BAŞLIK
Bağımsızlık
simgemiz:
İstiklal
Marşı’mız
DERS
SAATİ
3
A.1. İstiklâl Marşı’nı anlamına
uygun söylemeye özen
gösterir.
ARAÇ VE
GEREÇLER
- İstiklal Marşı’nın yer
aldığı ses materyali
YÖNTEM VE
TEKNİKLER
Anlatma
Söyleme-çalma
Uygulama
AÇIKLAMALAR
BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
“İlköğretim Haftası”
- İSTİKLAL MARŞI
Ses Nasıl
Oluşur?
Ezgiler Çalıyorum
1
4
Müzikte Yeni Sesler, Yeni
Notalar Öğreniyorum
3
HAFTA
1 – 2.ve 3. Hafta
4 . Hafta
1.2.3.4.. Hafta
KASIM
KAZANIM
B.7. Sesin oluşumunu bilir.
EKİM
1 – 2 – 3. Hafta
EYLÜL
AY
TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 2013 – 2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MÜZİK 5. SINIF YILLIK PLANI
- İp
Anlatım
Soru-cevap
Uygulama
Söyleme
FEN VE TEKNOLOJİ “Fiziksel Olaylar” :
“Işık ve Ses” ünitesi: Tiyatro, konser salonu
gibi mekanlarda ve tarihi yapılardaki akustik
uygulamalara örnekler verir.
- MÜZİK SEVGİSİ
Soru-cevap
Anlatım
Uygulama
Bitiş ve tekrar işareti, birlik nota, ikilik nota,
dolap işareti ve sekizlik sus verilmelidir.
Bu sınıf düzeyinde “re-la” aralığında sesler
verilmelidir.
Öğretilecek terimler, kavramlar vb.
oyunlaştırılarak verilmelidir.
MATEMATİK “Kesirlerle Toplama İşlemi”:
Paydaları eşit veya paydası diğerinin iki katı
olan iki kesri toplar”
TÜRKÇE “Görsel Okuma ve Görsel Sunu”:
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını bilir.
“29 Ekim Cumhuriyet Bayramı”
“10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası”
- MERDİVEN
Gösteri
Uygulama
Soru-cevap
Anlatım
- SAĞLIK
ÖĞÜTLERİ
B.1. Temel müzik yazı ve
öğelerini kullanır.
A.2. Öğrendiği notalardan
oluşan ezgileri doğru çalar.
B.2. Öğrendiği seslerin
uzunluk- kısalık özelliklerini
ayırt eder.
B.5. Öğrendiği seslerin
uzunluk- kısalık özelliklerini
ayırt eder.
B.3. Müzikteki ses
yüksekliklerini grafikle
gösterir.
- Basit ritim çalgıları
Bu sınıf düzeyinde dizek üzerinde re-la aralığındaki
sesler verilmelidir.
Bu sınıf düzeyinde öğrencilere ikilik, dörtlük ve
sekizlik nota ile dörtlük sus nota değerlerini içeren
ezgiler çaldırılmalıdır.
B1  A2
Bu sınıf düzeyinde ikilik, dörtlük ve sekizlik nota
değerleri verilmelidir.
MATEMATİK “Kesirlerle Toplamcı İşlemi”
öğrenme alanı; Paydaları eşit veya paydası
diğerinin iki katı olan kesri toplar.
B1  B2
“ 24 Kasım Öğretmenler Günü “
Belirli Gün ve
Haftalar
Farklı Ritimler, Farklı
Ezgiler
Müziğimizde Hız
ve Gürlük
2
2
2
3.-4. Hafta
Ritim Oluşturalım
2
1. 2. Hafta
1 – 2. Hafta
3 – 4. Hafta
ARALIK
OCAK
A.4. Belirli gün ve haftalarla
ilgili müzik etkinliklerine
katılır.
- CUMHURİYET
- ÖĞRETMEN
Soru – cevap
Anlatım
Uygulama
Söyleme
- ATATÜRK
C.5. Farklı ritmik yapıdaki
müziklere uygun hareket eder.
