SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM YILI GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
1. Sınav
Program
1. Başvuru
Tarihleri
2. Sınav
Yer
2. Başvuru
Tarihleri
22.08.2014 10:00
Grafik Tasarım
1 nolu stüdyo
Yazılı Sınav
Tarih ve Saat
Mülakat/
Portfolyo Tarih
ve Saat
21.08.2014 10:00
3. Sınav
Yazılı Sınav
Tarih ve Saat
Mülakat/
Portfolyo Tarih
ve Saat
Yer
3. Başvuru
Tarihleri
-
-
-
-
Yazılı Sınav
Tarih ve Saat
Mülakat
/Portfolyo Tarih
ve Saat
Yer
-
-
-
-
Grafik Tasarımı
Yüksek Lisans
1 Temmuz-15
Ağustos
Ekonomi Yüksek
Lisans ve
Bütünleşik Doktora
30 Haziran- 04
08.07.2014 10:00
Temmuz
-
O501
1 Eylül - 5
Eylül
09.09.2014 10:00
-
O501
-
-
-
-
Uluslararası
İlişkiler Yüksek
Lisans
Son Başvuru 20
25.06.2014 10:00
Haziran 2014
-
O101
20 Haziran15 Ağustos
-
22.08.2014 10:00
O101
25 Ağustos- 8
Eylül
-
11.09.2014 10:00
O101
Turizm İşletmeciliği 1 Temmuz-15
Ağustos
Yüksek Lisans
21.08.2014 14:00
-
O101
25 Ağustos- 8
11.09.2014 14:00
Eylül
O101
-
-
-
-
-
Özel Hukuk Yüksek 1 Temmuz-15
Ağustos
Lisans
21.08.2014 13:00
-
Hukuk Fak.
Binası
25 Ağustos- 8
11.09.2014 13:00
Eylül
-
Hukuk Fak.
Binası
-
-
-
-
Enerji Hukuku
Yüksek Lisans
1 Temmuz-15
Ağustos
21.08.2014 13:00
Hukuk Fak.
Binası
25 Ağustos- 8
11.09.2014 13:00
Eylül
-
Hukuk Fak.
Binası
Kamu
HukukuYüksek
Lisans
1 Temmuz-15
Ağustos
21.08.2014 10:00
-
Hukuk Fak.
Binası
25 Ağustos- 8
11.09.2014 10:00
Eylül
-
Hukuk Fak.
Binası
-
-
-
-
İngiliz Dili ve
Edebiyatı
1 Temmuz-15
Ağustos
21.08.2014 09:30
21.08.2014 14:00
11.09.2014 14:00
Yazılı(Y601)Mülakat(Y63
4)
-
-
-
-
İletişim Yüksek
Lisans
1 Temmuz-15
Ağustos
21.08.2014 10:00
-
B301
25 Ağustos- 8
11.09.2014 10:00
Eylül
-
B301
-
-
-
-
İşletme Doktora
1 Temmuz-14
Temmuz
17.07.2014 10:00
17.07.2014 13:00
O510
15 Temmuz15 Ağustos
21.08.2014 10:00
21.08.2014 13:00
O510
25 Ağustos- 8
11.09.2014 10:00
Eylül
11.09.2014 13:00
O510
İşletme Yüksek
Lisans
1 Temmuz-14
Temmuz
17.07.2014 10:00
O510
15 Temmuz15 Ağustos
-
21.08.2014 10:00
O510
25 Ağustos- 8
Eylül
-
11.09.2014 10:00
O510
Sanat ve Tasarım
Yüksek Lisans
1 Temmuz-15
Ağustos
21.08.2014 10:00
22.08.2014 10:00
Grafik Atölye 12
-
-
-
-
-
-
-
-
Sanat ve Tasarım
Sanatta Yeterlik
1 Temmuz-15
Ağustos
21.08.2014 10:00
22.08.2014 14:00
Grafik Atölye 12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
06.08.2014 10:00
O501
05-15
Ağustos
-
21.08.2014 10:00
O501
15 Ağustos-8
Eylül
-
10.09.2014 10:00
O501
-
16.07.2014 10:00
O405
15 Temmuz8 Eylül
-
11.09.2014 10:00
O405
-
-
-
-
Uluslararası
1 Temmuz-04
Lojistik Yönetimi
Ağustos
Yüksek Lisans
Uluslararası Tic. Ve
1 Temmuz-14
Finansman Yüksek
Temmuz
Lisans
Yazılı(Y601)- 25 Ağustos- 8
11.09.2014 09:30
Mülakat(Y634)
Eylül
SÜREÇ
Yabancı Dil
Sınavı
Kayıt Tarihi
1 Temmuz - 15 Ağustos 2014 Tarihleri
arasında alınan Başvurular İçin
19.Ağu.14
26-27-28-29 Ağustos 2014
15 Ağustos - 08 Eylül 2014 Tarihleri
arasında alınan Başvurular İçin
09.Eyl.14
15-16-17-18-19 Eylül 2014
Download

2014-2015 Güz Dönemi Başvuru, Mülakat ve Sınav Tarihleri