TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİNİN ULUSLARARASILAŞMASI
VE AVRUPA İŞLETMELER AĞI ÇALIŞTAYI
SONUÇ RAPORU
Adana Sanayi Odası Meclis Toplantı Salonu, 21 ŞUBAT 2014
Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Odası işbirliğiyle Üniversite Sanayi İşbirliği Platformu
(ÜSİMP) tarafından düzenlenen “Teknoloji Transfer Ofislerinin Uluslararasılaşması ve
Avrupa İşletmeler Ağı” konulu çalıştay 21 Şubat 2014 günü Adana Sanayi Odası Sakıp Sabancı
Konferans Salonunda gerçekleştirmiştir.
Çalıştay, USİMP Yürütme Kurulu Genel Sekreteri Prof. Dr. Fazilet Vardar-Sukan’ın açılış
konuşması ile başlamıştır. Prof Vardar-Sukan açılış konuşmasında ÜSİMP’in amaç ve
hedeflerine değinerek, ülkemizde Ar-Ge, inovasyon, üniversite sanayi işbirliği ve teknoloji
transferinde farkındalığın artması ve ülkemizin teknoloji yoğun ürünler üretebilmesi için
gerekli altyapının oluşmasına aracılık edilmesi ve katkı sağlanması konularına ağırlık
verildiğini belirtmiştir. Bu amaca ulaşmak için ÜSİMP olarak ulusal ve uluslararası fırsatların
etkin bir şekilde kullanılmasını hedeflediklerini vurgulayan Prof. Vardar-Sukan, ülkemizde
2008 yılında kurulan 7 Konsorsiyum kapsamında, 32 ortağı olan Avrupa İşletmeler Ağı ile
2013 yılında kurulan Teknoloji Transfer Ofislerinin birlikte ve etkin bir şekilde çalışmalarının
gerekli olduğuna işaret etmiştir.
Avrupa İşletmeler Ağının tarihçesine değinen Prof. Vardar-Sukan, Avrupa İşletmeler Ağı
çağrısının Avrupa Birliği tarafından 2015 – 2020 yılları arasında uygulanacak COSME Programı
kapsamında olduğunu ve KOSGEB Koordinatörlüğünde yürütüleceğini belirtmiştir. KOSGEB’in
farklı Bölgelerdeki Konsorsiyumlarda birbirini tamamlayan yetkinliğe sahip paydaşların yer
almasını teşvik etmesi ve konsorsiyumların KOSGEB Birimleri, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları
ve üniversitelerin ilgili birimlerinin katkıları ile dengeli hizmet yetkinliklerine sahip bir şekilde
kurgulanmasının önemli olduğunu ifade etmiştir. Özellikle geçen dönem ortalamanın altında
performans göstermiş konsorsiyumlar için bu genişlemenin şart olduğunu vurgulamıştır.
Çalıştayın ev sahipliğini yürüten Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Zeki
Kıvanç katılımcılara hoş geldiniz diyerek etkinliğin önemini vurgulamıştır. Teknoloji
üretmenin ve teknolojiye ulaşmanın önemine değinin Sayın Zeki Kıvanç bu hizmetlere
Bölgelerinde ihtiyaç olduğunu vurgulayarak bu süreçte Oda olarak gerekli destekleri
vereceklerini ifade etmiştir.
Avrupa İşletmeler Ağı Akdeniz Konsorsiyumu ortağı olan Adana Ticaret Odası Başkan
Yardımcısı Sayın Dr. Halis BAYRAK ise konuşmasında Ticaret Odası olarak 2008 yılından beri
Avrupa İşletmeler Ağı üyesi olduklarını ve Bölgede önemli hizmetler verdiklerini
TTO’ların Uluslararsılaşması ve AİA, 22 Şubat 2014
Sayfa 1
vurgulamıştır. Avrupa İşletmeler Ağının Bölge sanayicileri için önemli olduğunu vurgulayan
Sayın Dr. Halis BAYRAK gelecek dönemde de bu ağın içinde yer alarak hizmetlerini
sürdüreceklerini belirtmiştir.
Avrupa İşletmeler Ağı EBIC-Ege Projesi’nin 2008 yılından beri Müdürlüğünü yapan ve Ege
Üniversitesi EBİLTEM Teknoloji Transfer Ofisi’nin de Yürütücüsü olan Doç. Dr. Serdal Temel
ise Avrupa İşletmeler Ağı ile Teknoloji Transfer Ofisi faaliyetlerini nasıl birleştirdiklerini ve bu
iki birimin faaliyetlerinin nasıl örtüştüğünü açıklamıştır. Doç. Dr. Serdal Temel, Ege
Üniversitesinin Teknoloji Transfer Ofisi desteğini almasında en önemli unsurlardan birisinin
Avrupa İşletmeler Ağı projesi ile elde ettikleri bilgi, deneyim ve yürüttükleri faaliyetler
olduğunu belirtmiştir. 2008 ve 2013 yıllarında farklı konularda Avrupa Komisyonu ve Avrupa
İşletmeler Ağı kapsamında en başarılı konsorsiyum seçildiklerini vurgulayan Doç. Dr. Serdal
Temel bunun arkasında birbirini tamamlayan konsorsiyum ortakları ile tüm işi bu olan
personelin varlığının olduğunu dile getirmiştir.
ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi adına çalıştaya katılan Sayın Dr. H. Tolga Göksidan, ise teknoloji
transfer ofisinin üniversite içerisindeki faaliyetleri ve akademisyenlere olan katkılarını
açıklayarak TTO faaliyetlerini çeşitlendireceklerini vurgulamıştır. Ağırlıklı olarak
akademisyenleri TTO aracılığı ile daha fazla katma değerli ve sonuç odaklı projelere
yönlendirmeyi hedeflediklerini belirten Dr. Göksidan, bu faaliyetler ile üniversitenin sonuç
odaklı bir yapıya kavuşacağını belirtmiştir.
Avrupa İşleteler Ağı İstanbul BUSINOVA Konsorsiyumu adına çalıştaya katılan Serap Işıklar ise
konsorsiyum olarak yapılan faaliyetler ve sonuçlarına değinmiştir. Serap Işıklar konsorsiyum
olarak bir birini tamamlayan, farklı alanlarda güçlü olan konsorsiyum ortaklarının başarıda en
önemli unsur olduğunu vurgulayarak üniversitelerin Avrupa İşletmeler Ağı
konsorsiyumlarında mutlaka olmaları gerektiği, aksi taktirde teknoloji ve proje ayağının eksik
olacağını belirtmiştir.
Sabancı Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi adına çalıştaya katılan Sayın Abdurrahman Türk,
Sabancı Üniversitesi olarak teknoloji transfer ile ilgili birimlerin koordineli çalışmasının
öneminden bahsederek, Avrupa İşletmeler Ağı ile Teknoloji Transfer Ofislerinin birbirlerini
tamamladığını belirtmiştir. Üniversite olarak bu iki yapıdan daha fazla faydalanabilmenin
yollarını aradıklarını belirten Abdurrahman Türk, Avrupa İşletmeler Ağının bu süreçte önemli
görevler üstleneceğini vurgulamıştır.
KOSGEB adına çalıştaya katılan ve COSME İrtibat Noktası olan Uzman Ümit Çakar, COSME
öncesi ve sonrası durum ile HORIZON 2020 programlarını tanıtarak COSME Programı
kapsamından açılan Avrupa İşletmeler Ağı Programının ülkemiz için önemini ve KOSGEB
olarak bu programdan beklentilerini anlatmıştır.
Çalıştayın son oturumunda; Prof.Dr. Atike Nazik (Adana Üsam Önceki Müdürü ve Akademik
Danışmanı), Fırat Karalı (Adana Sanayi Odası Başkan Yardımcısı ve Adana ÜSAM Yönetim
Kurulu Başkanı), Prof.Dr. Metin Yavuz (Çukurova Üniversitesi Rektörlük Başdanışmanı ve
Adana ÜSAM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Prof. Dr. A. Hamit Serbest (ÜSİMP Yürütme
TTO’ların Uluslararsılaşması ve AİA, 22 Şubat 2014
Sayfa 2
Kurulu Başkanı ve Adana ÜSAM Genel Koordinatörü), Doç. Dr. Serdal Temel (Avrupa İşletmeler
Ağı EBIC-Ege Projesi Müdürü ve Ege EBİLTEM TTO Yürütücüsü), Ümit Çakar (KOSGEB AB ve Dış
İlişkiler Dairesi Başkanlığı Kobi Uzmanı), Serap IŞIKLAR (Avrupa İşletmeler Ağı BUSINOVA,
İstanbul Sanayi Odası, AB ve Dış Ekonomik İlişkiler Şube Müdürü), Dr. H. Tolga Göksidan
(Avrupa İşletmeler Ağı BSN-Anatolia Koordinatörlüğü Proje Yürütücüsü), Abdurrahman Türk
(Sabancı Üniversitesi TTO Uzmanı ve AİA Proje Hazırlık Koordinatörü), Nilgün Özdemir (Selçuk
TTO Uluslar Arası İş Geliştirme Temsilcisi), Şeref Yorgancı (Adana ÜSAM YK Üyesi ve
KAMBETON Grup Şirketi BAYKON İnşaat Genel Müdürü), İhsan Demirkıran (Adana ÜSAM
Endüstriyel Danışmanı), Orkun Başkan (Anadolu Üniversitesi ARİNKOM Uzmanı), Dr. Alper
Ünler (Atılım Üniversitesi TTO Yöneticisi), Ali Tıltay (Adana ÜSAM Önceki Başkanı ve Eks-İmp
Gıda Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı), Murat Akay (Akay Kireç Ltd. Şti. Genel Müdürü), Çiğdem
Sezer (Adana ÜSAM Merkez Müdürü) katılımı ile gerçekleşen arama toplantısında Avrupa
İşletmeler Ağının ülkemizde yapılanması ve konsorsiyum oluşturma süreçleri ile KOSGEB’in
bu konudaki yaklaşımları tartışılmıştır. Arama toplantısında tüm katılımcıların soru ve
görüşleri çerçevesinde elde edilen bilgiler aşağıda beş madde altında özetlenmiştir.
