SPOR DALI
GÖZLEM VE DEĞERLENDĠRME
Öğr. Gör. Dr. Emre BAĞCI
MAÇ ANALĠZĠ VE
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Günümüzde sporda kazanılan uluslararası başarılar
toplumun günlük yaşamında moral düzeyinde oldukça önemli bir
değer taşır. Her geçen gün ilerleyen bilim ve teknolojinin
yardımıyla spordaki başarılarda yenilenir ve güncellenir.
•
Her alanda olduğu gibi sporda da en kalıcı yoldan ve en verimli
sonuçları elde etmek için antrenörün mümkün olduğu kadar
objektif bilgi toplaması gerekir.
•
Böylece performansı yükseltmek oyuncuları değerlendirmek için
çeşitli parametreler aracılığı ile bilinçli bir uygulama yapılmış olur.
MAÇ ANALĠZĠNĠN
AMACI VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
• Antrenman plan ve programlarının belirlenen verimlilik yada
performans seviyelerine göre düzenlenmesini,
• Antrenmanın en iyi şekilde yapılabilmesi için bireysel olarak
sporcuların teknik, taktik ve kondisyon durumunun öğrenilmesini,
• Sporcunun bireysel veriminin öğrenilmesini,
• Sporcuların başarı için motivasyonun sağlanmasını,
• Bireysel sporcuların
belirlenmesini,
yada
takımın
verimlilik
durumunun
MAÇ ANALĠZĠNĠN
AMACI VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
• Takımın genel taktik ve kondisyon
durumunun belirlenmesini,
• Başarının objektif olarak görülmesini,
• Takımın genel taktik ve kondisyon
durumunun belirlenmesini,
• Karşı takımı ve sporcuların genel ve
özel teknik, taktik ve kondisyon
durumunun saptanmasını sağlar.
MAÇ GÖZLEM FORMU
Sportif gözlemlerde,
her branşa özgü olarak
gözlem ve gerektiğinde
verilerin
kaydedilmesini
(sayısallaştırılmasını)
kolaylaştırmak amacı ile bir
“Gözlem Formu” geliştirilir
ve kullanılır.
Örnek Basketbol Gözlem Formu
SAVUNMA RĠB.
HÜCUM RĠB.
FAUL ATIġI
FAUL ATIġI
4
10
4
10
5
11
5
11
6
12
6
12
7
13
7
13
8
14
8
14
9
15
9
15
SAVUNMA RĠB.
HÜCUM RĠB.
FAST BREAK
FAST BREAK
BLOK
BLOK
ASSIST
ASSIST
TOP KAPMA
TOP KAPMA
TOP KAYBI
TOP KAYBI
FAUL
SÜRE
SÜRE
FAUL
4
10
4
10
5
11
5
11
6
12
6
12
SKOR
7
13
7
13
SKOR
A TAKIMI
8
14
8
14
B TAKIMI
9
15
9
15
MAÇ GÖZLEM ÇEġĠTLERĠ
1.
Serbest Gözlem (Subjektif Gözlem)
2.
Yazılı Tespit Yoluyla Gözlem
3.
Teknik
ve
Benzeri
Araçlar
Kullanılarak Yapılan Gözlem (Video
Kamera, Bilgisayar)
4.
Aksiyon (Grafik) Yoluyla Gözlem
1. Serbest Gözlem (Subjektif Gözlem)
• Sık kullanılan bir analizdir.
• Deneyimle kazanılmış bilgilere dayanır.
• Geçerlilik kalitesi gözlem yapan kişiye
ve onun bilgi birikimine bağlıdır.
• Zihinsel çalışmayı gerektirir,
• Bireysel değerlendirme söz konusudur.
• Video analizi ile desteklenebilir.
2. Yazılı Gözlem (Objektif Gözlem)
• Önceden hazırlanmış çizelgede ve formlar üzerinde bazı
kısaltmalar, şekiller ve simgeler kullanılarak yapılan gözlemdir.
• Bireysel veya takım olarak sporcunun davranışları gözlenir.
