LINA POWER
Modern tasarrm gizgilerini LED rgrk kayna$r ile birlegtiren LINAUTUn ailesi ile rgrk
mekdnlarda daha ozgrir. LINA, homojen rgrk dagrhmr ve zarif a[iminyum govde
tasanmr ile mekdnlara uyum saglarken, ristrin optik performansr ve enerji verimli
modriler yaprsryla da iglevselli$ini korur.
LINA product familiy provides light being free in the spaces with its modern design.
L/NA serles not only have a harmonized design with pefect homogen light distribution
but also have superior optical pertormance and energy efficient modular structure.
o AlLiminyum govde
.
PC/PMMA difuzor segene$i
o Tek renk, Dinamik Beyazue RGB/RGBW segenekleri
body color
TTI
o
lP40 koruma srnrfr
o
Srrah sistem ozelli$i ile kesintisiz lineer hat olugturabilme imkanr
o
Enerji gegig soketleri ile kolay kurulum ve baktm imkant
Uygulama Alanlart
Apptication Areas
o
Genel aydrnlatma
o
Oteller, Konutlar
o
Ofisler, Saghk merkezleri
o
Ma0azalar, Stipermarketler
o
Otoparklar
vnlw.anchali ghting.com
I L'NA PowER
10201.560.01
560
LALUSU LED56O/27 4SV2OWNAAC-O IP4O 5OO IVIV
50
10201.560.02
560
LALUSU LED560/30 48V20WNAAC-O tP40 500
[/[/
50
10201.560.03
560
LALUSU LED56O/40 4SV2OWNAAC-O IP4O 5OO IVIV
50
10201.560.04
560
LALUSU LED560/50 48V20WNAAC-O tP40 500
[/[/
50
10201.560.05
560
LALUSU LED56O/65 4SV2OWNAAC-O IP4O 5OO IVIV
50
2700
3000
4000
5000
6500
10201.576.06
576
LALUSU LED576/DW 48V24WNAAC-O IP4O 5OO
50
DYN-WH
10201.560.06
560
LALUSU LED56O/27 48V38WNAAC-O IP4O lOOO MIV
10201.560.07
560
LALUSU LED560/3048V38WNAAC-O tP40 1000 M[/
10201.560.08
560
LALUSU LED56O/40 48V38WNAAC-O IP4O lOOO MIV
10201.560.09
560
LALUSU LED560/5048V38WNAAC-O tP40 1000 M[/
0201.560.1 0
560
10201.576.12
[/[/
48V
19,2W
2040
70
47x70x500
0,82
48v
19,2W
2040
70
47x70x500
0,82
48v
19,2W
2070
70
47x70x500
0,82
48v
19,2W
2110
70
47x70x500
0,82
48V
19,2W
2110
70
47x70x500
0,82
70
47x70x500
0.82
70
47x70x1000
1,64
70
47x70x1000
1,64
70
47x70x1000
1,64
70
47x70x1000
1,64
70
47x70x1000
1,64
70
47x70x1000
1.64
70
47x70x1500
2,46
70
47x70x1500
2,46
70
47x70x1500
2,46
70
47x70x1500
2,46
70
47x70x1500
2,46
2200-4580
70
47x70x1500
2.46
48V
24W 730-1530
38,4 W
4080
38,4 W
4080
38,4 W
4145
38,4W 4220
38,4W 4220
48 W 1465-3050
57,6 W
6110
57,6 W
6110
57,6W 6220
57,6 W
6330
57,6 W
6330
LALUSU LED56O/65 48V38WNAAC-O IP4O lOOO MIV
100
100
100
100
100
576
LALUSU LED576/DW48V48WNAAC-O IP4O
1OO
0201.560.11
560
LALUSU LED56O/27 48V58WNAAC-O IP4O 15OO MIV
10201.560.12
560
LALUSU LED560/3048V58WNAAC-O tP40 1500 M[/
1
0201.560.1 3
560
LALUSU LED56O/40 48V58WNAAC-O IP4O 15OO MIV
1
0201.560.14
560
LALUSU LED560/5048V58WNAAC-O tP40 1500 M[/
1
0201.560.1 5
560
LALUSU LED56O/65 48V58WNAAC-O IP4O 15OO MIV
1
0201.576.1 8
576
LALUSU LED576/DW48V72WNAAC-O IP4O 15OO MM
150
150
150
150
150
150
10201.112.01
112
LALUSU LED112/27 22OV46WNAAC-O IP4O IOOO IVIV
100
2700
220V
46W
4200
70
47x70x1000
1,64
10201.112.02
112
LALUSU LED112/30 220V46WNAAC-O tP40 1000
[/[/
100
3000
220V
46W
4200
70
47x70x1000
1,64
10201.112.03
112
LALUSU LED112/40 22OV46WNAAC-O IP4O IOOO IVIV
100
4000
220V
46W
4580
70
47x70x1000
1,64
10201.112.04
112
LALUSU LED112/50 220V46WNAAC-O tP40 1000
[/[/
100
5000
220V
46W
4600
70
47x70x1000
1,64
10201.112.05
112
LALUSU LED112/65 22OV46WNAAC-O IP4O IOOO IVIV
100
6500
220V
46W
4600
70
47x70x1000
1,64
10201.112.06
112
LALUSU LED112/27 220V68WNAAC-O tP40 1500
[/[/
150
2700
220V
68W
6350
70
47x70x1500
2,46
10201.112.07
112
LALUSU LED112/30 22OV68WNAAC-O IP4O 15OO IVIV
150
3000
220V
68W
6350
70
47x70x1500
2,46
10201.112.08
112
LALUSU LED112/40 220V68WNAAC-O tP40 1500
[/[/
150
4000
220V
68W
6860
70
47x70x1500
2,46
10201.112.09
112
LALUSU LED112/50 22OV68WNAAC-O IP4O 15OO IVIV
150
5000
220V
68W
6900
70
47x70x1500
2,46
10201.112.10
112
LALUSU LED112/65 220V68WNAAC-O tP40 1500
[/[/
150
6500
220V
68W
6900
70
47x70x1500
2.46
1
1
vnlw.anchali ghting.com
1OOO
MM
2700
48V
3000
48V
4000
48V
5000
48V
6500
48V
DYN-WH
48V
2700
48V
3000
48V
4000
48V
5000
48V
6500
48V
DYN-WH
48V 72W
Download

Ürün kataloğu için tıklayınız.