalma Ödemesi
Direk İşçilik
Arsa Tahsis Ödemeleri
Eml Derslik Yapım Bed
Kıdem Taz.Karşılığı
Yönetim Giderleri
Yatırım Bütçesi
Kdv Ödemesi
Vergi Ödemesi
Aylık Nakit Akışı
Faiz Geliri/Gideri
Dönem Sonu Nakit Mevcudu
13.251.735
13.596.437
13.183.877
13.610.441
13.802.871
13.864.966
14.618.758
15.311.402
13.230.175
14.857.436
13.634.567
14.657.595
167.620.260
478.993
490.660
553.689
555.254
546.182
574.345
538.403
584.922
546.539
538.081
538.347
539.695
6.485.110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.679.141 15.155.027 14.651.614 15.513.521 15.750.528 18.556.667 17.649.443 19.067.588 18.861.488 19.386.850 17.411.069 16.041.438 203.724.375
0
0
102.292
102.052
102.052
102.052
102.052
102.052
102.052
102.052
102.052
102.052
1.020.761
11.955.085
11.661.390
11.255.466
11.664.629
11.861.139
11.976.252
12.805.983
13.506.426
11.436.736
12.394.674
11.743.881
12.750.682
145.012.341
279.779
274.886
266.382
262.130
253.626
245.121
245.121
240.869
236.617
232.365
232.365
232.365
3.001.625
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
150.000
446.836
443.750
451.890
546.328
468.945
468.060
459.135
461.034
458.748
495.813
405.572
406.671
5.512.781
2.901.040
2.711.355
2.507.805
2.862.100
2.984.233
5.676.143
3.939.609
4.659.664
6.525.539
6.055.899
4.816.899
2.439.369
48.079.655
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83.901
51.146
55.278
63.783
68.035
76.539
85.043
85.043
89.296
93.548
97.800
97.800
947.212
-1.948.413
-1.067.930
-914.048
-1.347.826
-1.401.475
-4.117.356
-2.492.282
-3.171.264
-5.084.774
-3.991.333
-3.238.155
-844.149
-29.619.004
152.397
148.876
145.934
141.312
136.466
121.158
112.040
100.276
81.108
66.072
53.874
50.835
1.310.346
39.783.093 38.864.038 38.095.924 36.889.410 35.624.401 31.628.203 29.247.961 26.176.973 21.173.307 17.248.046 14.063.764 13.270.450
13.270.450
YATIRIM BÜTÇESİ
(TL)
2013'den Gelen Yatırımlar
Tembelova Altyapı Yatırımı
Tembelova Dolgu Alanı İyileştirmesi
Cami inşaatı
Cami Otopark İnşaatı
Bankalar Parseli Meydan Projesi
Okul Atölye Binası
Eyl.14
Ağu.14
Tem.14
Haz.14
May.14
Nis.14
Mar.14
Şub.14
Oca.14
Eki.14
Kas.14
2.391.342 2.270.592 1.940.592 2.235.592 2.294.844 3.378.124 1.883.153 1.423.369 2.173.369 2.185.869 1.435.869
0
0
0
0
0
1.816.342 1.695.592 1.695.592 1.905.592 1.849.842 1.699.755
0
750.000
0 750.000
0
0
0
0
0
0
0
75.002 1.573.369 1.633.153 1.173.369 1.173.369 1.185.869 1.185.869
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
170.000
130.000
0
0
0
0
0
0
0
0
105.000
200.000
200.000
245.000
575.000
575.000
250.000
250.000
250.000 250.000
250.000
0
0
0
0
0
0
2014 Bütçe
Tahmini
Ara.14
0
0
0
0
0
0
0
23.612.715
10.662.715
1.500.000
8.000.000
300.000
1.900.000
1.250.000
Yeni Yatırımlar
0
0
0
0
0
0
0 1.300.000 2.050.000 1.950.000 1.850.000 1.250.005
8.400.005
Stratejik Plan Yatırımları
-Teknoloji Caddesi projesi
-Güneş Enerji Santrali (1 MW)
-Teknopark Üretim ve Ofis Binası
-Teknopark Arge ve Ticaret Binası
-Kapalı Spor, Halı Saha ve Kültür Tesisi Projesi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
1
1
1
3.400.003
500.000
2.900.000
1
1
1
E80 Otoyol Bağlantısı
2. Kalite Su Elde Edilmesi
Tembelova Kamulaştırma Bedeli
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.250.000 1.250.000
1
0
1
0
5.000.000
1
1
2.391.342 2.270.592 1.940.592 2.235.592 2.294.844 3.378.124 1.883.153 2.723.369 4.223.369 4.135.869 3.285.869 1.250.005
