Speedol
Marine Lubricants
w w w. b u r a k t a n i t i m . c o m
ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 KALİTE STANDARTLARINDA AR-GE, ÜRETİM ve PAZARLAMA
SPEEDOL SB SERİSİ
Baz yağlar ve paket katıkların harmanlanması ile üretilen, düşük hızda çalışan deniz dizellerin karterinde kullanılan yağlardır.
Makinaların ana sistem yağı olarak da tavsiye edilir.
Çok iyi oksidasyon ve termal kararlılığa sahiptir. Yatakları korozyona karşı korur, köpürmeyi engeller. Yağ kalitesinin düşmesini
minimize eder. Yağ soğutmalı pistonlarda, piston kaver altı atık oluşumunu önlemek için deterjan özelliği sağlar. Su ile çözülemeyen parçacık kirlenmesini temizler ve yanma sonucu oluşan asidik atıkların korozif etkisine karşın koruma sağlar. SPEEDOL
SB Serisinde SAE 30 ve SAE 40 viskozite sınıflarında ürünler bulunmaktadır.
SPEEDOL KEI SERİSİ VE M.50 BIG
Üstün özellikli bazyağlara paket katık harmanlanması ile üretilmektedir.
Büyük deniz motorları ve sabit dizel motor silindirlerinin yağlanmasında kullanılır.
Nötralizasyon değerinin yüksek olması sebebiyle kükürt miktarı yüksek yakıtların kullanıldığı motorlarda kullanılabilir. Silindir
ve gömlek aşınmalarını kontrol altında tutar. İçerdiği katıklar yardımıyla motorda depozit oluşumunu engeller. Ağır yakıt kullanımının gerektirdiği aşırı kirlenmeye rağmen tüm motor parçalarının temiz kalmasını sağlar. İçerdiği yüksek TBN sayesinde
asidik maddeleri nötralize eder. Termal ve oksidasyon kararlılığı yüksektir. Makine bakım periyotlarını uzatır.
KEI SERİSİ ve M.50 BIG ürünlerinin KEI 340, KEI 440, M.50 BIG, KEI 330, KEI 430 gibi çeşitleri bulunmaktadır.
COPPERSLIP MONTAJ MACUNU
SPEEDOL COPPERSLIP ZAMAN-ENERJİ ve PARA TASARRUFUDUR.
SPEEDOL COPPERSLIP yüksek ısılarda ve ağır çalışma şartlarından kaynaklanan yüksek ergimeyi ve kaynamayı sürüldüğü yerde
engelleyen ve yüzeyi koruyan, yüksek ısıda (1100 °C) özelliği bozulmayan bir üründür. Yüzeylere sürüldüğünde hiçbir zaman
sertleşmeyen ve hep yumuşak bir zar olarak kalır ve yüzeydeki genleşme, daralma, basınç gibi değişimler Speedol COPPERSLIP’i
yerinden söküp atamaz. COPPERSLIP aşınmayı azaltır, yüksek sürtünmeli ve burgulu yerlerde montaj işlemini kolaylaştırır. Deniz
sektöründeki çetin ve yüksek korozyon içeren ortamda her türlü hareketli parçada antikorozif bir madde olarak kullanılabilmesinin yanı sıra; civatalar, flanşlar, vinçler, boilerler gibi gemiciliğin hemen hemen her aşamasında ihtiyaç duyulan bir malzemedir.
COPPERSLIP endüstrinin bütün dallarında kullanılabilen bir üründür. Otomotivde, kimya sektöründe, rafinerilerde, petrol endüstrisinde, denizcilikte, üretimde, fabrikalarda, atölyelerde, ziraatte kullanılır.
AAD-6 GRES
AAD- 6 bünyesinde yüksek oranda grafit ve MoS2 içeren, yarı sentetik, düşük penetrasyonlu grestir. Otomotiv ve endüstriyel
alanda mil yataklarında ve çarklarda kullanılabilir. Ağır şartlar altında çalışan dişlilerde geniş bir sıcaklık aralığında, gemi halatlarının yağlanmasında, güneş ve tuzlu suya maruz kalan yerlerde kullanılabilir.
İçerdiği hidrofobik yapı sayesinde suyu metal yüzeyinden uzaklaştırır ve sudan kaynaklanabilecek korozyonu önler. Toksik etkiye sahip değildir. Yağ ayrışması oldukça düşüktür. Suya karşı ve dört bilya testindeki performansı tatmin edicidir. Güneş ışığına
ve yüksek ısıya dayanıklıdır. AAD-6 yüksek sarıcılık özelliğine sahip olması ve penetrasyonun düşük olması, onun normal pompalarla tatbikini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle el ile veya yüksek basınçlı pompalar ile uygulanabilmektedir.
KALSİYUM SABUNLU GRESLER
SPEEDOL JOKER OIL
Düşük sıcaklıklarda uygulanabilirliği iyi olan ve genelde hidrolik sistemlerde kullanılan bir üründür.