Basit ritim çalgıları
- HA BURADAN
AŞAĞI
Soru-cevap
Anlatım
Uygulama
Gösteri
- DERE GEÇİT
VERMEZSE
A.6. Seslendirdiği müziklerde
gürlük ve hız değişikliklerini
uygular.
CD çalar ya da
Bilgisayar
Renkli kalemler
B.6. Müziklerde temel hız ve
gürlük terimlerini ayırt eder.
Cumhuriyet
Öğretmen
Atatürk
23 Nisan
C.4. Müziklere kendi
oluşturduğu ritim kalıbı ile eşlik
eder.
Basit ritim çalgıları
Bingöl Halayı
- Bu sınıf düzeyinde, dizek üzerinde “re- la”
aralığındaki sesler verilmelidir.
- Bu sınıf düzeyinde, dizek üzerinde basit ölçü ve
öğrenilen nota değerlerinde şarkılar verilerek,
öğrencilerin çalgılarla seslendirmesi sağlanmalıdır.
- 23 NİSAN
A.3. Farklı ritmik yapıdaki
ezgileri seslendirir.
REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA:
4. Okuldaki sorumluluklarını bilir.
UYARI:
Söz konusu 5/8, 7/8 ve 9/8’lik aksak ölçüden
oluşan eserler, kulaktan öğretim yoluyla
verilmelidir.
Türkü, şarkı seçimi öğrencilerin ses sınırlarına ve
müziksel algılamalarına uygun olmalıdır.
Söz konusu ritmik yapı 7/8 ve 9/8’lik aksak ölçüler
ile sınırlandırılması ve bu usuller hissettirilerek
verilmelidir.
Soru-cevap
Canlandırma
Bu sınıf düzeyinde orta hız ve orta gürlük
kavramları verilmelidir.
Kümeyle öğretim
Anlatım
Soru-cevap
Taklit etme
- Oluşturulacak ritim kalıbı, öğrenilen usul
ve nota değerleri ile sınırlı olmalıdır.
- 5. Sınıf kazanımları, canlandırma,
sergileme, ritim tutma, görselleştirme, sözlü
anlatım etkinlikleri ile; gözlem ölçekleri,
çalışma yaprakları(eşleştirme, resimlemeboyama, boşluk doldurma, resimden bulma,
doğru- yanlış vb.), öğrenci ürün dosyası vb.
kullanılarak değerlendirilebilir. B1  C4
2
Ezgiler Yazıyorum
Atatürk ve Müzik
Farklı Türlerin
Müziklerini
Tanıyalım
3
2
4
1.-2.3. Hafta
1.-2. Hafta
1.2.3. 4. Hafta
ŞUBAT
MART
MART
D.3. Farklı türlerdeki müzikleri
dinleyerek müzik beğeni ve
kültürünü geliştirir.
CD, mp3
C.1. Dinlediği müziklerle ilgili
duygu ve düşüncelerini ifade
eder.
Yemenimde Hare
Var
Sarı Mendil
Soru-cevap
Uygulama
Anlatım
TÜRKÇE “Görsel Okuma ve Görsel Sunu”:
Duygu, düşünce ve izlenimlerini drama, tiyatro,
müzikli oyun, kukla vb. yollarla sunar.
ÖZEL EĞİTİM ALANI:
1.Kendini ifade etme becerisi geliştirir.
Müziklerin sözsüz olmasına ve seçkin eserlerden
oluşmasına dikkat edilmelidir.
“18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma
Günü”
D.4. Atatürk’ün sanata verdiği
önemi anlar.
D.5. Atatürk’ün sevdiği türkü
ve şarkıları tanır.
D.6. Atatürk’ün sanata verdiği
önemi anlatan kaynaklara
istekle başvurur.
D.2.Müzikle ilgili araştırma ve
çalışmalarında bilişim
teknolojilerinden yararlanır.