3. Teknik Araçlarla Yapılan Gözlem
(Bilgisayar, video vb.)
• Sporcuların teknik ve taktik davranışlarının video yardımıyla
belirlenmesidir.
• Serbest gözlemle bağlantılı bir gözlem şeklidir.
• Antrenman veya müsabakadan sonra videoya kaydedilen
gözlem kriterleri, aksiyogramı formuna dönüştürülerek
değerlendirilir.
3. Teknik Araçlarla Yapılan Gözlem
(Bilgisayar, video vb.)
• Video yoluyla yapılan gözlem, gözlem protokollerinin en objektif
olanıdır.
• Müsabaka gözlemi istatistiki olarak tama yakındır.
• Teknik ve taktik hareketlerin akışı istendiği şekilde ve hızlı
dikkatle izlenebilir.
4. Aksiyon (Grafik) Yoluyla Gözlem
Antrenman yada müsabaka esnasında bireyin
veya takımın kondisyonel durumunu belirlemek için
yapılan bir gözlem şeklidir.
MASA TENĠSĠ GÖZLEM ÖRNEĞĠ
Oyuncunun Adı
FH: Forehand
Maç Yeri
BH: Bachand
1. Set ( )
FH
KÖġESĠ
BH
KÖġESĠ
2. Set ( )
KISA FH
ORTA BH
3. Set ( )
UZUN FH
ORTA BH
Topun Oyunda Kaldığı Süre:
ÇAPRAZ
PARALEL
TOP AÇMA
FH ORTA
BH
Servis
FH Spin
FH Atak
FH ġut
FH Blok
FH Chop
BH Spin
BH Atak
BH ġut
BH Blok
BH Chup
FH Servis
KarĢılama
TOPLAM
TOPUN OYNANDIĞI BÖLGELER
1. Set
2.Set
3.Set
KISA
BIRAKMA
FH ORT
BH
%
Sportif Analiz Uygulamalarında
Meydana Gelen Sorunlar
• Analiz yapanın yanlış tahminleri,
• Gözleyicinin yeterli derecede eğitilmemesi (gözlem metodunu
kavrayamaması),
• Doğru tahmine rağmen saptamadaki yanlışlıklar,
• Gözleyicinin yorulması (dikkatinin dağılması),
• Kendini oyuna kaptırması,
• Hakemin yetersiz işaretleri,
• Çok çeşitli gözlem görevleriyle, gözlemciye fazla yüklenilmesi,
• Gözlem çizelgelerindeki hatalar.
ANALĠZ SONUÇLARININ
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
• Anında Değerlendirilme
• Devre Arasında Değerlendirilme
• Müsabakanın Tümünün Değerlendirilmesi
• Turnuvaların Değerlendirilmesi
• Müsabaka Sezonlarının Değerlendirilmesi
Anında Değerlendirme
• Rakip takım veya sporcu hakkında daha çabuk bilgi edinilmesini
sağlar.
• Analizi yapılan veriler daha çabuk değerlendirmeye alınır.
• Genellikle bu değerlendirme tek kişi tarafından (yardımcı antrenör
veya istatistikçi) yapılır.
Devre Arasında Değerlendirme
Bir müsabakanın, devre arasında hem
gözlemcilerin raporuna göre hem de antrenörlerin
kendi gözlemine göre değerlendirilmesini içerir.
Turnuva ve Sezonun
Değerlendirilmesi
• Bütün maçların toplam değerlendirilmesi yapılır.
• Bu süre içinde hedeflenen düzeye ulaşılıp ulaşılmadığı ile
takımın ve sporcuların başarı grafiği ortaya çıkarılır, bir önceki
sezonla kıyaslanır.
• Aradaki farklılıklar bulunur ve nedenler ortaya çıkar ve gelecek
sezon için daha başarılı olmanın yolları araştırılır.
Turnuva ve Sezonun
Değerlendirilmesi
Analizciler bütün müsabaka boyunca tuttukları
analiz sonuçlarını çizelgelerine aktarırlar.
İlginize Teşekkür Ederim.
[email protected]
Download

maç gözlem formu