Gemilerin dümen dişli sistemlerinde hidrolik sıvısı olarak, ayrıca düşük vizkozitede yağ gerektiren bazı yataklarda ve dişlilerde
de kullanılır. Düşük sıcaklıklarda dahi akışı iyi olduğundan dümen hareketlerini kolaylaştırır. Yüksek sıcaklıklarda üstün bir koruma sağlayarak aşınma ve korozyonu önler. Köpük oluşumunu engeller. Yatakları ve dişli yüzeylerini pas ve korozyona karşı
oldukça başarılı bir şekilde korur.
Üstün kaliteli baz yağlardan elde edilen kalsiyum sabunlu greslerdir. Çeşitli uygulama alanlarında çabuk ve etkili yağlama sağlar.
Orta devirli , çalışma sıcaklığının 70 °C’yi aşmadığı durumlarda, normal yük altında çalışan düşük devirli düz yataklarda kullanılır.
LSG-EPX GRES
Speedol LSG-EPX, pas, oksidasyon ve EP (aşırı basınç) katıkları ile desteklenmiş çok amaçlı lityum sabunlu bir grestir.
Yüksek aşırı basınç önleme özelliği ile ağır ve darbeli yüklerde çok iyi koruma sağlar. Özellikle rulman yağlaması için geliştirilmiş
olup , şasi yağlamasında da kullanılabilir. Araç filolarının ve fabrikaların geniş amaçlı uygulamalarında gres çeşidini azaltarak
ekonomi sağlar.
OUTBOARDPRO OIL
Yüksek performanslı baz yağlar ve motor korumasını arttırıcı katıklar kullanılarak geliştirilmiş su soğutmalı, benzinli dıştan takma deniz motor yağıdır. Özel formülü sayesinde benzinle homojen karışım sağlar. Outboardpro oil iki zamanlı, enjeksiyonlu
veya yağ-yakıt karışımlı dıştan takma deniz motorlarında araç üreticilerinin önerdiği karışım oranlarında kullanılabilir.
• Özel külsüz formülasyonu sayesinde erken ateşlemeyi ve bujilerde oluşabilecek kirliliği önler.
GEMİ KIZAK ALT PASTA
Büyük tonajlı gemilerin suya indirilmesinde kızakların üzerine uygulanan alt tabakayı oluşturan birinci kat malzemesidir. Uygulaması Speedol Gemi Kızak Alt Pasta eritilerek kızakların üzerine tatbik edilmesi şeklinde olur.
• Tortu ve birikintileri alarak motoru mükemmel temizler.
• Motorun ısınmasını engeller.
• Sürtünmeyi azaltır.
• Mükemmel yağlama sağlar.
• Pas önleyici katıklar yardımıyla paslanmayı önler.
Karşıladığı şartnameler: NMMA TC-W3
BALAST FILM
Balast tanklarındaki ve deniz suyu ve tuzlu suyun her türlü metal yüzeylerde sebep olduğu paslanmalara karşı uzun süreli koruma sağlar. Balast Film’in kullanılması ile , geleneksel yüzey ön hazırlık ve boya için harcanan zaman azalır, uygulama kolaylaşır,
ekonomik bir çözüm kullanılmış olur.
Yarı sıvı yapısı ile pas tabakalarının içine nüfuz ederek metal yüzeye ulaşır ve burada yerleşerek pasın yeniden oluşmasını önlemek için mevcut ortamla metal yüzeyin arasına girerek meydana gelebilecek paslanmayı çok uzun süreli durdurur.
Marine Lubricants © Speedol 2008/05
GEMİ KIZAK ÜST PASTA
Eritilerek kızakların üzerine tatbik edilen birinci kat malzeme olan Speedol Gemi Kızak Alt Pasta, üzerine kaydırıcı özellik taşıyan
Speedol Gemi Kızak Üst Pasta uygulanır.
Gemilerin suya indirilmesinde ikinci tabakayı oluşturan üstün özellikli, kızakları koruyucu ve kaydırıcı özelliğe sahip malzemedir.
SPEEDOL HALAT YAĞI
Speedol Halat Yağı bünyesinde yüksek oranda grafit ve MOS2 içeren, düşük penetrasyonlu bir yağdır. Halatın ve telin üzerinde
bir tabaka teşkil ederek, halatı suya ve oksidasyona karşı korur. Ayrıca korozyona karşı koruma sağlar, sürtünmeyi ve aşınmayı
engeller. Çelik halatlarda, asansörlerde, gemi halatlarının yağlanmasında, bobinlerde, sallantıya maruz kalan parçaların yağlanmasında, genel mühendislik uygulamalarında kullanılır. İçerdiği hidrofobik yapı sayesinde suyu metal yüzeyinden uzaklaştırır
ve sudan kaynaklanabilecek korozyonu önler. Aromatik bileşik içermez ve toksik etkiye sahip değildir. Yağ ayrışması oldukça
düşüktür. Suya karşı direnci ve dört bilya testindeki performansı tatmin edicidir. Güneş ışığına ve yüksek ısıya dayanıklıdır.
Download

Speedol Marine Lubricants