C.2. Kendi oluşturduğu ezgileri
seslendirir.
A.5. Müzik Çalışmalarını
sergiler.
Konu ile ilgili anı, söz,
fotoğraf, CD, makale,
yayın
Soru-cevap
Anlatım
Uygulama
Araştırma
“Bireysel müzik arşivi oluşturmaya istekli olur”
kazanımı ile ilişkilendirilmelidir.
Soru-cevap
Uygulama
Sergileme
[C2] Ezgi denemeleri, öğrenilen ölçü sayısı, nota
ve süre değerleri ile sınırlıdır.
“Temel müzik ve yazı öğelerini kullanır.”
“Öğrendiği seslerin uzunluk ve kısalık
özelliklerini ayırt eder.”, “Öğrendiği notalardan
oluşan ezgileri doğru çalar.”
kazanımları ile ilişkilendirilmelidir.
B1  C2
Manastır Türküsü
Mayadağ‘ dan Kalkan
Kazlar
Basit ritim çalgıları
[A5] “Dinlediği müziklerle ilgili duygu ve
düşüncelerini farklı anlatım yollarıyla ifade eder”
kazanımı ile ilişkilendirilmelidir.
TÜRKÇE “Görsel Okuma ve Görsel Sunu”:
“Duygu, düşünce ve izlenimlerini drama, tiyatro,
müzikli oyun, kukla vb. yollarla sunar.”
“23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK
BAYRAMI”
3
Şarklılarda
Bölümler
3
1. 2.3.Hafta
NİSAN-
B.4. Müziklerde farklı
bölümleri ritim çalgılarıyla ayırt
eder.
Anlatım
Soru-cevap
Uygulama
Öğrencilerin bireysel müzik arşivlerini
oluştururlarken, CD, kaset, müzik kitapları vb.
materyaller yanında, derste yapmış oldukları
çalışmaları ve kayıtları da arşivlerine
koyabilecekleri belirtilmelidir.
TÜRKÇE “Görsel Okuma, Görsel sunu”:
Bilgi toplamak amacıyla bilişim teknolojilerinden
yararlanır.
Müzik Arşivi
Oluşturalım
2
CD, kaset, müzik
kitapları, mp3 vb.
Ankara Türküsü
D.1. Bireysel müzik arşivi
oluşturmaya istekli olur.
-1.2 .Hafta
- Örnek müzikler iki bölümlü şarkı formunda
olmalıdır.
- Şarkıların değişen bölümleri sezdirilerek
verilmelidir.
- Müzikler seviyeye uygun “iki bölümlü” şarkı
formunda olmalıdır.
“19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik,
Spor Bayramı”
Müzik Arşivi
Oluşturalım
4
-1.2 3.4..Hafta
- MAYIS
Kuş Uçar
Anlatım
Soru-cevap
Uygulama
C.3. Müziklerdeki farklı
bölümleri dansa dönüştürür.
D.1. Bireysel müzik arşivi
oluşturmaya istekli olur.
HAZİRAN-
Basit ritim çalgıları
CD, kaset, müzik
kitapları, mp3 vb.
Anlatım
Soru-cevap
Uygulama
Ankara Türküsü
Öğrencilerin bireysel müzik arşivlerini
oluştururlarken, CD, kaset, müzik kitapları vb.
materyaller yanında, derste yapmış oldukları
çalışmaları ve kayıtları da arşivlerine
koyabilecekleri belirtilmelidir.
TÜRKÇE “Görsel Okuma, Görsel sunu”:
Bilgi toplamak amacıyla bilişim teknolojilerinden
yararlanır.
NOT: Bu plân 22.04.1994 Tarihli 298 Sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan müzik müfredat programına uygun olarak hazırlanmıştır.
MÜZİK ÖĞRETMENLERİ
NİHAN KARASAN ÇÖKLÜ
UĞUR BOSTANCI
EMRAH GÜMÜŞ
4
Download

ay hafta ders s aa t i b aşl ık kazanım araç ve gereçler yöntem ve