T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Şube Müdürlüğü
EXP02016
ANTALYA
Sayı
Konu
: 50397402/301.03/5 ^ 3
: Yurtdışı Görevlendirmelerle ilgili
Meclis Bilgilendirmesi
BAŞKANLIK MAKAMINA
C s /../fe /2 0 1 4
İçişleri
Bakanlığı
Mahalli
İdareler
Genel
M üdürlüğü’nün
25.10.2007
tarih
ve
B050M AH076000/25597/50000 sayılı yazısıyla; 20.06.2005 tarih ve B050M AH076000/5003/5052 2005/62
sayılı genelgede yapılan değişiklik doğrultusunda, Belediye personelince Eylül ayında gerçekleşen ve
Ekim ayında gerçekleşecek olan yurt dışı görevlendirmeler aşağıda belirtildiği gibidir.
• 21.08.2014 tarih ve 98/397 sayılı Başkanlık OLUR’u ile görevlendirilen; AB Hayat Boyu
Öğrenme Programı, Leonardo D a Vinci (LDV) Alt Programı Yenilik Transferi başlığı
altında “İtfaiye ve Ambulans Hizmetleri için Özel Kurtarma Teknikleri” (Special Rescue
Techniques for Fire and Ambulance Services - RESFAS) adlı Proje kapsamında, İtfaiye
Dairesi Başkam Ahmet KISA ve proje ekibinden Sıdıka Duygu ÇINGIR, Fatih
ÇİFTSÜRENOĞLU, Ahm et COŞTAN, M ehmet ÇAM ve Recep BALTACI 1 5 - 1 9 Eylül
2014 tarihleri arasında Slovenya’da “Temel Yaşam Desteği” ve “İple Kurtarma Teknikleri”
konulu eğitime katılmışlardır.
Yine aynı tarih ve sayılı başkanlık oluru ile görevlendirilen yukarıda isimleri belirtilen
personeller 13 - 17 Ekim 2014 tarihleri arasında Çek Cum huriyeti’nde “Sıkışmış Araçtan
Kurtarma” eğitimine katılacaklardır.
• 25.08.2014 tarih ve 302/400 sayılı Başkanlık OLUR’u ile görevlendirilen;
Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes TÜREL ile Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim
EVRİM, 2 - 6 Eylül 2014 tarihleri arasında Ç in’in Urumçi şehrinde düzenlenen 9.İpek
Yolu Belediye Başkanları Forumu ve İpek Yolu Ekonomik Şehirler İşbirliği Kuşağı ve
Kalkınma Forumu’na katılmışlardır.
•
12.09.2014 tarih ve 331/442 sayılı Başkanlık OLUR’u ile görevlendirilen; Genel Sekreter
Yardımcısı İbrahim EVRİM, Avrupa Birliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen,
Türkiye’den 20 pilot ilin belirlendiği ve aralarında Antalya’nın da bulunduğu “Valiliklerde
AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması” projesi her pilot ilin kendi belirlediği öncelikler ve
ihtiyaçlar çerçevesinde AB ile ilgili konularda gerekli kurumsal kapasiteyi oluşturmak üzere
yürütülmekte olup, Belediyemiz projede destekçi olarak yer almaktadır. Proje kapsamında
ilimiz için belirlenmiş tematik öncelikler olan “lojistik, yenilenebilir enerji ve turizm / ekoturizm” alanlarında yerinde incelemelerde bulunmak ve karşılıklı işbirliği fırsatlarını tespit
etmek üzere Picardie Bölgesel Yönetimi ile şehir eşleştirme programına katılmak üzere 15 20 Eylül 2014 tarihleri arasında Fransa’ya ziyarette bulunmuştur.
İçişleri Bakanlığı’nın 20.06.2005 tarih ve B050MAH076000/5003/5052 2005/62 sayılı genelgesi
ıcısı
Menderes TÜREL
Büyükşehir Belediye Başkanı
Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası İlişkiler Şube Müdürlüğü Kaleiçi Kılınçarslan Mah.
Camii Sok. No:8 07100 / ANTALYA
Tel: 0 242 247 26 37 - 247 39 55
F aı: 0 242 247 39 45
Web : www.antalva.bel.tr
E-Posta: [email protected]
Download

Gündemin 5.Maddesi - Antalya Belediyesi