OTOMATĠK SOĞUK HAVA MUHAFAZA PERDELERĠ
Otomatik Soğuk Hava Muhafaza Perdesi Nedir ?
Otomatik Soğuk Hava Muhafaza Perdesi A.V.M , Market, Bakkal gibi soğuk gıda ve süt ürünleri satan firmaların
dolaplarına montajı yapılarak ısı kaybını önleyen ve hareket algılayıcı sensörü ile otomatik kapanan bir perdeleme
sistemidir. Dolap içindeki ısı değerinin korunmasını sağlamak amacıyla otomatik olarak kapanıp açıldığından
dolayı bu sistemin adı "Otomatik Soğuk Hava Muhafaza Perdesi"dir.
Ürünlerimiz daha az enerji tükettiğinden ve kendini kısa sürede amorti ettiğinden dolayı, ekonomiktir. Soğuk gıda
ve süt ürünleri dolaplarının iç sıcaklığını sabit tutarak ve iklimlendirmesini otomatik yaparak ürünlerin bozulmasını
engeller ve bu ürünlerin taze bir şekilde tüketicilere sunulmasını sağlar.
Marketlerinizde kullandığınız her dolapta soğutma için en az bir motor çalışmaktadır. Ya z dönemlerinde ise bu
sistemler için çok daha fazla enerji harcanır. Üretilen soğuk hava açık alanlarda havaya karışarak kaybolur.
Kullandığınız bir çok cihaz elektrik enerjisi ile çalışmaktadır. Özellikle Soğutma ve ısıtma tekno lojilerindeki enerji
ihtiyacı yıldan yıla artmakta ve daha da pahalı olmaktadır.
Enerjiden Nasıl Tasarruf Ediyoruz ?
Ön yü zü açık çalışan dolapların perdeleri bir miktar enerjinin kaybolmasını engeller ama yetmez. Her akşam
kapatmanız zaman alır ve pers onele bağlıdır. Sürekli takip etmeniz gerekir. Peki ya otomatik bir sistem olsa.. Evet
tabi ki bu olabilir. Personelden bağımsız 7/24 çalışan otomatik sensörlü, dolaplarınızın iç sıcaklığını sabit tutan ve
ısı kaybını engelleyen, daha az enerji tüketen bu s istemi sizler için yaptık.
Sistemimiz, perdesindeki şeffaflığını PVC'den alarak, bir motor ve kontrol ünitesi ile çalışıyor. Hareket algılayıcı
sensör müşteriyi algılayarak harekete başlar ve dolap perdesini otomatik olarak açar. Müşteri hareket algılayıc ı
sensörün görüş alanından çıkınca sistem muhafaza perdesini kapatarak dolap ısısını korumaya başlar. Böylece
dolaptaki ürünleri tekrar soğutmak için harcanacak enerjiye ihtiyacınız olmayacağından enerji kaybını önleyerek
hemen tasarrufa başlar. Ya z günlerinde oluşabilecek yoğuşmalar (buğulanmalar) iklimlendirme fanının devreye
girmesiyle engellenir.
Sürgülü sistemlerde 35% müşteri kaybı olurken, bu sistemde 0% satış kaybı olmaktadır. Dolap başına 80% enerji
tasarrufu sağlanır. Market genelinde ise 40% ile 50% civarında tasarruf yansımaktadır. Dolabın soğutma
sisteminin ömrünü uzatır ve bakım masrafları azalır.
PEKĠ ÇOK DEĞĠġĠKLĠK GEREKLĠ MĠ ?
Hayır size özel birkaç değişiklikle bu sisteme sahip olabilirsiniz. Sadece bir günlük bir çalışma ile yerinde mont aj
yapılır enerji verildiğinde sistem otomatik olarak çalışmaya başlar. Ürün her dolapta ayrı bir kontrol ünitesi ile
müstakil olarak çalışmaktadır.
Özel bir istek oluşursa değerlendirilir ve size özel tasarım yapılabilir.
AVANTAJLARI NELERDĠR ?
Ürünlerinizin raf ömrünü uzatır.
Ürünlerinizin tazeliğini korur.
Ürünleriniz için hijyenik ortam sağlar.
Ürünlerinizi soğutmak için kullanacağınız enerji miktarını azaltır.
Maliyetini 10-12 ay gibi bir sürede amorti eder.
Download

Otomatik Soğuk Hava Muhafaza Perdesi A.