1. Avrupa İşletmeler Ağı ülkemiz için önemli bir oluşumdur ve kurulduğu 2008 yılından
bugüne kadar ülkemizde birçok bölgede arzu edilen başarıyı sağlamasa da ülkemizin içinde
kesinlikle bulunması gereken bir Ağ yapıdır.
2. Teknoloji Transfer Ofislerinin uluslararası alıcılara ulaşmasında fon şirketleri karşısında
bir seçenek olabilecektir. Ayrıca, TTO’ların patentleyerek ticarileştirmeye çalışacakları
yeni teknolojilere doğrudan alıcılara ulaştırabilme imkanları da olacaktır.
3. Konsorsiyumların başarısını belirleyen en önemli unsur ortaklık yapıları ve bölgesel
zenginliklerdir. Bu nedenle özellikle geçen dönem performansları ulusal ortalamanın
altında olan konsorsiyumlar mutlaka iyileştirilmelidir. AİA’nın sorumluluğundaki üç
modülde (teknolojik, ticari ve proje işbirlikleri) etkin hizmet verebilmesi için, yeni
oluşumlarda KOSGEB Birimleri, Sanayi Odaları ve Ticaret Odalarının yanında
üniversitelerin Ar-Ge, inovasyon, teknoloji transfer ofisleri veya üniversite-sanayi işbirliği
yapıları da yer almalıdır.
4. Avrupa Komisyonu Avrupa İşletmeler Ağı Proje destekleme oranını %40 ile %60 arasında
tutmaktadır. Destek oranının artması ve ülkemizin daha fazla AB desteğinden
yararlanabilmesi için konsorsiyumların etkin, birbirini tamamlayan, ticari, teknoloji ve
araştırma hizmetlerini en iyi şekilde verebilecek paydaşlardan oluşması ve projenin etkin
bir şekilde yazılması gereklidir. Bu hedeflere ulaşılabilmesi için özellikle Ankara, İstanbul
ve İzmir Bölgeleri dışında KOSGEB’in yönlendirici, kapsayıcı ve destekleyici olması, arzu
edilen özellikteki yerel paydaşları konsorsiyumlara dahil etmek için yönlendirici ve
objektif biçimde hareket etmesi gereklidir.
5. Konsorsiyumların başarısında kurumların geçmiş deneyimleri önemlidir. Özellikle
hedeflerini tutturamayan bölgelerde farklı modüllerdeki hizmeti kalitesi ve sonuçların
artması için o bölgelerdeki deneyimli birimler ile birlikte çalışılması önemlidir.
TTO’ların Uluslararsılaşması ve AİA, 22 Şubat 2014
Sayfa 3
6. Ulusal hedeflerimizden birisi de Avrupa Birliği’nde daha yüksek tutarda fon çekmektir.
Avrupa İşletmeler Ağı programı eş finansman şeklinde finanse edildiğinden AB’den
alınacak fonun büyüklüğü ile paydaşlar tarafından konacak yerel katkı arasında doğru
orantı bulunmaktadır. KOSGEB daha önce verdiği oranda Konsorsiyuma finansal destek
vermese de ihtiyaçlara göre değişen oranlarda desteklemesi ve yerel katkı payını
konsorsiyumların yapısının iyileştirilmesini tetikleme yönünde kullanması ulusal
konsorsiyumları güçlendirecektir.
ÇALIŞTAY PROGRAMI
09:30 – 10.00 Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Fazilet VARDAR SUKAN, USIMP Yürütme Kurulu Genel Sekreteri
Zeki KIVANÇ, Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Atila MENEVŞE, Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
10:00 – 10:20 Doç. Dr. Serdal TEMEL, EEN EBIC-Ege ve Ege Üniversitesi EBİLTEM – TTO
Yürütücüsü
10:20 – 10:40 Serap IŞIKLAR, EEN BUSINOVA, İstanbul Sanayi Odası, AB ve Dış Ekonomik
İlişkiler Şb. Md.
10:40 – 10:50 ARA
10:50 – 11:10 Dr. H. Tolga GÖKSİDAN, EEN-BSN Anatolia Koordinatörlüğü, Birim Koord. ve
Proje Yürütücüsü
11:10 – 11:30 Abdurrahman TÜRK, Sabancı Üniversitesi TTO Uzmanı ve AİA Koordinatörü
11:30 – 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 – 15:30 Arama Toplantısı
Bilgilendirme: Ümit ÇAKAR, KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Beyin Fırtınası: Ulusal Çıkarlarımız ve Teknoloji Transfer Süreçleri
15:30 – 16:00 Değerlendirme ve Sonuçlar, Prof. Dr. Fazilet VARDAR SUKAN
TTO’ların Uluslararsılaşması ve AİA, 22 Şubat 2014
Sayfa 4
Download

lütfen tıklayınız.