I. Balkan Stevia Konferansı
1st Balkan Conference of Stevia
14-16 Şubat 2014
YUNANİSTAN-Volos
Dr. Ahu ÇINAR
26.03.2014
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar
Genel Müdürlüğü
Sunu Planı
 Stevia ile İlgili Genel Bilgiler
 Toplantı ile İlgili Genel Bilgiler
 Bakanlığımızın Uygulamaya Yönelik
Sağlayacağı Katkı
2
Stevia ile İlgili Genel Bilgiler
 Anavatanı Güney Amerika
(Paraguay, Brezilya)
 1887 yılında Güney Amerikalı
doğa bilimci Antonio Bertoni
tarafından keşfedilmiştir.
 Kuzey Amerika’da 80, Güney
Amerika’da ise 200’den fazla
tespit edilen türü olduğu
belirtilmektedir.
3
Stevia ile İlgili Genel Bilgiler




Asteraceae familyasında yer alır
Nemli ortamı sever,
Ortalama 25 oC sıcaklıkta yetişir
60-90 cm kadar boylanmaktadır
4
Stevia ile İlgili Genel Bilgiler
 2004 yılından itibaren Tarım ve
Köyişleri Bakanlığının pozitif
bitkiler listesinde yer almaktadır
 Yerli halk tarafından yüzyıllardır
şeker kaynağı ve tedavi edici
olarak kullanılmaktadır
 Japonya ve Kore’de otuz yılı
aşkın bir süredir milyonlarca kişi
tarafından tatlandırıcı ve gıda
katkısı olarak kullanılmaktadır
5
Stevia ile İlgili Genel Bilgiler
 Stevya ekstresinin ana
bileşenleri steviosid,
rebaudiosid-A ve steviol
molekülleridir.
 Kurutulmuş haldeki şeker otu
yaprakları normal şekerden 1015 kat daha tatlı olarak algılanır
 İşlenerek toz haline getirilmiş
stevya, normal şekerden 200300 kat daha tatlıdır
6
Stevia ile İlgili Genel Bilgiler
 Kalorisi olmayan stevya
bitkisi kan şekerini
arttırmamaktadır
 Bazı araştırmalar diyabet
tedavisinde kullanımını
destekler niteliktedir
Toplantı ile İlgili Genel Bilgiler
 Konferans Yunanistan’ın Volos
kentinde,
 Teselya Üniversitesi
salonunda 14-16 Şubat 2014
tarihinde yapılmıştır.
 Yunanistan ve Türkiye’nin yanı
sıra Arnavutluk , Bosna Hersek , Bulgaristan,
Hırvatistan, Romanya,
Sırbistan ve Slovenya
konferansa katılmıştır.
Tesalya Bölgesi
Volos
8
Toplantı ile İlgili Genel Bilgiler
I. Balkan Stevia konferansına destek veren kurumlar;
 Yunan Kalkınma ve Rekabet Bakanlığı
 Yunan Sağlık Bakanlığı
 Tesalya Bölgesi
 Volos Belediyesi
 Türk-Yunan Ticaret Odası
 Yunan-Bulgar Ticaret ve Sanayi Odası
9
Toplantı ile İlgili Genel Bilgiler
 Konferans ana sponsoru Coca - Cola Tria Epsilon şirketi
bölgedeki yerel topluluklar ve ekonomilerini desteklemek
için tutarlı bir plan uygulamaya koymuş,
 Pelion Geliştirme Enstitüsü deneysel aşamada Teselya
Üniversitesi profesörleri ile işbirliği yaparak Yunanistan'da
ilk Stevia ürününü üretmiştir.
10
Toplantı ile İlgili Genel Bilgiler
Açılış konuşmalarının ardından
 Yetiştiricilik-Üretimi,
 Maliyet Etkinliği-Pazarlama ve
 Kalite-Kullanım-Beslenme
olmak üzere toplam üç ana
bölümde sunumlar
gerçekleştirilmiştir.
11
Toplantı ile İlgili Genel Bilgiler
 Yetiştiricilik-Üretimi,




Stevia Bitkisinin Üretimi
Stevia: Üretim Perspektifleri
Stevia Hastalıkları ve Koruma
İki Stevia Varyetesinin Sera Koşullarında
Değerlendirilmesi: Üç Farklı Gölgeleme
Oranının ve Üç Gübrenin Stevya
Varyetelerinde Büyüme ve Verime Etkileri
 İki Stevia Genotipinde Sulama Yönetimi ve
Verim ve Agronomik Özelliklerin
Değerlendirilmesi
 Organik Tarım Sistemlerinde Stevia
Yetiştiriciliği
12
Toplantı ile İlgili Genel Bilgiler
 Maliyet etkinliği ve pazarlama
 Yunanistan’da Stevia Yetiştiriciliğinin
Ekonomisi
 Stevia: Pazarlama ve İhracat Aktiviteleri
 “Kalite-Kullanım-Beslenme
 Stevia’nın ve Diet ve Şeker Hastalığında
Kullanılan Yeni Tatlandırıcıların Önemi
 Teşhisten Korunmaya ve
Komplikasyonlardan Korunma
 Şeker Yerine Stevia: Gıda Teknolojisinde ve
Kalite Kontrolündeki Değişimler
13
Bakanlığımızda Uygulamaya Yönelik Sağlayacağı Katkı
 Avrupa’da Kasım 2011 itibariyle Stevia için uygulanan
kısıtlamalar kaldırılmıştır.
 Bununla beraber bir çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de bu
bitkiye olan ilgi artmıştır.
 Tropikal iklim bitkisi olan Stevia ülkemizde özellikle Akdeniz iklimi
hakim olan bölgelerde rahat bir şekilde üretilebilmektedir.
 Akdeniz bölgesinin yanı sıra Ege, Karadeniz ve İç Anadolu
Bölgesinin bazı kısımlarında küçük ölçekli olarak üretildiği
bilgileri mevcuttur.
14
Bakanlığımızda Uygulamaya Yönelik Sağlayacağı Katkı
 Stevia’nın şeker kaynağı alternatifi olarak
ve insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri
nedeniyle ilerleyen zamanlarda stratejik
bir bitkisel ürün olacağı
düşünülmektedir.
 Ülkemizde uygun bölgelerde bitkinin
kültüre alınması veya üretimi ile ilgili bir
sorun görünmese de elde edilen ürünün
kalitesi ve içeriği ile ilgili somut bir
değerlendirme yoktur.
 Bunların yanı sıra ürünün işlenmesi ile
ilgili de bir tesis bulunmamaktadır.
15
TEŞEKKÜRLER…
[email protected]
http://www.batem.gov.tr
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Download

"1. Balkan Stevia (tatlandırıcı ve tedavi edici özellikleri nedeniyle