AYEN ENERJİ A.Ş. / AYEN [] 24.06.2014 17:33:19
Yönetim Kurulu Komiteleri
Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin
Telefon ve Faks Numarası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum
Açıklamasının Tarihi
Özet Bilgi
Hülya Sok.No:37 G.O.P Çankaya
- Ankara
Tel:0(312) 445 0464 Fax: 0(312)
:
445 0503
: [email protected]
Tel:0(312) 445 0464 Fax: 0(312)
:
445 0503
: Hayır
: Hayır
: Hayır
:
: yoktur
:
Yatırımcı İlişkileri Bölümünün
Kurulması
C:\Users\ahm
et\resimler\m
etin.g if
AÇIKLAMA:
Yönetim Kurulumuz 26.06.2014 tarihinde yapmış olduğu toplantı ile;
1-Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Seri II-17.1) 11.Maddesi gereği "Yatırımcı İlişkileri
Bölümü"nün kurulmasına, bölüm yöneticisi olarak "Kurumsal Yönetim Derecelendirme
Uzmanlığı Lisansı"na sahip Ahmet ALAN'ın görevlendirilmesine ve doğrudan Genel
Müdür'e bağlı olarak çalışmasına,
2- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Metin BOSTANCIOĞLU, Mehmet AYDINER, Turgut
AYDINER ve Ahmet ALAN'dan oluşmasına,
3-Aynı Tebliğ'in 12. Maddesi'ne göre 31.12.2014 tarihine kadar uyum sağlanması
gereken "Teminat ,Rehin ve İpotekler" konusu ile ilgili olarak; daha önce gereken
uyum sağlanmış olduğundan ayrıca bir işleme gerek olmadığına ve uygulamanın bu
haliyle devamına,
Karar vermiştir.
Download

24.06.2014 Yatırımcı İliskileri Bölümü Kurulması