 ürün ve uygulamalar 
Kare Kod Nedir?
ENTEK
www.entek.com.tr
■ Barkodlar yaygın olarak süper marketlerde ve
mağazalardaki POS sistemlerinde, üretim hataları ve imalat
sürecini izlemek için endüstriyel uygulamada, sipariş
sistemlerde, tıbbi tedavide hataları önlemek gibi çeşitli
alanlarda kullanılır.
Barkodlar, ürünlerin ortak olan özelliklerini kolaylıkla
tanımlamak için kullanılır. Barkod maksimum 30 karakter
içerebilir. Diğer gerekli bilgiler( ürün numarası, adet, seri
numarası, hedef, adres vb.) veri tabanında saklanmalıdır.
Bu nedenle barkod kullanılırken her zaman barkod içinde
yer almayan verileri depolamak için veri sistemine ihtiyaç
duymaktadır..
Eğer Barkod daha büyük kapasitede olsaydı, bilgisayar
sistemine gerek duymadan gerekli bilgilere erişebilirdiniz.
Barkodda üretim zamanı, izlenebilirlik kontrolü ( imalat/
kalite kontrol verileri) olsaydı her bir ürün için tam denetleme yapılabilirdi. Kare kod bu nedenle oluşturuldu.
Barkod ile karşılaştırıldığında, kare kod üzerinde boyutlarına
göre 10 kat küçük olmasına rağmen 100 kat fazla veri depolanabilmektedir.
Kare kod özellikleri
- Veri Kapasitesi
Barkodlar sadece bir yönde veri içerirken kare kodlar hem
yatay hem dikey yönde veri tutabilir. Barkodlar en fazla 30
karakter, kare kodlar 2.335 karakter içerebilir.
- Veri yoğunluğu
Kare kodlar aynı veriyi barkoda göre 1/30 daha küçük
boyutlara sığdırılabilir. Dolayısıyla kare kod elektronik veya
dar yüzeylere basılabilir.
- Hata düzeltme ve geri yükleme
Kare kodlar hasarlı veya lekeli kalite olsa bile hata düzeltme
özelliği vardır. Matematiksel hata düzeltme (Reed-Solomon)
veri yükleme için kullanılır.
Kare kodlar yapısına göre iki tip olarak sınıflandırılır.
1. Stack (Ek bellek)
Stack kare kodlar dikey yerleştirilmiş birçok barkoddan
oluşur. Lazer okuyucular ürün yatay hareketinde yazılım
aracıyla okuyabilir.
2. Matrix (Matris)
Matrix kare kodlar “modüle” denen ufak kareler ve noktaların
birleşiminden oluşur. Kare kod tanımlanması için L şeklinde
bir çerçeve veya konum algılama desenleri içerir. Kamera
sistemi veya CCD içeren okuyucu ile görüntü işleme yöntemleri ile her yönden okunabilir.
Eğer kare kod izlenebilirlik için kullanılıyorsa, doğru ve
okunabilir olmalıdır. Okunamayan her bir kare kod zaman,
verimlilik ve para kaybıdır. Okuma hatalarının önlenmesi ve
farklı okuyucularda aynı kodun okunabilmesi için standartlar belirlenmiştir.
Bu standartlar, kare kodun basılırken şekil ve hücre sapma
miktarına, konum algılama desenin kalitesine ve piksel
başına düşen modül oranı, gibi farklı özelliklerine göre
belirlenir. Buna göre kare koda A ‘dan E’ye kadar bir kalite
değeri belirlenir.
Kullanılan Standartlar
Standart
Tanım
ISO/IEC15415
Uluslararası Standardizasyon
örgütü ( ISO) tarafında geliştirilmiştir. Etiket üzerine basılan kare
kodların denetiminde kullanılır.
AIM DPM-1-2006
DPM ( Direct Part Marking) kare
kodlar için geliştirilmiştir. ISO
standartlarına göre tasarlanmıştır.
SAE AS9132
Otomotiv mühendisleri topluluğu
( SAE) tarafından tasarlamıştır.
SEMI T10-0701
Yarı iletken malzemeler üzerine
basılan kare kodun denetlenmesi
için oluşturulmuştur.
Entek Otomasyon’un Türkiye temsilciliğini yaptığı dünya
lideri firma Keyence, karekodları farklı koşullarda okuyabilmek ve istenilen kalite standartlarında değerlendirmek
için SR-750 kare kod okuyucuyu geliştirdi.
Endüstri otomasyon / 72
Geliştirilmiş parlaklık ve kontrast filtreleriyle metal, PCB,
seramik naylon gibi yüzeylerde okuma kolaylığı sağlar.
Multi-drop bağlantı modu
32 üniteye kadar okuyucuyu tek bir master okuyucu altında
toplayarak, PC ve PLC bağlantısı yapılabilir. Böylece birden
fazla okuyucuya bağlanmak yerine master okuyucudan
diğer okuyucuların verileri okunabilir.
Farklı derinliklerde ve geometrik yüzeylerde açılı okuyabilir.
Multi-Head bağlantı modu
8 üniteye kadar tek bir ünite gibi davranarak ürün üzerinde
farklı bölgelerde okunan kare kodları master okuyucu üzerinde PC ve PLC sistemine aktarabilmektedir.
Burst (Çoklu çekim) Modu
170 m/dk. hıza kadar akan hat üzerinde ardışık 8 resim
çekerek farklı bölgelerdeki kare kodlar algılanabilir.
73 / Endüstri otomasyon
Download

Kare Kod Nedir?