2013-2014 BAHAR DÖNEMİ
YÖNETİM STRATEJİLERİ / BİLİM VE TEKNOLOJİ STRATEJİLERİ
DERS PROGRAMI
GÜN
SAAT
PAZARTESİ
9-10
10-11
16-17
17-18
STB 552
Veri
Madenciliği
Prof.Dr.
Hüseyin İNCE
STB 692
SEMİNER II
STB 648
Yeni Ürün ve
Teknoloji
Geliştirme
Prof.Dr. Ali
Ekber AKGÜN
STB 691
SEMİNER I
STB 692
SEMİNER II
STB 637
Sürdürülebilir
Kalkınma
Stratejileri
Prof.Dr. Beril
TUĞRUL
STB 699
UZMANLIK ALAN DERSİ
15-16
STB 692
SEMİNER II
STB 699
UZMANLIK ALAN DERSİ
14-15
STB 691
SEMİNER I
STB 664
Yenilik
İktisadı
Dr. S. Haluk
ÇİTÇİ
STB 699
UZMANLIK ALAN DERSİ
13-14
STB 647
Milli Yenilik
Sistemleri
Prof.Dr. Salih
Zeki
İMAMOĞLU
STB 692
SEMİNER II
CUMA
STB 691
SEMİNER I
STB 699
UZMANLIK ALAN DERSİ
12-13
PERŞEMBE
STB 691
SEMİNER I
STB 699
UZMANLIK ALAN DERSİ
11-12
STB 651
Stratejik
Yönetim ve
İşletme
Politikası
Prof.Dr. Halit
KESKİN
ÇARŞAMBA
SALI
Download

2013-2014 bahar dönemi yönetim stratejileri / bilim ve teknoloji