32.012.720
YATIRIM TOPLAMI
1.300.000
0
1.300.000
0
0
0
800.000
200.000
600.000
0
0
0
700.000
200.000
500.000
0
0
0
0 1.250.000 1.250.000
0
0
0
0
0
0
600.000
100.000
500.000
0
0
0
İDAME VE İYİLEŞTİRME HARCAMALARI
(TL)
Oca.14
Şub.14
Mar.14
Nis.14
May.14
Haz.14
Tem.14
Ağu.14
Eyl.14
Eki.14
Kas.14
2014 Bütçe
Tahmini
Ara.14
Yapı Bölümü
Güvenlik Kulübeleri yapımı
Güney Kapı Kavşak Düzenlemesi
Yönetim Binası İyileştirmeleri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81.000
81.000
0
0
475.000
175.000
100.000
200.000
200.000
0
0
200.000
100.000
0
0
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
856.000
256.000
100.000
500.000
Elektrik Bölümü
1. Bölgedeki DM'lerde bulunan arızalı
rölelerin değişimi ve uzaktan sayaç
okuma sistemi kurulması
1. Bölgedeki teknik ve ekonomik ömrünü
tamamlayan armatürlerin verimli
armatürlerle değişimi
DM 13 ve DM 14 arası arıza nedeniyle
iptal edilen kablo yerine 3x240 mm2
kablo tesisi
1. Bölgedeki DM'lerin Scade sistemine
bağlanması
0
0
0
0
0
0
618.332
438.332
438.332
438.332
438.332
438.340
2.810.000
0
0
0
0
0
0
158.333
158.333
158.333
158.333
158.333
158.335
950.000
0
0
0
0
0
0
56.666
56.666
56.666
56.666
56.666
56.670
340.000
0
0
0
0
0
0
180.000
0
0
0
0
0
180.000
0
0
0
0
0
0
223.333
223.333
223.333
223.333
223.333
223.335
1.340.000
16.667
16.667
0
16.667
16.667
0
16.667
16.667
0
16.667
16.667
0
16.667
16.667
0
216.667
16.667
200.000
216.667
16.667
200.000
216.667
16.667
200.000
216.667
16.667
200.000
166.667
16.667
150.000
16.667
16.667
0
16.667
16.667
0
1.150.000
200.000
950.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
250.000
250.000
0
0
0
0
0
0
850.000
850.000
Bilgi Teknolojileri Bölümü
Mobese Kamera ve Plaka Okuma Sistemi 2. Etap ( Tembelova ve Kavşak)
OSOS (Otomatik Sayaç Okuma Sistemi)
ve Kontrol Merkezi
Gosb içerisinde LED Ekran konulması
Enerji Verimliliği Projeleri
Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımı Ek Modüller
Donanım ve Yazılım Yenilemesi
10.500
10.500
168.000
173.250
136.500
220.500
220.500
270.500
401.750
391.250
341.250
362.250
2.706.750
0
0
63.000
57.750
21.000
21.000
21.000
21.000
47.250
47.250
47.250
47.250
393.750
0
0
105.000
105.000
105.000
105.000
105.000
105.000
210.000
210.000
210.000
315.000
1.575.000
0
0
0
10.500
0
0
0
10.500
0
0
0
0
0
0
10.500
0
0
0
10.500
0
0
84.000
10.500
0
0
84.000
10.500
0
50.000
84.000
0
10.500
50.000
84.000
0
10.500
50.000
84.000
0
0
0
84.000
0
0
0
0
0
0
150.000
504.000
42.000
42.000
Araç Alımı
Güvenlik Aracı
Elektrik Bölümü Teknik Servis Aracı
Bakım-Onarım Hizmet aracı
BT Bölümü Teknik Servis Aracı
Tembelova Yol Süpürge Aracı
40.000
0
0
0
40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
320.000
40.000
40.000
40.000
0
200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
360.000
40.000
40.000
40.000
40.000
200.000
İDAME VE İYİLEŞTİRME HARCAMALARI
67.167
27.167
184.667
189.917
234.167
1.432.167
1.455.499
1.225.499 1.306.749
996.249
796.249
817.257
8.732.750
Çevre Bölümü
Su Deposu Terfi Mrk. Pompa ve Elk. Sist. Yenileme
Atıksu Kanal Yenileme Projesi (2013'den Gelen)
Doğalgaz Bölümü
Doğalgaz Hatları İrtibatlandırması (2013'den gelen)
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
Harcama Kalemi (TL)
2013 Bütçe
2013 Gerçek.
2014 Bütçe
Genel Giderler
- Ücretler
- Diğer Giderler
Kıd.Taz.Karşılığı
Malzeme Sarfları
Su Deposu Elk.
Araç Bakım, Kira Gid.
Haberleşme Gid.
Kargo Gid.
