y a p ı i z o l a s y o n m e t a l ç a t ı ka p l a m a l a r ı
MANİŞ YAPI İZOLASYON
METAL ÇATI KAPLAMALARI
SAN. TİC ve LTD. ŞTİ.
www.kursunkaplama.com
www.manisyapi.com
[email protected]
0 542 323 42 14
0 216 630 07 07
y a p ı i z o l a s y o n m e t a l ç a t ı ka p l a m a l a r ı
p
ya
ı
iz
o
p
ya
ı
s
la
iz
y
o
on
s
la
m
y
et
on
al
m
t
ça
a
et
l
ı
ka
p
t
ça
m
la
a
r
la
ı
ÇEÇENİSTAN
Gudermes
ı
ka
p
m
la
a
r
la
ı
y a p ı i z o l a s y o n m e t a l ç a t ı ka p l a m a l a r ı
Azmi Beğen Camii, Ankara
Kurşun değişimi 2013
y
ı
ap
i
l
zo
as
n
yo
m
et
al
t
ça
ı
k
l
ap
am
a
al
rı
www.kursunkaplama.com
p
ya
ı
iz
o
s
la
y
on
m
a
et
l
t
ça
ı
p
ka
l
am
a
r
la
ı
y a p ı i z o l a s y o n m e t a l ç a t ı ka p l a m a l a r ı
JAPONYA 2013
m
y
ı
p
a
iz
o
s
a
l
et
al
ç
ı
t
a
ka
m
a
pl
al
ı
r
a
nwww.kursunkaplama.com
o
y
ya
pı
iz
ol
as
yo
n
m
et
al
ça
tı
p
ka
la
m
al
ar
ı
Japonyanın İnuyama kentinde 2013 yılında inşaası tamamlanan Hacı Mehmet Ağa Medresesinin
kurşun kaplama işini rmamız üstlenmiştir. Orjinali İstanbul ‘un Fatih semtinde bulunan medrese
Japon mimarlar tarafından bire bir modellenerek dünya kültür miraslarını barındıra Litle Word
“Küçük Dünya” parkında Türk evi ve Türk medresesi olarak tanıtılmaktadır. Her yıl milyonlarca yerli
ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmektedir.
y a p ı i z o l a s y o n m e t a l ç a t ı ka p l a m a l a r ı
y a p ı i z o l a s y o n m e t a l ç a t ı ka p l a m a l a r ı
JAPONYA 2013
ı
t
a
ç
www.kursunkaplama.com
ya
pı
i
l
o
z
y
s
a
on
m
e
l
a
t
y a p ı i z o l a s y o n m e t a l ç a t ı ka p l a m a l a r ı
ka
a
l
p
m
al
ı
r
a
y a p ı i z o l a s y o n m e t a l ç a t ı ka p l a m a l a r ı
Uğur Mumcu, Kartal
Yunus Emre Camii
2008-2009
p
ya
ı
iz
o
s
la
y
on
m
a
et
y a p ı i z o l a s y o n m e t a l ç a t ı ka p l a m a l a r ı
l
t
ça
ı
p
ka
l
am
a
r
la
ı
KARTAL
ça
tı
ka
p
la
m
al
ar
ı
Yunus Emre Camii
ya
p
ı
iz
o
la
sy
o
n
m
e
ta
l
www.kursunkaplama.com
y a p ı i z o l a s y o n m e t a l ç a t ı ka p l a m a l a r ı
y a p ı i z o l a s y o n m e t a l ç a t ı ka p l a m a l a r ı
Yedpa Camii Kayış Dağı
2004
p
ya
ı
iz
o
s
la
y
on
m
a
et
l
ça
tı
ka
a
pl
m
a
al
rı
KASTAMONU Cide
y
ı
p
a
iz
a
ol
s
n
o
y
m
et
al
ç
ı
t
a
p
a
k
m
a
l
al
ı
r
a
KOSOVA
y a p ı i z o l a s y o n m e t a l ç a t ı ka p l a m a l a r ı
y
ı
p
a
iz
o
s
la
y
on
m
a
et
l
t
ça
ı
p
ka
l
am
a
r
la
ı
www.kursunkaplama.com
KOSOVA
y a p ı i z o l a s y o n m e t a l ç a t ı ka p l a m a l a r ı
p
ya
ı
iz
o
s
la
y
on
m
a
et
l
t
ça
ı
p
ka
l
am
a
r
la
ı
y a p ı i z o l a s y o n m e t a l ç a t ı ka p l a m a l a r ı
p
ya
ı
iz
a
ol
sy
on
m
a
et
l
t
ça
ı
ka
p
m
la
www.kursunkaplama.com
p
ya
y a p ı i z o l a s y o n m e t a l ç a t ı ka p l a m a l a r ı
ı
iz
o
s
la
y
on
m
et
al
ça
Aloroy, ÇEÇENİSTAN
2012
tı
ka
a
pl
m
a
al
rı
a
r
la
ı
www.kursunkaplama.com
y a p ı i z o l a s y o n m e t a l ç a t ı ka p l a m a l a r ı
RAHMİ KOÇ MÜZESİ CUNDA ADASI
y
ı
ap
i
l
zo
a
o
sy
y
m
n
ı
ap
i
et
l
zo
al
as
ça
n
yo
tı
m
ka
et
a
pl
al
m
ça
a
al
tı
rı
ka
a
pl
m
a
al
rı
Download

KATOLOG KURŞUN KAPLAMA