Nakliye Ham.Gid.
Personel Servisi
Ambulans ve Tedavi Gid.
Seminer -Eğitim
Analiz ve Kont.Hiz.
Gazete-Kitap-Abone Gid.
Seyehat Gid.
Taşıt Gid.
S.Kıymet Sigorta
Orman Kiraları
Dava- İcra Vekalet Gid.
Vergi Resim harç
Pers.Yemek gid.
Proje, İmar Pl.Tad.ve Sayısal.
Diğer Giderler
Bakım Gid.
Danışman Bilirkişi
Temizlik-Peyzaj-Bahçe Bakım
Dışarı Yap. işçilik
Temsil Ağırlama Gid.
İlan Ve Reklam Gid.
Dahili Sarflar
Elektrik Sarfı
Doğalgaz Sarfı
Su Sarfı
GOSB Meydan İç Tüketim
Amortisman gid.
6.537.687
4.704.137
1.833.550
190.200
400.000
164.100
131.528
40.403
2.400
18.000
191.543
1.200
20.400
8.700
43.200
15.000
5.000
85.000
25.875
18.000
51.500
115.000
290.000
16.500
727.031
462.900
313.187
746.000
81.000
290.225
2.278.752
1.425.242
100.339
753.170
0
1.400.000
6.705.575
5.115.030
1.590.545
117.238
380.383
166.492
145.286
37.168
4.949
31.021
187.023
989
8.017
6.169
71.051
6.922
2.834
84.255
26.969
95.906
30.821
94.639
15.900
76.514
266.084
402.183
310.258
708.526
98.086
277.765
2.267.026
1.154.560
115.187
997.279
0
1.639.458
7.037.171
5.187.601
1.849.570
150.000
511.940
177.000
107.915
38.611
3.000
19.350
230.456
840
20.400
8.700
56.200
15.000
3.600
150.000
25.149
19.350
40.059
108.000
147.500
16.500
649.750
252.555
628.376
1.096.822
87.075
115.050
3.259.135
1.794.375
112.160
1.193.600
159.000
1.500.000
12.836.782
12.674.960
14.625.934
GYG Toplamı
Harcama Kalemi (TL)
Oca.14
Genel Giderler
- Ücretler
- Diğer Giderler
Kıd.Taz.Karşılığı
Malzeme Sarfları
Su Deposu Elk.
Araç Bakım, Kira Gid.
Haberleşme Gid.
Kargo Gid.
Nakliye Ham.Gid.
Personel Servisi
Ambulans ve Tedavi Gid.
Seminer -Eğitim
Analiz ve Kont.Hiz.
Gazete-Kitap-Abone Gid.
Seyehat Gid.
Taşıt Gid.
S.Kıymet Sigorta
Orman Kiraları
Dava- İcra Vekalet Gid.
Vergi Resim harç
Pers.Yemek gid.
Proje, İmar Pl.Tad.ve Sayısal.
Diğer Giderler
Bakım Gid.
Danışman Bilirkişi
Temizlik-Peyzaj-Bahçe Bakım
Dışarı Yap. işçilik
Temsil Ağırlama Gid.
İlan Ve Reklam Gid.
Dahili Sarflar
Elektrik Sarfı
Doğalgaz Sarfı
Su Sarfı
GOSB Meydan İç Tüketim
Amortisman gid.
596.955
433.217
163.738
12.500
46.453
13.000
8.993
3.218
250
1.613
19.125
70
1.700
725
2.800
1.250
300
12.500
0
1.613
12.255
9.000
15.000
1.375
44.979
36.580
35.529
81.617
7.256
9.588
212.757
136.121
19.772
43.614
13.250
125.000
1.150.261
GYG Toplamı
Şub.14
Mar.14
Nis.14
May.14
Haz.14
581.599
432.217
149.382
12.500
38.953
13.000
8.993
3.218
250
1.613
19.125
70
1.700
725
2.800
1.250
300
12.500
3.843
1.613
1.555
9.000
15.000
1.375
44.979
40.080
35.529
89.858
7.256
9.588
207.664
130.677
18.251
45.486
13.250
125.000
562.756
432.217
130.539
12.500
39.953
12.000
8.993
3.218
250
1.613
19.125
70
1.700
725
2.800
1.250
300
12.500
0
1.613
1.555
9.000
0
1.375
52.979
31.580
61.771
89.858
7.256
9.588
211.579
138.215
16.730
43.384
13.250
125.000
579.284
432.217
147.068
12.500
42.453
13.000
8.993
3.218
250
1.613
19.125
70
1.700
725
7.300
1.250
300
12.500
8.529
1.613
1.555
9.000
0
1.375
97.979
23.830
87.875
90.007
7.256
9.588
222.216
152.037
8.365
48.564
13.250
125.000
568.256
432.217
136.039
12.500
42.453
15.000
8.993
3.218
250
1.613
19.125
70
1.700
725
2.800
1.250
300
12.500
0
1.613
1.555
9.000
0
1.375
51.979
15.280
87.875
90.007
7.256
9.588
285.161
152.337
4.141
115.434
13.250
125.000
592.756
432.217
160.539
12.500
42.453
16.000
8.993
3.218
250
1.613
19.125
70
1.700
725
2.800
1.250
300
12.500
0
1.613
1.555
9.000
23.500
1.375
51.979
15.030
62.875
90.007
7.256
9.588
374.201
161.574
2.760
196.617
13.250
125.000
1.141.552
1.152.366
1.243.035
1.240.401
1.328.691
Tem.14
Kas.14
Ara.14
2014 Bütçe
Tahmini
Ağu.14
Eyl.14
Eki.14
610.192
432.217
177.976
12.500
42.453
18.000
8.993
3.218
250
1.613
19.125
70
1.700
725
7.300
1.250
300
12.500
237
1.613
12.255
9.000
23.500
1.375
51.979
15.030
37.875
90.007
7.256
9.588
388.939
168.806
3.220
203.663
13.250
125.000
600.782
432.217
168.565
12.500
42.453
18.000
8.993
3.218
250
1.613
19.125
70
1.700
725
7.400
1.250
300
12.500
1.426
1.613
1.555
9.000
23.500
1.375
51.979
15.030
43.809
95.092
7.256
9.588
357.257
147.720
3.497
192.791
13.250
125.000
602.845
432.217
170.628
12.500
41.453
16.000
8.993
3.218
250
1.613
19.125
70
1.700
725
2.800
1.250
300
12.500
11.089
1.613
1.555
9.000
23.500
1.375
47.979
15.030
43.809
95.092
7.256
9.588
326.744
158.483
3.681
151.331
13.250
125.000
589.256
432.217
157.039
12.500
39.953
15.000
8.993
3.218
250
1.613
19.125
70
1.700
725
2.800
1.250
300
12.500
0
1.613
1.555
9.000
23.500
1.375
92.979
15.030
43.809
95.092
7.256
9.588
208.064
138.663
4.141
52.010
13.250
125.000
575.780
432.217
143.563
12.500
46.453
14.000
8.993
3.218
250
1.613
19.125
70
1.700
725
7.300
1.250
300
12.500
25
1.613
1.555
9.000
0
1.375
29.979
15.030
43.809
95.092
7.256
9.588
227.606
154.801
9.201
50.353
13.250
125.000
576.712
432.217
144.495
12.500
46.453
14.000
8.993
3.218
250
1.613
20.081
70
1.700
725
7.300
1.250
300
12.500
0
1.613
1.555
9.000
0
1.375
29.979
15.030
43.809
95.092
7.256
9.588
236.947
154.940
18.403
50.353
13.250
125.000
7.037.171
5.187.601
1.849.570
150.000
511.940
177.000
107.915
38.611
3.000
19.350
230.456
840
20.400
8.700
56.200
15.000
3.600
150.000
25.149
19.350
40.059
108.000
147.500
16.500
649.750
252.555
628.376
1.096.822
87.075
115.050
3.259.135
1.794.375
112.160
1.193.600
159.000
1.500.000
1.335.866
1.305.793
1.273.343
1.186.073
1.129.140
1.139.412
14.625.934
FAALİYET GELİRLERİ İLE GENEL YÖNETİM GİDERLERİ MUKAYESESİ
GYG Karşılama
Oranı %
Amort. Hariç GYG
Karşılama Oranı %
6.607.895
45
50
77.317.217
4.380.557
30
33
34.275.672
34.114.664
161.008
1
1
Su
8.069.704
7.009.074
1.060.630
7
8
BT-Haberleşme
1.316.350
310.650
1.005.700
7
8
22.073.048
13.688.920
8.384.128
57
64
Atık Den. - Arıtma - Analiz Hiz.
3.110.374
3.110.374
0
0
0
Yönetim Aidatı
2.008.001
2.008.001
14
15
Kira
5.495.856
5.495.856
38
42
880.271
880.271
6
7
0
0
0
103
114
Faaliyet Türleri
(TL)
Gelir
Gider
125.359.500
118.751.605
Elektrik
81.697.773
Doğalgaz
Altyapı Faaliyetleri
Diğer Faaliyetler
Diğer
Altyapı Katılım
Faaliyet Toplamları
GYG Toplamı
10.578.546
147.432.548
10.578.546
Fark
132.440.524 14.992.023
14.625.934
13.125.934
Download

tıklayınız. - Gebze Organize Sanayi Bölgesi